Zero tolerancji dla wszelkich sekt, religii (dużych sekt), tajnych organizacji i stowarzyszeń, które manipulują ludźmi i prowadzą do niepotrzebnych podziałów i niszczenia rodziny ludzkiej!

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl