W związku z aktualizacją przepisów ZUS-owskich wszyscy artyści, którzy odsprzedają prawa autorskie, w tym m.in.:
- graficy
- programiści
- muzycy
- animatorzy
- projektanci stron

TRACĄ dotychczasowe zniżki w płatnościach składek ZUS z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Teraz zadajmy sobie pytanie: Co z firmami, które zarejestrowały się wyłącznie dzięki możliwości opłacania obniżonych składek i wzięły z tego powodu kredyty na rozpoczęcie działalności, np. zakup oprogramowania, sprzętu biurowego etc. i nieoczekiwanie wskakują z ~ 350 zł na niespełna 1000 zł ZUS?

Ustawodawca wymienił grupę osób, które – mimo, że dopiero co założyli firmę – będą musiały płacić składki bez żadnych ulg.

Niższych składek nie mogą płacić osoby, które:
- prowadziły firmę w ciągu 5 lat przed dniem rozpoczęcia obecnej działalności,
- prowadząc działalność świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy,
- założyły firmę i nadal wykonują pracę na rzecz byłego pracodawcy (jeśli pracowali u niego na etacie w tym samym roku, w którym zakładają działalność lub w roku poprzednim, a teraz jako przedsiębiorcy będą zajmować te same stanowisko i wykonywać taką sama pracę jak na etacie),
- wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o.,
- osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
- twórcy i artyści.


(http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/skladki-zus-2011-wzrost-o-blisko-560-zl-strona-2.html)

Kto teraz odpowie za to, że setki firm upadnie, popadnie w problemy finansowe na tle bankowym, zostanie dopisanych do KRD tylko dlatego, że urzędnik zmienił sobie przepisy.

Ja także byłem jedną z wielu osób, które dokonały tego co zostało opisane powyżej - na szczęście, niespełna prawie 2 lata mi się kończą i wszystkie kredyty zostały rozliczone na kilka miesięcy przed końcem "promocji" ZUS-u, ale co mają powiedzieć ci, którzy dopiero co podpisali umowy kredytowe tylko dlatego, że obniżony ZUS dawał im szansę na start lub wzięli ogromne dotacje, które muszą spłacić w przypadku zamknięcia firmy - a wielu przypadkach likwidacja "promocji zus" do tego doprowadzi.

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl