Ambasada USA w Polsce twierdzi w swoim zestawieniu informacji o Just #447,  że:


"Przeważająca większość roszczeń obywateli amerykańskich z okresu Holokaustu nie była objęta porozumieniem odszkodowawczym z 1960 roku. W lipcu 1960 Stany Zjednoczone podpisały umowę z Polską, na mocy której rząd polski przejął odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań dla obywateli amerykańskich, którzy byli obywatelami amerykańskimi w czasie, gdy ich majątek w Polsce był upaństwowiony przez ówczesny rząd komunistyczny."


"Obywatele polscy, których majątek został zajęty w czasach Holocaustu, a którzy później wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i stali się obywatelami amerykańskimi lub których potomkowie stali się obywatelami amerykańskimi, nie są objęci umową z 1960 roku."


Tymczasem treść układu między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego roszczeń obywateli amerykańskich z 16 lipca 1960 r., twierdzi co następuje:


595839336151774542523878_glaVQ3tFLiyi4lXTrQHZlyUc4kGH1omY.jpg

595839336151774643686378_8Xz0mEGsgeVt8jhoBuiW1oMAzUkZzhXm.jpgźródło o układzie PRL - USA: https://www.wykop.pl/link/4799855/informacja-ministerstwa-spraw-zagranicznych-z-17-marca-2011-w-sprawie-roszczen/
Notatka ambasady USA: https://pl.usembassy.gov/pl/just_pl/Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl