Jest na wykopie jeden koleś: @tyszanin1979 Fotografuje jakąś niewinną i niczego nieświadomą dziewczynę i wrzuca jej zdjęcia tagując #sebixkurwixKkrytyczne wobec niego komentarze usuwa i blokuje dodawanie kolejnych:Nie ma też oporów przed fotografowaniem innej i takim samym otagowywaniem:Oczywiście, jak ktoś robi coś podobnego do niego to jest #ormoMirabelki i Mirki, jeśli nie chcecie być kiedyś sfotografowanym przez jakiegoś chorego kolesia, jeśli nie chcecie by Wasze dziewczyny, narzeczone, żony, czy siostry były kiedykolwiek wrzucone do internetu z podpisem #sebixkurwix, to proszę zgłaszajcie go. Nie jest to przecież taka sytuacja, w której ktoś dobrowolnie wrzuca swoje zdjęcie do internetu dla publiki, tylko idzie ktoś ulicą, a tu jakiś chory gość fotografuje Cię z ukrycia. Nie jest to ani normalne ani legalne:

USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

USTAWA Kodeks karny:

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl