HOLLYWOODZKI FILM "OPÓR" FAŁSZUJE HISTORIĘ

Dzielni bracia Bielscy w filmie „Opór” biją Niemców, aż miło popatrzeć. W rzeczywistości żydowscy partyzanci prawie w ogóle nie walczyli z niemieckimi żołnierzami. Zajmowali się pijaństwem i rabowaniem okolicznych wiosek.
W filmie Tewje Bielski został przedstawiony jako krystalicznie "szlachetny" bohater. Zupełnie inne zdanie miał o nim prof. Jasiewicz.
– "Chodziły o nim pogłoski, że wyłudza od swoich ludzi złoto, za które rzekomo ma kupić broń, ale później tej broni nie dostarcza. Świadkowie twierdzili, że niektórzy Żydzi musieli się okupić kosztownościami, żeby Bielski przyjął ich do swojego obozu. Jednak z całą pewnością Bielski nie cieszył się tak dobrą opinią, jaką przedstawia film „Opór” "
cyt. prof. Krzysztof Jasiewicz z Instytutu Studiów Politycznych PAN.
Dzielni bracia Bielscy w filmie „Opór” biją Niemców, aż miło popatrzeć. W rzeczywistości żydowscy partyzanci prawie w ogóle nie walczyli z niemieckimi żołnierzami. Zajmowali się pijaństwem i rabowaniem okolicznych wiosek.

– "Z akt, do których dotarłem, wyłania się dosyć patologiczny obraz sowieckich grup partyzanckich. Te grupy były notorycznie pijane. Dochodziło nawet do przypadków zapicia się na śmierć. U Bielskiego było podobnie" – mówi prof. Jasiewicz.

Najbardziej jednak film rozmija się z prawdą w scenach walk braci Bielskich z Niemcami. Partyzanci zdobywają w lesie nawet niemiecki... czołg. Twórcy filmu z pewnością nie powinni umieszczać na ekranie na początku filmu dużego napisu: „Prawdziwa historia".
https://www.wp.pl/?s=film.wp.p...

- "W dokumentach którymi dysponuję (m.in. dziennik działań i dziennik rozkazów Bielskiego) nie znalazłem ani jednego wiarygodnego sprawozdania dotyczącego ataku na oddział niemiecki."
cyt. prof. Bogdan Musiał, historyk IPN.

- "Członkowie oddziału Tuwii Bielskiego, o którym opowiada film "Opór", rabowali ludność cywilną." – twierdzi historyk prof. Bogdan Musiał.

- "Czytałem książkę z której korzystał scenarzysta, o tym samym tytule. Jest w niej wiele przekłamań oraz akcentów antypolskich. Polacy pojawiają się w niej bardzo rzadko, a jeśli już, to przedstawiani są w negatywnym świetle."
cyt. prof. Bogdan Musiał, historyk IPN.

http://www.fronda.pl/a/bracia-...

"Najmłodszy z czworga braci Bielskich, wysławianych jako bohaterowie II Wojny Światowej i ukazywanych jako organizatorzy "największego zbrojnego wysiłku dokonanego przez Żydów celem ocalenia Żydów z Holokaustu", został aresztowany i oskarżony o oszukanie i zagrabienie majątku 93-letniej Polki.
(...)
Aron Bielski jest najmłodszym z braci Bielskich – Asael (1908 – zm. w 1944 r. w szeregach Armii Czerwonej), Tewje (1912 – zm. w 1987 r. w USA) i Zus (1906 -zm. w 1995 w USA) – których działalność militarna na terenach północno-wschodniej części Polski okupowanej przez Armię Czerwoną miała "uratować 1200 Żydów". Liczne książki i akademie ku czci braci Bielskich nie wspominają jednak ciemnych stron ich działalności. Dopiero kilka lat temu Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął wyjaśnianie, znanego z wielu źródeł i dobrze udokumentowanego zarzutu o udział w likwidacji wioski Naliboki 8 maja 1943 roku przez bandy ("oddziały wojskowe") Tewje (Tuwii) Bielskiego. Wyjaśnienia wymaga też udział band braci Bielskich, którzy wraz z Armią Czerwoną dokonali likwidacji 600-osobowego ugrupowania partyzantów Armii Krajowej w Puszczy Nalibockiej.

Zamiast poznania prawdy, świat będzie niedługo świadkiem festiwalu medialnego kłamstwa, gdyż właśnie za około 6-8 miesięcy Hollywood ma wypuścić swoją kolejną superprodukcję – film pt Defiance ("Opór") o braciach Bielskich w reżyserii Edwarda Zwick. Film już reklamuje środowisko żydowskie i prosyjonistyczne w Polsce poprzez swoją tubę propagandową – polskojęzyczne pismo Gazeta Wyborcza, gdzie pisze się o jakże wspaniałej działalności braci Bielskich, którzy podczas wojny "pilnują przestrzegania prawa i porządku, przyjmują wszystkich, którym uda się do nich dotrzeć.” Tak w scenariuszu powstającego filmu jak i w artykułach Gazety Wyborczej nie znajdziemy jednak całości bogatej działalności braci Bielskich i ich interpretacji "przestrzegania prawa", gdy ich bandy atakowały miasteczka, wsie i osady polskie, dokonując masakry Polaków."
http://www.bibula.com/?p=1391

436c6747426e4e5a56546b3d_vBbfbuI6b0Z10vg8yw6IpFNmsdVpwG8o.jpg


Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl