Napisałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej do rzecznika Praw Obywatelskich. Poniżej treść. Pomyslałem, ze zrobię osobne znalezisko, zamiast pisać o tym w 433. komentarzu w znalezisku o p. Sylwii Spurek, gdzie prawie nikt tego nie przeczyta.


Na podstawie Art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w nastepującym zakresie:

Jakie działania na rzecz równouprawnienia mężczyzn w obszarach, w których obecnie sa dyskryminowani, podjął Rzecznik, z wyszczególnieniem podjętych przez zastępcę RPO do spraw równości, p. Sylwii Spurek.

W szczególności, czy podjęto działania odnośnie:

- Zmiany wieku emerytalnego w taki sposób, by obydwie płci korzystały z emerytury jednakowo długo (w oparciu o statystyki GUS dotyczące oczekiwanego dalszego trwania życia)

- Likwidacji półrocznego terminu na zaprzeczenie ojcostwa

- Obligatoryjnego dopuszczenia jako rozstrzygającego dowodu z testów DNA na ojcostwo we wszystkich sprawach przed sądami rodzinnymi dotyczacych ojcostwa oraz wynikających z niego praw i obowiązków

- Defeminizacji sądów rodzinnych

- Szerszego wprowadzenia opieki naprzemiennej nad dzieckiem

- Wprowadzenia lub zwiększenia istniejących kar za fałszywe oskarżenia o gwałt, przemoc, molestowanie, a także za podanie jako ojca mężczyzny, który nim nie jest

- Wprowadzenia odszkodowań za pełnienie obowiązków rodzicielskich i łożenie środków na dziecko, gdy wyjdzie na jaw, że mężczyzna nie jest biologicznym ojcem

- Wprowadzenie wygodnych środków prawnych umożliwiających uzyskanie praw rodzicielskich przez biologicznego ojca nie będącego małżonkiem matki dziecka

- Inne (jakie?)

Inne pytanie: kiedy zostanie zwolniona dyscyplinarnie za sprzeniewieżenie się celom stanowiska, na które została powołana, pani Sylwia Spurek, operująca mową nienawiści i dyskryminująca mężczyzn?


Statystyki zobacz

© copyright 2020 by Wykop.pl