Wykop nie przestrzega RODO i własnych regulaminów.

RODO przewiduje szereg uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez administratorów. Jako użytkownik, którego dane są przetwarzane w serwisie mamy prawo żądać (art. 15 RODO) od Inspektora Ochrony Danych podmiotu który tymi danymi zarządza udostępnienia szeregu danych, m.in: cele w jakich przetwarzane są dane osobowe; kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione itd.


Postanowiłem sprawdzić, jakie dane na mój temat przechowuje WYKOP SP Z O O (KRS: 0000280651, NIP: 7792308851, REGON: 300556633).


W związku z tym, zgodnie z art. 15 RODO przesłałem zapytanie na adres iodo@wykop.pl (wskazany adres w regulaminie wykop.pl) dodając w DW adres biuro@wykop.pl.


Na początek, trochę o terminach.


Administrator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na żądanie osoby fizycznej w terminie miesiąca od otrzymania tego żądania. Jeżeli żądanie ma skomplikowany charakter podmiot danych skierował dużą liczbę żądań, administrator czas udzielenia odpowiedzi może[b] wydłużyć o kolejne 2 miesiące[/b], jednakże w takim wypadku jest zobowiązany do przekazania takiej informacji osobie fizycznej w terminie pierwszego miesiąca licząc od momentu wpłynięcia żądania. Musi również w takim wypadku podać przyczyny wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (por. art. 12 ust. 3 RODO).


Jak wyglądała moja korespondencja z IODO w WYKOP SP Z O O?


21.01.2019 roku wysłałem wiadomość drogą mailową, po 4 dniach otrzymałem odpowiedź:


JSsC20HIoZsuIOSfIUKN29flXZKf2ZaB01GVQX2.jpg


I to tyle... Dziś (21.02.2019) mija dokładnie miesiąc. Jutro zamierzam przesłać skargę do UODO na bezczynność inspektora ochrony danych  w WYKOP SP Z O O. Warto nadmienić, że odpowiedź którą otrzymałem po 4 dniach niestety nie jest wystarczająca na mocy art. 12 ust. 3 RODO (najszybciej jak to możliwe...)


Brawo WYKOP SP Z O O. 

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl