Pani Katarzyna Żurawiecka z firmy IT Culture bierze udział w przetargu pomimo prawomocnego wyroku sądu, a Andrzej Długołęcki i Andrzej Seremeta z Prokuratury Generalnej przyklepują przetarg pomimo zgłaszanych przez komisję przetargową wątpliwości i udzielają dostępu do newralgicznych danych prokuratury kryminalistce. Niezłe jaja.

Artykuł w Newsweek

Strona IT Culture na Facebook

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl