Od 1 września 2019 roku zaczyna obowiązywać tzw. biała księga podatników.

Zawiera ona podstawowe informacje o przedsiębiorcy, w tym fakt, czy jest on czynnym podatnikiem podatku VAT oraz wykaz zgłoszonych do urzędu skarbowego rachunków bankowych.

1. Każdy przedsiębiorca powinien zgłosić do swojego urzędu skarbowego wszystkie używane rachunki bankowe (przez CEIDG w przypadku przedsiębiorców indywidualnych, na druku NIP-8 w przypadku firm zarejestrowanych w KRS). Wykaz tych rachunków trafi do białej księgi. 

2. Płatności za faktury powinny być dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe, występujące w białej księdze - zwłaszcza te przekraczające 15 000,- złotych.

3. Za zapłatę kwoty powyżej 15 000,- złotych na inny rachunek, niż uwidoczniony w białej księdze grożą sankcje - faktura tak zapłacona będzie musiała być odrzucona z kosztów podatkowych, ponadto przedsiębiorca w ramach tzw. odpowiedzialności solidarnej będzie mógł być zobowiązany do zapłaty zaległości podatkowych VAT swojego kontrahenta.

4. Biała księga obowiązuje od 1 września 2019 roku, sankcje będą stosowane od 1 stycznia 2020 roku.

Link do tej białej księgi

Proszę zatem o sprawdzenie, czy wszystkie wasze rachunki firmowe są zgłoszone do urzędu, a później o każdorazowe sprawdzanie przelewu, czy jest dokonywany na rachunek figurujący w białej księdze. 

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl