595839775a67414b42684578_CbJif1SNniFgHyRU70iT2bfWt7PLFJuH.jpg

Kapitan Franciszek Szamrej, mimo 90 lat, nie dał sobie odebrać kosy spalinowej i sam zadbał o porządek przy grobach kolegów w Jancewiczach.

Zdjęcie Stowarzyszenia Odra - Niemen (fb klik), zrobione podczas wyjazdu na Grodzieńszczyznę i Wileńszczyznę, w ramach 75. rocznicy Operacji Ostra Brama.

Stowarzyszeni zajmuje się m.in.pielęgnacją polskich cmentarzy i mogił na Kresach.

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl