Drogie Mirki i Mirabelki, 

przedstawiamy Wam naszą historię współpracy z firmą Baumit. Niestety nie była ona zbyt owocna (delikatnie mówiąc). Niech każdy z Was sam wyciągnie wnioski z tej przygody i weźmie pod uwagę podczas planowanych inwestycji czy remontów :)


Gospodarstwo Rolne Partner sc prowadzi działalność rolniczą w miejscowości Rusibórz. Posiada kilka budynków inwentarskich, nowobudowanych jak i adaptowanych bo byłej spółdzielni produkcyjnej. Systematycznie prowadzone są nowe inwestycje jak i planowe remonty mające na celu utrzymywanie budynków w dobrym stanie technicznym zapewniającym odpowiednie wyniki produkcyjne.


W związku z tym, że od wielu lat współpracowaliśmy z przedsiębiorstwem Baumit w kwietniu 2015 r. poprosiliśmy przedstawiciela tego podmiotu, aby dobrał odpowiednią farbę elewacyjną do zastosowania na budynkach inwentarskich, znacząco różniących się od budynków mieszkalnych. Zaproponowana została Farba SilikonColor oraz preparat do usuwania glonów i pleśni Fluid i te produkty zostały użyte przy malowaniu elewacji. Po około 1,5 roku od wymalowania budynków farbą Baumit SilikonColor pojawiły się w wielu miejscach przebarwienia wywołane przez czynniki biologiczne (grzyby, glony). W związku z tym złożona została reklamacja.


436c6b4d4233355455546b3d_s3hLavLdqMcjNwy5gA4PRLV90xMp8oDu.jpg


Niestety nie udało się znaleźć rozwiązania satysfakcjonującego obydwie strony tego sporu. W związku z tym zleciliśmy przeprowadzenie badań w niezależnym laboratorium mające na celu sprawdzenie skuteczności środków ochrony powłok przed porastaniem grzybami według norm PN-EN 15457:2014 oraz przed porastaniem glonami według normy PN-EN 15458:2014 dla farby elewacyjnej farby Baumit SilikonColor. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono skuteczne i trwałe zabezpieczenie przed porastaniem glonami oraz brak skutecznego i trwałego zabezpieczenia przed porastaniem grzybami.

Dodatkowo próbkę farby poddano badaniom analitycznym z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLPC) w celu oznaczenia poziomu biocydów powłokowych, tzn. substancji biobójczych, odpowiedzialnych za nadanie końcowej formulacji odporności na porastanie grzybami i/lub glonami.
Przesłana do badań próbka farby fasadowej wykazała dużą wrażliwość na porastanie grzybami. Może to wynikać z niewłaściwego doboru substancji biobójczych aktywnych w suchej powłoce na etapie produkcji farby. Spośród analizowanych biocydów powłokowych w próbce potwierdzono jedynie zawartość OIT oraz Terbutrynu.

Pierwsza z tych substancji (OIT) jest substancją o działaniu grzybo- i glonobójczym, jednak w stężeniu około 500 ppm nie zapewnia skutecznego zabezpieczenia produktu przed rozwojem grzybów, poza tym wiadomo, że substancja ta łatwo ulega wymywaniu z suchej powłoki.

Druga ze zidentyfikowanych substancji (Terbutryn) jest substancją o działaniu bójczym głównie wobec glonów. W badaniach mikrobiologicznych potwierdzono jej skuteczność jako środka zabezpieczającego powłokę przed rozwojem glonów – badana próbka była odporna na porastanie przez glony.

Mimo zapoznania się z treścią ekspertyzy, Baumit Sp. z o. o. podtrzymała stanowisko o nieuwzględnieniu naszej reklamacji.


Wyniki badań

Odpowiedź firmy Baumit

Karta techniczna farby


436c6b4d4233355455546b3d_UJdSdAPmDpjuDHeSqJuxFzrcDzh8jIF3.jpg


436c6b4d4233355455546b3d_2LFb8HmkpOprNXBCkzc3nikLiQHpW1W3.jpg


436c6b4d4233355455546b3d_f0fIBqAzbaZrGt99LneIqgAe3taP79pb.jpg


436c6b4d4233355455546b3d_qm58FWbSrtuCOgCUJOC8de5JxhPX77J8.jpg


436c6b4d4233355455546b3d_m2MQ1UsofKUTcgAYJVgb96228nDWFkPM.jpg


436c6b4d4233355455546b3d_tqxjKrk06HeZR2aE1bTx7hxDdEB9pGoe.jpgStatystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl