ZGODNIE Z REGULAMINEM WYKOPU
Punkt 5.
Podpunkt 4,
Treści tworzone przez użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
e.)
treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich

W świetle ostatnich rewelacji medialnych na temat #wiplergate, z uwagi na to że wszystkie FAKTY wskazują na to, że treści stworzone, publikowane przez użytkownika @faktyTVN i rozpowszechniane m.in. na wykopie w całości wyczerpują powyższy artykuł regulaminu wykopu, wnoszę o #permdlafaktytvn

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl