Dnia 6 września 1996 w pierwszym roku swojego urzędowania Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył Jana Tomasza Grossa Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.Jan Tomasz Gross, historyk zatrudniony na uniwersytecie w Princeton, USA, od wielu lat prowadzi działalność propagandową wymierzoną w dobre imię Narodu Polskiego. Seria jego prac na tematy związane z zagładą Żydów podczas II wojny światowej, publikowana w wielu językach wyrządziła spore szkody interesom naszego państwa i narodu. Nie byłoby to powodem do szczególnego oburzenia, gdyby nie udowodnione przez licznych historyków, nie tylko polskich nagminne rozmijanie się przez p. Grossa z prawdą, naginanie faktów do przyjętych z góry tez lub nawet ich falsyfikowanie. O ile pierwsza z tej serii prac, zatytułowana „Sąsiedzi”, zawiera jeszcze szczątkowe ślady posiłkowania się przez autora warsztatem historyka, to kolejne - „Strach” i „Złote żniwa” po analizie treści można traktować tylko jako publicystykę o charakterze paszkwilanckim. Ostatnia jego wypowiedź ze stwierdzeniem, że w czasie II wojny światowej "Polacy zabili więcej Żydów, niż Niemców” wymaga reakcji nie tylko rzecznika MSZ. W naszej kulturze i kodeksie honorowym paszkwilanci traktowani są jako jedna z kategorii pozbawionych nawet zdolności honorowej, toteż wydaje się wyjątkowo niesłusznym i niesprawiedliwym fakt pozostawania p. Grossa w gronie wyróżnionych Orderem, niesprawiedliwym zwłaszcza wobec innych kawalerów Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Co możesz zrobić?

1) Podpisz petycję skierowana do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej
http://www.petycjeonline.com/petycja_o_pozbawienie_j_t_grossa_orderu_zasugi_rp

2) Dołącz do grupy osób które zbiorowo wniosą pozew przeciwko Janowi Tomaszowi Grossowi
https://www.facebook.com/events/1600108590252144/1600179920245011/

"Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą." - Joseph Goebbels (1897–1945) – niemiecki minister propagandy.

NIE BĄDŹ BIERNY!


Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl