Oszukani przez podzielniki kosztów ogrzewania- zrobieni na ciepło ?

Coraz więcej ludzi czuje się oszukanymi w związku z proponowanymi im kosztami ogrzewania mieszkań w bloku. Dochodzi do takich absurdów, że niektórzy muszą dopłacić kilka tysięcy złotych. Czy mamy do czynienia z przekrętem podzielnikowym?
Jak to możliwe, skoro koszty ogrzewania to średnio 30 zł/1m2 pobierane w formie zaliczki. Mogą się różnić w zależności od użytej izolacji budynku, okien i wielu innych czynników, nie można jednak dac wiary, że ktoś kto ma mieszkanie 50 m2 w sumie musi zapłacić więcej niż 1500 zł rocznie. Zdarza się, że ludzie płacą 2-3 razy tyle.

Wbrew powszechnym opiniom, podzielniki kosztów ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi.

Podzielniki kosztów ogrzewania (niezależnie od rodzaju konstrukcji i typu) nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 542). Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 5 tej ustawy przyrząd pomiarowy jest to urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Podzielniki kosztów ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi, gdyż nie mierzą żadnej wielkości fizycznej (także ciepła) - najczęściej przyrost ich wskazań (wyrażonych w działkach niemianowanych) zależy od temperatury powierzchni grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i czasu oddawania ciepła przez grzejnik.

...

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl