Witajcie!

Nasza-klasa zmieniła dziś regulamin. Chciałbym Was przestrzec przed tym w co możecie się wpakować, jak go zaakceptujecie.

Pierwszą sprawą jest taki zapis, który trzeba zaakceptować, aby można było korzystać z konta:

"Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystanie przez spółkę „Nasza Klasa Sp. z o.o.”, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. J. Bema 2 (dalej również: „Spółka”) mojego zdjęcia głównego (w tym wizerunku) umieszczonego w ramach portalu prowadzonego pod adresem nk.pl (dalej również: „Serwis”) wraz z imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem w celu umożliwienia prawidłowego i pełnego funkcjonowania świadczonych przez Spółkę usług lub funkcjonalności, jak również w celach reklamowych Spółki i jej kontrahentów, w ramach Serwisu lub poza Serwisem, w szczególności realizując cel społecznościowy. Udostępnione przeze mnie dane osobowe, wizerunek będą chronione przez Spółkę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim."

Taki zapis w świetle prawnym daje im możliwość DOWOLNEGO wykorzystania naszego zdjęcia od wykorzystania go w reklamie aż do magazynów jakiś (wyobraźcie siebie reklamujących magazyn dla gejów lub w przypadku kobiet - lesbijek). I nie możecie z tym nic zrobić - zgodziliście się na to, żadne dochodzenie praw przed sądem nic nie da, bo się zgodziliście!

Kolejną sprawą jest taki zapis:

"Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę „Nasza Klasa Sp. z o.o.”, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. J. Bema 2 (dalej również: „Spółka”) moich danych związanych z aktywnością w portalu prowadzonym przez Spółkę pod adresem nk.pl (dalej również: „Serwis”) w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu przez Spółkę."

Wyobraźcie sobie ile spamu zacznie do Was napływać!

Wykop ten powstał ku przestrodze, wykopcie zanim inni to zaakceptują - przestrzegam ich przed konsekwencjami tego. Moje konto już tam nie istnieje.

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl