•  

  pokaż komentarz

  Chciałem coś napisać na tym ich forum, ale...
  ...ta rejestracja jest nędzna na tym idg.
  Hasło - minimum 1 duża oraz mała litera + przynajmniej 1 cyfra
  Login - minimum 8 znaków, a jak chciałem wpisać sp!#%$%#onysystemlogowania to wyszło, że za długie.
  Trzeba wklepać pytanie kontrolne.
  Po co im moja płeć, kod pocztowy czy miejsce zamieszkania? Ano, bo...
  ...KAŻĄ mi zgodzić się na wrzucenie moich danych teleadresowych do jakiejś bazy (pewnie do wysyłania spamu) i nalegają, abym zgodził się na wykorzystanie mojego adresu e-mail do spamowania (nazwali to jakimś tam marketingiem).
  Pewnie jeszcze oprócz tej captchy, to wysyłają e-maila aktywacyjnego.

  Się poddałem po jakimś czasie.

  •  

   pokaż komentarz

   Kod pocztowy i adres jest po to że jak zapostujesz jakiegoś linka do warezu to żeby było wiadomo gdzie policja ma wparować z niezapowiedzianą wizytą

  •  

   pokaż komentarz

   Zobaczymy jakie będziecie mieć miny, kiedy dostaniecie rachunek za wykop ;]

  •  

   pokaż komentarz

   Goście mają tupet, oferują "nielegalne" dane i jeszcze straszą sądem

  •  

   pokaż komentarz

   Rozwiazanie problemow z rejestracja na takch stronach: 10minutemail.com

  •  

   pokaż komentarz

   chciałbyś napisac na forum ?
   ja polecam poczytać sobie na stronce... (Nasze Pakiety---> prawy dolny róg)

   _Ten serwis jest rewelacyjny! Do tej pory używałem torrentów i zawsze musiałem długo czekać, aż ściągnie mi się jakiś plik. Z Pobieraczkiem ściągam już od pierwszej minuty z całą wydajnością mojego łącza. Chciałbym też podziękować całemu zespołowi za szybką pomoc.

   Tomek K. z Krakowa_

   ... ale Żanetka poleca też laktacyt...

  •  

   pokaż komentarz

   Sam skasowalem konto na wszelki wypadek gdyby mnie pozniej chcieli jakos namierzyc, nie pekaj. Nad swoim postem masz dowód.

  •  

   pokaż komentarz

   Takie skasowanie konta nic Ci nie da, bo i tak dalej będą je trzymać na swoich serwerach
   http://www.wykop.pl/link/124599/usuwanie-konta-z-portalu-nasza-klasa

  •  

   pokaż komentarz

   Ja tam olewam ta sprawe bo jak na razie to maja moje zmyslone dane i adres IP jaki podaja w mailu ktorym mnie strasza wcale nie jest taki sam jak adres IP ktory mam na swoim kompie, wiec luzik
   Napisalam do UKKiK i do FEDERACJI KONSUMENTOW, ze ich regulamin jest napisany niejasno i malo czytelnie a najwazniejsze nie mozna usunac konta

  •  

   pokaż komentarz

   Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, przedsiębiorca jest zobowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji o zawartej umowie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Z powyższego wynika, iż po rejestracji na stronie internetowej www.pobieraczek.pl powinni Państwo otrzymać potwierdzenie zawartej umowy na piśmie. W wypadku nieotrzymania powyższego potwierdzenia, zgodnie z art. 10 ust. 2 przedmiotowej ustawy, termin w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

   W związku z powyższym konsument, który zawarł umowę przez rejestrację na stronie www.pobieraczek.pl, podał swoje prawdziwe dane oraz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie ma prawo odstąpić od powyższej umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia. W celu z korzystania z powyższego uprawnienia należy sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres przedsiębiorcy.

   Jednocześnie informuję, iż Prezes Urzędu analizuje stronę www.pobieraczek.pl oraz sposób zawierania i wykonywania umów przez Eller Service S.C. w zakresie posiadanych kompetencji ustawowych.

  •  

   pokaż komentarz

   heheheh a ja mam znajomości u przywódcy hessbollahu i zrzucę im bombe na tego pobieraczka:)

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki:

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki: maile

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki:
   - maile i pisma od Pobieraczka

  •  

   pokaż komentarz

   Sprawa jest prosta:

   • Art. 3 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
   konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176).

   • Art. 7a ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. nr 90,
   poz. 999 z późn zm.).

   zgłaszam reklamację dotyczącą nie otrzymania po polsku instrukcji
   obsługi zakupionego produktu a w szczególności instrukcji do składników
   produktu którymi między innymi są:
   1. program GrabIt;
   2. http://www.newzleech.com/;
   3. system usług Usenet;
   oraz do wszelkich innych systemów i programów związanych z produktem.

   Brak polskich wersji instrukcji obsługi uniemożliwia mi właściwe
   korzystanie z produktu. Stanowi to: "Nieprawidłowości w realizacji Usługi Usenet
   wynikające z przyczyn wynikłych z winy Spółki". Proszę zatem zgodnie z 3
   punktem Załącznika nr 1 "SLA" o dostarczenie mi wyżej wymienionych
   instrukcji po polsku "w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia o
   zaistnieniu przedmiotowych nieprawidłowości". Liczę na to, że nie będę zmuszony
   zgodnie z ustawą odstąpić od umowy i będę używał Państwa produktu
   zgodnie z prawem.

   I zgodnie z Umową po 48 godzinach ją wypowiadam. Nie ma skutku -> do prokuratury i po kłopocie.

   pozdrawiam
   PCh

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowna Pani kamińska,

   Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 27.12.2009 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

   Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

   emilka kamińska
   18-100 łapy
   kkkoopiik 8

   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

   Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 27.12.2009 to ( moje ip raczej) . W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

   Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

   Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - emilka_aaa@poczta.pl
   Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=jJ92jzKmTslrIZ/aqm37cjdEU5Y%3D

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Z poważaniem,
   Zespół Pobieraczek.pl

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowna Pani kamińska,

   Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 27.12.2009 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

   Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

   emilka kamińska
   18-100 łapy
   kkkoopiik 8

   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

   Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 27.12.2009 to ( moje ip raczej) . W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

   Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

   Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - emilka_aaa@poczta.pl
   Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=jJ92jzKmTslrIZ/aqm37cjdEU5Y%3D

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Z poważaniem,
   Zespół Pobieraczek.pl

  •  

   pokaż komentarz

   Witam jeśli macie jakieś problemy z "Pobieraczkiem" proszę pisać do mnie a w tej sprawie pomogę do końca ze już nic nie przyjdzie od nich GG: 12599921

 •  

  pokaż komentarz

  Oświadczam że przeczytanie tego komentarza kosztuje 9.90PLN od osoby. Lepiej nie róbcie mnie w jajo bo ja i tak się dowiem kto nie zapłacił.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie mam tyle pieniedzy, ale przesylam ci pajaczka:
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ZM$$$MM.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,++,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,MMMMMMMM=,,MM,.MM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,?MMMMMMMMMMMMMMM.,.M ,:M+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,.M,,,,,MMMMMMM. MMMM,,,M$,,$.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,.NMMMMMMMMMMMMM:,,,,,M ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,DMZ,,,,,MMMMMMMMMM.,,,,,,.M.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,?M,,,,,MZ,,+MMMMMMM.,,,,,,,,,.M.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,M,,,,,,M?~.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,$,,,,,,~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,.M,,,,,,~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,M,,,,,,,.N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   Wyceniam go ma 109,90 PLN wiec jestes mi winien 100 PLN. Czekam na reszte 3 dni, po tym terminie oddaje sprawe do sadu. Pozdrawiam.

  •  

   pokaż komentarz

   tenji: Zostaw mnie w spokoju!

 •  

  pokaż komentarz

  mhym, właśnie na szybko z ciekawości przejrzałem ich regulamin i rofluje do tej pory.

  Wysyłając wiadomości, pliki, wprowadzając dane lub korzystając z innej formy komunikacji w ramach usługi, użytkownik deklaruje że jest uprawniony do takiego dysponowania wysłanymi danymi, a jednocześnie udziela usługodawcy wiecznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na użycie, kopiowanie, licencjonowanie, adaptację, dystrybucję, wystawianie, publiczne udostępnianie, reprodukcję, transmisję, modyfikację, edycję i wykorzystanie na inne sposoby przekazanych danych, we wszystkich mediach znanych w bieżącej chwili jak i tych, które pojawią się w przyszłości. Zrzeka się on również praw do dochodzenia od usługodawcy jakichkolwiek rekompensat za przypuszczone lub stwierdzone naruszenia praw autorskich, praw do prywatności i publikacji lub moralnych w związku z korzystaniem z usług. imo najciekawszy fragment

 •  

  pokaż komentarz

  To co... DDoS na Pobieraczka?

 •  

  pokaż komentarz

  olewac
  olewac
  olewac

  ile jest takich firm co w rozny sposob probuje nas wciagnac do swojej bazy zarzadac pozniej oplat
  i straszyc wezwaniami do zaplaty (wysylanymi mailem czy poczta)

  olewac
  olewac
  olewac

  •  

   pokaż komentarz

   Tekst z twojego postu ma dwuznaczny kształt :P

  •  

   pokaż komentarz

   A Wam wszystko się kojarzy z młotkiem?

  •  

   pokaż komentarz

   Na forum byl podany link do innego forum, a tam

   jasne, bo policja to nic nie ma do roboty, tylko wyciągać od providerów adresy ludzi na postawie IP w sprawach cywilnych o 95zł MEGA LOL
   To jest część kampanii zastraszania robionych przez ten serwis.

  •  

   pokaż komentarz

   łahahahaha rzeczywiście!
   a te tempaki z pobieraczka chcą wyrzulić ode mnie94,80 PLN:)
   Mogą mnie cmoknąć ! Bo nie dałam swoich danych!

   Ogólnie według mnie firma funkcjonuje mało profesjonalnie rzec by się chciało ** PONIŻEJ POZIOMU MORZA** w każdym liście grożą sankcją tudzież firmą windykacyjną oraz sądem za każdym razem pisząc listy do klientów na zasadzie małego dziecka jeśli nie to zobaczysz ty niedobry kliencie ... Naprawdę nie reagować na te wiadomości skonsultowałam się już z odpowiednimi organami tj. Rzecznik praw konsumenta w moim mieście , który udzielił mi konsultacji prawnej na temat felernej firmy POBIERACZEK .PL .
   przytoczę kilka fragmentów ,które są bardzo istotne ;

   Witam,
   Moim zdaniem nie powinna Pani płacić. Jest szereg wątpliwości co prawidłowości zawarcia przedmiotowej umowy na odległość i ewentualnego wprowadzenia w błąd przez właściciela witryny pobieraczek.pl., co do faktycznych jej warunków. Szczególne wątpliwości budzi nierzetelna reklama czy informacja zawarta na stronie www. Z treści Pani maila nie wynika kiedy Pani zarejestrowała się na tym portalu oraz czy rejestrując się podała Pani swój adres zamieszkania, ktorym dysponowałby przedsiębiorca. Jeżeli dotychczas nie podawała Pani swojego adresu zamieszkania prosze tego nie robić. Moim zdaniem pozostają dwa rozwiązania. Jedno to brak jakiejkowliek reakcji na kierowane wezwania ze strony przedsiębiorcy. Jeżeli nie dysponuje on Pani adresem zamieszkania są nikłe szanse, aby zadał sobie trud jego ustalenia i podejmowania dalszych działań.

   **Dotychczas nie spotkałem sie z przypadkiem aby właściciel pobieraczek.pl skierował sprawę na drogę sądową i odnoszę wrażenie, że jest to w pewnym sensie zastraszenie osób, które zarejestrowaly się. Działania tego przedsiębiorcy tak jak wspomniałem budzą wątpliwości. **

   także olewać olewać !:)

 •  

  pokaż komentarz

  To niech ktoś napisze do UOKiK. Poza tym IP, imię i nazwisko to o wiele za mało, żeby kogoś pozwać! Nietrudno poznać IP osoby, której znamy imię i nazwisko. Później stworzenie fikcyjnej strony internetowej i wprowadzenie danych do bazy SQL też do trudnych nie należy.

  •  

   pokaż komentarz

   Zgadzam się, nie mają szans go pozwać, może olać sprawę.
   Sam się tam zarejestruję jako Gracjan Roztocki ;p, zobaczymy co z tego wyniknie.
   I tak korzystam z hotspota.

  •  

   pokaż komentarz

   //Za późno żeby dać edita.
   Zarejestrowałem się, w zakładce "Jak to działa" znalazłem coś takiego:

   " Anonimowość
   Państwa prywatną sprawą jest to jak spędzacie swój wolny czas. Dlatego nasza technologia zapewnia, aby zarówno adres IP jak i pobrane przez Państwa pliki nie były nigdzie rejestrowane. Gwarantujemy anonimowość, która się Państwu należy."
   Dane oczywiście każdy podaje fałszywe, a IP nie mogą przeciw nam wykorzystać po takim oświadczeniu. Wszelkie straszenia sądem do olania.

   Jak dojdzie mail z ponagleniem do zapłaty, to też go tu wrzucę.

  •  

   pokaż komentarz

   Zgodnie z obietnicą, wklejam:

   Szanowny Panie Roztocki,

   Serdecznie dziękujemy za złożone w dniu 30.04.2009 zamówienie na stronie Pobieraczek.pl. Bardzo cieszymy się, że spodobał się Panu nasz serwis w 10-cio dniowym okresie próbnym i dziękujemy, że zdecydował się Pan pozostać z nami na dłużej. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Pobieraczek umożliwiał wszystkim pobieranie dowolnych plików w bezpieczny, szybki oraz łatwy sposób. Nasz serwis jest na bieżąco rozwijany i ulepszany.

   Informujemy, iż zgodnie z warunkami zawartej umowy z dnia 30.04.2009 zostanie uaktywniony dla Pana najtańszy dostępny pakiet - Pobieraczek5 - o miesięcznym limicie 5.0 GB. Przypominamy, że dalsze korzystanie z usług naszego serwisu będzie możliwe dopiero po opłaceniu wyżej wskazanego pakietu.

   Pakiet ten posiada 12-to miesięczny okres ważności oraz miesięczny limit 5.0 GB. Zgodnie z warunkami umowy kwota za wymieniony pakiet musi zostać uiszczona za cały rok z góry.

   Niniejszym prosimy o opłacenie pakietu Pobieraczek5 z 12 miesięcznym okresem ważności oraz o miesięcznym limicie 5.0 GB w cenie 94.80 PLN za cały okres obowiązywania.

   Należność należy opłacić w terminie 7 dni od zakończenia Pana okresu próbnego, czyli do dnia 16.05.2009. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną po zalogowaniu na stronie www.pobieraczek.pl (w prawym górnym rogu strony).
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - gracjanroz@gmail.com

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Kończąc, życzymy Panu miłej zabawy oraz owocnego pobierania z Pobieraczkiem.

   Z pozdrowieniami,
   Zespół Pobieraczek.pl

   Moja odpowiedź:

   "Ha! Haha! Hahaha! Ha?"

   Wybaczcie ale dzisiaj mialem mature z anglika i nie mam sily pisac nic bardziej górnolotnego ;p (btw 100% xD)

  •  

   pokaż komentarz

   Tę samą wiadomość wkleiłem w następnym wykopie o Pobieraczku, ale wkleję i tu, aby było jasno i przejrzyście ;]

   Szanowny Panie,

   Niniejszym informujemy, że sprawę przekazujemy naszemu działowi windykacji. Dział windykacji skontaktuje się z Panem drogą elektroniczną bądź przekaże od razu sprawę naszej kancelarii prawniczej, która wyśle Panu stosowny pozew na podany adres.

   Jeżeli się okaże, że adres jest nieprawdziwy albo, że to nie Pan zarejestrował się w serwisie, wówczas zostaną powiadomione właściwe organy ścigania o fakcie popełnienia przestępstwa.
   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

   Adresy IP, z którego nastąpiło złożenie zamówienia oraz prowadzona była korespondencja zostały zapisane razem z dokładnym czasem tych czynności. Usługodawcy internetowi mają obowiązek protokołowania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP.
   Sprawa, więc zostanie w trybie przyspieszonym wyjaśniona.

   Dane podane w trakcie procesu rejestracji w dniu 30-04-2009r. o godz.15:36:57 z komputera o adresie IP: 89.78.129.165 :
   Użytkownik: Roztocki Gracjan
   Adres: Warszawska 14/5
   41-204 Poznań
   Data urodzenia: 1985-03-10
   e-mail: gracjanroz@gmail.com

   W razie dodatkowych pytań proszę odpowiedzieć na tego emaila.

   Dziękujemy za współpracę.

  •  

   pokaż komentarz

   Moja odpowiedź z dzisiaj: (zobaczymy czy odpiszą)

   Witam.
   Od kilku tygodni nie otrzymywałem żadnych ponagleń a jestem bardzo samotny i smutno mi, kiedy nikt do mnie nie pisze.
   Bot, czy nie bot, szablon, czy nie szablon, choćbyście mnie mieli straszyć sądem po nałożeniu czapki "Atfokat", proszę o wiadomość.
   Pozdrawiam

  •  

   pokaż komentarz

   dzisiaj dopiero przeczytałam:

   Szanowna Pani,

   dziękujemy za wysłaną do nas wiadomość.

   moje pytanie brzmiało: dlaczego mam płacić za coś, z czego nie skorzystałam?

   Odpowiadając na zadane nam pytanie informujemy, że naliczona należność
   wynika wprost z cennika znajdującego się w zaakceptowanym przez Panią
   regulaminie.


   ja p.i.e.r.d.o.l.k.u :D

   Zgodnie z § 3. pkt 2 „Korzystanie z Usługi Usenet wymaga
   rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki, polegającej w szczególności na
   podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu
   poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej Usługi Usenet w jednym z
   dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu
   Pobieraczek5.”

   Ponieważ w terminie pierwszych 10 dni obowiązywania umowy nie wybrała
   Pani innego pakietu cenowego, do Pani konta domyślnie został przypisany pakiet
   Pobieraczek5, w którym umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

   Zgodnie z cennikiem znajdującym się w zaakceptowanym przez Panią
   regulaminie pakiet Pobieraczek5 zapewnia możliwość pobierania 5 GB danych
   miesięcznie, przy okresie trwania umowy wynoszącym 12 miesięcy od dnia zawarcia
   umowy. Opłata za jeden miesiąc wynosi 7,90 PLN (słownie siedem złotych
   dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie. Należność pobierana jest
   jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu. Całkowita opłata wynosi
   94,80 zł (7,90 zł X 12 miesięcy).

   W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 58 553
   12 32.

   Z wyrazami szacunku,
   Zespół Pobieraczek.pl

   _bla, bla, bla... kochane wyrazy szacunku

 •  

  pokaż komentarz

  Domena pobieraczek.pl
  Id abonenta nrr1657746532886 (FIRMOWA)
  Serwery nazw ns11.az.pl. [62.146.68.200]
  ns10.az.pl. [62.146.113.3]
  Utworzona 2008.11.25 13:39:01
  Ostatnia modyfikacja 2008.11.25 13:39:01
  Opcja brak
  Registrar AZ.pl Sp.J. Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa
  ul. Sosnowa 6a
  71-468 Szczecin
  Polska/Poland
  +48.91 4243780
  domena@az.pl
  Abonent
  Firma Eller Service
  Eller Service
  Ulica Chłopska 72
  Miasto 80-350 Gdańsk
  Lokalizacja PL
  Telefon +48.514424284
  Ostatnia modyfikacja 2008.11.25

  Adres IP : 94.75.234.25

  DDoS ? :)

 •  

  pokaż komentarz

  A mnie to przypomina rachunek za redtube

  edit: Właśnie się tam zalogowałem, nie mam zielonego pojęcia jak coś stamtąd ściągnąć a gmail umieszcza ich maile w folderze spam:)

 •  

  pokaż komentarz

  A ja mówię tak:
  1. http://www.no-mail.pl/
  2. http://anonymouse.org

  ..i w ramach Pochodu 1-Majowego zakładamy miliony kont na posraczku eee... pobieraczku ku chwale biznesu rąk niepracujących!

  •  

   pokaż komentarz

   Jeśli link nie działa, należy go skopiować i wkleić do paska adresu przeglądarki.

   Swoją drogą widać, że firma ta, odpowiednio się przygotowała do tej akcji. Wymagają od pracownika "odporności na stres". Wcale im się nie dziwię...

 •  

  pokaż komentarz

  k###a mać! Mam ten wykop w obserwowanych i widzę: 33 komentarze. Wchodzę z ciekawość jak rozwija się sprawa, czy coś nowego się wydarzyło. I co?! I, k###a, jakieś ewusie i agusie p$#!#%%ą ciągle to samo. TO SAMO! Po c_uj piszecie ciągle to samo?! Jakbyście przynajmniej ze sobą rozmawiali i dyskutowali. A wy nie, k###a! Nawet nie znacie funkcji "odpowiedz".

  Jak was takie pieprzenie podnieca, to wymieńcie się numerami GG i spadać stąd na GG! WON!

  •  

   pokaż komentarz

   W tym momencie życzę Pobieraczkowi, żeby wydoił z was tą kasę. Chciażby za te g*wna, które nikogo nie interesują, a wy ciągle powtarzacie. Do tego wszyscy macie kolor zielony = nie znacie nawet w 1% zasad udzielania się na wykopie, a chcecie się rządzić!!!
   Jak ktoś z większym stażem wam mówi, że bredzicie, to znaczy, że... zaskakujące: MA RACJĘ!

 •  

  pokaż komentarz

  a po co wy podajecie swoje dane personalne z adresowymi na takich typu stronach ?
  czy też gdziekolwiek w internecie

 •  

  pokaż komentarz

  Taaa, bez mojego podpisu to se moga skoczyc.

 •  

  pokaż komentarz

  A nie jest to ta sama firma co od programu GOD ?
  Przy okazji, GG cenzuruje, ale tego spamu (z GoD) wyciąć nie potrafi.

 •  

  pokaż komentarz

  Przed chwilą chciałem się zarejestrować przez thor, i o to co mi wywaliło:

  Obecnie rejestracje zza granicy są niemożliwe.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam Ja tez otrzymałam coś takiego napisałam do nich że nie życzę sobie takich mailów i żądam wyrejestrowania mnie z tej strony a oni na to że wyrejestrowanie tylko droga elektroniczną za oświadczeniem woli a przepraszam czy to było mało dobitne oświadczenie woli ? Poza tym ja nie wyraziła woli na przedłużanie umowy z nimi !!!
  Ale może ktoś mądry mi napisze czy mam napisać to oświadczanie o wyrejestrowaniu z czegoś na co się nie zgadzałam ?
  Nie wiem czy wiecie ale jest taka możliwość ale trzeba w razie wu się zebrać do kupy

  Wspólnie przed sądem
  Zalety:

  - Jednym pozwem można dochodzić roszczeń jednego rodzaju (opartych na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej), jeśli istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie są wspólne dla wszystkich roszczeń.

  - Wpis sądowy to 2 proc. wartości przedmiotu sporu, a nie minimum 5 proc. – jak w zwykłych sprawach cywilnych.

  - Wyrok nie ogranicza roszczeń osób spoza grupy.

  Pozdrawiam ania

 •  

  pokaż komentarz

  Ściągam genialną polską wersję Opery z wbudowaną obsługą sieci Tor (zepewniającą anonimowość):

  http://archetwist.com/pl/opera/anonimowo

  przez OperaTor'a wchodzimy na stronę:
  http://pobieraczek.pl/
  przy rejestracji wpisujemy dowolny adres email w domenie @mailinator.com
  Konto aktywujemy sprawdzając dany adres email na stronie:
  http://www.mailinator.com/

  I jak najszybciej wykorzystujemy przydzielony nam przez Pobieraczka transfer. Potem zakładamy kolejne próbne konta i tak dalej... :)

  Dzięki nam szybko mogą zwinąć interes :)

  •  

   pokaż komentarz

   Więc do dzieła :) Właśnie zarejestrowałem w ten sposób kilka kont. Patrzę też na statystyki i od rana wykonałem na nich pinga 40 000 razy i założyłem 1000 nowych kont korzystając ze skryptu w powiązanych :) Tylko że musi być nas więcej!

  •  

   pokaż komentarz

   Genialny FireFox też obsługuje Tor'a (wtyczka) odpalony na genialnym Linuksie, na genialnym XP SP3 i nawet na "gienialnej" Viście.

 •  

  pokaż komentarz

  Selvan ty tępy ch$$u może najpierw byś sprawdził czy upubliczniałem maile od pobieraczka. Oszczędzę ci tego NIE UPUBLICZNIAŁEM TU ANI JEDNEGO MAILA.

 •  

  pokaż komentarz

  hej dostałam właśnie maila od tego poj****** pobieraczka haha

  Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 27.04.2009 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

  Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

  Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

  Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 27.04.2009 to 77.115.222.218. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

  Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

  Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  1. Poprzez usługę Dotpay dostępną po zalogowaniu na stronie www.pobieraczek.pl (w prawym górnym rogu strony).
  Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

  2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
  Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - maagdaa2111@o2.pl

  W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

  Z poważaniem,
  Zespół Pobieraczek.pl

  no to jest niby przedsądowe wezwanie do zapłaty
  nie wiem w sumie co mam zrobic
  czytajac wasze komentarze mysle ze poprostu obic ich o du**:)
  tylko mam problem taki ze jesli to nie sa zarty to ja mam przychlapane bo podałam po części prawdziwe dane a po częci nie!!!!!!!!!!!!!
  nie wiem jak wy ale ja sie tym narazie nie przejmuje i radze wam zrobic to samo bo mi to wezwanie do zaplaty przedsadowej to chyba trzecie takie przyszlo :PPP to jakby chcieli to by juz ta sprawe raczej zalozyli:PPP
  przepraszam was za błędy i pozdrawiam:PPP

  •  

   pokaż komentarz

   Eee tam. Olej. Zresztą i tak kazują Ci płacić za coś, czego jeszcze nawet nie dostałeś, bo to 94PLN jest za cały rok, a minęło dopiero kilka tygodni. Jakby chcieli do sąd, to nie pisaliby tych bzdur i nie robili sobie jaj ich preudoprawem.

  •  

   pokaż komentarz

   Czyli jednak czytają wykop, bo już nie wysyłają pozwów do ludzi, tylko do "właściwego miejscowo sądu".

 •  

  pokaż komentarz

  hej . chciałabym się dowiedzieć czy komuś naprawdę przyszło wezwanie do sądu albo coś...? proszę odpiszcie. martwię się..

 •  

  pokaż komentarz

  Z forum gazeta.pl
  Uwaga - jest problem. Moja siostra właśnie dzisiaj wróciła z sądu z wyrokiem w
  garści: zasądzone 95 zł + 350 zł kosztów sądowych. Razem 445zł
  Zalogował się jej mąż i zapomniał o tym. Nie było tłumaczenia. Doszli po IP i
  tyle. Siostra nie miała adwokata, ale na korytarzu w sądzie usłaszała, że goście
  mają znakomitych prawników i wszystkie takie sprawy wygrają. Ponoć tylko po to
  załozyli firmę, aby wyciagać pieniądze od naiwnych

  Sama czekam, bo też sie zalogowałam... _
  Ciekawe tylko, czy to prawda ;-)

  edyta: http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=584&w=94092768&a=94394402

  •  

   pokaż komentarz

   Jakby były na to dowody ze ten post z gazety to prawda, to trzeba by pomyslec poważniej o tym ddosie. Oni naród w ch... robią, to naród powinien zrobić ich...

  •  

   pokaż komentarz

   Inna wypowiedź:
   23 kwietnia otrzymałem identycznego e-maila jak kinga2110.A
   następnego 29 kwietnia 2009 z pogrózkami o interwencji kancelarii
   prawnej a nastepnie sądu. Wyslałem kilkanaście e-maili na adres e-
   mailowy pobiearczka w zamian otzrymalem wyrazy szacunku i ani slowa
   na temat moich zapytań. Wyslałem nawet te 94,80PLN przekazem
   elektronicznym.I nic zadnego potwierdzenia. 4 maja 2009 zglaszam
   sprawe na policji o dokonanie przestepstwa komputerowego. Zgłoszę
   równiż tę sprawę do rzecznika konsumentów w moim mieście.Niech w
   końcu policja lub rzecznik zajmie się takimi oszustami.
   E-maile z pogrózkami są wysyłane w godzinach miedzy 03 a 04 rano.
   Ciekawe ktora firma pracuje w nocy.Jezeli jest wiecej takich
   oszukanych i zastraszanych osób niech się zjednoczą w działaniach
   nad wyeliminowaniem z internetu tego rodzaju firm.Z ciekaweści
   chciałem sprawdzić ofertę tego POBIERACZKA i zarejestrowałem się, a
   potem zapomniałem o tym ich 10 dniowym terminie bezpłatnym. I stało
   się.Nie ściągnąłem od nich ani jednego bajta nie mówiąc o
   oferowanych przez nich gigabajtach. należy zalatwic tych cwaniaków.
   Pozdrawiam piet-a45


   Ekhm... Panowie, robimy coś z tym? ;-)

  •  

   pokaż komentarz

   te posty to stek bzdur napisanych przez pobieraczka abyśmy się bali i płacili.

   ddosujta ich aż padną z wrażenia.

  •  

   pokaż komentarz

   przecież to śmierdzi jak psia kupa
   Widać że pisane przez kogoś komu zależy na sianiu strachu i wyciąganiu pieniędzy
   Precz z oszustami!

 •  

  pokaż komentarz

  1) Brak podpisu niczego nie zmienia. Nie każda umowa musi być zawarta na piśmie i podpisana. Większość może być zawarta "per facta concludentia", czyli przez czynności dorozumiane, czyli takie, które dostatecznie wyrażają wolę stron i pozwalają na ich identyfikację. Mówiąc po ludzku, wysyłając smsa "konkursowego" albo kupując gazetę w Empiku też zawieramy umowę, mimo że nikt niczego nie podpisuje.

  Tyle w kwestii formalnej.

  2) Co do meritum to autor wątku generalnie ma rację, chociaż niepotrzebnie histeryzuje.

  Jak słusznie ktoś napisał, zachowanie Podbieraczka w tej sprawie można uznać za "abuzywne", tj. sprzeczne z dobrymi obyczajami i prawem konsumenckim (obowiązek należytego poinformowania konsumenta, klauzulę małą czcionką pod koniec regulaminu można próbować podważyć). Poza tym wprowadzenie konsumenta w błąd poprzez informację "przetestuj za darmo" sugerującą brak opłat. W skrócie - zgłosić sprawę do UOKiK, albo po prostu olać.

  Napisać im miłego maila od Wujka Staszka, albo nie robić nic. Szansa że przy kwocie rzekomego długu tak niskiej wysokości skierują sprawę do sądu jest bliska zeru. Aha, osoba fizyczna może być wpisana do KRD, ale tylko od bodaj 200 pln, więc nawet tym nie należy się martwić.

  3) Sam miałem 2 podobne przypadki. Jeden, gdy na stronie mierzącej IQ dowiedziałem się PO wykonaniu testu, że mam wysłać płatnego smsa by otrzymać wyniki. Trochę się skrzywiłem, ale tylko trochę, bo wielkimi, wytłuszczonymi literami stało obok, że akurat obowiązuje promocja i sms kosztuje astronomiczne 1 pln. Wysłałem, po chwili kazali mi wysłać drugiego smsa, co też uczyniłem, dostałem wyniki, po czym... ze zdziwieniem skonstatowałem, że z rachunek w telefonie powiększył się o 24 pln (sic!).

  Okazało się, że na dole było napisane malutką, szarą czcionką na szarym tle, że "promocja" dotyczy tylko płatności PayPal, a smsy są z promocji wyłączone i kosztują 12 pln. Wściekłem się, nie chodziło nawet o te nieszczęsne 24 pln, ale o zasadę, wysłałem firmie odpowiedzialnej za test "przyjemnego" maila, po którym otrzymałem zwrot pieniędzy.

  Druga sytuacja, to kiedy w skądinąd uczciwym Playu zadzwonili i zapronowali mi przetestowanie mobilnego netu przez 7 dni za darmo, bez konsekwencji (jeśli odeślę towar). Potem okazało się, że "za darmo" = 9 pln "opłaty za aktywację". Której płacić nie zamierzam, również dla zasady, niech mnie windykują.

  •  

   pokaż komentarz

   Aha, osoba fizyczna może być wpisana do KRD, ale tylko od bodaj 200 pln, więc nawet tym nie należy się martwić.

   Parę postów wyżej napisałem, że nie może być. I w pewnym sensie miałem rację, ponieważ konsumenta do KRD może wpisać tylko dokładnie określony w ustawie podmiot, a nie każda firma. Bank czy Tepsa może cie wpisać do KRD, ale jak narobisz długów nawet na 5000 w sklepiku za rogiem, albo w serwisie internetowym takim jak ten z wykopu, to mogą ci skoczyć.

  •  

   pokaż komentarz

   Ale właśnie wysłanie smsa było prawdziwym testem na inteligencję, wynik znasz ;-)

  •  

   pokaż komentarz

   A jak mam dwa mandaty nie zaplacone na laczna sume 200 zl, to moga mnie tam wpisac? A jak moga to po ich oplaceniu znikne stamtad?

  •  

   pokaż komentarz

   @ kubako: Parę postów wyżej napisałem, że nie może być. I w pewnym sensie miałem rację, ponieważ konsumenta do KRD może wpisać tylko dokładnie określony w ustawie podmiot, a nie każda firma. Bank czy Tepsa może cie wpisać do KRD, ale jak narobisz długów nawet na 5000 w sklepiku za rogiem, albo w serwisie internetowym takim jak ten z wykopu, to mogą ci skoczyć.

   Zgadza się, co nie zmienia faktu, że konsument w świetle Kodeksu cywilnego i całego polskiego prawodawstwa jest ZAWSZE osoba fizyczną. Więc jeśli konsument może być wpisany do rejestru, to tym samym osoba fizyczna może. A katalog podmiotów uprawnionych jest wbrew pozorom szeroki, może nie "sklepik za rogiem", ale banki, sieci komórkowe, operatorzy telekomunikacyjni i kablowi, instytucje finansowe wszelkiej maści, wynajmujący lokale etc. Więcej tutaj: http://www.krd.pl/Infoservice/Index.aspx?urndefault=main/krdbig/faq#who

   @ royback: - ad pytanie pierwsze: chyba tak
   - ad pytanie drugie: tak

   @ Agrh:

   Cóż, jeśli przeczytanie szarej czcionki rozmiaru 3 na szarym tle jest miarą inteligencji, to przyznaję Ci rację - idę się wypisać z Mensy i ustawić w kolejce po zasiłek dla niepełnosprawnych umysłowo ;)

  •  

   pokaż komentarz

   @royback nie wpisują, w zeszłym roku przysłali mi informację, że 425 PLN (400 PLN mandaty + opłata za prowadzenie sprawy) zostanie potrącona z mojej pensji. I wezwanie do potrącenia dostała też firma w której pracuję. mandaty miałem za lipiec i wrzesień, a kasę zabrali mi z grudniowej wypłaty.

  •  

   pokaż komentarz

   Dzieki za odpowiedz, ja jeszcze nie pracuje ale niedlugo bede szukal roboty, pewnie potraca mi z pierwszej pensji, a z mandatami mam juz spore zaleglosci, jeden rok, drugi z poltora...

  •  

   pokaż komentarz

   Royback - IMO lepiej zapłacić te mandaty teraz. Przed państwem nie uciekniesz (chyba, że sprawa trafiłaby do sądu i udowodniłbyś że mandaty były przyznane niesłusznie - mało prawdopodobne), a i tak w końcu je wyegzekwują, pewnie jeszcze z odsetkami i ew. kosztami egzekucji / sądowymi. Tak że weź zaciśnij zęby, pożycz od kogoś, oddaj z pierwszej pensji i zapomnij.

   Ja miałem kilka zaległych mandatów za brak biletów parkingowych, po 4ch latach chyba przyszło zbiorcze wezwanie do zapłaty na dość bolesną kwotę i nie było bata :)

  •  

   pokaż komentarz

   Troche sie zorientowalem i dostane jakies oprocentowanie karne, ale nie powinno byc jakies olbrzemie (okaze sie). Nie wiem, jak bede mial kase to zaplace. Mandaty byly za dwie glupie rzeczy, mogli mi ich nawet nie przyznawac jakby zachowali sie jak ludzie ale... . Jeden byl od policji drugi od strazy miejskiej, robi to jakas roznice?

  •  

   pokaż komentarz

   nie ma oprocentowania karnego (z tego co kojarzę, był jakiś art. że ludzie nie chcą płacić mandatów bo opłaty są tylko symboliczne) dwa lata temu miałem mandat 20 PLN i potrącili mi z rozliczenia podatkowego 24,45 PLN. Wykroczenie, nie właściwe zachowanie na rowerku wodnym (stałem i dopadła mnie wodna eskadra). Epizod miał miejsce w sierpniu, a informację o potrąceniu dostałem koło czerwca.

 •  

  pokaż komentarz

  witajcie.
  Też mam problem z pobieraczkiem i juz danwo minął mi termin ostatecznego dnia do zapłaty ok 100 zł.
  Już jakiś czas temu dostałem przedsądowe wezwanie do zapłaty i dali mi 3 dni, a minął przynajmniej tydzień:]
  Wiem, że to oszuści i dlatego nic nie zapłace.
  Ale przy okazji koresponduje z taką panią z pobieraczka, "Agnieszka" się nazywa.
  Przytocze Wam maila jakiego mi napisała - ja z tego nic nie rozumie :]

  Ja jej napisałem:

  Widze, że jednak nie potrafi Pani czytać ze zrozumieniem.
  Złożyłem rezygnacje z umowy, mam do tego pełne prawo.
  A czas na wypowiedzenie wynosi 3 miesiące a nie 10 dni, które żeście
  sobie wymyślili.
  Bo potwierdzenia pisemnego zawarcia umowy nie było więc mam 3 miesiące od
  daty jej zawarcia, chociaż ciężko to nazwać zawarciem umowy.
  Tak więc nie rozumie po co się dalej upieracie przy swoim, skoro nie macie
  racji.
  Ja mam kopie maila z wypowiedzeniem i już nic więcej mnie nie interesuje.
  Wiem, że mam racje, a jeśli dalej będziecie mnie nękać mailami i
  pogróżkami, to sprawa zajmie się mój prawnik i koledzy z DAS-a.
  I co wy mi tu wyjeżdżacie z jakimiś paragrafami?

  Zgodnie z art. 353[1] kodeksu cywilnego: Strony zawierające umowę mogą
  ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel
  nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
  współżycia społecznego.
  Tak się składa, że treść "umowy", którą żeście ułożyli oraz cel
  umowy sprzeciwia się ustawie(bo są 3 miesiące na rezygnacje a nie 10 dni) i
  narusza zasady współżycia społecznego.
  Tak więc możecie mi tylko podziękować, że jestem wyrozumiały i jeszcze
  Was nie pozwałem o:
  wyłudzanie pieniędzy,
  formułowanie umów, które mają na celu oszustwo,
  niedopracowany regulamin, który celowo wprowadza w błąd,
  szykanowanie mnie.
  A tak na marginesie to chciałbym usunąć konto z Waszego serwisu.
  Proszę mi udostępnić tą opcję, bo posądzę Was o przymusowe
  przechowywanie moich danych osobowych i brak możliwości usunięcia konta.
  Pozdrawiam

  A ona odpisała:

  Drogi użytkowniku,

  W odpowiedzi na Pana zgłoszenie niniejszym zawiadamiamy, iż w chwili
  obecnej odstąpienie od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  nie jest możliwe.

  Proszę przyjąć do wiadomości informację, iż firma Eller Service s. c.
  działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

  Przepisy powyższej ustawy stanowią podstawowe źródło wzajemnych praw i
  obowiązków stron związanych z wykonywaniem działalności polegających na
  świadczeniu i odbiorze usług drogą elektroniczną i stanowią lex
  specialis w stosunku do innych regulujących stosunki polegające na świadczeniu
  usług ustaw, w tym co wynika z brzmienia art. 11 ustawy w szczególności
  przepisów kodeksu cywilnego. Art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną stanowi, iż usługodawca świadczy usługi drogą
  elektroniczną w sposób zgodny z regulaminem. Należy nadmienić, iż regulamin jest
  cały czas dostępny na stronie internetowej i każdy użytkownik przed
  podjęciem decyzji o zawarciu umowy powinien zapoznać się z jego treścią. Zgodnie
  z § 4 Regulaminu regulującym sposób zawierania i rozwiązywania umów o
  świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zostaje zawarta poprzez
  rejestrację danych potencjalnego usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie r
  ealizacji usługi Usenet na wskazanej na stronie formularzu rejestracyjnym.
  Wskazać należy, iż ani powyższy Regulamin, ani ustawa o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną nie zastrzegają dla ważności umowy ani formy
  pisemnej, ani tym bardziej pisemnego potwierdzenia jej istotnych elementów -
  zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy świadczenie usługi drogą
  elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na
  odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,
  przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
  przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest
  w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
  telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
  telekomunikacyjne. Wobec powyższego podnoszony przez Panią argument dotyczący obowiązku
  potwierdzenia przez usługodawcę na piśmie informacji, o których
  mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę

  •  

   pokaż komentarz

   a tu dalsza część wiadomości, bo mi obcieło:

   wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.
   U. 2000, nr 22, poz. 271) jest niezasadny i nie znajduje uzasadnienia.
   Ponadto wskazać należy, iż z natury stosunku prawnego, jakim jest świadczenie
   usług „Usenet”, wynika, że jego byt realizuje się poprzez dostęp do
   sieci Internet oraz posiadanie stacji roboczej (komputera) wyposażonego w
   system operacyjny, na którym możliwe jest użytkowanie udostępnianych na
   rynku programów komputerowych realizujących funkcję czytnika Usenet. Wobec
   powyższego sprzecznym z właściwością stosunku prawnego byłoby
   uzależnianie ważności takiej umowy od potwierdzania jej istotnych elementów
   usługobiorcy w tradycyjnej pisemnej formie. Wskazać należy, iż fakt zawarcia umowy
   z Eller Service został potwierdzony poprzez rejestrację i akceptację
   warunków Regulaminu, wobec czego nie było potrzeby ponownego ich prze
   syłania, tym razem w tradycyjnej formie pisemnej.
   Odnosząc się do powoływanego przez Panią braku poinformowania w momencie
   podpisywania umowy o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia
   jej zawarcia informujemy, iż twierdzenie to jest niezasadne i nie znajduje
   odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pragniemy zwrócić Pani uwagę na § 4
   ust. 6 Regulaminu świadczenia usług „Usenet”, który wyraźnie wskazuje
   termin na odstąpienie od zawartej umowy.
   Jednocześnie jedynie informacyjnie wskazać należy, iż w powyższym
   przypadku powoływanie się przez Panią na art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie
   niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
   przez produkt niebezpieczny jest działaniem chybionym z uwagi na fakt, iż
   świadczone przez nas usługi nie mieszczą się w katalogu wskazanych w
   powyższym przepisie usług. Obowiązek informowania konsumentów o braku
   możliwości odstąpienia od umowy (jeżeli oczywiście strony umowy nie umówiły się
   inaczej) aktualizuje się wyłącznie w przypadku zawierania jednej z umów
   szczegółowo określonych w art. 10 ust. 3 ustawy.
   W świetle powyższego, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu odstąpienie od
   umowy możliwe było tylko i wyłącznie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia,
   a w chwili obecnej składanie przez Panią w tym zakresie oświadczeń nie
   wywołuje już zamierzonych przez Panią skutków prawnych.
   Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty
   wynikającej z przesłanego na Pani adres mailowy wezwania do zapłaty.

   Z pozdrowieniami,
   Zespół Pobieraczek.pl

   Tak więc są uparci i dalej próbują mnie naciągnąć na kase, ale nie ugne sie:]
   Twierdza uparcie, że nie mogłem zrezygnować w terminie póxniejszym niż 10 dni testowych, ale ja wiem swoje i już.
   Napiszcie jak tam wasze indywidualne zmagania z tymi oszustami.
   Czy ktoś dostał jakieś wezwanie na dres podany przy rejestracji, albo czy policja Was szukała po IP?
   Musimy z nimi walczyć, bo zbyt wielu ludzi zostało oszukanych.
   pozdrawiam
   sloup

  •  

   pokaż komentarz

   To tej pory nie pojawił się ani jeden wiarygodny głos osoby, która miałaby mieć sprawę w sądzie lub na policji.

  •  

   pokaż komentarz

   do sloup: Czy mogłbys mi przesłać formularz lub wzór wypowiedzenia takiej umowy?? (ewaz76@op.pl) byłabym wdzięczna,poniewaz nie mam zamiaru płacić ale chciałabym wykonac jakikolwiek krok w tym kierunku.pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  Ja bym sugerował to samo co przy instalacji windowsa - zachęcić kota do zaakceptowania :) a cał proces uwiecznić w pliku wideo - w razie czego mogę powiedzieć że ja nic nie wypełniałem, a kot nie mój :) Wszystko już przechodziło na głównej:
  http://www.wykop.pl/link/146777/jak-zainstalowac-program-bez-akceptowania-jego-licencji

 •  

  pokaż komentarz

  no to teraz wykopowa spolecznosc ma szanse sie pokazac, pytanie czy uzytkownicy wykopu sa az tak zdeterminowani w dzialaniu (jak i zorganizowani) zeby wspolnymi silami mogli zatopic takie dziadostwo?

 •  

  pokaż komentarz

  Zieloni: jeśli mam wielką prośbę: wstawiajcie te maile na

  http://pokazywarka.pl , a tutaj po prostu dawajcie linki...

  Obiecujemy, że też będziemy je czytać i chętnie Wam pomożemy!

 •  

  pokaż komentarz

  ee nic nie moga zrobic Ci z pobieraczek

  pewnie i tak sami maja nielegalne filmy

  a ich IPB forum nie ma licencji tylko jest nulled :D

  •  

   pokaż komentarz

   Na ich forum można znaleźć takie info: "W dni robocze w godz 9-17 czynne jest nasz Biuro Obsługi Klienta i można telefonicznie (058-553 12 32) lub poprzez Live Support (dostępny na stronie www.pobieraczek.pl/pomoc ) otrzymać pomoc konsultanta przy konfiguracji programu". Można dzwonić gdyby ktoś chciał dochodzić się swoich praw :)

  •  

   pokaż komentarz

   ale ja podałem prawdziwe dane i nie wiem czy mam to olać czy nie proszę pomóż mi

 •  

  pokaż komentarz

  http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20021441204&type=3&name=D20021204Lj.pdf

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje,
  umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:
  2) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  -----------------

  Jak widać prawo gwarantuje Wam zerwanie umowy w każdej chwili.

 •  

  pokaż komentarz

  Niech sobie koleś poczyta o klauzulach abuzywnych.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie wydaje mi się by to był taki akurat przypadek. Chwyt dobrze znany i chętnie stosowany na całym świecie, tyle tylko, że z użyciem karty kredytowej - podajesz dane karty, możesz przez X korzystać za darmo, jeśli nie zgłosisz rezygnacji zostanie pobrana opłata.... Dobra rada - czytać regulaminy.
   A co do nielegalnych plików - oni dają dostęp do plików z Usenetu, nie ma w tym nic nielegalnego.

 •  

  pokaż komentarz

  wg mnie to oszuści i naciągacze .

  edit : chociaż właściwie jakaś tma informacja jest

  Informacja dla klientów
  Podczas 10-dniowego darmowego okresu próbnego przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia zamówienia (fax, email itp.). Po upływie 10-dniowego okresu próbnego ważność umowy od 3 miesięcy i koszt od 7,90 PLN miesięcznie.


  ale jak oni niby komuś zagrożą ?

 •  

  pokaż komentarz

  HAKERZY WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ I ZAŁATWMY TEGO NACIĄGACZKA! będzie to naprawdę szczytny i ambitny cel ku zadowoleniu wszystkich!
  Ps. sam bym się przyłączył tylko nie wiem w jaki sposób....go załatwić....

 •  

  pokaż komentarz

  ok to ja tez napisze takie oświadczenie o rezygnacji . Ale masz racje trzeba sprawdzić ich w KRS , a takie prawo ma każdy trzeba tylko zgłosić się do odpowiedniego KRS-u dla danego obszaru taki wgląd jest darmowy

 •  

  pokaż komentarz

  witam! ja dostalam juz przedsadowe wezwanie do zaplaty..ale sama nastraszylam ze zrobie im reklame na cala polske oglaszajac ich "rzekomo wspanialy" programik do telewizji a poza tym rozmawialam ze znajomym Radca Prawnym i ta cala smieszna ich umowa nas do niczego nie zobowiazuje poniewaz nie ma tam naszego podpisu:))

 •  

  pokaż komentarz

  wykopeczek.pl
  googlaczek.pl

 •  

  pokaż komentarz

  Przy wypelnianiu formularza pierwsze zdanie stoi "Tak, chcę testować przez 10 dni!" i tyle, nie ma nic o automatycznym przedluzaniu umowy wiec moim zdaniem podpisujesz "umowe" na 10dni testowych - darmowych..

 •  

  pokaż komentarz

  Tez mi napieraja na maila ;}. mam pewien pomysl jak komus sie nudzi, a najlepiej wiekszej liczbie osob jest pewien program Hitfaker, tylko potrzebna jest jedna osoba ktora zaktualizuje liste adresow ip. program sam wykonuje polaczenia poprzez proxy. Jak by wlaczylo ten program powiedzmy 100 osob :} to w bardzo krotkim czasie nastapilo by jakies 100000 - 200000 wejsc na strone :].

 •  

  pokaż komentarz

  guma1...wesołych świąt:P

 •  

  pokaż komentarz

  hej... padłam ofiara pobieraczka i od razu mówię, że mam 15 lat, ale do tej sprawy podchodze powaznie :)
  Na początku się troszkę przestraszyłam xD
  03.06.09r dostałam przedsądowe wezwanie do zapłaty...
  do dziś ciisza, zero kontaktu ze strony nabieraczka ;]
  jak narazie nawet nie mam zamiaru im płacić.
  mam juz przygotowane odstąpienie od umowy i jutro mam zamiar je wysłać...wiem ze pewnie to nie pomoże, bo będą się upierać przy swoim 10-cio dniowym okresie na wypowiedzenie umowy, ale spróbować mozna... pisałam tez pod e-mail bok@.....(na pewno to znacie heheh) i za każdym razem kiedy otrzymywałam odpowiedź to po 1. zawsze była mowa że umowa to umowa i miałam 10 dni. po 2. więcej nic nie zrozumiałam ;]]

 •  

  pokaż komentarz

  Byłam u rzecznika praw konsumenta i powiedział mi abym dała sobie siana. Aby zlecić policji znalezienie naszego ip muszą mieć zgodę prokuratury. Ale aby ją zdobyć, muszą mieć nasze prawdziwe dane osobowe. Policji to rybka że jakaś prywatna, nie publiczna firma ma jakiś problem. I CO? Będą masowo szukać 10 000 adresów ip?

  •  

   pokaż komentarz

   Jak mają twoje IP, to bardzo łatwo mogą Cię znaleźć, sprawdzą kto jest twoim usługodawcą internetowym, to nie jest żaden problem. A skoro już wiedzą gdzie, to co za problem złożyć tam pismo o podanie danych

  •  

   pokaż komentarz

   My już od dawna Wam piszeszmy, żebyście, jak napisałaś, "daliście sobie siana".

  •  

   pokaż komentarz

   Ja byłam cała w euforii bo wydawało mi się, że się już pozbyłam oszukaczka. Niestety, wysłali mi e-mail, o przyjęciu rezygnacji, po czym po kilku dniach kolejny e-mail - przedsądowne wezwanie do zapłaty.
   Ja też już zaczynam się zastanawiać czy dla świętego spokoju im nie zapłacić, bo co będzie, jak za pół roku wystąpią masowo do sądu.
   Może i wygramy w sądzie, ale po co niepotrzebny stres i nerwy.
   A gdyby czasem wygrali...
   Odsetki ustawowe są coś ok 30% w skali roku zdaje się - gdzie zarobią tak duże odsetki ?

   Mi się wydaje, że jak dostaliśmy 1 maila, to było się nie odzywać, nie odpisywać i skasować e-mail, nie mieli żadnego potwierdzenia, że dostawaliśmy te e-maile.
   A jak już zaczęliśmy pisać, prosić o zerwanie umowy, to tym samym potwierdziliśmy, że wiemy o tej umowie i że ją zawarliśmy.
   Jedyne co możemy teraz zrobić to wysyłać maile do znajomych, aby nie nacięło się więcej osób, bo oszukaczek siedzi i zaciera rączki.
   A serwer to oni mają w Amsterdamie, ale maile od nich to przychodzą z głębi oceanu.

  •  

   pokaż komentarz

   A serwer to oni mają w Amsterdamie, ale maile od nich to przychodzą z głębi oceanu.
   To tak jak twoje doris... czy to nie dziwny zbieg okoliczności?

  •  

   pokaż komentarz

   @DORIS123:
   Jak mają twoje IP, to bardzo łatwo mogą Cię znaleźć, sprawdzą kto jest twoim usługodawcą internetowym, to nie jest żaden problem. A skoro już wiedzą gdzie, to co za problem złożyć tam pismo o podanie danych

   A od kiedy to usługodawca może byle komu udostępniać dane osobowe na podstawie IP?
   Jak to zrobi to sam się pogrąży i można wytoczyć mu proces o odszkodowanie.
   Operator może podać dane z IP tylko i wyłącznie na podstawie nakazu sądu !!

 •  

  pokaż komentarz

  Zróbmy tak:
  Jeśli masz mniej jak 13 lat
  Twoja umowa automatycznie jest nieważna, tak stanowi prawo w Polsce że dzieci nie mogą zawierać takich poważnych umów. Są one automatycznie anulowane. Moga was zatem jedynie pocałować w dupe a nie kazac płacić

  Jeśli masz 13-17 lat
  Zawarcie takiej umowy jak z pobieraczkiem WYMAGA potwierdzenia od rodziców. Jesli oni nie wyrażają zgody to umowa automatycznie przestaje być ważna. Tz zawierając umowę MUSISZ od razu przedstawić pismo od rodziców lub opiekuna prawnego że oni/on przejmują odpowiedzialnośc prawną za tą umowę. Jeśli więc nie masz takiego papierka a zawarłeś umowę to pobieraczek może cie pocałować w dupe bo umowa jest nieważna.

  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią
  To masz pecha. Wszystko zależy od tego czy podałeś prawdziwe czy fałszywe dane:

  Prawdziwe dane - pisz polecony za potwierdzeniem odbioru do siedziby pobieraczka z pismem że rezygnujesz z umowy. Masz na to zgodnie z polskim prawem 30 dni co najmniej (gdzieś wyżej chyba nawet wspominali ze 3 miesiace, nieważne). Jesli napisałeś list przed upływem 30 dni pobieraczek moze cie pocałowac w dupe bo rezygnację MUSI przyjac bez względu na to co oni sobie tam napisali w regulaminie.

  Fikcyjne dane - mozesz przedstawić prawdziwe dane i postąpić jak wyżej. Albo to olać tak po prostu.

  Inne pytania:

  Czy ta umowa w ogóle jest ważna?
  Nie. Zgodnie z prawem powinno się klientowi (Tobie) wysłać listownie potwierdzenie umowy wraz z twoimi danymi osobowymi bo Maila można spreparować od ręki i nie ma on żadnej wartości prawnej :p

  Skoro umowa jest nieważna to po co te wcześniejsze punkty?
  JAk zadajesz takie kretyńskie pytanie to jesteś zbyt młody aby to zrozumieć. Przyjmij że mi sie chciało i/lub miałem do uja dosyć pieprzenia w tym temacie.

  KONIEC KURNA TEGO BAJZLU

 •  

  pokaż komentarz

  NO k!%%A PRZESTANCIE PISAC w kolko to samo bo mi juz witki opadają. CZYTAC KURNA CO PISZE I NIE ŚWIRUJCIE
  Jeśli masz mniej jak 13 lat
  Twoja umowa automatycznie jest nieważna, tak stanowi prawo w Polsce że dzieci nie mogą zawierać takich poważnych umów. Są one automatycznie anulowane. Moga was zatem jedynie pocałować w dupe a nie kazac płacić

  Jeśli masz 13-17 lat
  Zawarcie takiej umowy jak z pobieraczkiem WYMAGA potwierdzenia od rodziców. Jesli oni nie wyrażają zgody to umowa automatycznie przestaje być ważna. Tz zawierając umowę MUSISZ od razu przedstawić pismo od rodziców lub opiekuna prawnego że oni/on przejmują odpowiedzialnośc prawną za tą umowę. Jeśli więc nie masz takiego papierka a zawarłeś umowę to pobieraczek może cie pocałować w dupe bo umowa jest nieważna.

  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią
  To masz pecha. Wszystko zależy od tego czy podałeś prawdziwe czy fałszywe dane:

  Prawdziwe dane - pisz polecony za potwierdzeniem odbioru do siedziby pobieraczka z pismem że rezygnujesz z umowy. Masz na to zgodnie z polskim prawem 30 dni co najmniej (gdzieś wyżej chyba nawet wspominali ze 3 miesiace, nieważne). Jesli napisałeś list przed upływem 30 dni pobieraczek moze cie pocałowac w dupe bo rezygnację MUSI przyjac bez względu na to co oni sobie tam napisali w regulaminie.

  Fikcyjne dane - mozesz przedstawić prawdziwe dane i postąpić jak wyżej. Albo to olać tak po prostu.

  Inne pytania:

  Czy ta umowa w ogóle jest ważna?
  Nie. Zgodnie z prawem powinno się klientowi (Tobie) wysłać listownie potwierdzenie umowy wraz z twoimi danymi osobowymi bo Maila można spreparować od ręki i nie ma on żadnej wartości prawnej :p

  Skoro umowa jest nieważna to po co te wcześniejsze punkty?
  JAk zadajesz takie kretyńskie pytanie to jesteś zbyt młody aby to zrozumieć. Przyjmij że mi sie chciało i/lub miałem do uja dosyć pieprzenia w tym temacie.

  Edit:
  A namierzanie po IP?
  JAsne, namierza, ciebie, twojego kota, siostrę, psa i świnkę morską też. Namierzyć to oni se kurna moga obiadek w lodówce. TAK da się namierzyć, ale jeśli oni to zrobiua to strzelą sobie od razu w łeb. Udostepniają NIELEGALNE dane więc jak ktos bedzie mial przesrane to oni.

  DAJCIE JUZ KURNA SWIETY SPOKOJ TEMU TEMATOWI. AMEN, FINITO, KONIEC, RAUS, KAPLICA, END, WSZYSTKO WYJAŚNIONE DO JASNEJ ANIELKI WIEC PO GRZYBA JESZCZE PISAC

  KONIEC KURNA TEGO BAJZLU

 •  

  pokaż komentarz

  ja napisałam do tvn24 może ktoś się zainteresuje jeśli więcej osób do nich napisze bądź zadzwoni
  a swoją drogą ciekawe dlaczego po zalogowaniu nie ma możliwości podglądu swojego profilu? Zeby nie zmienić nazwiska, które i tak większość podała fałszywe?

  gdzie są hakerzy którzy włamią się na ich serwer i go wyczyszczą wraz z naszymi wszystkimi danymi? Szkoda że ja nie potrafię takich sztuczek :( przecież to dla was zabawa. Ja jestem laikiem w tych tematach więc dla mnie to czarna magia to co pisaliście wyżej o tym że można ich w jakiś sposób zablokować czy przeciążyć.
  A może jakoś da im się wysłać na serwer wirusa? ciiiiiiiiiiiiiiiiii

  Pomóżcie nam

 •  

  pokaż komentarz

  Czytając to forum odnoszę wrażenie że wiele osób nie potrafi ze zrozumienie czytać wpisywanych tutaj postów.Jeżeli ktoś zasugerował zgłaszać do UOKiK to zgłaszać a nie wypisywać bzdury,mieszać i mataczyć.Jeżeli napłyną setki zgłoszeń do UOKiK to nabieraczek bardzo szybko zniknie z internetu.Jeśli ktoś mówi nie płacić to nie płacić.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam

  Wyslalem link do wspomnianego watku do Dziennika Internautów. Oni wiele razy pomogli. Mam nadzieję że i tym razem chociaż im cos doradzą.

 •  

  pokaż komentarz

  Co prawda mojej koleżanki rodzice są radcami prawnymi, ale by mi było głupio tak gadać :P

 •  

  pokaż komentarz

  żałosne... macie zamiar sie tak cały czas kłucić...? ;/
  mi nie zależy na jakimś tam innym koloze czcionki, nie mam zamiaru spamować tylko chcę się wkońcu czegoś dowiedzieć x/
  a i jedno pytanko... kiedy zarejestrowaliście się na pobieraczku? Bo chciałabym zobaczyć od kiedy mniej więcej czekacie na to wezwanie ^^ heh...

 •  

  pokaż komentarz

  A wiec bardzo dziekuje:)Moze powiem rodzicom,ale i tez udostepnie im do przeczytania wasze komenty:)Dziekuje.I przyokazji troszke sie doczytalam ze oni nie udostepniaja legalnych plikow dlatego mieliby troszke trudno zglosic was do sadu:)Chyba nie ma sie czego bac,NaRaZie...A mgoa wpisac do KRD?

 •  

  pokaż komentarz

  o Boże !!!, jest już październik, a pobieraczek nadal robi was w hu&a ??? Hahahha, no nie mogę, głupota niektórych polaków nie zna granic !!!!!!!!

 •  

  pokaż komentarz

  jak na razie dostałam tylko 2 ostrzeżenia na maila. ale nie wiem co robić dalej.. na pewno im nie zapłacę..! ale trochę się boję tego sądu, chociaż to jest nie zbyt wiarygodne żeby o 94 zeta robić komuś sprawę w sądzie..

 •  

  pokaż komentarz

  Oferują dostęp do serwerów a raczej jednego serwera tzw binarnych grup dyskusyjnych.Np na astraweb.com za 120 GB danych płaci się 25 $.Podobne ceny są wszędzie.Potrzebny jest jeszcze czytnik grup np GrabIt,oraz strona która indeksuje zawartość grup np. binsearch.com .Rzeczywiście ściąga się cały czas pełną prędkością łącza bo to nie http ani p2p.Ich pomysł na biznes jest prosty wykupują klientowi konto na takim serwerze i sprzedają 2x drożej.Mankamentem jest mała ilość polskich materiałów na grupach.Teraz poprawili retencję czyli czas przechowywania plików do 250 dni wcześniej było ok. 120.We Wrocławiu w dawnej sieci e-wro czyli teraz Dialogu prędkości dochodzą do 90 Mbit

 •  

  pokaż komentarz

  LITOŚCI!!! ZAMKNIJCIE TEN TEMAT W &%^ ALBO ****** BO SIĘ BURDEL ROBI ZE NIE WSTRZYMAM.

  Drogie dzieci neo: macie LINK JAK WÓŁ do forum IDG gdzie WSZYSTKO ale to KUR** WSZYSTKO wyjasniono. Pokazano wasze pisma etc.

 •  

  pokaż komentarz

  Jak rozwiązać problem z pobieraczek.pl - analiza przepisów prawa. Przeczytajcie do końca a może Wam się przydać.

  Przepisy prawa przewidują możliwość odstąpienia od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Poniżej przedstawię pokrótce analizę tych przepisów, które mogą być przydatne tym z Was, którzy złapali się na rzeczony serwis. UWAGA: z możliwości opisanej powyżej mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby, które: 1. zawierając umowę z obieraczek.pl (rejestrując się do ich systemu) podały prawdziwe dane 2. które po zarejestrowaniu się nie otrzymały od pobieraczek.pl pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy.
  Punktem wyjścia dla dalszych rozważań są przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.- polecam akty prawne ze strony www.sejm.gov.pl , są na bieżąco aktualizowane), zwaną w dalszej części ustawą o ochronie konsumentów. Umowa taka jak z pobieraczek.pl jest umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (przedmiot takich umów reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), która w świetle ustawy o ochronie konsumentów jest jednocześnie umową zawieraną na odległość – art. 6 ust. 1 tej ustawy. Ma to doniosłe znaczenie dla tych wszystkich, którzy taką umowę zawarli, gdyż w przypadku zawarcia umowy na odległość konsument ma prawo do odstąpienia od takiej umowy, bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy – art. art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów. Jeśli ten termin już upłynął jest jeszcze jedna możliwość, a mianowicie na mocy tej ustawy pobieraczek.pl (jego właściciele) są zobowiązani do dostarczenia konsumentowi pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy (art. 9 ust. 3), a potwierdzenie to musi zawierać dane określone w art. 9 ust. 1 tej ustawy. I teraz najważniejsze: W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy oświadczenie usługą elektroniczną. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty. Innymi słowy jeśli, ktoś z Was zawierając umowę z pobieraczek.pl podał prawdziwe dane, a jednocześnie po zawarciu umowy nie otrzymał pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy z tymi danymi (wiadomość mailowa od przedsiębiorcy nie wystarczy, to musi być papier od przedsiębiorcy), wtedy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia. Jeśli z prawa do odstąpienia skorzysta umowę uważa się za niezawartą, a konsument nic płacić nie musi.
  I jeszcze jak złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu: na piśmie z podaniem swoich danych (dlatego mogą to zrobić tylko osoby, które zawierając umowę podały prawdziwe dane) wyraźne oświadczenie, że odstępuję od umowy takiej a takiej, zawartej w dniu takim a takim, podać datę sporządzenia oświadczenia i się podpisać!!!. Można powołać się na artykuły ustawy podane powyżej. Ważne: oświadczenie o odstąpieniu zaleca się wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – w ten sposób będzie dowód na to, że oświadczenie złożyliśmy w terminach powyższych i że dotarło do przedsiębiorcy. Dane przedsiębiorcy stojącego za pobieraczek.pl są podane na tej stronie.

  I jeszcze raz podkreślam – z powyższej możliwości mogą skorzystać tylko Ci, którzy podali prawdziwe dane i nie otrzymali pisemnego (mail z info od pobieraczek.pl nie jest pisemnym potwierdzeniem zawarcia umowy) potwierdzenia zawarcia umowy.

  Pozdrawiam

  •  

   pokaż komentarz

   Dzięki za poradę-masz duży plus.

  •  

   pokaż komentarz

   Do Cogito 1982!
   Widzę,że jesteś w tym temacie obeznany-coś tam naskrobałem czy może tak być:
   XXXXXX, dnia 2009/06/19

   Walenty Oszukany
   XX-XXX Txxxxxx
   xxxxxxxxxxxxx

   Do Eller Service S.C
   z siedzibą w:
   Gdańsku
   ul. Chłopska 72

   Podanie w sprawie odstąpienia od umowy na usługę
   w trybie natychmiastowym

   Uprzejmie proszę o rozwiązanie „ umowy” zawartej przez rejestrację na stronie
   „www.pobieraczek.pl” w dniu 2009/05/10 .
   Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”
   Artykuł 9 ust.3 nakłada na wyż.wym. firmę obowiązek przysłania mi drogą pocztową-
   (kurierem ),listem „za poświadczeniem odbioru” pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy.
   Wyżej wymienionego pisma do obecnej chwili nie otrzymałem - co daje mi - na mocy
   rzeczonej ustawy termin trzech miesięczny na rezygnację z Waszych usług-
   czytaj - odstąpienie od umowy.
   List mój jest następstwem wysłanego do Was e-maila z prośbą o rezygnację z usług
   w dniu 01/06/2009 i Waszą odpowiedzią 05/06/2009r.

   ..........................
   (podpis)

 •  

  pokaż komentarz

  przypuszczam że na samych ostrzeżeniach sie kończy, bo oni mają nadzieje, że ludzie bedą im płacić jak sie ich postraszy, ale niestety grubo sie mylą :]

 •  

  pokaż komentarz

  z kodeksu cywilnego:
  Art. 385{3}. W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:
  18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

  z regulaminu pobieraczka:
  11. W okresie pierwszych 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług Usenet, bez względu na rodzaj wybranego przez Usługobiorcę pakietu cenowego, Usługa usenet świadczona jest z limitem przesyłu 1 GB. Jednakże w przypadku, gdy Usługobiorca zdecyduje się na zakup usługi przed upływem wskazanego w zdaniu pierwszym terminu i dokona wpłaty odpowiadającej jej ceny automatycznie otrzyma pełen (bez limitów) dostęp do wybranej przez siebie usługi.

  Pozwalają za darmo testować usługę przez 10 dni, a potem piszą, że umowę można wypowiedzieć jedynie w ciągu tego okresu testowego (i ani minuty później!). Dla mnie to jest conajmniej niedorzeczne, bo jeśli mam taką możliwość to chciałbym usługę za darmo przetestować przez możliwie długi termin. Tym samym kłóciłbym się, że taka klauzula w umowie jest nieważna (w myśl cytowanego przeze mnie fragmentu kodeksu cywilnego), ponieważ daje praktycznie zerowy czas na wypowiedzenie umowy.

  Poza tym ciekawi mnie też ostatnie zdanie z cytowanego fragmentu regulaminu o tym, że pełen dostęp do wybranej usługi otrzymuje się dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Nie mam teraz czasu na analizę, ale może jakiś ciekawski dogłębniej zbada tę sprawę?

  Poza tym, co ze zwrotami kosztów za niewykorzystaną usługę? Dlaczego nie ma o tym wzmianki w ich regulaminie (chyba, że coś przeoczyłem)?

 •  

  pokaż komentarz

  Mam taką małą prośbę. Czy mógłby ktoś podać wzór jak mogę rozwiązać tą ich śmieszną umowę. Coś tam że trzy miesiące, odstąpienie od umowy i jakos tak. Bardzo prosze

 •  

  pokaż komentarz

  DOgi teraz kilka słów krytyki tylko się nie obraź
  Po pierwsze to po co się udzielasz skoro nie jesteś w żaden sposób powiązany z tematem.
  Po drugie nie napisałeś ani jednego komentarza, który by coś wniósł do sprawy a to co robisz to się nazywa spam i nabijanie postów aby nie być zielonym.
  Chcesz nabijać posty to znajdź temat, który będzie cię dotyczył tyle ode mnie.

  •  

   pokaż komentarz

   A ty to niby coś wnosisz tak? Poprzez narzekanie jaki to pobieraczek neidobry, czy przez publikowanie maili które każdy opublikowął po 300 razy i juz nawet sie ich czytac nie chce?
   Zanim kogoś skrytykujesz to najpierw sprawdź czy czasem taka krytyka nie pasuje do ciebie.

   Tak, wiem że tez spamuje, nie wnosze nic do tematu etc. Twoim zdaniem. Nie masz racji. Tak samo jak ja, D0gi wyraźnie stara sie chronić wykop przed waszym spamem, odgrzebywaniem tematów które całe wieki temu zostały wyjaśnione w każdy możliwy sposób. Przestańcie wreszcie publikować te p!!%!%$nięte maile które wszyscy widzieli. Zajrzyj na forum IDG tam tez juz wszystko wyjasnili i nawet temet chyba zamkniety zeby takie zielone cos nie spamowało, bo po co czytac i sprawdzac czy wnosisz cos do tematu skoro mozna po prostu pieprznąc posta na środek i zbierać cięgi za głupote. Jak wolicie.
   TROLLOM STOP, SPAMOWI STOP, Menelom też stop :)

  •  

   pokaż komentarz

   To są komentarze, więc nie ma "nabijania postów". W tym temacie są tylko trole i spamerzy - jak wy, lub ludzie którzy próbują was uspokoić - jak my.
   Cieszę się, że zauważyłeś, że wasze teksty NICZEGO NIE WNOSZĄ, więc są zwykłymi śmieciami. Czy wy ludzie jesteście naprawdę tak płytcy, że nie rozumiecie co się do was mówi i nie potraficie NORMALNIE zareagować gdy ludzie ze stażem wam próbują coś wyjaśnić i po was posprzątać?

 •  

  pokaż komentarz

  A ja leje na tych LESZCZY, niech mi któryś do domu przyjedzie to zobaczymy czy jest taki twardy i chociaż jedną rynde ze mną wytrzyma he he. a maile będe im słał długo i namiętnie.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja nie wytrzymam!!! Ludzie, czy do was cokolwiek dociera??

  To właśnie przez was, takie uparte trolle, wykop jest nieczytelny. Spamujecie i nudzicie. Ja się was pytam: czy wy jesteście niedorozwinięci, że nie potraficie czytać ze zrozumieniem?? Skoro wszystko zostało wyjaśnione na początku i póki co nic się nie zmieniło w sprawie (bo na pewno ktoś by już coś na ten temat napisał), to po co w kółko pytacie i wklejacie to samo? Może myślicie, że wszyscy tu coś ukrywamy? A może myślicie, że jak spytacie kolejny raz to ktoś wyjawi wam sekret? Otóż, oświadczam wam i zapewniam, że nikt nic nie ukrywa, ani nie zataja. W tym momencie nie ma postępu w sprawie!!!

  TĘPIĆ TROLE c.d.n. :)

 •  

  pokaż komentarz

  Daj sobie na luz tak jak większość.

 •  

  pokaż komentarz

  Kukulusia, czemu ty jakąś psychozę tworzysz?
  Będziesz kobietę ganiać po rzecznikach bo jakiś d%%!# z kilkoma komputerami w piwnicy maile rozsyła?

  Wyrzucić maile, oznaczyć jako spam i nie przejmować się niczym.

 •  

  pokaż komentarz

  elaitadek
  No i jasne żo to wielkie oszustwo , ale napisz czy ty wysyłałeś do nich oświadczenie woli o rezygnacji z tych ich usług (których oczywiście nie zamawiałeś) czy dałeś sobie z tym spokój . Ponieważ ja się obawiam że jak napisze coś takiego to tak jak bym się przyznała do zamówienia ich usług .

  •  

   pokaż komentarz

   Tak wysłałam do nich oświadczenie woli o rezygnacji z ich usług ,ale niestety nie przyniosło to oczywiście żadnego skutku.Nadal dostaję e-maile z tym ich prawniczym bełkotem,jakby nie potrafili po ludzku pisać.Zamierzam do nich napisać żeby przysłali mi na e-maila dokładny adres firmy,regon,nip i gdzie jest firma zarejestrowana gdyż chciałabym sprawdzić ich wiarygodność w Krajowym Rejestrze Firm.

 •  

  pokaż komentarz

  Gdzie jest Policja gdzie jest prokutatura która tak chętnie kara za nawet drobne wykroczenia.A przecież te organy Państwowe mają ustawowy obowiązek wszczynać postanowienia o wyjaśnieniu spraw na podstawie doniesień prasowych i internetowych.Przecież internet i prasa lokalna jest zasypywana doniesieniami obywateli o nadużyciach i łamaniu prawa przez portal Pobieraczek ! A może sie mylę? być może są już wykonywane czynności wyjaśniające?W każdym bądż razie nie należy tego lekceważyć i domagać się konsekwentnie rozwiazania tej afery przez organa Państwowe.

 •  

  pokaż komentarz

  mam radę dla tych co zapłacili, słuchajcie uważnie, weźcie wykopcie wielki dół, wleźcie tam i się k!$%a zakopcie!!!!!!!!, to będzie dla was najlepsze rozwiązanie!!!!!!!!!!

 •  

  pokaż komentarz

  Oho... polski odpowiednik UseNeXT :)
  Ciekawe czy właściciele pierwowzoru też byli takimi *** i stosowali podobne metody?

  PS Dla mnie ten serwis śmierdzi na kilometr, szkoda że tak wielu ludziom nie zapala się w momencie odwiedzania czegoś takiego czerwona lamka w głowie :(

 •  

  pokaż komentarz

  sprawdzałam poczte i nie dostałam nastepnego wezwania a ostatnie czyli pierwsze miałam tydzien temu

 •  

  pokaż komentarz

  Hej guma1:) ale mnie tu dawno nie było:) patrze że pobieraczek nadal nabiera ludzi?szok, słuchajcie niemacie co sie martwić,ostatnio dokłądnie 2tyg.temu byłam u radcy prawnego bo sprzedawałam działke,porozmawialismy ztym radcą sobie natemat tej działki gdy ten temat nam sie skończył,zapytałam sie jak to jest ztym pobieraczkiem,radca spojżał namnie i sie zaśmiał,głupio mi sie zrobiło bo patrzył namnie jak na idiotke a on powiedział że wciagu tego roku miał już prawie 60osób które płąciły mu 50zł za pare minut porady tylko dlatego że pobieraczek ich wystraszył.on powiedział że niemają podstaw prawnych natemat podawania ludzi do sądu,pisać mogą i bedą pisać ale nic nie zrobią.....a rejstracja niezobowiązuje doniczego dlatego że po 11 dniach darmoego korzystania powinna wyskoczyć anegdotka o przedłużeniu korzystania z pobieraczka i podpisanie umowy.... a nic takiego niema, i facet powiedział zeby sie tym nieprzejmować.Więc ludzie niemartwcie sie:) śpijcie spokojnie.....

  •  

   pokaż komentarz

   @llolipop1990: cześć - ponieważ Twój wpis skierowany jest niejako do mnie - to pozwól że zamieszczę go na innych forach - nie wszyscy tu czytają a gdzie indziej temat jest cały czas wałkowany. Dzięki i pozdrawiam .

  •  

   pokaż komentarz

   @llolipop1990: PS - poprawiłem pisownię - chyba spieszyłaś się pisząc swój tekst - ale spoko , wszystko naprawiłem i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję - bo mało jest świadectw takie jak Twoje - w oparciu o wypowiedż prawnika . Ale - dlaczego ludziska nie wierzą w cytowane przepisy prawne , dlaczego nie potrafią zinterpretować podstawowych pojęć z ustaw - tak naprawdę skierowanych do nas / i tu mam na myśli osoby pełnoletnie / , dlaczego słuchają jakiś bzdur które od samego początku głoszą UK mówiąc o umowach ? Dziwne - samodzielne myślenie niestety w dzisiejszych czasach należy do rzadkości - może dlatego mamy w kraju taki bajzel - bo ludzie cały czas są manipulowani - i niestety dają sobą manipulować . Dzięki jeszcze raz - Twój wpis tylko uwiarygadnia to o czym wszyscy - przynajmniej na tym forum goszczący - od dawna doskonale wiemy.
   Korzystając z okazji - pozdrawiam wszystkich znajomych - a jest Was trochę . Naprawdę - miło mi się z Wami gadało .

 •  

  pokaż komentarz

  Boże, ludzie jaka paranoja. Oni nie mają prawa udostępniać plików skradzionych i dodatkowo wyłudzać pieniędzy. Uspokójcie się:)

 •  

  pokaż komentarz

  k%!$A LUDZIE napisze jeszcze raz powtórze- nie placic oszustom , po co wszyscy sie musza zapytac oddzielnie jak to jest w ich sytuacji? Zwykła firma żerująca na głupocie ludzkiej.Przeczytajcie kilka postow w dol i macie odpowiedz.HAHAHAHA ZAPEWNE JUŻ ZROBILI KARIERKE TYM SWOIM SUPELOWO SYBKIM POBIERANIEM PORTALIKIEM.
  A ten cwel adwokat jako prawnik ma świetlana przyszlosc klientow uczciwością zapewne sobie zdobył :D
  Jak obejrzałem ten reportaż patrzac na sytuacje z dziewczynka z NK to widze ze to bylo na ogromną skale,nieslychanie dobrze wypracowane oszustwo. Polska jest krajem bezprawia mam nadzieje jednak ze organy zrobia co nalezy z ch!$ozami

 •  

  pokaż komentarz

  § 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
  1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
  2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
  3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
  4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
  5) językach, w których umowa może być zawarta;
  6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja też się tam zarejestrowałem i mi przysłali wezwanie do zapłaty, a po chwili namysłu im odpisałem dostając oczywiście emaila zwrotnego z automatu:
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informuję że przesłanie jakiej kolwiek wiadomości ze strony pobieraczek.pl na moją skrzynkę kamilek@op.pl od dnia 5.9.2010 będzie równoznaczne z zaakceptowaniem mojego regulaminu/umowy zobowiązującego do wypłaty odszkodowania w wysokości 1000000 zł PLN słownie miliona złotych PLN na rzecz właściciela skrzynki kamilek@op.pl podyktowanego zaśmiecaniem mojej prywatnej skrzynki.

  Regulamin/umowa
  par.1
  kto wysyła wiadomości na kamilek@op.pl po odczytaniu niniejszego emaila -umowy zobowiązuje się do wykonania wpłaty odszkodowania w wysokości 1000000 zł na rzecz właściciela skrzynki kamilek@op.pl
  par.2
  kwota powyższa ma być wpłacona właścicielowi skrzynki kamilek@op.pl w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości, zaśmiecenia
  par.3
  wysłanie emaila na kamilek@op.pl jest równoznaczne z zawarciem regulaminu-umowy, niewysłanie nie powoduje zawarcia umowy, treść emaila nie jest brana pod uwagę
  par.4
  organem rozpatrującym ewentualne spory będzie właściwy Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy
  Kh
  A poza tym swoją oszukańczą działalność to możecie sobie wsadzić w d....
  Pozdrawiam
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Za siedem dni im wystawię wezwanie do zapłaty i do sądu wezwanie.
  Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  kurcze co oni jaja sobie robia ... wziolem to na 10 dni na probe nawet nic przez to nie sciagnolem tylko zaraz skasowalem nawet formata robilem potem a przyszlo mi ze mam placic za cos czego nie uzywam i wziolem na 10 dni?? to jest chore ... jak zrezygnowac z tej umowy w sumie nawet nie wiem jakiej??prosze o pomoc??

 •  

  pokaż komentarz

  Tekst długi - ale warto przeczytać . O tych taryfiarzach też słyszałem - czy to jest moralnie dozwolone - wg mnie nie . Państwo czyli urzędnicy olewają wszystkich i wszystko , przykładów mamy mnustwo na co dzień . I trzeba po prostu być cwańszym i nie dać się okraść .
  Czasem to jest trudne ale - na tym polega życie .
  Bądżcie mądrzejsi i nie dajcie się oszukać .

  •  

   pokaż komentarz

   Siema mam problem z pobieraczek.pl zarejestrowałem ise na ich stronce nic nie korzystałem potem a tu rachunek 94.80 zł to wezwanie od nich jak myslicie płacić czy olać?
   Szanowny Panie Lipka,

   Ze względu na nie wywiązanie się przez Pana do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 06.03.2010 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Panu na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

   Pozew przeciwko Panu zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Pana podczas zawierania umowy adres:

   Jakub Lipka
   21 200
   kościelna 94

   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

   Pana adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 06.03.2010 to 83.7.47.225. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Panu danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

   Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Panu ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pana z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

   Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - eplipka@neostrada.pl
   Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=jIJziimscOhkJbDZsXzgYjdEU5Y%3D

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Z poważaniem,
   Zespół Pobieraczek.pl

 •  

  pokaż komentarz

  "Guma1" bardzo mądrze piszesz :) ale czy ona maja prawo tak nas zastraszac ? ja osobiscie mam słaba psychike i jak złamie sie to im zaplace a to chyba bedzie głupota :(

  •  

   pokaż komentarz

   Nie wydaje Ci się , że to zbyt długo trwa? A będzie trwało dłużej dzięki temu , że ktoś im zapłaci. Nie mają prawa nikogo zastraszać , ale nie zapominaj że to są oszuści i chcą wyciągnąć od Ciebie i od innych kasę. Będę szczery - zapłata im to naprawdę będzie głupota. Nie będę tu przytaczał argumentów - aż za dużo ich w tym blogu. Ale zastanów się - jeżeli już raz Cię oszukali mówiąc że akceptując regulamin zawierasz umowę , więc dlaczego im wierzysz że mogą cokolwiek Tobie i innym zrobić? Czy cokolwiek co napisał pobieraczek ma odzwierciedlenie w przepisach i w tzw. " zdrowym rozsądku"? Otóż zapewniam Cię , że nie ma . Nigdy nie podadzą nikogo do sądu bo nie mają argumentów - bo umowy zawarte /jeśli były / z nieletnimi w mocy prawa są nieważne . Natomiast zawarcie umowy z osobami pełnoletnimi jest mocno dyskusyjne . Ja uznałem , że żadnej umowy nie zawarłem a jeśli jest inaczej to oni muszą mi udowodnić. Naprawdę śpię spokojnie , bo po przeczytaniu ustaw / będę to powtarzał aż do znudzenia - bo tylko znajomość przepisów daje poczucie bezpieczeństwa / jestem przekonany , że ich działalność jest nastawiona na umoczenie jak najwięcej ludzi . A więc jeśli tak bardzo się ich obawiasz więc dlaczego nie zmienisz adresu poczty i po prostu ich nie zignorujesz? Nie zapominaj i piszę to do innych - oni twierdzą że swoją działalność opierają o adresy email / gdzie założenie skrzynki o zmyślonych danych to norma / a nie dane adresowe . I moje pytanie - czy to ma sens w dobie kafejek internetowych i innych lokali gdzie możesz chulać w internecie anonimowo do woli? Czy to ma sens??? I jakie siły NATO , FBI , CBA i Mosadu i inne licho będzie szukało jakiegoś internauty który zrobił pobieraczka w ......?
   Anetka - naprawdę dobra rada- nic imnie płać a jeśli już tak bardzo się obawiasz / sam nie wiem czego / to po prostu zmień sobie adres poczty i wreszcie śpij spokojnie.

 •  

  pokaż komentarz

  no dajcie tu jakiś tekst i wyślemy to do Rzecznika tak aby wszyscy mieli tak samo

 •  

  pokaż komentarz

  Witajcie!
  Niestety,ale mam niepocieszające wiadomości!!
  Napisałem im taką rezygnację i wysłałem poleconym priorytetem,za potwierdzeniem i odpisali mi (już nie z automatu),że to bezskuteczne,ponieważ miałem na to 10 dni,a umowa nie musi byc na papierze,tylko na nośniku trwałym,którym w tym wypadku jest twardy dysk komputera,co drugie zdanie popierając to jakimiś ustawami i peragrafami,jakby pisał to jakiś robot,lub-w najlepszym wypadku-CYBORG!!
  KOSZMAR!!

  •  

   pokaż komentarz

   I ch%! z tym. Dysk twardy to nisnik stały? A od kiedy k%#!a skoro dane trzymają MAX 10lat o ile mi wiadomo. Dobrze ze na CD nie wrzucili.
   Na piśmie to na piśmie i masz obowiązek dostać kopię razem z twoimi danymi. Nie liczy się mail, mogłeś się w końsu pomylić.

   Teraz ciekawostka bo nie wiem. Proszą o aktywacje w linku z maila czy też od razu wysyłają potwierdzenie.
   Jak wysyłają potwierdzenie to ch%! ci mogą zrobic bo maila nie dostałeś bo źle wpisałeś adres mailowy i nie doszło. AntySPAM zjadł czy coś. Toz nie sprawdza tego.

   UMOWA MUSI BYC NA PAPIERZE i tyle. A ty masz dostac kopię z twoimi danymi pocztą do domku. KONIEC KROPKA.

 •  

  pokaż komentarz

  Gdzieś jest skrypt masowego zakładania kont.

 •  

  pokaż komentarz

  Nie. Zrozum, istnieje w tym kraju coś takiego jak ochrona danych osobowych, w związku z czym nie masz obowiązku podawać swoich prywatnych danych przy rejestracji w jakimkolwiek serwisie. Jeżeli chcesz zawrzeć umowę przez internet to poprzez akceptacje regulaminu dajesz sygnał, że akceptujesz jej ewentualne warunki, natomiast umowa musi zostać ci przysłana do domu na papierze, który zawiera wszystkie jej warunki, łącznie z czytelną informacją o wszelkich kosztach i zobowiązaniach oraz podpisem tego z kim ją zawierasz. W końcu musi ona zostać PRZEZ CIEBIE PODPISANA. Podpisem ręcznym lub elektronicznym. Gdybyś w takim wypadku z pełną świadomością podał fałszywe dane osobowe wówczas byłbyś narażony z tego tytułu na konsekwencje prawne.

  Poza tym pomyśl: pozywają cię do sądu, pierwsze o co prosi sąd: proszę pokazać umowę. I kicha, bo umowy nie ma. Jak już niejednokrotnie pisał guma1 (swoją drogą wielki SZACUN za wytrwałość) na podstawie ustawy elektronicznej nie można zawrzeć umowy, umowy zawiera się na podstawie KODEKSU CYWILNEGO, więc ich główny argument szlag trafia na wstępie :) Taki reguamin może napisać każdy, ale to jeszcze nie znaczy, że jest on w jakikolwiek sposób wiążący. Nie jest. Jest bezprawny i nie stanowi o niczym. Jest jeszcze co najmniej kilka powodów, które już zostały wymienione a które dowodzą, że ci kretyni nie mają szansy na wytoczenie sprawy komukolwiek, tym bardziej, że oszukanych jest kilkanaście tysięcy (wyobraź sobie skalę odszkodowań - poszliby z torbami).

  Szkoda, że urzędnicy mieszkają dzieciakom w głowach i każą wypowiadać umowy, które nie istnieją. Ja od trzech miesięcy żyję spokojnie, uczę się do matury a o całej sprawie przypomniał mi dopiero ten wątek. Chociaż mam z tego jedną nauczkę - przed rejestracją gdziekolwiek, lukam w regulamin ;]

  Pozdrawiam, wrzuć na luz i zapomnij o sprawie.

 •  

  pokaż komentarz

  :-) taka akcja chyba szybko poskutkowałaby doniesieniem do prokuratury, tylko przez niewłaściwą dla nas stronę...

 •  

  pokaż komentarz

  Idz zajarać . nic ci nie zrobią - tata prawnik wie na pewno. Oni oszukują nas chcąc kasy gdy in się ona nie należy. Bo nie ma za co.

 •  

  pokaż komentarz

  siemka,
  wiecie jak rozwiazac z nimi umowe, skasowac konto tam ? szukalem na stronie ale nic takiego nie ma...
  dzieki za odp
  pzdr

 •  

  pokaż komentarz

  Sorki, jeśli w nieodpowiednim, miejscu tu piszę ale na wykopie jestem po raz pierwszy :) Nie powiem przestraszyłam się jak zobaczyłam maila od POBIERACZKA, ALE KASY, bo danych to chyba nie zdołałam pobrać..... :// No cóż muszą czymś odwrócić uwagę od swojej niekompetencji ;) Inteligentnie wygooglałam pobieraczek + zapłata i od razu mi was wyswietliło. BAAAAAAARDZO WAM DZIEKUJĘ za tn artykuł. Niestety dla mnei należe do ludzi "przejmujących się" aczkolwiek nie bardzo naiwnych. Jak co niektórzy z Was też miałam przemożną ochotę nie zapłacić im, a tylko obserwować co z tego dalej bedzie. Dzięki Waszemu artykułowi mam pewność, zę dobrze robie, tak więc zdnerwowanie odpadło pozostała czysta ciekawośc, więc sprawa robi się całkiem przyjemna...

  P.S. Idea wykopu spodobała mi się, będę tu częściej wpadać, może nawet i ja kiedyś radą posłuże ;)

  do nastepnego posta ;)

 •  

  pokaż komentarz

  Napisałem do pobieraka że żądam faktury za sprzedaną mi usługę i niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi więc zwróciłem się do urzędu skarbowego z zapytaniem czy muszą mi wystawić taką fakturę i odpowiedzieli że mają taki obowiązek i muszą ją wystawić,a jeśli odmówią to podlegają
  Każe grzywny/niemałej/
  Osoby którym nie wystawiono faktury w terminie 7 dni zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu we właściwym urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem siedziby firmy.
  Więc wszyscy którzy zapłacili niech żądają od nich takiej faktury a jak nie wystawią to zgłaszać
  wlepią im kary które popamiętają i pewno pójdą z torbami

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, że podatnicy tego podatku są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Obowiązek ten nie występuje, jeżeli sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy czym na żądanie tych osób podatnik musi fakturę VAT także wystawić.
  sprzedawca musi wystawić fakturę na podstawie przyniesionego przez klienta paragonu lub innego dokumętu potwierdzającego dokonanie sprzedaży i na jego żądanie w terminach określonych w Ordynacji podatkowej. zatem faktura taka musi być wystawiona, jeżeli klient tego żąda w terminie trzech miesięcy od daty dokonania sprzedaży, przy czym przedsiębiorca ma 7 dni na spełnienie tego żądania.
  W powyższej kwestii wskazać jednak należy również § 13 rozporządzenia w sprawie faktur. Zgodnie z nim – fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15. Jeżeli natomiast sprzedaż dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – faktura wystawiana jest na żądanie tej osoby.
  Art. 87 Ordynacji podatkowej nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi na żądanie kupującego
  Analizując powyższe sprzedawca musi wystawić fakturę na podstawie przyniesionego przez klienta paragonu lub innego dokumętu potwierdzającego dokonanie sprzedaży i na jego żądanie w terminach określonych w Ordynacji podatkowej.
  Zatem faktura taka musi być wystawiona, jeżeli klient tego żąda w terminie trzech miesięcy od daty dokonania sprzedaży, przy czym przedsiębiorca ma 7 dni na spełnienie tego żądania.

 •  

  pokaż komentarz

  szczerze mówiac powiem Ci jasno-nieprzejmuj się.To samo powie Ci guma1 .,...napisali-dobrowolna splatę....DOBROWOLNA! więc nie płać.

 •  

  pokaż komentarz

  Może by tak zrobić akcję, że wszyscy rejestrujemy się o jednej, tej samej godzinie. Może coś tam u nich pierdyknie. ;)

 •  

  pokaż komentarz

  Wysłałem do nich maila, że nie dostałem żadnego pisma potwierdzającego zawarcie umowy na adres zamieszkania listownie,że nie ściągałem nic, tak samo, że przysługuje mi zerwanie umowy do 3 miesięcy itp, a oni coś takiego mi przysłali :

  Szanowny Panie,

  Informujemy, iż złożone przez Pana oświadczenie o odstąpieniu od
  zawartej ze spółką Eller Service umowy jest bezskuteczne, gdyż zostało
  złożone po terminie.

  Informujemy, iż zgodnie z art. 7 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie
  niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt
  niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271 ze zm.) konsument, który zawarł
  umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
  składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni.

  Jednocześnie należy wskazać, iż z racji potwierdzenia warunków
  zawartej umowy w regulaminie usług Usenet dostępnym pod adresem
  http://www.pobieraczek.pl/regulamin, nie znajduje zastosowania przepis art.
  9 wskazanej ustawy, wydłużający termin wypowiedzenia umowy do 3
  miesięcy.

  Rejestracja z użyciem adresu e-mail: nastąpiła
  2010-02-23 11:31:09 (w chwili kiedy kliknął Pan na link aktywacyjny i to
  jest moment zawarcia umowy).

  Zgodnie z regulaminem § 4. 6.
  Usługobiorcy, który zawarł umowę o świadczenie usług wskazanych w
  Regulaminie, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie
  Usług Usenet w terminie 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.
  Wskazane w zd. 1 odstąpienie dla skuteczności winno zostać zrealizowane
  poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia lub poprzez przesłanie
  stosownego oświadczenia woli w formie wiadomości poczty elektronicznej
  przesłanej na adres bok@pobieraczek.pl

  Z uwagi na brak terminowego wypowiedzenia umowy oraz brak wyboru pakietu
  został wykupiony na rzecz klienta kontyngent transferowy na najtańszy
  dostępny pakiet o miesięcznej pojemności 5.0 GB .

  § 3. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną,
  ust. 2 :
  „Korzystanie z Usługi Usenet wymaga rejestracji Usługobiorcy w
  systemie Spółki, polegającej w szczególności na podaniu imienia i
  nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty
  elektronicznej oraz wyboru zamawianej Usługi Usenet w jednym z dostępnych
  pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu
  Pobieraczek5.”

  Umowa została zawarta z zachowaniem wszystkich obowiązujących
  przepisów prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Zgodnie z przyjętym przez Pana regulaminem obowiązek uiszczenia przez
  Pana opłaty powstał z chwilą zawarcia umowy i w żaden sposób nie jest
  uzależniony od faktycznego korzystania przez Pana z zamówionej usługi.
  Naszym obowiązkiem, wynikającym z regulaminu jest zapewnienie
  możliwości korzystania z usługi, przy czym nie mamy wpływu na to czy
  Pan faktycznie z niej korzysta czy też nie.
  W celu realizacji przez nas usługi, dla każdego zarejestrowanego konta
  użytkownika wykupujemy pakiet danych na zagranicznym serwerze. Wynikająca
  z tego tytułu opłata jest przez nas ponoszona zawsze, bez względu na to
  czy dany użytkownik wykorzysta w całości przysługujący mu limit
  transferu danych czy też wcale go nie wykorzysta.

  Reasumując, w świetle przepisów prawa, akceptując nasz regulamin
  zobowiązał się Pan do opłacenia zamówionej usługi bez względu na to
  czy będzie Pan z niej faktycznie korzystała.

  Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem:
  https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
  Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz
  podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

  2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
  Tytuł przelewu: Pobieraczek5 -

  W razie dalszych pytań prosimy o informacje na e-maila lub dzwoniąc
  telefonicznie pod numer 058 553 12 32, służymy również pomocą on-line,
  dostępną na naszej stronie internetowej www.pobieraczek.pl w dziale POMOC
  (w godzinach od 9 do 17).

  Z pozdrowieniami,
  Zespół Pobieraczek.pl

  W poniedziałek wysyłam listownie do nich pismo, bo z tego co się orientuję, jeżeli nawet zawarłem z nimi umowę przez internet to mają obowiązek przysłać mi pisemnie potwierdzenie zawarcia takiej umowy, a oni tego nie zrobili, więc zgodnie z prawem mogę odstąpić od ich umowy w ciągu 3 miesięcy , dobrze gadam ??

 •  

  pokaż komentarz

  I z ostatniej chwili ....

  Szanowny Panie **************

  Ze względu na nie wywiązanie się przez Pana do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 29.12.2010 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Panu na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

  Pozew przeciwko Panu zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Pana podczas zawierania umowy adres:

  ***** *********
  ****** ************
  ********* ******

  Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

  Pana adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 29.12.2010 to ***************. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Panu danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

  Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Panu ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pana z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

  Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
  Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

  2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
  Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - *********
  Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=m5t8gDbpKZpKL%2B2EtWI%3D

  W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

  Z poważaniem,
  Zespół Pobieraczek.pl

  i teraz nie wiem czy mam się śmiać czy płakać :P

  •  

   pokaż komentarz

   @Jojo69: Ty - pogięło Cię - co za bzdury tu wypisujesz???? To przecież jest ten trzeci mail co go każdy dostaje - więc co tu cudujesz że nie wiesz co robić ????? Wiesz gdzie masz kosz ? Tam jest miejsce na ten syf.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam wszystkich , to jest kolejny cwaniak który ma zamiar zarobić szybko bez żadnego swego wkładu pieniądze ; nie wiem czy ktokolwiek z Was miał do czynienia z inną chorą firmą którą jest OBIG ; prawie dwa lata temu dostałem od nich wezwanie do zapłaty na kwotę ok 2,5 tyś złotych a także miałem podpisać z nimi ugodę w której miałbym się przyznać do naruszenia praw autorskich jakiejś kanadyjskiej firmy ,którą oni właśnie reprezentują na terenie Polski . Podobno miałem udostępnić pliki w sieci jakiejś gry . W przypadku nie dostosowania się do ich zaleceń miał mnie spotkać armagedon tj. te wszystkie konsekwencje którymi Was straszą .
  Oczywiście po prze4czytaniu tego wrzuciłem te kawałki papieru do kosza i do dnia dzisiejszego cisza z ich strony .
  Szukali naiwniaków którzy podpiszą ugodę czym automatycznie przyznają się do dokonania przestępstwa internetowego i w tym momencie będą mieć dowód z którym można iść do prokuratury , a ta instytucja będzie miała podstawy aby wystawić akt oskarżenia za piractwo komputerowe .
  Tak że radzę Wam w ogóle nie kontaktujcie się z tymi oszołomami z Gdańskiej firmy .

  pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  kate82- czyl Kasia . Pozdrawiam Cię Kasiu.

 •  

  pokaż komentarz

  Śmiem twierdzić , że najwięcej szkody w sprawie pobieraczka wyrządzili ci , którzy mają nam - konsumentom - pomagać . Jak przypomnę sobie brednie jakie wypowiadali pracownicy Urzędów Konsumenckich to zastanawiam się gdzie ja żyję . Aha - w Polsce - Polska to jest dziwny kraj . Najpierw / lipiec 2009 / - pracownica UK w Gdańsku PO PRZECZYTANIU REGULAMINU twierdzi że wszystko jest w porządku i gani wszystkich - należy czytać regulaminy . Za chwilę pani rzecznik UOKiK twierdzi że należy pisać pisemne wypowiedzenia w 3 miesiącach - bo nie było pisemnych potwierdzeń umów. Następnie jakiś ignorant z UK i - śmiem twierdzić - szatniarz - mówi w radiu ZET że pobierak jest OK i daje im nową broń - wszak oszuści zaczynają zamieszczać w pismach link właśnie do audycji z tą kretyńską wypowiedzią . W między czasie oszukani zamieszczają treść wypowiedzi rzeczników na swoje skargi - przecierałem oczy ze zdumienia . Płacić , nie płacić , czekać , pisać , nie pisać . Cholera - naprawdę się zastanawiam skąd biorą się ci rzecznicy ????? Coraz bardziej jestem przekonany że ich przygotowanie do pracy jest żadne . Oczywiście nie wszystkich - ale większość dała się poznać jako ludzie którzy powinni co najwyżej zamiatać ulice a nie doradzać ludziom .
  Ciekawy jestem co dziś ma do powiedzenia pani rzecznik z Gdańska - skoro tak pilnie przeczytała w lipcu ubiegłego roku ten pokręcony regulamin by twierdzić że wszystko jest OK - to skąd dziś kara na pobieraka i nakaz zmiany praktyki ?????????
  Na koniec rodzynek - wielokrotnie przeze mnie cytowany . Uwielbiam ten kawałek :
  "Korzystając z Internetu należy pamiętać, że ZAZWYCZAJ rejestracja w serwisie JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAWARCIEM UMOWY z przedsiębiorcą, np. na dostarczanie usług".
  Zazwyczaj rejestracja w internecie jest równoznaczna z zawarciem umowy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  I dziwić się że " dół " wypowiada na temat pobieraka takie brednie skoro " góra " zdecydowanie ich prześciga - w głupocie i niekompetencji ? Wierzę że te fora monitują urzędnicy UK - więc brońcie swojego zdania . Skoro zazwyczaj - czyli przeważnie a więc w większości - rejestracja oznacza zawarcie umowy - to sypcie przykładami . Bo skoro takich umów w internecie zawiera się dziennie setki jak nie tysiące więc nie powinno być problemów z przytoczeniem przykładów gdzie rejestracja oznacza zawarcie umowy okresowej na świadczenie usług internetowych .
  Boże - co za idiotyzm . I dziwicie się że takie coś jak pobierak jeszcze istnieje ???????????????

  •  

   pokaż komentarz

   @guma1: Ano niestety dzięki prawu które tworzą ignoranci z Wiejskiej jest tak jak jest.
   Mnie intryguje jedna bardzo ważna sprawa. Skoro firma twierdzi, że zawarliśmy z nimi umowę jakby nie patrzeć kupna-sprzedaży w ich mniemaniu powinni zaksięgować przychód i od tego powinien być odprowadzony podatek i VAT. US nie interesuje czy firma otrzymała należność. Podatek winni zapłacić, bo to że nie wystawili faktur ich nie zwalnia od obowiązku podatkowego. Powinni wystawić paragon a przy założeniu, że firma osiąga obrót większy jak 40 000 zł rocznie z osobami fizycznymi powinien on być fiskalny zgodnie z ustawą o VAT. Jak obstawiasz z tych 40 000 użytkowników ilu nie zapłaciło? Jaki powinni odprowadzić podatek?

  •  

   pokaż komentarz

   @mikrob: napiszę tak - skoro dwieście parę tysięcy kary stanowi 10 % zeszłorocznego dochodu to znaczy że zapłaciło im ok . 25 tys. osób. Tylko jak to zostało policzone - skoro nikt nie dostał faktury ???

  •  

   pokaż komentarz

   @guma1: Osoba fizyczna otrzymuje fakturę na życzenie. Do wpłat wystawiają paragony a powinni do każdej w ich mniemaniu umowy. Czyli wychodzi, że za 15 000 umów nie odprowadzili podatku. Jeżeli założenia są słuszne to stąpają po bardzo kruchym lodzie. 1 422 000 zł do opodatkowania. Nie wiem jaki jest VAT ale bez względu na stawkę kwota podatku należnego robi wrażenie.

 •  

  pokaż komentarz

  witam! przestudiowałam forum i dalej nic nie wiem..kto mówi prawdę kto nie? 8 10 09 dala sie nabrać moja 12 letnia córka i ma te same maile co większość użytkownikow tutaj ( przyznała się kilka dni temu a ja zaczęłam szukać pomocy i trafilam i tu) Nie zaliczam się do osób majętnych więc póki co nie placę bo i z czego???? ale skoro ja jestem zestresowana to co powiedzieć o 12 letnim dziecku które podało dane bo zamarzylo sobie obejrzeć jakiś tam upragniony film? Póki co mamy załamke:( Zastanawiam się czy warto oddać sprawę na policję ( za zastraszanie nieletniej i wiązanie jej umową?nie wiem...pisałam do ekspresu reporterów , że jestem w stanie powalczyć w telewizji a jak będzie trzeba to i w sądzie , bo strasznie nie lubię jak moja córka się martwi...( jeszcze nie daj Bóg wyrzuty sumienia jej podszepną coś złego:( wtedy normalnie powsadzam ich za kratki za utratę zdrowia...bo córka bardzo wrażliwa jest i jak na razie lamentuje a ja czytam....czytam...czytam....i nie płace bo i z czego????

 •  

  pokaż komentarz

  Dostałem takiego maila:

  _Szanowna Pani nie podam,

  Serdecznie dziękujemy za złożone w dniu 30.04.2009 zamówienie na stronie Pobieraczek.pl. Bardzo cieszymy się, że spodobał się Pani nasz serwis w 10-cio dniowym okresie próbnym i dziękujemy, że zdecydowała się Pani pozostać z nami na dłużej. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Pobieraczek umożliwiał wszystkim pobieranie dowolnych plików w bezpieczny, szybki oraz łatwy sposób. Nasz serwis jest na bieżąco rozwijany i ulepszany.

  Informujemy, iż zgodnie z warunkami zawartej umowy z dnia 30.04.2009 zostanie uaktywniony dla Pani najtańszy dostępny pakiet - Pobieraczek5 - o miesięcznym limicie 5.0 GB. Przypominamy, że dalsze korzystanie z usług naszego serwisu będzie możliwe dopiero po opłaceniu wyżej wskazanego pakietu.

  Pakiet ten posiada 12-to miesięczny okres ważności oraz miesięczny limit 5.0 GB. Zgodnie z warunkami umowy kwota za wymieniony pakiet musi zostać uiszczona za cały rok z góry.

  Niniejszym prosimy o opłacenie pakietu Pobieraczek5 z 12 miesięcznym okresem ważności oraz o miesięcznym limicie 5.0 GB w cenie 94.80 PLN za cały okres obowiązywania..._

  czy jeśli w poole imię wpisałem nie podam to skłamałem?

 •  

  pokaż komentarz

  ja dostałam tydzień temu od nich meila. Oto co im napisałam i póki co cisza jak nic

  Dnia [data] z komputera o adresie IP xxx zgodnie z Państwa
  regulaminem wyraziłam chęć zawarcia umowy o świadczenie przez firmę usług
  okresowych polegających na możliwości korzystania ze strony pobieraczek.pl.
  Ponieważ do dnia dzisiejszego - gdzie zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy
  o ochronie niektórych praw konsumentów, przedsiębiorca jest zobowiązany do
  potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji o zawartej umowie
  najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia - pisemnej umowy nie otrzymalam.
  Z powyższego wynika, iż po rejestracji na stronie internetowej
  "Pobieraczek.pl" powinnam dostać potwierdzenie zawartej umowy na piśmie. W
  wypadku
  nieotrzymania powyższego potwierdzenia , zgodnie z art.10 ust. 2
  przedmiotowej ustawy, termin w którym konsument może odstąpić od umowy
  wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie
  usługi.
  Ponadto otrzymuję od Państwa e-maile z pogróżkami i zastrzegam sobie uwagi
  co do funkcjonowania Państwa firmy pod względem, którym po okresie 10 dni
  "darmowego korzystania ze ściągania plików bez żadnych opłat" martwe konta
  powinny być usuwane, tym bardziej, że ja po rejestracji nie skorzystałam z
  oferowanej usługi. Jako konsument jestem nie zadowolona z Państwa działalności. Tak więc przysługuje mi
  prawo odstąpienia od "zawartej umowy", której nie było bo rejestracja i
  akceptacja regulaminu nie ma nic wspólnego z podpisaniem umowy. Znam swoje
  prawa i dlatego rezygnuję z wyrażonej akceptacją regulaminu chęci
  podpisania umowy. Powołuję się również na to, iż rzekoma umowa została
  zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informacji jakie stanowi fakt,
  iż dzień rejestracji był jednocześnie pierwszym dniem obowiązywania
  odpłatnej umowy, która zawierana jest na rok. Ponadto opłata naliczana
  była już od pierwszego dnia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe dopiero
  po 10 dniach.
  Informuję również, że jakakolwiek dalsza korespondencja na podany w
  trakcie rejestracji e-mail, będzie zgłaszana odpowiednim organom ścigania
  jako próba zastraszenia i wymuszania świadczenia nienależnego oraz jako
  naruszenie podlegających ochronie danych osobowych.

  Z poważaniem
  XXX

  Mam nadzieję, że przyda się ten list każdemu kto ma problemy z meilami od pobieraczka :)

 •  

  pokaż komentarz

  Okeeej. .. dzięki, mam nadzieję, że mi nic nie zrobią ;D Ale przeczytajcie sobie ten komentarz (patrz tutaj: http://www.wykop.pl/link/225246/prawnik-odpowiada-w-sprawie-rejestacji-dzieci-na-pobieraczek-pl/):
  'U mnie była Uwierzcie mi miałem ostro przewalone ja podałem fałszywe
  dane a namierzyli mnie przez IP i musiałem zapłacić 900 zł !! wy też
  na 100% będziecie musieli bo co 3x miesiące Suma rośnie !! :( ale na
  Szczęście przeżyłem Koszmar i mam karę :( wiadomości nie przesyłają
  na Pocztę Ponieważ nie ma sensu pisać do Internautów Pułapka Cały
  czas Działa i Dodale kasę co 3x Miesięcy Raczę wam Czym prędzej
  zapłacić bo jak nabijecie ze 1000 zł to chyba będziecie z Nieba
  Demonia ^^ 10:22:56
  oglądać Świat :( spółcczuje wam i się przygotujcie na Armageddon w
  Domu :( z Przykrością Kończę mój post więc radzę wam się gdzieś
  schować lub wyjechać na Wojnę ale i tak będzie u was 3 Wojna Światowa
  u was więc pozdrawiam was i Życzę wam żeby Przyszli za Rok za 2 xD bo i
  tak przyjdą i tak do was więc powtarzam Schowajcie się Gdzie możecie bo
  jak ktoś zapuka do waszych drzwi to będziecie Trząsać Gaciami czy to
  nie Policja :O więc ruszając do Końca postu radzę wam szybko coś
  zrobić albo zapłacić nie wiem jak ale musicie czym prędzej bo jak
  przyjdzie Policja to chyba aż Oczy Wywalisz na 300 km',

  a w drugim komentarzu ta sama osoba:
  'Ktoś dał taki komentarz
  15 latek
  Wierzycie ??'..

  No i właśnie .. wierzycie ? Bo mi się wydaje, że ktoś po prostu próbował postraszyć innych .. a może to na serio ..

  •  

   pokaż komentarz

   @aaleeksaandraa: to jakis d$#!# albo pracownik pobieraczka . Są dwa regulaminy - ha , ha , ha . Dwa na jedna usługę - takie dwa w jednym .
   Pierwszy mówił - jak dobrze pamiętam o odsetkach ustawowych a to jest 13 % w skali roku . Daje to w przybliżeniu 12 zł za rok .
   Drugi regulamin / ha , ha , ha - sorry - nie mogę się powstrzymać / mówi o odsetkach w wysokości " czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego " - grożnie brzmi ale gdy ta stopa wynosi 5 % - to łatwo policzyć że jest to 20 % w skali roku . Daje to równie oszałamiającą kwotę ok. 19 zł za rok .
   To co zacytowałaś powyżej - to stek bzdur. I albo to jakiś dowcipniś - albo - co jest bardziej prawdopodobne - pracownicy pobieraczka . Nie dajcie się nabrać na te głupoty , nikt nie miał żadnej sprawy i mieć nie będzie .

 •  

  pokaż komentarz

  A ja zrobiłam tak, założyłam tam konto (na fikcyjne dane, imie:Pedał nazwisko:d#%$%).

  Na drugi dzień napisałam, że chce wyrejestrowania (jakiś tekst stąd czyjśc przepiłam, jak zerwać umowe) no i pan powiedział, że przyjął to i że konto zostanie zamknięte,

 •  

  pokaż komentarz

  Taki artykuł ukazał się w //KOMPUTER ŚWIAT//Nr 17/2009:

  ""GORĄCY TEMAT
  Pobieraczek.pl: apetyt na
  naiwnych

  Od kilku miesięcy internauci skarżą się do Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów na działanie serwisu Pobieraczek.pl. Teraz
  UOKiK zabrał się na serio za kontrowersyjną platformę

  obieraczek.pl
  to jeden z tych serwisów, które w polskiej sieci oferują możliwość
  ściągania do
  komputera różnego typu plików. znaj­dziemy w nim
  zarówno teksty, jak i muzykę czy filmy (pamiętajmy, że pli­ki muzyczne
  czy filmowe musimy ściągać rozważnie, wiele z nich bo­wiem jest
  chronionych prawami au­torskimi). Internauci, którzy trafią na stronę
  Pobieraczka.pl.są kuszeni okre­sem testowym, w trakcie którego mogą za
  darmo pobierać pliki za po­mocą serwisu. Problem pojawia się jednak w
  momencie, gdy użytkownik zapomni lub niezbyt uważnie prze­czyta
  regulamin strony.

  Chodzi o to, że wspomniany okres te­stowy trwa
  tylko przez 10 dni. Po jego upływie zaś, w myśl regulaminu,
  po­winniśmy płacić regularnie abonament za korzystanie z serwisu.
  Okazało się, że nie wszyscy internauci zrozumieli sposób działania
  platformy.

  - Od kilku miesięcy otrzymujemy tygo­dniowo kilkanaście
  skarg intemautów na funkcjonowanie Pobieraczka.pl ­relacjonuje Agnieszka
  Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon­sumentów (OOKiK-u). –
  Użytkownicy, Pobieraczek.Pl
  którzy po okresie testowym nie
  wyrejestrowali się z serwi­su, otrzymują niespodziewane wezwania do
  zapłaty abonamentu lub nawet pogróżki o skierowaniu sprawy do sądu.
  Postanowiliśmy zatem działać. Urzędnicy UOKiK-u podjęli już pierwsze
  kroki, czyli tak zwane postępowanie wyjaśniające. Ma ono na celu
  zbadanie, czy stoso­wane przez Pobieraczek.pl praktyki są zgodne z
  obowią­zującym w Polsce prawem.
  - Chodzi między innymi o to,
  . czy
  firma prowadząca serwis w
  Wystarczająco wyraźny sposób
  Powiadamiała
  internautów o
  Warunkach korzystania

  z okresu
  testowego i postanowieniach
  regulaminu - tłumaczy

  Majchrzak. – W
  tej sprawie muszą się wypowiedzieć fachowcy. Trzeba pamiętać, że
  konsument powinien mieć zawsze jasną i rzetelną informację o cenie
  danej usługi.

  Komputer Świat zapytał Pobieraczka.pl (za
  pośrednictwem Biura Obsługi Klienta) o komentarz do całej
  sprawy:
  Niestety, nie doczekał się odpowiedzi.

  "Bezpiecznie i bez
  ograniczeń!
  Tak, chcę testować przez 10 dni!
  Prosimy o poprawne
  wypełnienie formularza. Państwa dane będa.przetwarzane z zachowaniem Ich
  poufności.
  Maksymalna prędkość Prędko/{ pobieraczek: do 25 Mblt/s
  I
  Maksymalne bezpieczeństwo 100 % anonimowo !
  Pobierz 1 GB danych od
  razu!"

  Jednak z niektórych wypowiedzi pra­cowników serwisu
  pojawiających się w sieci można wywnioskować, że fir­ma nie ma sobie
  nic do zarzucenia, po­stępuje bowiem w myśl regu1aminu,na który zgadza
  się każdy z użytkowni­ków platformy.

  Majchrzak przyznaje, że
  wstępne po­stępowanie urzędu może potrwać nawet kilka miesięcy.
  Jeżeli ujawni ono nieprawidłowości, to UOKiK podejmie dalsze działania,
  które będą miały na celu powstrzymanie Pobieraczka.pl od stosowania
  praktyk niezgodnych z pra­wem. Może też dojść do ukarania ser­wisu
  grzywną.

  UOKiK zapowiada przy okazji kontro­lę innych podobnych
  portali w Polsce.""

  Sprawą zainteresował się również WYDZIAŁ
  PRZESTEĘPSTW GOSPODARCZYCH PG. Zalecono aby do czasu zakończenia
  postępowania nic płacić.W czasie postępowania wyjaśniającego
  wszystkie zobowiązania finansowe wobec tej firmy zostają zawieszone.
  Niebawem dostaną oficjalne powiadomienie o wszczęciu postępowania. Zatem
  głowy do góry!

  •  

   pokaż komentarz

   darko11221//// naruszyłeś prawo autorskie .Skopiowałeś mój tekst z innego forum i wkleiłeś tytaj , chodzi o art..z komputer świata i o pg,, masz 10 dni na wpłatę na moje konto kwoty 1500zł jak nie to sąd ,komornik ,windykacja,a jak to nie pomoże to mafia

 •  

  pokaż komentarz

  Brawo panowie Selvan i DOgi, tak trzymać, sami sobie na to zasłużyli, jak ktoś czytać nie potrafi to informuje że odpowiedzi na wasze nurtujące pytania na ten temat znajdują się na samym początku. pomijając te wszystkie wklejone maile.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja posłuchałem ich rady i olałem całą sprawę i do tej pory nie dostałem żadnego maila z grożbami, a zalogowałem się ponad miesiąc temu. trzeba spokojnie czekać na rozwój sytuacji. a jak przyjdzie wezwanie do sądu albo wpadną wam kominiarze na chatę to się pochwalcie i wtedy będziemy myśleć co dalej. ja na pewno nie omieszkam przesłać paru fotek.

 •  

  pokaż komentarz

  Widzę,że dużo tu niepełnoletnich,którzy zawarli umowę z pobieraczkiem i teraz mają zgryz.Zobaczmy co na to przepisy Kodeksu cywilnego...
  Osoby w wieku 13-17 lat mają ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych.Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych dokonuje czynności prawnej, na podsatwie której zaciąga zobowiązanie,potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.Jeżeli taka osoba mimo to zawarła umowę bez takiej zgody,to do ważności takiej umowy i tak potrzebna jest zgoda tegoż przedstawiciela ustawowego.Wyjątkiem są umowy powszechnie zawierane w drobnych sprawach bieżących życia codziennego.W takich przypadkach nie trzeba zgody przedstawiciela ustawowego. Teraz przełożymy to na polski:
  Dzieci w wieku 13-17 lat bez zgody rodziców (lub innych prawnych opiekunów,jeżeli rodzice nie żyją) mogą zaciągnąc zobowiązanie,jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.Jeżeli jednak dzieciak zawarł umowę bez ich zgody,to jej ważnośc zależy od tego czy ostatecznie wyrażą na nią zgodę rodzice.Wyjatkiem są umowy w drobnych bieżących sprawach życia codzinnego,ale są to umowy typu: kupno napoju w spozywczaku czy płyty w sklepie muzycznym.Moim zdaniem umowa o świadczenie uslug przez internet,zawarta z przedsiębiorcą,obejmująca skomplikowany regulamin,wiążąca strony na conajmniej rok, nie jest umową w drobnych bieżących sprawach życia codziennego i do ważności takiej umowy jest wymagana zgoda rodziców.Jeżli rodzice nie wyrażali zgody,umowa jest nie ważna.Jeżeli umowę zawarto,lecz teraz jej rodzice nie potwierdzą,umowa jest nieważna.
  Jeżeli chodzi o dzieci poniżej 13 lat,to umowa przez nie zawarta jest od razu nieważna,ponieważ w ogóle nie posiadają zdolności do czynności prawnych.Wyjatek,to owe drobne umowy powszechnie zawierane w bieżących sprawach życia codziennego - uwagi co do tych umów patrz wyżej.
  Pomocne artykuły z Kodeksu cywilnego: 12, 14, 15, 17,18 i 20.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam w dniu dzisiejszym złożyłem obszerne zeznanie na Komedzie policji w moim mieście
  W sp. pobieraka ./skierowano mnie do wydziału przestępstw gospodarczych /
  Zostałem zapewniony że tym razem zajmą się tą firmą bo mają b dużo wniosków
  o wszczęcie postępowania przeciwko portalowi Pobieraczek.Pl
  W najbliższym czasie zwrócą się do właściwej jednostki policji w Gdańsku celem
  uzyskania szerszych informacji o tej firmie
  I jak mi powiedziano od pewnego czasu odpowiednie służby przyglądają się
  działalności w/w portalu//też czytają nasze posty//
  zobowiązałem się nie pisać więcej szczegółów ze zrozumiałych względów
  w każdym razie pobierak zaczyna moczyć d…ę
  Poradzono mi także aby osoby które są zastraszane ich groźbami które są
  niedopuszczalne /a są to groźby karalne/wystąpiły z powództwa cywilnego
  przeciw nim także że jest nas tylu że możemy wystąpić z pozwem zbiorowym

 •  

  pokaż komentarz

  Siema guma1
  Myślałem że już tu nie napisze nic, ale się myliłem. Już nie mogłem wytrzymać.
  Mi narazie nic nie przyszło z pobieraczka minęło już prawie 2 miesiące i narazie cisza, i dobrze.
  MarasPower ja też tak jak ty miałem takiego cykora ale wyżej jest wszystko napisane więc przeczytaj to, a nie odrazu piszesz czy ,,opłacać czy nie". Czytaj potem dopiero pisz.

  I jeszcze mam pytanie do guma1,
  czy te odsetki to ogólnie 13% w ciągu roku?? Czyli jak na przykład ja czy ty nie wpłaciliśmy to odsetki wynoszą 12zł w ciągu roku mam racje??

  •  

   pokaż komentarz

   Cześć Misiek25 .
   U Ciebie minęły 2 miesiące - u mnie dziewięć . Więc chyba już coś powinno się wykluć - no nie ? Ale spoko - prawo nie pozwala na takie numery jakie robi pobieraczek dlatego ta cisza z ich strony.
   Co do odsetek - masz rację - odsetki ustawowe wynoszą 13 % w skali roku . Czyli po pierwszym roku wynoszą - 12,32 zł , po drugim roku są liczone od kwoty 107,12 zł / 94,80 + 12,32 / i wynoszą 13,93 zł.
   Czyli cała kwota zadłużenia - wg. pobieraczka - może wynieść 121,05 zł.
   Zauważ - odsetki za te dwa lata / a za tyle mogą dochodzić swoich praw / wynoszą 26,25 zł.
   I teraz niech wszyscy odpowiedzą sobie na pytanie - jakim trzeba być idiotą by ryzykować proces sądowy z dużym prawdopodobieństwem że go się przegra / ja nie daję im nawet 0,1 % / by ubiegać się o 26,25 zł???????
   Dlatego jest to bzdura a zapis o wpisaniu do rejestru długów to kolejne kłamstwo mające wszystkich nastraszyć.
   Na koniec ciekawostka - by wytoczyć komuś sprawę należy uiścić opłatę / są ich 3 rodzaje w zależności od rodzaju sprawy - dla naszych potrzeb przyjmijmy opłatę o sprawę majątkową / w wysokości 5 % od wartości przedmiotu sporu ale nie mniej jak 30 zł / jest to minimalna opłata / .
   Policzcie sobie - 30 tys . osób / skromnie licząc / x 30 zł. = 900 000 zł.
   Tak - prawie milion złotych musieli by wydać na samo wniesienie spraw do sądu.
   Kto zaryzykuje wydatek miliona zł na sprawy które praktycznie nie maja szans w sądzie???
   A gdzie koszt wezwań pisemnych które muszą poprzedzić oddanie sprawy do sądu ????
   Zaznaczam - przed oddaniem sprawy do sądu MUSZĄ być pisemne wezwania do zapłaty / tak stanowią przepisy / i wszyscy mają na ustosunkowanie się do tych wezwań 30 dni .
   Jest to tak głupie - że aż śmieszne .
   Dlatego bądżcie cwańsi i nie dajcie się oskubać z Waszych pieniędzy.

 •  

  pokaż komentarz

  Witram ja tez chyba jestem najnowsza ofiara tych idiotów gdyż rejestrowałem się ale nic nie ściągnąłem , a przy rejestracji podałem fałszywe dane , poza tym zmieniło mi się IP a wczoraj dostałem linka z wezwaniem do zapłaty w ciągu 5 dni i teraz nie wiem co robić

  •  

   pokaż komentarz

   @hubi032: nie no , nie żartuj. Sprawę masz tak pięknie opisaną a Ty piszesz że nie wiesz co robić ??
   A przecież wystarczy trochę poczytać - nawet wyrywkowo . Zobaczysz że takie obawy jak Ty miała większość na tym forum ale zrobili tak jak należy - oleli to dziadostwo i teraz mają spokój. Umowy nie istnieją - NAPRAWDĘ - więc skąd jakieś obawy??? Bo pobierak coś powiedział a raczej napisał ??? I cóż z tego , to są oszuści i napiszą wszystko tylko by kogoś zastraszyć i wyrwać od każdego kasę . A TO SĄ BZDURY - i albo w to uwierzysz i będziesz mieć spokój - jak ogromna większość na tym forum , albo ciągle będziesz się zamartwiać czymś co nie istnieje. Masz wybór - wybieraj.

 •  

  pokaż komentarz

  Mam pomysł. Kto jest za aby powysyłać im maile podobne do tego:
  Ok Ok mam już dość walki z wami. W załączniku macie mój numer konta i dajcie mi wreszcie święty spokój. Załącznik = FORK BOMB lub inny szkodliwy plik.

 •  

  pokaż komentarz

  Napisze do Was ogólnie - do Was milusiaaaa12 i weronika03 . Mam tyle lat ile przeżyłem na tym świecie ale ktoś kto poszpera na tym forum dowie się że - 44 - dwie czwórki - to mój wiek . I piszę do ludzi bo chcę ustrzec wszystkich przed oszustami . Każdy mówi - daj sobie spokój - ale naprawdę ważna jest każda duszyczka która w spokojności pokaże pobierakowi środkowy palec.
  Więc i Wy nie troszczcie się , nie martwcie się - bo nie ma czym . A kto w to uwierzy - tan będzie miał fajne i długie wakacje .
  milusiaaaa12 - nic nie pisz to i nic nie dostaniesz. I bądż tego pewna . Sprawdzone.
  weronika03 - jak wyżej ale dostaniesz jeszcze 3 maila - jakieś 2lub 3 miechy od rejestracji . To norma - każdy dostaje 3 maile więc się nie przestrasz.
  A tak w ogóle - to naprawdę nie macie większych zmartwień ??????

 •  

  pokaż komentarz

  Spoko - wszyscy przez to przeszli i sztuka polega na tym - by nie dać się zastraszyć. Jeżeli zgodnie z prawem - moc prawną mają wezwania do zapłaty jak również inne typu - " zapłac bo cię pozwę do sądu " - TYLKO I WYŁĄCZNIE w formie pisemnej na papierze - więc dlaczego niektórzy płacą na podstawie emaila ? Jest doprawdy zdumiewające jak niski jest poziom wiedzy naszego
  społeczeństwa na temat praw konsumenta oraz tego wszystkiego co zwie się zawieraniem umów . Nieletni się boją - to zrozumiałe , wszak są dziećmi i skąd mają wiedzieć jak zawiera się umowy ? Ale dorośli , rodzice - dlaczego zachowują się tak jakby w życiu nic nie załatwiali przez internet ? No dlaczego ????? Od kiedy przy zawarciu umowy na jakiekolwiek media nie obowiązuje forma pisemna na papierze ? No od kiedy ? I kiedy zawarliście taką umowę bez świstka papieru ?????? Każde zawarcie umowy / nie mówię tu o zakupie w sklepie internetowym - to już inna bajka i ustawa " elektroniczna " jej nie dotyczy / , nawet to przez internet pociąga za sobą wizytę kuriera z umową pisemną - bo inaczej umowy po prostu nie ma . A dorośli zachowują się tak , jakby nigdy nie zawierali umów i głupieją , to co mają powiedzeieć dzieciaki skoro z racji swojej niedorosłości nigdy tego nie robiły ?
  Dlatego dorośli - myślcie trochę i wspierajcie swoje pociechy bo jak wy będziecie panikować - to dzieciaki tym bardziej. A o co - to już naprawdę jest nie do pojęcia.

 •  

  pokaż komentarz

  ` no tak ale napisałam do nich maila i odpisali że zgodnie z bla bla bla... można było odstąpić od umowy 10 dni po.. a ja już jestem jakiś miesiąc po.. pomóżcie mam ich dość.

 •  

  pokaż komentarz

  a i mam jeszcze jedno pytanie^^ .

  jak mam usunąć konto n tym pobieraczku../?

 •  

  pokaż komentarz

  witajcie! Jest na temat pobieraczka też artykuł we wczorajszej gazecie wyborczej!Wczoraj oglądałam ekspres reporterów. Ilu nas jest to szok...ja jestem mamą 12- latki i mimo iż napisałam do nich wyraznie, że nie wyrażam zgody aby córka zawarła jakąkolwiek umowę dostałam maila , że muszę pokryć szkodę wyrządzoną przez córkę jako jej opiekun prawny bo nie dopełniłam obowiązku opieki i zostanę pozwana do sądu rodzinnego i nieletnich. No śmiech dosłownie:) i przedlużono mi okres płatności do 30 ;istopada . Cóż za łaskawość. Właśnie napisałam maila że jak jeszcze raz do mnie napiszą maila z ponagleniem to sama osobiście zgloszę to na policję; wyłudzenie od nieletniej, zakłócanie miru domowego, zastraszanie, i wciskanie nieletniej dostępu do treści erotycznych na 12 miesięcy. Ciekawe. Serio jak odpiszą to ide na policję i rzeczywiście będzie finał w sądzie bo juz mam dosyc tej firmy. A ciekawe jak ten prawnik co tak chroni tajemnice firmy teraz się pokaże na ulicy? Ja bym ze wstydu nie wyszła chyba:)że w takim świnstwie biorę udział...

 •  

  pokaż komentarz

  dzwonilem na komisariat policji do gdanska, mila pani powiedziala ze zgloszenie na pismie a najlepiej to isc do siebie na posterunek i zlozyc zgloszenie i sie podpisac, zastanawiam sie powaznie czy tego nie zrobic, napisalem tym z pobieraczka ze rozwiazuje z nimi umowe dostalem odpowiedz e jest ona nieskuteczna moja odp" nieskuteczne to jest straszemnie mnie glupimi wycinkami z glupszego regulaminu" i ze dalsze meile z wezwaniami do zaplaty potraktuje jako probe wyludzenia i zastaszania i zostana one dolaczone do zawiadomienia o wyludzeniu

 •  

  pokaż komentarz

  straszą sądem, a sami udostępniają nielegalnie muzykę i filmy O_O ale jak czytałem na tym forum to małolaci podeszli do tego bardzo poważnie :D nawet jeden był już skłonny zapłacić

  •  

   pokaż komentarz

   Chodzi zapewne o ściąganie plików z usenetu, a konkretnie z gup binarnych. W udostępnianiu usługi do tego nie ma nic nielegalnego. Pod tym względem ci oszuści są czyści.

 •  

  pokaż komentarz

  No i cóż mam powiedzieć ? Adam - nasza duma i sława . Nasz orzeł i zwątpiłem w jego możliwości ale pokazał całą swoją wielkość . Jestem z Ciebie dumny- Adamie Małyszu- jesteś Wielki.

 •  

  pokaż komentarz

  No cóż - do trzech razy sztuka. Nie potwierdzą a powielą - jak w komisji śledczej . A może jak Sobiesiak - ja po prostu nie pamiętam ?

 •  

  pokaż komentarz

  Witam
  właśnie siedzę oglądam film i zasysam 3 browarka i tak sobie myślę o tym sraczku-pobieraczku pierdo..nym-naciągaczku . OLAĆ ICH
  i nie zawracać sobie nimi głowy.
  Dostałem fakture / nie dostałem fakture
  Napisałem wypowiedzenie / odpisali
  Relacja między lucka została zachowana .
  Poświęciłeś temu tematowi trochę uwagi, dałeś zarobić poczcie i na tym koniec.
  Czekaj TAdka aż miną dwa latka.
  Pozdrawiam wszystkich i idę dalej się znieczulać

 •  

  pokaż komentarz

  i co? podali kogoś naprawdę do tego sądu? też sie dałam na to nabrac ale nie zamierzam płacić za "nic" ;/co im napisać żeby się wreszcie odczepili;/ a jak naprawde podadzą mnie do sądu?

 •  

  pokaż komentarz

  Oczywiście mylisz się , dyrektywy nas jako pańsrwo członkowskie Uni Europejskiej obowiązują . Przeczytaj watykuł 15 Wykonanie . Ja nie twierdzę że to są akty prawne , cele wprowadzenia dyrektywy są wypisane na początku. Miłej lektury i również Cię pozdrawiam.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam,
  Mimo, że nie jestem "szczęśliwym inaczej" posiadaczem takiego konta, to sposób, w jakim firma ta prowadzi dialog z Wami, przypomina trochę moją sprawę. W moim przypadku dotyczyła ona lokalnego niewielkiego dostawcy Internetu, z którym miałem podpisaną umowę. Firma ta nie była w stanie trwale rozwiązać problemu z brakiem połączenia przez długi okres czasu, na co moją zrozumiałą odpowiedzią było odstąpienie od umowy. Byłem przekonany, że moje argumentowanie szybko zamknie sprawę, ale tego typu nierzetelne firmy nie poddają się łatwo. Na wszystkie moje zarzuty mieli stałą formułkę – zakłócenia, zakłócenia i jeszcze raz zakłócenia, za co nie mogą przecież ponosić odpowiedzialności. W ich mniemaniu miało to dowodzić niezasadność moich zarzutów oraz zasadność wystawiania kolejnych faktur za usługę, której nie było. Firmy tego typu, nigdy nie przyznają się do swoich uchybień, za wszelką cenę będą swoim prawniczym bełkotem próbować przekonać Was, że czarne jest białe. Często swoją argumentację podpierają, mającymi na celu zastraszenia, formułkami o grożącym ci wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników, o konsekwencjach karnych, o rozpoczęciu procedury nakazowej, o obciążeniu Was kosztami procesowymi, o przekazaniu Waszych długów do firmy windykacyjnej itp. Rzecznik Praw Konsumenta, z którym się konsultowałem, skomentował to krótko: wszyscy tak próbują straszyć, szczególnie, gdy nie mają rzetelnych argumentów.

  W moim przypadku dostawałem ponaglenia z częstotliwością jedno na miesiąc przez okres 6 miesięcy, na które odpowiadałem stałą formułką, że jeśli czują się pokrzywdzeni to niech wniosą sprawę do sądu o uznanie nieskuteczności prawnej mojego odstąpienia i o wyznaczenie ewentualnej kary umownej. W każdym ponagleniu byłem standardowo straszony: obciążeniem mnie kosztami adwokackimi, oraz wpisem mojej osoby do Krajowego Rejestru Dłużników. W ostatnim piśmie, to tym razem ja postraszyłem ich, że nieuzasadniony wpis do KRD może ich kosztować, zgodnie z Art 37. Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, nawet 30 tysięcy PLN.

  Teraz mija już sporo ponad rok jak tak sobie czekam i czekam na komornika, na chłopców z grubymi szyjami, na wezwanie do sądu, na informację o wpisie do KRD – czekam, czekam i ciszą, nic się nie dzieje.

  Myślę, że taki sposób prowadzenia dialogu jest z góry nastawiony na zastraszenie i złamanie tej, często nie w pełni świadomej swoich praw, drugiej osoby. Często w takich sytuacjach coś nam podpowiada: "może lepiej zapłacić, tak dla świętego spokoju, to przecież tylko niecała stówka".

  Trzeba walczyć o swoje racje – tak dla zasady.
  Trzymam za was kciuki.

 •  

  pokaż komentarz

  Ewusia124 jestem dokladnie w tej samej sytuacji i stern ma racje musisz poprostu olac sprawe.Oni nie wywiazali sie z podstawowych czynnosci ktore obowiazuja przy zawarciu umowy.Zaslaniaja sie tylko tym durnym regulaminem ktory nie jest przeciez czytelną umowa.Ignoruj te maile i najlepiej ich nie czytaj.Glowa do gory i nie martw sie tak bo tylko sie bedziesz zadreczac a nie warto z powodu takich kretynow.Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  Ewusia124 wiem że to jest meczące, jak ktoś molestuje o pieniądze ale musisz być twarda i nie ustępliwa ! Przecięż Oni cały czas liczą na to, że Ciebie zmęczą i pieniądze wyszarpią.A w lipcu za twoją kasę ,będą odpoczywać pijąc zimne trunki gdzieś na plaży w Majorce albo na wyspach Balii. przecież

 •  

  pokaż komentarz

  No wiec własnie o czym my tu jeszcze rozmawiamy;)

 •  

  pokaż komentarz

  tez mam ten sam z nimi problem

  ale program mi ten ich email uwaza sa spam

 •  

  pokaż komentarz

  tak jak wszyscy czyli olej to i się tym nie przejmuj ja dostałem nawet od nich wiadomosc przed sądowe wezwanie do zapłaty ale mam to gdzies i im nie zapłace bo oni tylko straszą i nic więcej

 •  

  pokaż komentarz

  Witam! Też padłam ofiarą tego POBIERACZKA PIENIĘDZY...
  Od razu bardzo chcę Wam podziękować, bo gdybym nie weszła na tę stronę z pewnością bym zapłaciła... ze strachu...
  Teraz też sie boje, ale już mniej... wiem, ze nie jestem sama...
  i że to oszustwo...

  za Waszą radą napisałam im, ze jestem niepełnoletnia...
  a oni mi na to (i to tego samego dnia!) :

  Szanowna Pani,

  Zarejestrowanie się w serwisie Pobieraczek.pl wymaga od użytkownika podania danych osobowych, w tym również wieku osoby rejestrującej się. System informatyczny, dokonujący rejestracji, automatycznie odrzuca zgłoszenia pochodzące od osób niepełnoletnich. W związku z Pani stwierdzeniem, iż jest Pani osobą małoletnią oraz w związku z faktem, że rejestracja została skutecznie dokonana, należy stwierdzić, iż w trakcie rejestracji zostały podane fałszywe dane osobowe.

  Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku braku dalszego opłacenia usługi, zaistniałą sytuację uznamy jako próbę wyłudzenia usługi. Konsekwencją tego będzie złożenie doniesienia właściwym organom ścigania oraz powiadomienie o całej sprawie Sądu rodzinnego i opiekuńczego.

  Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z art. 427 w związku z art. 415 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osobę małoletnią ponosi jej opiekun prawny.

  Adresy IP, z którego nastąpiło złożenie zamówienia oraz prowadzona była korespondencja zostały zapisane razem z dokładnym czasem tych czynności. Usługodawcy internetowi mają obowiązek protokołowania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP.

  Sprawa, więc zostanie w trybie przyspieszonym wyjaśniona, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

  Dziękujemy za współpracę.

  Z pozdrowieniami,
  Zespół Pobieraczek.pl

  Poczytałam trochę i oto co znalazłam... :

  "Sprawami użytkowników, którzy nie opłacili usługi zajmuje się obsługująca spółkę Eller Service kancelaria prawna. Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami prawa cywilnego spółka ma 2 lata na wytoczenie powództwa o zapłatę należności za zamówioną usługę. Oczywiście wraz z należnością główną spółka dochodzi również odsetek w wysokości ustawowej, które przysługują za okres od dnia wymagalności roszczenia do dnia dokonania zapłaty.

  Procedura dochodzenia roszczeń jest kilku etapowa. Na etapie obsługi kancelaryjnej kierowanie danej sprawy na drogę postępowania sądowego jest poprzedzone wezwaniem dłużnika do zapłaty wystawianym przez kancelarię w formie pisemnej i doręczanym za pomocą poczty polskiej.

  Informacje na temat prowadzonych postępowań są również objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. "

  Trochę mnie to zaniepokoiło, bo to oznacza, że kilkumiesięczny brak odpowiedzi i święty spokój, może tylko oznaczać nadciągającą burzę...

  Jedno jest pewne... Już nigdy nie będe spać spokojnie...
  I jeszcze jedno - od dziś czytam KAŻDY regulamin... przynajmniej tyle dobrego... ;)
  Pozdrawiam

  •  

   pokaż komentarz

   A cóż Cię takiego zaniepokoiło? Zauważ co napisałaś :
   "Na etapie obsługi kancelaryjnej kierowanie danej sprawy na drogę postępowania sądowego jest poprzedzone wezwaniem dłużnika do zapłaty wystawianym przez kancelarię w formie pisemnej i doręczanym za pomocą poczty polskiej."
   Zwracam uwagę na zapis - " doręczanym za pomoca poczty polskiej".
   Myślę że jak dotąd dostałś to co wszyscy za pomocą emaila. Więc zacznij się martwic jak dostaniesz wezwanie pisemne bo narazie za pomocą emaila oni mogę nas wszystkich .....
   Ja natomiast regulaminów nie mam zamiaru czytać , bo jak ktoś chce oszukać to i tak oszuka.
   Raczej poczytam fora , coś zawsze tam znajdę w temacie.
   I nie wiem kto radził Ci byś napisała że jesteś nieletnia. TO OPIEKUN PRAWNY CZYLI RODZIC MA NAPISAĆ ŻE NIE WYRAZIŁ ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY . I wystarczy tu email .
   I nic się nie bój bo nic nie są w stanie zrobić i dlatego Cię straszą.
   Ja twierdzę , że żadnych umów nie ma i tego się trzymam . Takie jest moje zdanie a jak jest inaczej to pobieraczek MUSI mi udowodnić , ja nic nie muszę.

 •  

  pokaż komentarz

  NAWET GDYBY TO BYŁA PRAWDA TO CHĘTNIE ZAPŁACĘ TE 94.80 Z ODSETKAMI CZYLI KOŁO 500.....PO TO ŻEBY ZOBACZYC JAK ONI PŁACĄ PRAWNIKOM POTRZEBNYM DO WYTOCZENIA SPRAWY 16.000 OM LUDZI.........A CO! NAWET GDYBY KTOŚ Z NAS DOSTAŁ WEZWANIE DO SĄDU TO MA SPRAWĘ WYGRANĄ I SETKI LUDZI Z TRANSPARENTAMI POD SĄDEM W SWOJEJ OBRONIE....I SWOJE PIĘĆ MINUT BO TELEWIZJA TEZ W TO DAWNO ZAANGAZOWANA....WIĘC NAWET TEN NAJGORSZY SCENARIUSZ NIE DLA NAS TAKI STRASZNY ...POPROSTU UZYWAJA W MAILACH ŻARGONU PRAWNICZEGO KTÓRY TYLKO WYGLADA TAK STRASZNIE ALE MUSIMY ZNAC I PILNOWAĆ SWOICH PRAW....

 •  

  pokaż komentarz

  Wszyscy dostają emaile o pobieraczka, dostaje i ja:D he sobie wymyślili nie ma takiej opcji zebym zaplacil aa te teksty ze musze bo inaczej , oplata rok z góry heh Ktoś napisal pomysl zeby pozbierac po 50zl i wynajac prawnika i ich pozwac jak najbardziej jestem za;]

 •  

  pokaż komentarz

  ale sie wystraszylam,teraz nawet na wykopie balam sie akceptowac regulamin..to czy to jest za free???!! paranoja...rozmawialam z prawnikiem,sprawa zostala oddana do urzedu jakiegoś ta,,wszystko zalezy od tego jak sie skonczy..fakt,pobieraczek to spryciaze,akceptacja regulaminu jest akceptacja umowy,tego juz sie nie zmieni,jesli wyslesz pieniądze bez oswiadczenia,że w razie ich winy i swiadomego wprowadzania w blad konsumenta,kasy Ci nie oddadzą,bo wine bierzesz na siebie,nie skarżysz się,dlatego ja zrobię to z takim oswiadczeniem i wtedy to oni bedą mieli koszty i to nie 100zl,odechce im się bo wina napewno nie jest Nasza...we wtorek ide do prawnika sporządzic rownie zagmatwane oswiadczenie....

 •  

  pokaż komentarz

  oczywiście nikt nie miał możliwości korzystania z mojego komputera

 •  

  pokaż komentarz

  Zastanawiam się , czy w ogóle jest sens pisać cokolwiek w takich blogach? Po co pisać cały czas że pobieraczek oszukuje gdy zaraz pojawi się pytanie - co robić ? Po co przytaczać przepisy które łamie pobieraczek , gdy zaraz wklejony zostaje liścik pobieraczka który dostają wszyscy , mówiący że " świnie umieją latać " ? I od razu pytania - a może naprawdę świnie latają ? Otóż zapewniam wszystkich - nie latają. Użyjcie szarych komórek i odpowiedzcie sobie na pytania:
  1 . Czy regulamin / zgodnie z ustawą zawiera WARUNKI ZAWARCIA UMOWY / może być umową ?
  2 . Czy akceptacja regulaminu / " oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w całości treść Regulaminu Usług Usenet." - cytat z procesu aktywacji / może być zawarciem UMOWY jeśli o tym nie mówi a ustawy wymagają jasnej i nie budzącej wątpliwości informacji ?
  3 . Czy ktoś na co dzień wciska Wam niechciany towar - słynne przyznanie 5 GB limitu / a tu wola nasza nie może być domniemana / ?
  4 . Czy często płacicie za coś , czego nie dostaliście i nie dostaniecie ?
  5. Dlaczego wbrew przepisom żądają zapłaty przed usługą i nie uruchamiaja usługi jak mówią ustawy w ciągu 30 dni / jeśli nie było innych ustaleń - usługa musi być uruchomiona w ciągu 30 dni - tak mówią przepisy a regulamin o tym milczy /?
  6 . Dlaczego nie prześlą umów - jak nie pisemnych to na innym lub inny nośnik trwały / nośnik trwały- dyskietka , płyta CD lub DVD itp. lub dyski komputerów osobistych - czyli naszych. Jak czytam ich odpowiedzi i ludzie to "łykają" to ogarnia mnie co najmniej zdziwienie . Jak strona internetowa / a tak jest wg. nich / może być nośnikiem trwałym / ustawa mówi wyrażnie - strona internetowa nie jest nośnikiem trwałym / ? Przecież zaraz może jej nie być , albo obraz na monitorze ? Ludzie - pomyślcie trochę. Powinni przesłac umowy indywidualnie na nasze poczty ęmail . Papier zastąpiony pocztą / drogą / elektroniczną.
  7 . Jak często dostajecie emaile i na ich podstawie coś komuś płacicie , nie wspomnę o braku faktury bądż rachunku.
  Poruszyłem te sprawy ewidentne , są jeszcze inne niuanse jak bezprawne pozbawianie praw konsumenckich / zabraniają tego ustawy a oni odmawiają 3 mies. terminu wypowiedzenia /.
  I na koniec prośba - czytajcie co sie do Was pisze , nie wierzcie tak bezkrytycznie pobieraczkowi / zobaczcie ich pisma w innym świetle - nie podchodżcie do nich jak do wyroczni /. A najłatwiej oszukać kogoś , kto nie zna swoich praw dlatego pobieżna znajomośc ustaw- to podstawa. A już nic nie zastąpi myślenia .
  I na koniec - pobieraczkowie też czytają Wasze wpisy i zapewniam - zaraz pojawiają sie od nich mające zasiać w Was wątpliwość / słynne - miałam - em sprawę w sądzie / lecz jakoś nikt nie potrafi tego dowieść - no bo jak dowieśc , że świnie latają???????

 •  

  pokaż komentarz

  witam wszystkich jestem w wielkiej kropce :( niestety byłam tak naiwna i dałam sie oszukać dla pobieraczka i teraz nie wiem co mam zrobić.piszą mi że jeżeli nie uiszczę zapłaty do 31 października 2009 to oddadzą sprawę do adwokata. nie wiem co robic ktoś miał już z tym czyms do czynienie bo innaczej tego nie mozna nazwac ! a tym bardziej ze nie kozystalam z tej usługi ani razu ! i jeszcze przez przypadek zostala usunieta moja poczta na ktorej mam niby tego pobieraczka i teraz nie wiem jak ja mam w ogóle go właczyc bo nie mam nawet do tego swojego loginu ani hasła a korensponduje z nimi z innej poczty i takmnie strasza co robic ????:( prosze o szybka pomoc :( PROSZE RATUJCIE

 •  

  pokaż komentarz

  nic nie zrobią na tym pobieraczku wiem bo to samo miałem ten temat powinien być już dawnoooooo zamknięty

 •  

  pokaż komentarz

  wiecie ludzie co wam powiem ja dzisiej tez odczytałem meila i zem sie troche przestraszył!ale z drugiej stron patrząc ja mgą znać moje dane jak je podałem fałszywe:) andrzej many ul. błotna nr zachlapany itd. a pozatym mam neta radiowego ,jak chcą to mi niech wyślą to coś do zapłaty listownie poleconym to im wtedy moge obiecać ze napewno w ciągu pięciu dni roboczych zapłace nawet odsetki!!! A pozaty narazie będe myślał załorzyć nowego meila i nowe konto darmowe. Jak sie bawić to sie bawić i niech mnie nie straszą bo ja wcale sie nie boje.

 •  

  pokaż komentarz

  hek ;] też dałąm się nabrać pobieraczkowi;/ i teraz przysyłają mi emaile że mam zapłacić;/ ale nie mam najmniejsszego zamiaru im płacić skoro i tak nie korzystam z ich strony.. nistety podałam swoje dane i mają mój numer IP;/ nie wiem co robić;/ napisali mi że do wtorku mam czas żeby zapłacić, ale ja chce usunąć te głupie konto bo i tak mie nie jest do niczego potrzebne..

  •  

   pokaż komentarz

   Witaj, nie płać i nie masz czego sie bać
   1: Jeszcze nikomu nie założyli sprawy, bo już dawno było by o tym głośno.
   2: Sądząc po twoim nicku jesteś niepełnoletnia więc nic ci nie mają prawa zrobić bez zgody rodzica a podpisując z nimi "niby" umowę raczej nie wysyłałaś im kartki z podpisem i zgodą rodziców ^^
   3: Regulamin to nie umowa więc następna rzecz która się nie zgadza

   Konta nie usuniesz po prostu sie tam nie loguj i usuwaj maile.
   Ja jestem na etapie upomnienia przedsądowego i dalej nie zamierzam płacić, z tego co pamiętam zostało mi jakieś 2 dni do zapłaty xD.
   I też tak jak ty podałem swoje prawdziwe dane.

   Nawet jeśli kogoś wezmą do sondu to nie jeden się za nim postawi i pewnie jakiś dobry prawnik też stanie za poszkodowanym aby zrobić sobie dobrą reputacje.

 •  

  pokaż komentarz

  witam wszystkich terz dalem si złapac w tą pułapke 2 miesiace temu od trzech tygodni juz mi nic nieprzysyłaja bo nieodpowiadalem na ich majle stego co tu czytam to jeszcze nikt niemial zadnej sprawy w sadzie pozdrawiam wszystkich i tych baranow co szykuja nam pulapki hihihi

 •  

  pokaż komentarz

  Szanowna Pani Buczek,

  Dnia 10.10.2009 z komputera o adresie IP 0.0.0.0 (proxy: 83.14.244.109) zamówiła Pani na stronie Pobieraczek.pl naszą usługę i do dnia dzisiejszego jeszcze nie została ona należycie opłacona.

  Z uwagi na to, że poprzez rejestrację na stronie zawarła Pani z nami umowę o świadczenie usług Usenet na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), doręczamy Pani niniejsze wezwanie do zapłaty.

  Jednocześnie informujemy, iż dalszy brak uiszczenia należnej kwoty spowoduje poważne konsekwencje prawne. Następstwem wszczęcia przez nas przeciwko Pani stosownych czynności prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia - będą dodatkowe koszty postępowania windykacyjnego, sądowego a następnie komorniczego.

  W stosunku do osób uchylających się od terminowej zapłaty możliwe są następujące kroki prawne:
  - przekazanie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej,
  - przekazanie sprawy profesjonalnej kancelarii prawnej,
  - postępowanie sądowe,
  - komornicza egzekucja należności,
  - Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który wiązać się może m.in. z odmową udzielenia kredytu lub leasingu a nawet całkowitą utratą wiarygodności w kontaktach handlowych.

  W związku z tym wzywamy Panią do dobrowolnej zapłaty należnej kwoty w wysokości 94,80 PLN w ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
  Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

  2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
  Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - viip1@interia.pl
  Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=n5t2k2iHeMZ%2BJa3DpCDxag%3D%3D

  W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

  Z poważaniem,
  Zespół Pobieraczek.pl
  Nie mam takjegą ip 0.0.0.0 pierwsze słyszę o taki Ip. jestem nie pełnolerni nie dostałem e-maila z wiadomością o okresie prubnym 10 dni wiedz mam czas 3 miech tak im napisałem i czekam na odpowieść

 •  

  pokaż komentarz

  a może by tak coś spróbować z tym zrobić?? bo szkoda ludzi, żeby ich tak bezkarnie naciągali :(

 •  

  pokaż komentarz

  Misiek25 - wydaje mi się że napisałem jasno że nic nikomu nie grozi . Nie jest ważne , czy podałeś dane prawdziwe czy fałszywe . Nie jest ważne czy jesteś dorosły czy nieletni . Nie ma żadnych umów więc nie stresuj się tak , wrzuć na luz . Po prostu nic im już nie odpisuj a będziesz miał spokój.

 •  

  pokaż komentarz

  Jeśli tak bardzo się boisz - to zmień adres email , wówczas na pewno nic od nich nie dostaniesz .

 •  

  pokaż komentarz

  nie mam zamiaru za to płacić - po IP nie mogą dojść do moich danych osobowych co za tym idzie mogą mi skoczyć.

 •  

  pokaż komentarz

  A wy nadal przezywacie?? chyba wam sie nudzi.. tysiac razy bylo mowione... ale spoko.. wplaccie te 100 zl i po sprawie bo jak nie to beda was scigac nawet przez sen tyle osob ma problem a jakos nikt nie zaplacil i nikt w kiciu nie siedzi.... hmmmm ciekawe dlaczego...

 •  

  pokaż komentarz

  guma1 a jak się napisało do nich 2 emaile z proźbą o usunięcie konta to co??

  •  

   pokaż komentarz

   Ja do nich napisałem 7, a dostałem odp. tylko na jednego , że mnie wyrejestrowali bla bla bla i że będą się domagać tych pieniędzy. zapomnieli o mnie a wczoraj przysłali do mnie czwartego e-maila: Zapraszamy na stonę pobieraczek.pl doznaj rozkoszy szybkiego pobierania. MIsiek25 i inne dzieciaki wpiszcie w google.pl Czy rejestracje dziecka na stronie pobieraczek.pl jest ważna .

 •  

  pokaż komentarz

  Nie, na milion procent nie mam zmiennego IP... a to ze podali nie moje IP to tez standart.... nie tylko mi ;) wiec ludzie uszy do gory bo ludzie gloduja a wy sie martwicie czyms zupelnie bez sensu :D

 •  

  pokaż komentarz

  ANDRZEJU PRZECZYTAJ POWYŻSZE WYPOWIEDZI A SZCZEGÓLNIE CO PISZE guma1 ..WYCZERPALIŚMY TEMAT.WIEC JAK UWAZNIE PRZECZYTASZ WEJDZIESZ NA PODANE LINKI DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO.NIE PISZ DO NICH BO TO NIE MA SENSU ...A JAK PRZESTANIESZ PISAC TO I ONI PRZESTANA..ONI MAJĄ SZABLONY ODPOWIEDZI PONIEWAZ OSZUKANYCH JEST 16.000 LUDZI NIE MOGĄ DO WSZYSTKICH PISAĆ...POCZYTAJ CO POWYŻEJ PISZE !! POLECAM TAKŻE PORTAL BŁASZCZYK-JAROSIŃSKI TO PRAWNICY TEŻ NA BLOGU WYPOWIADAJĄ SIĘ NA TEN TEMAT....

 •  

  pokaż komentarz

  Chciałbym jeszcze dodac , że nie mogłaś zaznajomić się z warunkami umowy , gdyż na ich stronie umieszczony jest regulamin. A zgodnie z ustawą regulamin zawiera warunki zawarcia umowy .
  A warunki umowy zawiera umowa i tym między innymi różni się od regulaminu.

 •  

  pokaż komentarz

  Kolejne oszustwo z ich strony. Cytuję - " Rejestrując się w serwisie Pobieraczek.pl musiała Pani zapoznać się z treścią warunków umowy oraz je zaakceptować". Otóż moi drodzy to nie tak . Tam nie ma treści WARUNKÓW UMOWY , natomiast jest umieszczona i to pod takim "szyldem " treść WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY . Niby podobnie brzmi ale warunki umowy TO NIE TO SAMO co warunki ZAWARCIA umowy , a u nich " jak byk " stoi WARUNKI ZAWARCIA UMOWY. Jest to jeszcze kolejny atut by im nie płacić bo nawet teraz beszczelnie kłamiąc oszukują ludzi.
  A to, że podałaś prawdziwe dane świadczy tylko o tym , że nie spodziewałas się natrafić na oszustów , ja też podałem dane prawdziwe i co z tego. Przecież oni nie wiedzą że tak jest. A gdyby byli tacy uczciwi to - zapewniam Cię - już dawno dostała byś wezwanie na piśmie . Tylko że oni doskonale wiedzą , że te wszystkie umowy z nieletnimi są NIEWAŻNE , że wogóle nie ma żadnych umów . I dlatego wg. mnie błąd polegał na odpisywaniu im . Los dał Ci wskazówkę - usunięta poczta - ale zobacz jak podziałali na Twoja psychikę ? Zamiast zapomnieć o pobieraczku Ty im piszesz z innej poczty a po co?
  I jak można opierać sie w działalności adresami email? A jak ktoś / tak jak u Ciebie / utraci swoją skrzynkę to co ? Jak udowodnia , że odebrałaś wiadomość i powtażam po raz kolejny - emaile nie są podstawą do zapłaty komukolwiek więc na podstawie czego im płacić? Toż to durnota.

 •  

  pokaż komentarz

  Wiec sama masz odpowiedz na swoje pytanie... 11 dni pozniej czyli nie moglas zrezygnowac... kolejna "ofiara" wiesz co mnie smieszy? oni jak mi wystawili"wezwanie do zaplaty" nawet nie podali mojego poprawnego IP :D:D:D:D:D:D:D olej ich i napisz im zeby sie J****i hehehehe .....

 •  

  pokaż komentarz

  ale mam jeszcze 1 pytanie bo dręczy mnie to :( nic przez to nie bede miala nie bede miala problemów ktos wie ??:(

 •  

  pokaż komentarz

  http://www.radioram.pl/articles/view/12751/pobieraczek-pl-oszukuje-klientow-posluchaj
  Zwracam uwagę szczególnie na wypowiedż pana z wrocławskiej federacji konsumentów .
  Wreszcie ktoś nazwał ich po imieniu. Cała prawda o nich.

 •  

  pokaż komentarz

  To że podali inny niż miałaś jak aktualnie sprawdzałaś IP to o niczym nie świadczy. Nie masz czasami zmiennego IP?

 •  

  pokaż komentarz

  Witam. Ja na pobieraczka natknąłem sie 21.08.2009r. wiem ze sa to oszusci tak wiec nie wplacilem i zadnego problemu nie mam.
  Mniejsza o to. Chialbym zapytac czy ma ktos moze informacje odnosnie tego jak zajął sie tą sprawą UOKiK? Czy jest juz jakies rozwiazanie tej sprawy?

 •  

  pokaż komentarz

  people.! ja sie zalogowałam 27 czerwca tydzien pozniej dostalam t j$#ane wezwanie i cisza. h$$ imw d... i nie płaccie ^^

 •  

  pokaż komentarz

  Guma1 CIKAWAM KIM JESTES Z ZAWODU BO BYSTRZEJSZY JESTES OD WAISA Z RADIA ZET I INNYCH ....CO NIE UMIĄ SPRAWY PO IMENIU NAZWAĆ....POZDRAWIAM..

  •  

   pokaż komentarz

   Cześć , prawie jak w rodzinie . W sprawie formalnej - pan Janusz Weiss to bardzo mądry i inteligentny facet. Swego czasu prowadził w TVP teleturnieje popularno-naukowe i dopiero tam byli naprawdę bystrzy ludzie. Ale dzięki , miło że komuś to co piszę może się przydać. Wracając do audycji - pan Janusz jako rzetelny dziennikarz nie mógł opowiedzieć się po czyjejkolwiek stronie aczkolwiek myślałem , że użyje paru argumentów z ustaw a tak wyszła reklama pobieraczka. Ale nie mogę nazwać go inaczej - to ten ignorant z Urzędu Konsumenckiego nie dał mu żadnego atutu bezmyślnie potwierdzając to co pisze pobieraczek. Na jednym z forów przeczytałem jak pani rzecznik z urzędu konsumenckiego / nie pamiętam miasta - dla ciekawskich mogę sprawdzić / wylicza jak to u pobieraczka wszystko jest OK. Padają tam stwierdzenia :
   1. "Zgodnie z zapisami regulaminu świadczenia usług "Usenet" zawieranie umowy na świadczenie usługi Usenet realizowane jest na stronie pobieraczek.pl i REALIZOWANE JEST POPRZEZ REJESTRACJE danych potencjalnego Usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji usługi Usenet w udostępnionym na wskazanej stronie formularzu rejestracyjnym. "
   2. Następnie :
   "Zawarcie umowy na świadczenie opisanych w Regulaminie usług następuje POD WARUNKIEM REJESTRACJI danych oraz zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu."
   No więc pytam się , jak ta umowa jest zawierana ? Czy jak w pkt. 1 - POPRZEZ REJESTRACJĘ - rejestrując się zawierasz umowę , czy tak jak w pkt. 2 - POD WARUNKIEM rejestracji - czyli najpierw musisz spełnić warunek rejestracji / jak wszędzie / a póżniej zawierasz umowę. Dla mnie sprawa jest jasna , że nawet urzędnicy czasami plotą bzdury nie wiedząc o czym mówią . A na początku pani rzecznik grzmi - trzeba było czytać regulamin. I jeszcze wpis :
   " Informacje dotyczące formy i sposobu zawarcia umowy, okresu jej obowiązywania, a także możliwości odstąpienia od niej w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny..."
   Poświęciłem się i jeszcze raz przeczytałem cały regulamin i o w/w ustawie nie ma mowy a wręcz pobieraczek odmawia praw które reguluje ta ustawa / np. 3-miesięczny okres wypowiedzenia / .Więc uważam wpisy typu - czytać regulamin - głupotą i naprawdę cisną mi sie ostre słowa. Bo nikt nie czyta regulaminów bo regulamin nie jest umową i kropka , tam nic złego nie może nas spotkać , może tylko zawierać zasady jak coś działa , co wolno a co nie . Wg . ustawy regulamin zawiera warunki zawarcia umowy - a zwrot " zawarcie umowy realizowane jest poprzez rejestracje " nie jest warunkiem i tym punktem wymuszają pieniądze. Ale co jest jasne dla nas , dle urzędasów już nie .
   Nie dziwi mnie , ze na to łapią się dzieciaki , wszak o to chodzi , nikt uczciwy nie wymyśla durnego regulaminu w którym nie wiadomo o co biega . Zobaczcie ile czasu urząd konsumencki myśli i myśli i myśli i.../ więc jak my mieliśmy zrozumieć o co chodzi? /. Niech tak urzędasy nie myślą , bo im żyłka pęknie , niech zaczną działać , po to są - za nasze pieniądze .
   Na tym portalu co wspominałaś - pewno domyśliłaś się , że wpis powyżej / o Marcie - jak pamiętam / to też ja , tylko z imienia.
   Dobrej nocy.

 •  

  pokaż komentarz

  guma1 mam pytanie kiedy ie zalogowales na cudownym pobieraczku.?:>
  tak jak u mnie pół rooku minie niedlugo i nic ^^:)

 •  

  pokaż komentarz

  No mój staż nie jest tak długi ale 4 miesiące już minęły. A swoją drogą - jak ten czas ucieka.
  Miłej niedzieli.

 •  

  pokaż komentarz

  JA JESTEM NA POBIERAKU PRAWIE PÓŁ ROKU.....PODAŁAM SWOJE DANE DOKŁADNE NAWET DATE URODZIN A NA MAILU MAM TAKIE PIEKNE ZDJĘCIE JAK BYŁAM PIĘKNA I MŁODA.....MAJĄ MNIE NA PATELNI...HA.HA.PISZĘ NA BIERZACO ..NIC SIE NIE MARTWCIE....CZYTAJCIE WPISY LUDZI MĄDRYCH I NIE DAJCIE SIE PODEJSC NIKT NIE BYŁ W SADZIE!!

 •  

  pokaż komentarz

  OGÓLNIE WIDZĘ ŻE WE WROCŁAWIU POLICJA BIERZE SIĘ OSTRO ZA INTRNEYTOWYCH OSZUSTÓW......MAJA ŁATWE WYNIKI BEZ UŻYWANIA FIZYCZNEJ SIŁY .....MOŻE I W GDAŃSKU POLICJA PODREPERUJE SWÓJ WIZERUNEK I ZABŁYŚNIE DOBRYMI WYNIKAMI.............

 •  

  pokaż komentarz

  Na stronie pobieraczka znalazłem :

  Dostałem odpowiedź na temat Informacja dla klientów:
  Podczas 10-dniowego darmowego okresu próbnego przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia zamówienia (fax, email itp.). Po upływie 10-dniowego okresu próbnego ważność umowy od 3 miesięcy i koszt od 7,90 PLN miesięcznie.
  Zapytałem się dlaczego waląod razy 12 a nie np. 3 miesięczną umowę oto odpowiedź :

  Szanowny Panie,

  W odpowiedzi informujemy, iż wszystkie warunki zawartej przez Pana umowy
  znajdują się w zaakceptowanym przez Pana regulaminie, dostępnym pod adresem:
  ;

  Informacja dla klienta znajdująca się na naszej stronie internetowej, do
  której się Pan odniósł w wysłanej do nas wiadomości, nie jest częścią
  postanowień zawartej umowy co wynika z art. 71 kodeksu cywilnego zgodnie z
  którym: „Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do
  ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie
  za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.”

  Zamieszczona na naszej stronie głównej informacja dla klienta wskazuje,
  iż istnieje możliwość zawarcia umowy, która będzie obowiązywała przez
  okres 3 miesięcy. Sposób zawarcia takiej umowy określony jest w regulaminie
  usługi.

  Naliczona należność wynika wprost z cennika znajdującego się w
  zaakceptowanym przez Pana regulaminie. Zgodnie z § 3. pkt 2 „Korzystanie z Usługi
  Usenet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki, polegającej w
  szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci,
  daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej Usługi
  Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego
  wyboru pakietu Pobieraczek5.”

  Ponieważ w terminie pierwszych 10 dni obowiązywania umowy nie wybrał Pan
  innego pakietu cenowego, do Pana konta domyślnie został przypisany pakiet
  Pobieraczek5, który obowiązuje przez 12 miesięcy.

  Zgodnie z cennikiem znajdującym się w zaakceptowanym przez Pana
  regulaminie pakiet Pobieraczek5 zapewnia możliwość pobierania 5 GB danych
  miesięcznie, przy okresie trwania umowy wynoszącym 12 miesięcy od dnia zawarcia
  umowy. Opłata za jeden miesiąc wynosi 7,90 PLN (słownie siedem złotych
  dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie. Należność pobierana jest
  jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu. Całkowita płata wynosi 94,80
  zł (7,90 zł X 12 miesięcy).

  Brak złożenia wypowiedzenia umowy w terminie oznacza,iż Pan zobowiązał
  się do opłacenia zamówionej usługi, zaś my zobowiązaliśmy się do
  świadczenia na Pana rzecz usługi przez okres jednego roku. W celu wywiązania
  się z naszego zobowiązania musieliśmy wykupić dla obsługi Pana konta
  pakiet danych na zagranicznym serwerze. W celu uchronienia się przed ryzykiem
  zmiany kursu walut opłata uiszczona została przez nas z góry.

  W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż spółka Eller Service,
  zapewniając Panu roczny dostęp do serwerów sieci Usenet wywiązała się ze
  swoich zobowiązań względem Pana. Tego samego oczekujemy z Pana strony.

  Zgodnie z przyjętym przez Pana regulaminem, obowiązek uiszczenia opłaty
  powstał z chwilą zawarcia umowy i w żaden sposób nie jest uzależniony od
  faktycznego korzystania przez Pana z zamówionej usługi.

  Naszym obowiązkiem, wynikającym z regulaminu jest zapewnienie możliwości
  korzystania z usługi, przy czym nie mamy wpływu na to czy Pan faktycznie z
  niej korzysta czy też nie.

  W celu realizacji przez nas usługi, dla każdego zarejestrowanego konta
  użytkownika wykupujemy pakiet danych na zagranicznym serwerze. Wynikająca z
  tego tytułu opłata jest przez nas ponoszona zawsze, bez względu na to czy
  dany użytkownik wykorzysta w całości przysługujący mu limit transferu
  danych, czy też wcale go nie wykorzysta.

  Reasumując, w świetle przepisów prawa, akceptując nasz regulamin
  zobowiązał się Pan do opłacenia zamówionej usługi bez względu na to czy
  będzie Pan z niej faktycznie korzystał.

  Z poważaniem
  Zespół Pobieraczek.pl

  Normalnie mają nas w dupie.

 •  

  pokaż komentarz

  I nie mam zamiaru płacić bo nic nie sciągałem

 •  

  pokaż komentarz

  Jeśli mówisz że nie mogą nikomu zrobić to chyba według mnie będą wysyłać te groźby do puki nie zapłacisz Mam rację?? I proszę o odpowiedz czy naprawde nic mi nie zrobią bo ciut się przestraszyłem

 •  

  pokaż komentarz

  Witam 20 dni temu zarejestrowałem się ale nie wiedziałem co mnie czeka

  A w ogóle pewni jesteście że nic mi i nikomu nie zrobią?? Oczywiście nie podałem właściwych danych

 •  

  pokaż komentarz

  Ja im wypisałem wymówienie napisali, że wyrejestrowali moje dane, ale nadal będą się domagać kasy. Dzisiaj przysłali mi wiadomość (najpierw się przestraszyłem, że może przysłali mi 4 list)Zapraszamy na stronę Pobieraczek.pl, więc może zapomnieli.

 •  

  pokaż komentarz

  och jak ja tu dawno nie zaglądałem... spokojnie ludzie nic nikomu nie mogą zrobić... sprawy do sądu żadnej przez ten cały czas nie dali więc z pewnością nie dadzą... nie warto oszustom płacić.

 •  

  pokaż komentarz

  Też obejrzę reportaż o pobieraczku. Może w końcu on tutaj w czymś pomoże.

 •  

  pokaż komentarz

  Cześc mam problem pobieraczekj wysłał mi zawiadomienie do zapłaty i nie mam pojecia co mam zrobic . Czy mogą podać mnie do sądu ??

 •  

  pokaż komentarz

  Cześc mam problem pobieraczekj wysłał mi zawiadomienie do zapłaty i nie mam pojecia co mam zrobic . Czy mogą podać mnie do sądu ??

 •  

  pokaż komentarz

  Ale nie wiem co mam robic Tam wyżej coś pisało żeby usunąć swój email i zrobić nowy, ale się trochę boje usuwać

  Powiedzcie mam usunąć czy nie? Według was . A po za tym co wy zrobiliście??

 •  

  pokaż komentarz

  Wy co zrobiliście jak wam to przyszło?

 •  

  pokaż komentarz

  ty misiek25 to nie dramatyzuj tak ja już się uspokajam powoli a ty mnie dobijasz przeczytaj te forum a jak ktoś może to niech odpowie na te pytania byle szybko

 •  

  pokaż komentarz

  A co by mogło się stać jakby ktoś podał właściwe dane??

 •  

  pokaż komentarz

  Cześc mam problem pobieraczekj wysłał mi zawiadomienie do zapłaty i nie mam pojecia co mam zrobic . Czy mogą podać mnie do sądu ??

 •  

  pokaż komentarz

  No właśnie ja też jestem niepełno letnia rodzice nic nie wiedza i boje sie ze cos powaznego moze z tego wyniknąć .. Prosze o odpowiedz ..

 •  

  pokaż komentarz

  słuchajcie a może na tą strone ściągnąć prawnika bo to jest chore żeby oni tak straszyli ale coraz więcej osób już o tym wie i coraz mniej forsy zbijają ci oszuści ja jak bym miała osiemnaście lat to podała bym ich do sądu bo ja miałam straszne myśli np.samobójcze ale to dawno olewam ich ale co będzie po 12 miesiącach bo wtedy kończy się umowa ? mam fałszywy adres i chyba mogą mi naskoczyć nie siostra mi mówiła żeby mieć ich w dupie . Dla starszych nie powiem nigdy ! Ojciec by mnie chyba zabił
  Pomoc potrzebna od zaraz dokładnie niech ktoś wytłumaczy zza rok będe się z tego śmiała a teraz zaczynam nie myśleć o tych ludziach .
  Oby inni nie przeszli tego co ja poprostu 3 dni wyjęte z kalendarza

  •  

   pokaż komentarz

   Ja na szczęście nie miałem takich myśli samobójczych, witaj w klubie, boteż jestem niepełnoletni i też bym posłał ich do sądu, bo ktoś ich już pozwał i z nimi wygrał.Ja w przeciwieństwie do Ciebie mówiłem rodzicom o wszystkim i mój tato powiedział ,, Jak trzeba będzie to pojdziemy do sądu i wygramy sprawę(wiedział, że to są jacyś oszuści)".

 •  

  pokaż komentarz

  ok thanks ja się tak wystraszyłam i pytam po raz ostatni olać to i nic nie robić i nic nie wysyłać sory za błędy to ze stresu ten pobieraczek na kilka dni zrujnował mi psychikę

 •  

  pokaż komentarz

  w jednym z postów jakiś pan podał numer IP jakiegoś użytkownika i nie tylko jego.

  Jest to złamanie ustawy o ochronie danych Osobowych numer IP oraz imię i nazwisko są to dane osobowe która firma nie może ujawniać.
  Więc można ich pozwać ujawnianie danych personalnych np IP jest numerem tak jak numer tel.
  Zapraszam do linczu na nich.

 •  

  pokaż komentarz

  za co można ich pozwać i jest to bardzo poważna sprawa.

  Ktoś chętny?

 •  

  pokaż komentarz

  goju123 to jest dobre !
  a słuchajcie te wymuwienie to w emailu bo ja pocztą nie wyśle o nie
  i jak liczy się adres fałszywy ?
  można to wysłać jak przyjdzie następna wiadomość a może lepiej nie wysyłać
  Odpowiedzcie !

 •  

  pokaż komentarz

  Mógłbym złozyć wypowiedzenie umowy, tylko troche by to było głupie. We wniosku musze podać swoje prawdziwe dane, ktore tez sa zgodne z danymi konta email, a na pobieraczku widnieje jako Marian Paździoch :/
  Ale swoją drogą ładnie ich zagieli. Masa pytań na ktore "odpowiedzi sa chronione tajemnicą przedsiebiorstwa". Smiech na sali. Nie złożyli zadnego wniosku o postepowanie karne za nie wywiazanie sie z warunkow tej ich pseudo umowy. Potrafia tylko straszyc. Dopiero teraz dostrzegam jacy oni sa żałośni. Buahaha

 •  

  pokaż komentarz

  lol to są oszukańce ja nie wysyłam im pieniędzy i nie mam zamiaru :]

 •  

  pokaż komentarz

  Witam jesli macie problemy chce to opisac w gazecie to piszcie na maila:
  kasiakera@o2.pl

  Zostanie to wyemitowane w gazecie na cały kraj!!!

 •  

  pokaż komentarz

  guma , gdybym miała przeczytać to wszystko teraz , spędziłabym parę dobrych godzin przed monitorem ..
  czyli jak po prostu usunę maila to po sprawie ?
  dobra , dzięki . ;]

 •  

  pokaż komentarz

  **WAŻNE INFORMACJE*** Dzisiaj właśnie był Ekspres reporterów poświęcony pobieraczkowi. Możecie się wszyscy uspokoić. 1. Macie trzy miesiące na rozwiązanie umowy bez żadnych konsekwencji. 2 . Pobieraczek tylko straszy a nie wytacza żadnych spraw sądowych, bo sam działa nielegalnie (reporteży z tego programu pytali o to policję i sąd) 3. Najlepiej złozyć zawiadomoenie na policję (najlepiej Gdańsk) 4. Nic nie płacić, anawet jak zapłacił ktoś, to zawiadomić policję.
  Jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji, to dzwońcie do redakcji ekspreu reporterów i Wam pomogą.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam ponownie . Emocje troche opadły . widzę że to jest jednak blef z ich strony.Wychodzi na to że nie maja najmniejszych szans.nie pójdą do sądu bo nie maja z czym.Żal mi tylko tych którzy jeszcze nie słyszeli o pobieraczku i dadzą sie złapać. Ja osobiście daję sobie spokój z nimi. Radzę wszystkim to samo ,to tylko cwany oszust który wykorzystuje ludzki strach a wlaściwie dziecięcy.Wrócę na chwile do mojej sprawy .Ta ustawa o spadku jest nie jasna . nie ma jednoznacznej wykładni . zamiast sześciu miesiecy od daty zgonu można to zinterpretować że sześc miesięcy ale od daty dowiedzenia sie o wszczeciu postępowania spadkowego.Więc i w mojej sprawie jest jeszcze światełko nadziei .

  •  

   pokaż komentarz

   Tak jak napisałem wcześniej , na decyzję masz 6 miesięcy od dnia w którym dowiedziałeś się o śmierci ojca . Widzę że ten czas jeszcze nie upłynął więc nie wszystko stracone . A poruszyłem tą sprawę by pokazać innym , że nie wszystko jest takie same i nie można podchodzić do sprawy szablonowo . Szczerze życzę Tobie i rodzince powodzenia w walce z niedoskonałym prawem .

 •  

  pokaż komentarz

  Też mi wysłali wezwanie do zapłaty w niedzielę, więc w piątek dostanę przed sądowe wezwanie.
  Wszedłem na ich pomoc online i pani Gabrieli spytałem się:
  "Słyszałem ze można się u was nauczyć czytać regulamin za 100zł. Czy to jeszcze aktualne?
  Odpisała, że jeżeli nie mam pytań odnośnie serwisu to dziękuje mi za rozmowę.

 •  

  pokaż komentarz

  Więc nie mam sie czyms przejmować ze za tydzien przyjdzie mi wezwanie do sądu?

 •  

  pokaż komentarz

  a wy to już nie macie skąd "ściongać najnofszyh gjerek" :E

  btw. te wezwania to oni mają automatyczne więc pewnie nawet nie wiedzą (nie sprawdzają) ile już internauci są im winni hehe

 •  

  pokaż komentarz

  Witajcie potrzebuje wzór umowy, aby rozwiązac z nimi współprace . Może ktoś pomóc.

 •  

  pokaż komentarz

  dobry pomysl z tym pozwem, jakby zebralo sie wiecej osob to mozna sie nawet na adwokata zlozyc a jak nie to jakiegos rzecznika do reprezentowania wziac, mi w UOKIK-u radzili zalozyc sprawe cywilna i sad orzeknie w tym sporze bo oni nie sa instytucja do tego powolana moje gg17384433

 •  

  pokaż komentarz

  ja usunęłam ale podałam fałszywy adres zamieszkania jak narazie nic misiek25 ty się nie martw ile wgl masz lat tylko na serio

  bo do 13 lat ci nic nie zrobią to jest szantaż a twój kolega mógł widzieć odwrotnie ja usunęłam ale czytałam te fora mam nadzieję że ktoś szczegółowo wytłumaczy ja się przestałam bać adres ip mi się zmienia i mam ich gdzieś ale nerwy mi zniszczyli że szok

 •  

  pokaż komentarz

  jakieś domysły i kolejne zagranie które ma zastraszyć...jest na Nich tyle paragrafów,ze szok..a poza tym oni sie po ludzku nie komunikują..co,pozew wyślą mailem?? za duzno Nas jest więc niech nie fikaja..nie długo bedzie program w ekspresie reporterów,nagrywany z moja skarżącą się znajomą..dam znać

 •  

  pokaż komentarz

  tygrysia wyczytalem na jakims forum,ze niby czekaja az dlug urosnie do 200 zl i wtedy beda wysylac pozwy,ale czy to prawda to nie mam pojecia

 •  

  pokaż komentarz

  bialas55 uważam że ten kto to napisał jest podstawiony z pobieraczka. Gdyby naprawdę tak było to więcej osób by pisało o tym na forach. Ja czytałam na wielu stronach o pobieraczku i NIC takiego nie znalazłam. Moim zdaniem nie powinieneś się tak martwić, bo WIELU prawników, sędziów czy radców wypowiadało się w tej sprawie i w większości mówili, ze pobieraczek nie ma prawa do roszczeń wobec nas, bo sama ich działalność nie jest zgodna z prawem o czym się przekonasz gdy przeczytasz ze zrozumieniem całe to forum. A jeśli nawet by cie podali do sądu to masz nas, a wspólnie możemy więcej:D

 •  

  pokaż komentarz

  Biorąc pod uwagę że odsetki ustawowe wynoszą 11% w skali ROKU ( ok. 11 zł ) więc do 200 zł nie ma szans by dojść .Proszę , nie siejmy paniki , jestem pewien że nikomu nic nie są w stanie zrobić .

 •  

  pokaż komentarz

  tygrysia daj znac koniecznie jak bedzie jakis program ,moze bedzie juz w ten weekend,mam nadzieje ze te deklaracje sa szczere i ja ani nikt inny nie zostanie bez zadsnej pomocy,jesli by wezwania do sadu sie pojawily

 •  

  pokaż komentarz

  Ja dzisiaj tez dostałam od nich takiego maila, dostałam takiego nerwa... że zadzwoniłam od razu i próbowałam się z tym panem dogadać. powiedziałam uczciwie,ze miałam problemy zdrowotne i nie miałam głowy o pierdołach pamiętać no i pan mi odpowiedział,ze może iść mi na rękę i ze mogę wykupić tańszy pakiet za 57zl. no cóż biorąc pod uwagę to,ze się nie przedstawiłam ani nic to właściwie daje pewność,ze kłamią i oszukują padalce

 •  

  pokaż komentarz

  Właśnie otrzymałam wiadomość z pewnego źródła(Pewna miła Pani ostro sie za Nich wzięła i nagłasnia sprawę w mediach) i napisała mi ŻE DOSTAŁA MAIL od dziennikarza Ekspresu Reporterów pana Andrzeja że wg oficjalnego raportu z sądów Pobieraczek nie założył żadnej sprawy przeciwko internautom z uwagi na brak podstaw.

 •  

  pokaż komentarz

  Przed rozprawa sadawa powinno przyjsc pismo niby z kancelari w ktorej ta sprawa bedzie sie toczyc z ponagledniem do zaplaty (pismo poczta) potem ewentualnie by byla rozprawa;]
  Ale jak by chciel zlozyc pozew do sadu bez zadnego papierka? podpisu? przestancie ;]

 •  

  pokaż komentarz

  No cóż . Ludziska panikują bo nie znają przepisów albo są nieletni i ci oszuści wciskają im kit o jakiś umowach . Staram się przekonać wszystkich , że pobieraczek oszukuje . Jak czytam ich pisma to mnie szlag trafia , jak można tak w żywe oczy łgać . A najgorsze jest to , że niektórzy na to się łapią. Pozdrawiam wszystkich nie dających się wyrolować.

 •  

  pokaż komentarz

  Mam do Ciebie pytanie - prośbę , powiedz mi w którym momencie zawarłaś umowę ? Skoro masz za coś zapłacić to musisz wiedzieć za co . A wiesz?

  •  

   pokaż komentarz

   Guma, cieszy mnie, że jesteś tak aktywny, bo tu ludziska panikują. Ja też prowadziłem z nimi krótką korespondencję, kilka maili - odpowiedź z szablonu i jedno pismo poleconym - odpowiedź to bełkot wyglądający na prawniczy, po konsultacji z prawnikiem ( wolałem się upewnić, czy wystarczająco poznałem przepisy ) stwierdziłem,że nie ma sensu z nimi dyskutować. Od czasu odpowiedzi przysłanej pocztą - oczywiście konkluzja,że mam zapłacić - nie mam żadnej informacji z ich strony. Teraz to oni powinni się bać, albo wiać za granicę, bo coraz więcej ludzi chce im się do dupy dobrać, włącznie ze mną :). Reasumując - NIE PŁACĘ OSZUSTOM !!! A jeszcze tylko informacyjnie - odpowiedź na piśmie dostałem ok. 20 września 2009, do tej pory cisza. Cisza, która wcale mnie nie niepokoi. Prawo jest po naszej stronie.

 •  

  pokaż komentarz

  poniżej treść pisma, które wysłałem do nich poleconym. Po otrzymaniu odpowiedzi stwierdziłem, że szkoda było kasy na opłacenie listu, bo odpowiedź nie różniła się wiele od standardowych maili wysyłanych przez nich do większości z nas. Wypierają się oczywistych naruszeń prawa.

  NIE ZAMAWIAŁEM OSOBIŚCIE ŻADNEJ USŁUGI W WASZEJ FIRMIE !!!
  NA JAKIEJ PODSTAWIE TWIERDZICIE, ŻE ZAWARLIŚCIE ZE MNĄ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ ? !!!

  Adres IP, który podajecie, jest adresem zewnętrznym łącza, które przydziela operator - dostawca internetu, więc nie jest to IP mojego prywatnego komputera !!! Poza tym IP komputera nie świadczy o tożsamości osoby aktualnie używającej go. Zalogować się i podać mój adres e-mail mógł każdy, ponieważ jestem osobą publiczną i moje podstawowe dane są dostępne w bardzo wielu miejscach.
  Nie pobrałem też żadnych danych za pośrednictwem http://www.pobieraczek.pl, w związku z tym nie skorzystałem z żadnego okresu testowego. Oferowana przez Was usługa nie została przeze mnie sprawdzona, więc na jakiej podstawie twierdzicie, że skorzystałem z oferty ?!!!

  Z przyczyn oczywistych 18.09.2009 r wszedłem na stronę www.pobieraczek.pl.
  I co zobaczyłem ? KARYGODNE !!!
  WASZE DZIAŁANIA SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM !!!
  JEST TO OCZYWISTE USIŁOWANIE WYŁUDZENIA PIENIĘDZY !!!

  Zgodnie z art. 5 ust.1, art. 8, art. 9 usta. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, informacje podstawowe. Usługodawca określa regulamin który nieodpłatnie
  udostępnia usługobiorcy. Najistotniejsze - (art.9 ust.1), informacja handlowa (a więc dotycząca również warunków zawierania umów) jest
  wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób nie budzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa !!!!!!
  Niezależnie od tego że usługodawca, czyli Eller Service S.C. , nie dopełnił wyżej wymienionych obowiązków, nie doszło do zawarcia umowy, bo usługodawca - Eller Service S.C. nie świadczy usługi - sami to przyznajecie, uzależniając to od dokonania uprzedniej zapłaty, a ja nie dokonałem żadnej zapłaty !!! .
  Poza tym, abym mógł, zgodnie z obowiązującym prawem, dokonać zapłaty, powinienem otrzymać w pierwszej kolejności fakturę VAT pro-forma oraz mieć dostęp do pobrania właściwej faktury po jej opłaceniu !!! Tymczasem forma płatności jaką posługuje się Wasza firma dopuszczalna jest w przypadku darowizny, a nie należności za świadczenie usługi.
  Proszę także zwrócić uwagę na wymagania dotyczące art. 66[1] par. 1 i 2 kc !!!!.
  Ponadto zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje,
  umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:
  1) w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
  a) korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w
  sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu
  składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik
  kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
  b) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną
  oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych
  do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi,
  w szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
  (Dz.U. Nr 130, poz. 1450),

  2)zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  Jednoznaczna identyfikacja stron nie jest możliwa na podstawie adresu IP, którym się podpieracie !!!

  Obowiązkiem usługodawcy jest też umieszczenie w łatwo dostępnym, czytelnym i widocznym miejscu wzoru umowy w taki sposób, aby potencjalny klient mógł zapoznać się z treścią umowy przed jej podpisaniem - nie ma takiej możliwości !!! Na stronie NIGDZIE nie ma treści umowy !!!
  Jest jedynie słabo widoczny odnośnik do regulaminu – a regulamin nie jest tożsamy z umową i w świetle prawa nie może być tak traktowany.

  Ale - jeżeli nawet doszłoby ( a nie doszło !)do zawarcia umowy (hipotetycznie), to na podstawie art. 84 kc (błąd istotny, spowodowany przez dostawcę usług który nie spełnił wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy) jestem zwolniony od skutków prawnych oświadczenia woli, więc nie macie prawa obciążyć mnie żadnymi kosztami !!!

  Poza tym, nawiązując do pierwszych zdań mojego pisma, aby umowa miała wartość prawną, powinna być zaopatrzona w mój podpis !!!

 •  

  pokaż komentarz

  c.d.
  Ponieważ nie posiadam podpisu elektronicznego, firma Eller Service S.C. zobowiązana była dostarczyć mi do rąk własnych umowę na piśmie. Nie dostarczyła !!!
  Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, przedsiębiorca jest zobowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji o zawartej umowie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Z powyższego wynika, iż po rejestracji na stronie internetowej http://www.pobieraczek.pl powinienem otrzymać potwierdzenie zawartej umowy na piśmie. W wypadku nieotrzymania powyższego potwierdzenia, zgodnie z art. 10 ust. 2 przedmiotowej ustawy, termin w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie na piśmie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
  W związku z powyższym konsument, który zawarł umowę przez rejestrację na stronie http://www.pobieraczek.pl nie otrzymał potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie ma prawo odstąpić od powyższej umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia.

  Poza tym, posługując się pełnym absurdów regulaminem, który jest niezgodny z prawem obowiązującym w Polsce, jako pełnoprawnym i jedynym dokumentem „o charakterze umowy” - łamiecie prawo, tym samym umowy, które uznajecie za zawarte nie są ważne.

  Powołując się na wyżej wymienione przepisy niniejszym pismem oświadczam, iż odstępuję od rzekomej umowy, której nigdy nie zawarłem oraz z uwagi na rażące naruszenie art. 9 ust. 1 ustawy oraz art. 66[1] par. 1 i 2 kc, żądam usunięcia moich danych osobowych z bazy firmy Eller Service S.C. !!!
  Oświadczam również, że w przypadku niepowiadomienia mnie na piśmie - listem poleconym, oraz drogą elektroniczną, o wykonaniu tych czynności, w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, wystąpię ze skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Nadzoru Elektronicznego, a także złożę zawiadomienie do organów ścigania o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy !!!!

  może się komuś przyda, choć korespondencję z nimi uważam za bezcelową. ewentualnie można wysłać oświadczenie woli o rezygnacji przed upływem 3 m-cy, i zapomnieć o pobieraczku. takie jest moje zdanie. przyłączam się do apelu gumy : absolutnie nie płaćcie oszustom

 •  

  pokaż komentarz

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

  Art. 21. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:
  1) firmy przedsiębiorcy;
  2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

  Jest to ewidentne złamanie ustawy. Ci co zapłacili powinni jak najszybciej udać sie na policje lub do prokuratury .......

 •  

  pokaż komentarz

  ja oczywiscie tez zarejestrowalem sie na tym szajsie.oczywiscie nie prawdziwe dane.ani jednego pliku stamtad nie sciagnalem.oczywiscie email ze zgodzilem sie na konto za 94,80 i mam 5 dni do zaplaty.placic chyba nie zamierzam,poczytalem troche wypowiedzi na forum.ale ja bym jednak sie martwil.piszecie ze wysylali przedsadowe wezwanie do zaplaty ,a potem ze grozba sprawa w sadzie itp. a pozniej juz przeslali przysylac emaile.wg mnie to tylko cisza przed burza.pamietacie pisali w emailu ze beda naliczac odsetki za kazdy nie zaplacony dzien.oni teraz spokojnie zadnych emaili nie wysylaja ,a po pol roku czy roku wysla ,ze nie zaplacil pan nadal i razem z odsetkami ma pan zaplacic z 7 tys zl,wg tego oni moga jeszcze sie wlasnie posunac do czegos takiego.widzicie sprawa nabrala rozglosu i nic im nie moga zrobic,uokik nic rzecznik praw nic,widocznie maja dobrych prawnikow i ta ich dzialalnosc i te wyludzanie od nas kasy nie jest takie nielegalne,bo wg mnie juz dawno by z nimi porzadek zrobili.tak wiec nawet jesli przestali juz slac emaile,to ja mysle ze takie cos z tymi odsetkami moga odwalic i co wtedy bedzie jak nalicza nam jakies astronomiczne sumy za odsetki co wtedy????

 •  

  pokaż komentarz

  mam stały kontakt z pewna Panią,ona piszę do różnych stacji i na bieżąco jestem co,gdzie i jak:)) nie jestem jedyna osobą z która utrzymuje kontakt w sprawie pobieraczka,jeśli da mi znać ja dam Wam:)) będzie dobrze:))

 •  

  pokaż komentarz

  BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
  Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

  ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

  Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
  Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
  .......................................................
  ul....................................................
  00-976 Warszawa

  Komisariat Policji V Gdańsk
  Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
  tel. (0 58) 521 12 22

  Zawiadomienie
  o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
  Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
  Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
  w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
  wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
  Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
  stronę internetową www.pobieraczek.pl

  Uzasadnienie

  W tym miejscu należy opisać sprawę

  ……………………………….................................................................………………………………

  Podpis

  Załączniki:
  - maile i pisma od Pobieraczka

 •  

  pokaż komentarz

  guma1 jesteś genialna

 •  

  pokaż komentarz

  1- kilka tygodni temu Janusz Weis dzwonil do rzeczonego sraczka-pobieraczka i powiedzial w prost ze sa oszusyami... Pank ktory odebral nie potrafil sie wyslowic i uzywal tylko slow typu windykacja, zadluzenie, splata, prawo, konsekwencje prawne BLE BLE BLE BLE !!!!!Odkladajc sluchawke Weis zadzonil do rzecznika ochorny praw konumenta i ten wyrazie mu powiedzial ze pobieraczek moze nas wszytskich pocalowac w DUUUPPPPEEEEE !!!!!
  Oni nic nie moga !!!!
  2- od kiedy w naszym kraju meil jest korespondencja prawna???
  3- zarejestrujcie sie jeszcz raz na pobieraczku io przeczytajcie UWAZNIE CO PRXZYCHODZI W LINKU AKTYWACYJNYM !!!!!!! ze jest to L I N A K A K T Y W U J A C Y K O N T O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  K*****a to nie jest zadna umowa i nie ma mocy prawnej. Ludzie blagam oni uwazaj ze sa sprytni.
  4- ja mialam ta sama sytuacje co wy
  zadzwonilam tam i powiedzialam zeby sie wypchali bo to oni sa oszuytami wiec pan mi zacza gadac jakies p#$$%#$ety... wiec wystarczy posypac troche terminologia prawna zeby sie zorientowac ze oni sie powtazaja
  5- wiecie ze oni nawet nie czytaja meili???
  Dajcie spokoj i zyjcie spokojnie dalej... I spijcie po nocach....
  6- jak wam powiem ze was pozwe tez mi zaplacicie ??? :D:D:D:D:D:D:D:D:D

 •  

  pokaż komentarz

  też nic ty najwyżej mokżesz podać ich do sądu ale to jest trudne olewaj ich jedyne co Ci zrobią to zastraszą Cię tymi emailami i jak podałeś fałszywe dane to w dupe niech się pocałują a jak masz prawdziwe dane to wyślą do ciebie kawał malkuratury a do ip nie dojdą bo do tego trzeba policji i słono się buli ja już się nie boje ale jak po tych emailach to ledwo stałam na nogach nic nie mów starszym bo tylko dostaniesz ochszan i tyle po czasie skończą z tym pedofilia

 •  

  pokaż komentarz

  Jak bym miał 13 to nic mi nie zrobią a jak więcej to co mogą zrobić??

 •  

  pokaż komentarz

  kłamał oszust usuwaj emaile a masz prawdziwy adres podany czy fauszywke ?

 •  

  pokaż komentarz

  nie pamiętam właśnie czy podałem prawdziwy z tego stresu.
  A po za tym jak się ma np.15lat to co??

 •  

  pokaż komentarz

  A nie zauwazyles ze sa 3 rodzaje oplat za to gowno?? a jakims dziwnym sposobem wszyscy maja do placenia 100 zl a nie inna oplate mino ze to jest najnizsza... a sa jeszcze inne?? BO ROBIA NAS W CH**a !!!!!! blagam po co wy wogole sobie tym zawracacie glowe to przeciesz zenada...

 •  

  pokaż komentarz

  P.S. ja tam zadzownilam i powiedzialam ze jak przyslo mi jeszcze jednego meila to pojde na policje i pozwe ich bo mnie nekaja meilami i zastraszaja a to jest karalne... nie dostalam od tej poro zadnego meil;a od nich... a minelo ok 4 miesiecy... przyslali jednego i na tym sie skonczylo... Wiedza kiedy niema sensu sie upierac i nic nie wskoraja...

 •  

  pokaż komentarz

  jaki koniec dyskusji czytales tam wklejone pismo od miejskiego rzecznika konsumentow,bo chyba nie rzecznik niestety stwierdzil ze akceptujac regulamin zawierasz umowe, ci ktorzy nie odstapili w ciagu 1o dni sa zobowiazani zaplacic i co ty na to ja tego pisam nie napisalem tylko rzecznik

 •  

  pokaż komentarz

  http://nocne-rozmowy-przy-kominku.bloog.pl/kat,655091,index.html POCZYTAJCIE UWAŻNIE....KONIEC Z DYSKUSJA ....CZAS NA DZIAŁANIE!!

 •  

  pokaż komentarz

  REGULAMIN TO REGULAMIN ..UMOWA TO UMOWA ..A TO DWIE RÓŻNE SPRAWY ...! REGULAMIN PRZECZYTAŁEM I NIE BYŁA TO UMOWA ...UMOWY NIE ZAWIERAŁEM I NIKT Z AKCEPTUJĄCYCH JEJ NIE ZAWARŁ! W TYM REGULAMINIE BYŁY TYLKO WARUNKI EWENTUALNEGO ZAWARCIA UMOWY...I NIC NIE MUSZE PŁACIĆ A RZECZNIK TEZ CZŁOWIEK I MA PRAWO SIĘ POMYLIĆ....I ZMENIC ZDANIE PO GŁĘBSZEJ ANALIZIE

 •  

  pokaż komentarz

  a co jeśli ja się nie logowałam na tej stronie, nic nie akceptowałam i nic nie podawałam tylko weszłam w poszukiwaniu regulaminu...i dostałam wezwanie do zapłaty na maila? Ciekawe prawda? Co ciekawsze data, niby zawarcia umowy jest ok o tydz wcześniej niż miało miejsce wejście na stronę. Maila z inf o moim niby zalogowaniu dostałam 11 dni później czyli nie mogłam już złożyć rezygnacji.hm.....

 •  

  pokaż komentarz

  Ja tez dostalem taka wiadomosci i niewiem co robic

 •  

  pokaż komentarz

  właśnie dostałam emaila od pobieraczka z przedsądowym wezwaniem do zapłaty, no normalnie się uśmiałam xD teraz wiem że dobrze zrobiłam nie płacąc im:):p

 •  

  pokaż komentarz

  Witam!
  Ja też jestem jedna z poszkodowanych. Mam 17 lat, jestem niepełnoletnia a pobieraczek chce ode mnie kasę wyciągać! Dobrze że podałam nieprawdziwe dane i moga mnie namierzyć tylko po tym IP który za każdym razem sie zmnienia. Jestem już po przedsądowym który dostałam tydzien temu. Termin wpłaty minął chyba we wtorek(?) Na moja e-mailowa prośbę zerwania umowy odpisała mi jakaś maria(?) z pobieraczka przysyłając ten standart:
  Informujemy, iż złożone przez Panią oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ze spółką Eller Service umowy jest bezskuteczne, gdyż zostało złożone po terminie. bla bla bla
  Bardzo się cieszę ze trafiłam na tą stronę bo przyznam że początkowo się strasznie przeraziłam ale teraz wiem że pobieraczek to oszustwo Jednak ciągle się troszkę martwię ze może ja będę tą jedna na tysiąc która dostanie wezwanie do sądu czy coś wiec mam takie pytanie czy gdyby coś to mogę liczyć na waszą pomoc???

 •  

  pokaż komentarz

  ciąg dalszy
  . Wobec powyższego sprzecznym z właściwością stosunku prawnego byłoby uzależnianie ważności takiej umowy od potwierdzania jej istotnych elementów usługobiorcy w tradycyjnej pisemnej formie. Wskazać należy, iż fakt zawarcia umowy z Eller Service został potwierdzony poprzez rejestrację i akceptację warunków Regulaminu, wobec czego nie było potrzeby ponownego ich przesyłania, tym razem w tradycyjnej formie pisemnej.
  Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co potwierdza wypowiedź urzędnika UOKIK w audycji radiowej dostępnej pod adresem:
  http://www.radiozet.pl/var/ezflow_site/storage/original/audio/20181b53704d6f5a26eb55990f9c9f6a.flv
  W świetle powyższego, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu odstąpienie od umowy możliwe było tylko i wyłącznie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, a w chwili obecnej składanie przez Pana w tym zakresie oświadczeń nie wywołuje już zamierzonych przez Pana skutków prawnych.

  W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 58 553 12 32.

  Z wyrazami szacunku,
  Zespół Pobieraczek.pl

 •  

  pokaż komentarz

  dostaje śmieszne maile że za 3 dni sprawa trafi do sądu ;-)co mam robić olewka czy płacić?

  •  

   pokaż komentarz

   saito i co dostales to wezwanie? czy nie prosze cie napisz bo nie wiem co o tym myslec. Ludzie ktorzy pisali o tym w tamtym roku nic nie pisza czy dostali wezwanie jakiekolwiek czy co. no nie wiem co myslec

 •  

  pokaż komentarz

  jedna laska doradziła mi żeby wysłac do nich list z wypowiedzeniem umowy i do konsumenta ? jak myślicie?

 •  

  pokaż komentarz

  Guma 1 Masz racje ludziom dobrze radzisz dzieki.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja proponuje sprawdzic paragraf kodeksu karnego, gdzie chodzi o umyslne wprowadzie w blad w celu niekorzystnego rozporzadzania swoim mieniem.....

  tu daja d... w pobieraczku i te sprawy nalezy zglaszac na policje, kazda sie wygrywa....

 •  

  pokaż komentarz

  Witam
  Mam ciekawą wiadomość dla zainteresowanych na samym początku regulaminu są podane informacje ( dane ) firmy która jest własnością pobieraczek.pl

  Wszedłem na strone :
  http://www.ekrs.pl/wyszukaj/ekrs_wyszukiwarka.php

  jest to strona krajowego rejestru sądowego.
  Podając NIP i REGON firmy dostałem inforacje że nie znaleziono danych podmiotu.

  Jak dla mnie to jest firma krzak i działa nielegalnie. Ciekawe co na to odpowiednie organy ścigania?
  Przecież prowadząc działalność trzeba odprowadzać podatki a jeżeli nie ma NIP-u ani REGONU to pytam się jak ??

  A poza tym żądając zapłaty za nic usiłują wyłudzić pieniądze ( moim zdaniem powinna się tym zająć prokuratura, albo policja skarbowa )

 •  

  pokaż komentarz

  Witam,ja też się zarejestrowałem na tym gównie. mam pytanie: Jeśli jestem pełnoletni i podałem prawdziwe dane to przyjdzie do mnie wezwanie do sądu pocztą (list polecony) czy też nie? Czekam na odpowiedź.

  •  

   pokaż komentarz

   W skrócie - nie dostaniesz żadnego wezwania z sądu. Zaznaczam - z sądu. Bo pobieraczek może pisać co chce - i wszyscy mogą zrobić z tym co chcą . I TY nie czekaj na odpowiedż - czytając ustawy udziel jej sobie sam bo możesz się nie doczekać tej właściwiej . Ja też czekam na wygraną w totka tylko jak mam wygrać - gdy nie gram ?????
   Wg. mojej wiedzy - zapomnij o tym szajsie. Dobra rada.

 •  

  pokaż komentarz

  Jak na razie nie słyszałem aby ktokolwiek dostał wezwanie do sądu, co najwyżej będziesz dostawał głupkowate e-maile z groźbami.
  Olej je albo jak się boisz to wyślij poleconym za potwierdzeniem odbioru wypowiedzenie ( ja tak zrobiłem ).
  Niczym się nie przejmuj i śpij spokojnie

 •  

  pokaż komentarz

  Wiem że mam rację , wiem że moje rady są dobre , wiem że wiele osób to czyta i im to się przydaje. Zauważcie - sam jestem w takiej sytuacji i gdybym nie był pewien mojej racji - napisałbym o tym wprost. Dałbym tym dupkom te 94zł i szlus. Ale nie - nie mamy za co płacić . Jestem tego pewien - to są OSZUŚCI. Zeby nie wiem co napisali - nie zmienią przepisów , nie zmienią prawa . I tylko od Was zależy czy zaufacie ustawom czy się po prostu przestraszycie. Nie płaci się oszustom , nie rozmawia się z oszustami. Ja to stosuję i jestem ...................................
  I przecież zaraz skacze Małysz - więc trzymajmy kciuki.

 •  

  pokaż komentarz

  Wiem że mam rację , wiem że moje rady są dobre , wiem że wiele osób to czyta i im to się przydaje. Zauważcie - sam jestem w takiej sytuacji i gdybym nie był pewien mojej racji - napisałbym o tym wprost. Dałbym tym dupkom te 94zł i szlus. Ale nie - nie mamy za co płacić . Jestem tego pewien - to są OSZUŚCI. Zeby nie wiem co napisali - nie zmienią przepisów , nie zmienią prawa . I tylko od Was zależy czy zaufacie ustawom czy się po prostu przestraszycie. Nie płaci się oszustom , nie rozmawia się z oszustami. Ja to stosuję i jestem ...................................
  I przecież zaraz skacze Małysz - więc trzymajmy kciuki.

 •  

  pokaż komentarz

  Tak ja wlasnie wczoraj odczytalem te wszystkie bzdury. nie wchodzilem na pooczte przez miesiac i jak juz zobaczylem wszystko to z poczatku sie wystraszylem, ale odposalem im, ze na jakies podstawie mam im placic skoro nie wykupilem zadnego pakietu lub czegokolwiek, a sama rejestracja nie byla platna.
  uspokoilem nerwy po wejsciu na te strone. widze, ze problem trwa juz prawie od roku, wiec postanowilem i mam nadzieje, ze nie tylko ja zglosic to organom wladzy. wlasnie gromadze dowody i wysylam je mailem na: sip@policja.gov.pl

 •  

  pokaż komentarz

  Ludzie, pękam ze śmiechu jak czytam te wasze komentarze :D
  Przypomniałem sobie, że też kiedyś interesowała mnie ta sprawa.Zarejstrowałem się w kwietniu 2009 roku. Ostatniego maila dostałem od pobieraczka jeszcze w maju i od tamtego czasu w ogóle zapomniałem, że jest takie coś jak POBIERACZEK a tu przypadkowo wchodzę na to forum i widzę, że wy nadal walczycie z tym Pobieraczkiem haahhahahahha.Szkoda waszego czasu i tak nikt nie musi płacić tylko niepoczebnie się stresujecie, ale tak jest tylko na początku, góra po dwóch miesiącach przestaniecie już tu zaglądać i przejrzycie na oczy.Ja to zrobiłem i nie muszę już tracić czas i zdrowie na użeranie się z pobieraczkiem.

 •  

  pokaż komentarz

  ludzie ale powiedzcie czy wy juz takie maile dostawaliscie? i czy cos z tym robia? od ilu juz w tym siedzicie? jak dawno sie rejestrowaliscie? i co sie z tym dzieje bo kurde nadal spac nie moge ;/

 •  

  pokaż komentarz

  No i co straszą, straszą ja kur*a nie mogłem spać przez nich 5dni. Już miałem zapłacić. Jeżeli ktoś, ktokolwiek dostanie od nich pisemko do domu, skontaktujcie się ze mną i proszę o pisanie jakiś relacji na gg: 6660713. No bardzo się przestraszyłem i czuję, że nie będę jeszcze spał z kilka dni bo to jednak jest w mojej podświadomości. Więc proszę o jeszcze kilka słów otuchy na tym gg. Błagam, bo już nie mogę wytrzymać

 •  

  pokaż komentarz

  Wiem że mam rację , wiem że moje rady są dobre , wiem że wiele osób to czyta i im to się przydaje. Zauważcie - sam jestem w takiej sytuacji i gdybym nie był pewien mojej racji - napisałbym o tym wprost. Dałbym tym dupkom te 94zł i szlus. Ale nie - nie mamy za co płacić . Jestem tego pewien - to są OSZUŚCI. Zeby nie wiem co napisali - nie zmienią przepisów , nie zmienią prawa . I tylko od Was zależy czy zaufacie ustawom czy się po prostu przestraszycie. Nie płaci się oszustom , nie rozmawia się z oszustami. Ja to stosuję i jestem ...................................
  I przecież zaraz skacze Małysz - więc trzymajmy kciuki.

 •  

  pokaż komentarz

  19 Pixi79
  niestety nie czytasz dokładnie ich strony w regulaminie to wszystko jest Nip Regon
  Nr Krs itd..
  a skoro posiadają te wpisy to napewno są w rejestrach gospodarczych tak
  więc nie wprowadzj zamieszania tylko czytaj dokładnie

 •  

  pokaż komentarz

  guma1 Wybacz . trochę cię zastępuję .

 •  

  pokaż komentarz

  sory czytaj trochę. Jest tego sporo ale warto. Tak poza tym nic ci nie grozi.Poza twoimi własnymi lękami.

 •  

  pokaż komentarz

  No widzicie - niektórzy zaczynają coś tworzyć - ale co ????
  No nie wiem , ręce opadają . Wpis po to by się zastanowić ??????????
  Nie twórz nowych przepisów , te co są czyli ustawy - wystarczą.
  I chłopie - daruj sobie - przecież wiesz że to jest totalny przekręt.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam ponownie . Mam tego dość, Czy może mi ktoś wskazać gdzie znajdę wypowiedzenie umowy?Chce wysłac i mieć to z głowy.Swoja droga guma1 podziwiam cię.Cały czas to samo . wiatr w oczy.Ale bez takich jak ty to takich pobieraczków było by teraz tyle ile jest jednorękich bandytów.Dodam na koniec że Polska to dziwny kraj.Trzeba mieć oczy z tyłu głowy a najlepiej to do okoła.

 •  

  pokaż komentarz

  W sumie mój wpis dodałem tylko po to aby się zastanowić.
  Skoro teraz przedsiębiorcy mogą od 1 stycznia składać pozwy do e-sądu to czy w drugą strone to by nie mogło działać.
  np. reszta pism takich jak przed sądowe wezwanie do zapłaty wysyłane e-mailem do nas konsumentów.

 •  

  pokaż komentarz

  Gratuluję - nic dodać nic ująć .
  Biada temu narodowi . Dostęp do regulaminu oznacza zawarcie umowy.
  d!!%$e są wśród nas - mówię o rzeczniku. A swoją drogą - ciekawe jakim ?????
  A przecież myślenie nie boli - ale skąd oni mają o tym wiedzieć.??????????????????

 •  

  pokaż komentarz

  guma1 mam nadzieje że zaspokoiłem twoją ciekawość chociaż uważam za bezsensowne pisanie czegoś po kilka razy . To jest forum i tu należałoby się zastanowić jak pomóc tym którzy z prawem konsumenckim nie mieli nigdy styczności.

  Mogę się zgodzić z tym że trochę mnie poniosło ale ja nikogo nie obrażam głupimi wpisami i tak samo chce być traktowany. Mi nikt nie płaci za to że tu siedze i wypisuje te bzdury, ani za te listy które jak stwierdziłeś sam sobie pisze.

  Powyżej wrzuciłem wszystkie listy jakie dostałem , mam nadzieje że więcej dowodów nie będziesz potrzebował. Zresztą więcej nie mam reszta moich uwag i wpisów to jedynie słowa jakie usłyszałem od rzecznika praw konsumenta .
  Miło było poznać spadam, może jeszcze raz z ciekawości wejdę na wykop żeby zobaczyć co odpisałeś .

  Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  Mariuszu1979- widzę że tkwi w Tobie " dusza wojownika " , co by się działo - moje na wierzchu. Piszesz , że trochę Cię ponosło , nie obrażasz głupimi wpisami / ale dokładnie taki sam wpis w treści - tylko innymi słowami zastosowałeś w stosunku do radzących nic nie pisać / i chcesz tak samo byc traktowany . To co , mam jak Ty użyć słów powszecnie uważanych jako wulgarne i obelżywe ? Przecież można swoją rację wyrazić w sposób ogólnie przyjęty w kręgach ludzi reprezentujących jakiś poziom - prawda? I to nie jest tematem tego forum i uważam ten wątek za zakończony.
  Co do pism - przeczytałem je i nie jestem - tak jak Ty - przekonany że umowy są i kropka .
  Skupię się na dwóch - bo reszta coś mówi ale - nie w temacie.
  1."Konsument" - " W Pana przypadku wskazane jest odstapienie od umowy..." - potwiedza się to co pisałem wcześniej - radzą wypowiadać umowę tak na wszelki wypadek ale jaką ? Użycie wyrażenia - wskazane jest - sugeruje , że jak nie wypowiesz to też nic się nie stanie. Tu potrzeba jasnego sformułowania - tak , zawarł pan umowę taką a taką i musi ją pan wypowiedzieć w 3 miesiącach bo inaczej będzie obowiązywać 1 rok. I będzie musial pan zapłacić. A tak - sam sobie zdecyduj . I ja już sobie sam zdecydowałem .
  2. Dużo ciekawsza - " rzecznik konsumentów " . Widzisz - nie napisałeś wszystkich informacji a dla mnie ważnych . Otóż - nie napisałeś - co to za rzecznik konsumentów a chodzi o panią pracującą w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gdyni. Dlaczego to jest ważne ? Otóż , w lipcu ubiegłego roku , wyczytałem na forum prawniczym że właśnie ten urząd konsumencki / w niektórych wpisach nawiązywałem do tego ale mówiłem że chyba z Gdańska za co przepraszam / odmówił panu poszkodowanemu przez pobieraczka wszczęcia postępowania twierdząc , że wszyskto jest OK . I tylko dlatego że był" namolny " , skieirowali sprawę dalej a jak jest dzisiaj wszyscy wiemy . Powtarzam - komentowałem to w lipcu i zauważ , ponad pół roku mineło , audycje w radiu , TV i wypowiedzi rzeczników powiatowych / nie miejskich / a oni nadal uważają że wszystko jest OK. To dlaczego wszczęte jest postępowanie o stosowanie przez pobieraczka nieuczciwych praktyk rynkowych ? Zauważ co ta pani pisze - wszelkie informacje zostały przez pobieraczka udzielone i nie mają zastrzeżeń.
  A ja się pytam - który punkt ustaw pozwala traktować na równi regulamin i umowę skoro ustawa mówi , że regulamin zawiera warunki zawarcia umowy - warunki czyli zależności . Czyli zawarcie umowy uzależnione jest od np. rejestracji a nie jest równoznaczne.
  Gdzie w regulaminie pobieraczek powołuje się na ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów ... i dlaczego pani rzecznik twierdzi że ich działalność oparta jest o nią skoro pobieraczek wręcz boi się jej jak " diabeł święconej wody " ? Przecież w swoich pismach twierdzą kategorycznie - ta ustawa nas nie dotyczy. Więc skąd takie przekonanie pani rzecznik ? Mało tego - w piśmie z lipca twierdziła wręcz , że wpis nawiązujący do ustawy "konsumenckiej" znajduje się w regulaninie pobieraczka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zapewniam Cię , że jak ja ten regulamin czytałem / po a nie przed / nie było tam o tym najmniejszej wzmianki. Świadczy to dobitnie , jak urzędasy / nie mylić z rzetelnymi urzędnikami / traktują swoje obowiązki. Dla mnie już wtedy był to sygnał że jednak trzeba te ustawy przeczytać bo ci co nas reprezentują - nie wiedzą co mówią. I dlatego to co mówi akurat ta pani rzecznik ma dla mnie takie znaczenie jak możliwość wystąpienia wody na Marsie.
  Jak zawsze powtarzam , każdy ma swój rozum i zadecyduje sam biorąc pod uwagę argumenty i zapisy ustaw . W żadnej wypowiedzi urzędu konsumenckiego nie usłyszałem że pobieraczek działa uczciwie w oparciu o takie czy inne przepisy prawne. A czy możliwe jest zawarcie umowy przez rejestrację - Boże , co za idiotyzm. Ale trzeba być cwanym by takie coś wymyśleć , tylko dlaczego takie coś jeszcze istnieje ? No ale takie państwo jacy urzęnicy.
  Dziękuję Ci za te listy/ ja nie mówiłem że piszesz je sam do siebie , tylko że robią wrażenie że są Twojego autorstwa - wybacz ale niestety tak to wyglądało / bo tylko utwierdziły mnie w przekonaniu że dobrze zrobiłem że nic nie wypowiadałem . Nie zgadza się to z Twoją koncepcją ale mnie te liściki nie przekonały i przecież każdy może mieć swoje zdanie - prawda ? Również Cię pozdrawiam.

 •  

  pokaż komentarz

  guma 1 nie denerwuj się skoro od 1 stycznia przedsiębiorcy będą mieli taką możliwość żeby składać pozwy poprzez internet to w tym popieprzonym kraju wszystkiego będzie można się spodziewać .
  Niedługo będą mogli nas w y r u c h a ć poprzez internet

  APAN jak dobrze widziałem Mariusz1979 powyżej wstawił taki wzór pisma

 •  

  pokaż komentarz

  przekręt przekrętem ale skoro nasi kochani ustawodawcy dążą do tego aby dawać wolną rękę takim naciągaczom.
  A nowych przepisów nie tworze takie cudo zafundowali nam nasi rządzący mój wpis pochodzi z gazety prawnej.

 •  

  pokaż komentarz

  Ten cały pobieraczek to przykład jak na ludzkim strachu można zarobić nie mała kasę.Szkoda mi tylko dzieci które wylały swoje łzy. Człowiek który znęca się nad dzieckiem jest zbrodniarzem dla którego prawo powinno stanowić najwyższy wymiar.Właściciel takiej firmy jest zwyrodnialcem.Dobrze wiedział że większość odwiedzających jego stronę to dzieci,a je najłatwiej zastraszyć.Ten pomysł z fakturą jest super .

 •  

  pokaż komentarz

  Pogróżki wysyłają wszystkim ale robiąc coś poza tym??? Czy ktoś dostał wezwanie do sądu???

 •  

  pokaż komentarz

  Dostałem to gówno dzisiaj. Straszą mnie sądem ze im nie dałem haraczu 7.99 zł mieś. Nie mogę ścierpieć że nie ma przy mnie nikogo z tego zarządu. Tak mnie wkur.... ze masakra. Myślą ze zafalują mi galoty i zapłacę. Bałem się jak mnie kręcili za napad na jubilera , a nie za takie gówno. Piszę to żeby dodać otuchy tym co trzęsą galotami. Nie przejmujcie się tymi oszustami. Nie wierze by jakikolwiek sąd na świecie przyjął taka sprawę i wydał wyrok skazujący biorąc pod uwagę cały szereg haczyków założonych przez nich by nas złapać i oszukać. To wszystko. j%$.. Pobieraczka!!!

 •  

  pokaż komentarz

  Szanowna Pani mjui,

  Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 16.01.2010 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

  Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

  filip mjui
  56 764
  vhyuklo 324

  Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

  Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 16.01.2010 to 79.162.5.200. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

  Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

  Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
  Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

  2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
  Tytuł przelewu: Pobieraczek5
  Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=hIt8izjxUdhlI6XepCDnaw%3D%3D

  W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

  Z poważaniem,
  Zespół Pobieraczek.pl

 •  

  pokaż komentarz

  Mój komentaż miał zwrócic uwagę , że nie można pisać nieprawdziwych rzeczy bo to fałszuje obraz sprawy.
  Masz racje , od 1 stycznia można składac pozwy do sądu przez internet i przez internet będą rozpatrywane. Myślałem że wreszcie coś się ruszy - być może nie składają pozwów bo nie chce im się ruszyć dupska a tak - jedna osoba , komputer i trochę czasu. Ale nie - nic się nie dzieje i dziać nie będzie bo by kogoś pozwać - trzeba mieć argumenty a tych po prostu nie ma.
  Na koniec wpis z innego forum :
  "pobieraczek.pl – stroną na serwerze zagranicznym zarządza spółka cywilna Eller Service – Rafał Peisert i Iwona Kwiatkowska z Gdańska ul. Chłopska 72 (http://www.eller-service.pl/) . Oni istnieja i mają siedzibę w piwnicy tego budynku.Byłam tam. Oni zarabiają właściwie tylko na oszustwie, na takich jak my, co się boją i płacą. Ich nr telefonu 058/553-12-32. Jak byłam, to nie odbierali telefonu. Wszyscy (ok.5 młodych osób zajęci byli wysyłaniem e-maili z chichotami. Ja się ich nie boję, choć wyszkoleni są z regulaminu , kodeksu cywilnego i troche karnego. To cwaniaczek.pl ten pobieraczek.pl na serwerze spoza kraju.

  Co ciekawsze -jakby automatycznie, gdy poprosiłam o ugodę otrzymałam nie do odrzucenia 20GB na 3 miesiące za ok.70 zł bez dalszych zobowiazań i po zapłaceniu (na rok lub 3 miesiace) możliwość usunięcia danych osobowych na życzenie. Tak naprawdę jakbym dała cash 20 zł też by zapomnieli o sprawie. Ja nic nie dałam, to oszuści. W gównie się paprają gówniarze."

  Jak widzicie te pacany dobrze się bawią kosztem oszukanych ludzi , dlatego nie dramatyzujcie bo nie ma czego . I czas chyba przerwać tą dobrą zabawę - prawda państwo urzędnicy?

 •  

  pokaż komentarz

  ja im wysłałam maila o takiej treści:

  Dnia 26.01.10 przekraczając okres 10 dniowy,
  uważacie Państwo że wyraziłam chęć zawarcia umowy
  o świadczenie przez firmę usług okresowych
  polegających na możliwości korzystania ze strony pobieraczek.pl
  w zamian za miesięczny abonament.
  Ponieważ do dnia dzisiejszego umowy nie dostałam
  (wg. prawa umowa taka powinna zostać sporządzona na piśmie)
  a ponadto otrzymuję od firmy e-maile z pogróżkami
  rezygnuję z wyrażonej akceptacją regulaminu chęci
  podpisania umowy. Informuję również, że jakakolwiek dalsza
  korespondencja na podany w trakcie rejestracji e-mail
  będzie zgłaszana odpowiednim organom ścigania
  jako próba zastraszenia i wymuszania świadczenia nienależnego
  oraz jako naruszenie podlegających ochronie danych osobowych.
  Według polskiego prawa podpisanie umowy jest wazne tylko wtedy jesli
  jest sporzadzone na
  pismie a samo zaakceptowanie regulaminu jest nie wystarczajace i nie ma
  podstaw prawnych.

  nastepnego dnia dostałam odpowiedź od Agnieszki Kuśmierczyk:

  Szanowna Pani,

  serdecznie dziękujemy za wysłaną wiadomość.

  W odpowiedzi informujemy, że zgodnie z zaakceptowanym przez Panią
  regulaminem prawo do wypowiedzenia umowy przysługiwało Pani jedynie w
  okresie pierwszych 10 dni od momentu zawarcia umowy. W chwili obecnej
  odstąpienie od umowy nie jest już możliwe.

  Umowa zawierana pomiędzy Spółką Eller Service, a użytkownikiem
  zawierana jest na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

  Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, umowa dla swej ważności nie
  wymaga formy pisemnej. Wszystkie warunki zawartej umowy znajdują się w
  regulaminie zaakceptowanym przez użytkownika rejestrującego się w naszym
  serwisie. Regulamin świadczonych przez nas usług znajduje się pod
  adresem:

  http://www.pobieraczek.pl/regulamin

  Przypominamy, iż zawarła Pani prawnie wiążącą umowę, zgodnie z
  którą zobowiązała się Pani do uiszczenia należności za zamówioną
  usługę, zaś spółka Eller Service zobowiązała się do świadczenia na
  Pani rzecz usługi dostępu do serwerów sieci Usenet, w sposób ciągły
  przez okres 12 miesięcy. Umowa została zawarta w wyniku dokonanej przez
  Panią rejestracji, na którą składały się następujące czynności:

  1. rejestracja danych osobowych użytkownika,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z treścią Regulaminu
  Usług Usenet,
  4. złożenia oświadczenia woli o akceptacji w całości treści
  Regulaminu Usług Usenet,
  5. weryfikacja podanego adresu email poprzez uruchomienie linku
  aktywacyjnego.

  Umowa została zawarta z poszanowaniem wszystkich obowiązujących
  przepisów prawa, w trybie przewidzianym wprost przez art. 8 ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.

  Zgodnie z postanowieniami zaakceptowanego przez Panią regulaminu,
  obowiązek uiszczenia opłaty za zamówioną usługę powstał z chwilą
  zawarcia umowy i w żaden sposób nie jest uzależniony od faktycznego
  korzystania przez Panią z świadczonej usługi.

  Obowiązkiem spółki Eller Service, wynikającym z regulaminu, jest
  zapewnienie Pani możliwości korzystania z zamówionej usługi w sposób
  ciągły, przy czym nie mamy wpływu na to czy Pani faktycznie z niej
  korzysta czy też nie.

  W celu realizacji zamówionej usługi, dla każdego zarejestrowanego konta
  użytkownika wykupujemy pakiet danych na zagranicznym serwerze. Wynikająca
  z tego tytułu opłata jest przez nas ponoszona zawsze, bez względu na to
  czy dany użytkownik wykorzysta w całości przysługujący mu limit
  transferu danych, czy też wcale go nie wykorzysta.

  Reasumując, w świetle przepisów obowiązującego prawa, akceptując
  regulamin usług Usenet zobowiązała się Pani do opłacenia zamówionej
  usługi bez względu na to czy będzie Pani z niej faktycznie korzystała.

  W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 58
  553 12 32.

  Z wyrazami szacunku,
  Zespół Pobieraczek.pl

  nie odpisałam nic i dziś dostałam nastepnego maila od nich:

  Szanowna Pani mjui,

  Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 16.01.2010 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 p

 •  

  pokaż komentarz

  to znaczy że mam olać to wszystko i nie otwierac poczty ? pisze do mnie laska co się nazywa AGNIESZKA KUŚMIERCZYK. Ktoś mi powiedział że moge do nich wyslac pismo że rezygnuje z umowy bo jest na to 3 miesiące a niejak oni mówią 10 dni... ?

 •  

  pokaż komentarz

  a ta Agnieszka Kuśmierczyk to kto ? sprzątaczka krawcowa czy pani do robienia loda ??? ja dostałam pismo nawet do domu podpasali się jakąś tam inna i żadnej pieczątki stanowiska czy coś w tym stylu wiec uznałam ze to chyba sprzątaczka lub inna się bawi i olałam to
  od tamtego roku nikogo nie wysłali do sadu wiec darujcie sobie naprawdę i piszcie tylko jak ktoś dostanie do sadu wtedy będziemy się martwic dalej
  na razie nie martwcie się ze piszą do was ich sprzątaczki panie od robienia hmmm kawy :)

 •  

  pokaż komentarz

  Witam mam nowy burdel .sorki za słowa ale jestem wkur... Mój młody znowu namieszał kolejne pare złoty ktoś chce wyrwać. oto przykład.
  Domyślnie Oszustwo Internetowe!!!
  Mój nieświadomy zagrożeń internetowych Ojciec dostał na pocztę spam:

  READER'S DIGEST

  więnc zarejestrował się twierdząc ze szczęściu trzeba pomóc i może cos wygra.
  następnie dostał Email:

  ZAWIADOMIENIE: KONIECZNA AKTYWACJA NUMERÓW UCZESTNICZĄCYCH W LOTERII

  Do: kwieadam

  Numery udziału w loterii osoby o loginie kwieadam są nieaktywne. Uprzejmie prosimy o dokonanie ich aktywacji, dzięki czemu będziemy mogli uruchomić dalsze procedury związane z Twoim uczestnictwem w 22. Wielkiej Loterii Reader's Digest. Aby móc skorzystać z tej propozycji i wziąć udział w loterii, uczestnik musi sam aktywować swoje numery udziału wyemitowane przez Komisję ds. Loterii.

  W celu dokonania aktywacji swoich numerów uczestniczących otrzymujesz specjalny kod dostępu,
  Który należy zweryfikować?

  Weryfikacja kodu dostępu

  Proszę kliknąć powyższy link. Prowadzi on na nasze strony, na których możesz zweryfikować swój kod, a następnie aktywować swoje numery udziału.

  Przypominamy, że uczestnictwo w loterii jest absolutnie dobrowolne i całkowicie bezpłatne - nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. W przypadku braku aktywacji swoich numerów - a każdy numer oznacza osobną szansę na wygranie Nagrody Głównej w wysokości 555 000 zł lub jedną z pozostałych 1002 nagród - szansa na wygraną bezpowrotnie przepadnie. Decyzja należy do Ciebie. Proszę po prostu kliknąć w swój oficjalny kod dostępu i wejść na naszą stronę, żeby aktywować swoje numery udziału w losowaniu.

  Życzę powodzenia.
  Z poważaniem

  Marta Szlasa
  Sekretarz Komisji ds. Loterii

  P.S. Łączna wartość wszystkich nagród loterii wynosi 1 285 000 zł. Oprócz 1003 nagród loterii możesz otrzymać także szansę wygrania Nagrody Diamentowej o wartości 80 000 zł.

  Ale to jeszcze nie wszystko!

  Powiedz TAK na propozycję przesłania naszej książki, a zdobędziesz nie tylko szansę
  wygrania nagrody z puli 1 285 000 zł oraz możliwość wygrania nowego samochodu
  Kia Sportage, lecz także zdobędziesz możliwość ubiegania się o PREZENT-NIESPODZIANKĘ.

  Spójrz na migające karty po prawej: jak tylko zobaczysz JOKERA, uchwyć ten moment
  i kliknij w niego! Wówczas w ramach podziękowań otrzymasz darmowy UPOMINEK!

  Raczej nie potrzeba nikomu mówić ze dżoker pokazuje się zawsze

  po kilku dniach przyszła do mnie ksiązka + scyzoryk z tej loterii

  I BLANKIET DO ZAPŁATY 69.99ZŁ!!!

  czy mogę traktować ta sytuacje jako wyłudzenie i czy mogę zażądać odmowy zapłaty i odesłania im książki na ich koszt ?? nigdzie na zadnej z tych stron / Emaili nie było podanej żadnej ceny ani informacji że kupuje jakaś książke poprostu Mu ją wysłąli i każa zapłacic!!! SZOK!!! Co moge z tym zrobic bo napewno nie pozwole mu zapłacić!!!

  •  

   pokaż komentarz

   Myślę , że padłeś ofiarą co najmniej manipulacji . Odwiedziłem ich stronkę i jakbym widział pobieraczka. Czyli - podanie danych osobowych do loterii - jako Hans Kloss - bez problemu , bzdurna data urodzenia i już jakieś gratulacje. I oczywiście po potwierdzeniu emailem czegoś tam ślą Zonka. Obecnie jest to prenumerata dwumiesięcznika POLSKA WITA w cenie 79,90 za całość.
   Na Twoim miejscu jeszcze raz przeczytał bym , czy nie ma tam, w ich pismach , jeszcze innej niespodzianki / owego Zonka / i całość odesłał bym / nawet na swój koszt - wszak mogli by nie odebrać / z pisemkiem , że niczego podobnego nie zamawiałem i nie będę niczego od nich odbierał / znów podstawą zamówienia adres email / . Jeśli nie mineło 10 dni - trzeba na to się powołać bo ten zapis dotyczy wszystkich zakupów dokonanych po za siedzibą przedsiębiorstwa - jest to nasze prawo i nikt nie może nas go pozbawić.
   Nie wiem do końca jak to było , czasem drobiazg zmienia cały obraz sprawy . U nich niby jest ta informacja o prenumeracie ale tak podana , że jeśli ktoś " zielony " podaje dane to na pewno naciśnie przycisk TAK skutkujący ową prenumeratą. Po prostu , myśląc o gwarancji wygranej nie doczyta o skutkach a raczej - jak mówią oni - przywilejach. Niezłe - no nie ?
   Kiedyś tak samo uszczęśliwiła mnie Skarbnica Narodowa ." Zamów po okazyjnej cenie monetę z Janem Pawłem II" - ale już drobnym druczkiem dodali , że zakup takiej monety skutkuje zamówieniem na całą kolekcję czyli tyle ilu było papieży / cena monety ok. 70 zł / i trzeba specjalnej rezygnacji by to przerwać . Przyszła druga moneta - cena dwa razy większa - więc spakowałem to wszystko i odesłałem z pisemkiem , że niczego niech więcej nie ślą bo nic od nich nie odbiorę. Tak radzę zrobić Tobie aczkolwiek za efekt nie moge ręczyć . U mnie poskutkowało. Powodzenia.

 •  

  pokaż komentarz

  Taki sam problem mam ja . Guma takich jak ty to potrzeba tysiące .NORMALNIE MOŻNA SIE ZAŁAMAĆ .DOBRZE ŻE SĄ TACY JAK TY .
  POZDROWIENIA DLA CIEBIE.

 •  

  pokaż komentarz

  No - ja już pare miesięcy. Ale wystarczy poczytać wiele różnych forów, popytać się ... - jeżdżę do pracy z dwójką księgowych - śmieją się ze sposbu rozliczenia tego, byłem we wtorek na prokuratorze i pani wraz ze mną spojrzała tam i...:
  Sprawa tak naciągana że boli, jeżeli byłaby rozprawa to oprócz główych należności odsetki po roku to około 15 zł. Koszty sądowe itp - jakieś tam urzędowe coś max 20 - 40 zł, ale nie realne właściwie do wyegzekfowania. Opłacalne? - jak Andrzej - księgowy stwierdził przy paru tysiącach ludzi może trochę... Czas przedawnienia to dwa lata - a jak wystawiona FVAT to pięć lat.
  Jak czytam to najstarsze wzmianki są 2008 roku. Tak naprawdę to jeszcze ANI JEDNA osoba poważna i potwierdzalna nie miała sprawy itp. A mamy 2010 rok. Czyli - naciąganie.
  Ja po wizycie w prokuatorze i obejrzeniu mojej korespondencji z pobiesraczkiem namówiony przez panią prokurator spłodziłem takie pismo, i proponuję uczynić coś podobnego wielu innym|:

  Na tym kończymy korespondencję. Nie wyszukujcie luk w prawie bo to nie
  wszystko... Byłem w prokuratorze i wiem swoje.

  PROSZĘ PODAĆ MNIE DO SĄDU...

  Tam sprawdzimy.

  WYMAGAM WYKASOWANIA WSZELKICH MOICH DANYCH ZGODNIE Z PRAWEM i więcej
  nie pisać do mnie

  Żegnam bardzo ozięble, życzę wszystkiego najgorszego..........

  P.S. A Pani - Mario - współczuję tak niewdzięcznej pracy ale każdy ma
  wybór - honor człowieka lub - służba ...DIABŁU... ale ...
  KASA....................
  Tak to właśnie jeden człowiek drugiemu człowiekowi stwarza na ziemii
  piekło - po co go szukać
  - zobaczymy kiedyś tam - Pani i mocodawcom będą policzone wszelkie
  czyny. Ja już niedługo kończę żywota, ale poczekam na was...............

  Na pohybel WAM

 •  

  pokaż komentarz

  Witajcie Społeczności Pokrzywdzonych. Dołączyłam do Was. Przeczytałam dziś całe forum. Dzięki za słowa otuchy, bo już 3 noce nie spałam. Ja też nie mam zamiaru płacić i nie mam zamiaru nic wysyłać. Pozdro....

 •  

  pokaż komentarz

  mareeoosh ma rację , juz chyba kilkadziesiąt razy było napisane by im nie płacić. Ja przeczytałem obydwie ustawy / o świadczeniu usług drogą elektroniczna na którą się powołują , o ochronie niektórych praw konsumenckich i dyrektywę 97/7/WE - tym przepisem odmawiaja prawa do 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia/. Podałem im dane prawdziwe i miałem napisać wymówienie . I wiecie co? Nic im nie wyślę . Po lektórze tych ustaw jestem do końca przekonany , że to jest oszustwo. Bo wszystkie te przepisy cały czas mówią o UMOWACH , o WARUNKACH UMOWY. Natomiast stwierdzają że musi być również regulamin. Nie chcą dać umów na papierze , to proszę przesłać umowy na nasze emaile , nie warunki zawarcia umowy czyli REGULAMIN tylko UMOWY!!!!!!!!!!!!!
  Są tam również stwierdzenia , że najpierw usługa a póżniej zapłata - nie mogą wymagać zapłaty z góry.
  Ode mnie nic nie dostaną i WY również NIC IM NIE PLAĆCIE.

 •  

  pokaż komentarz

  Jeden wielki bełkot "prawny" i nic poza tym. Moja rada. NIE PŁACIĆ!!!

 •  

  pokaż komentarz

  Witam!!! Wszystkich, nie będę się powtarzać ze jak wszyscy dałam sie oszukac podałam fałszywe dane i co teraz itd.itd. radze poprostu zanim kazdy zacznie pytac setny raz o to samo aby poczytał to forum a znadzie odpowiedzi na swoje pytania... ja tak zrobiłam i juz wiem co i jak. Takze nie pytajcie po raz kolejny i czekajcie w nerwach kto wam odpisze tylko poczytajcie to co juz inni tu wrzucili; rozumiem wszystkie przestraszone dzieciaki, które nie wiedzą co mają zrobić ale gwarantuje wan ze nie zajmie wam to o wiele wiecej czasu niz to czekanie na czyjąś odpowiedź, CZYTAĆ MŁODZIEŻY i nie tylko :PP :)) No i naturalnie NIE PŁACIC GADOM!!! a tak pozatym kiedy czytałam te wszystkie wasze wypowiedzi to nasuneło mi się jedno pytanie mianowicie: Czy jeśli Taki własnie sobie GAD-pobieraczek był pewny tych wszystkich swoich praw itd. to nie byłby bardzo bogatym człowiekiem gdyby kazdego z poszkodowanych podał do sądu i od wszystkich jak mówi otrzymałby w ten sposób zapłate której zada i dodatkowo odsetki za zwłoke???? Niech każdy odpowie sobie z osobną heheheh i błagam czytajcie wczesniejsze posty bo prawie usnełam kiedy po raz kolejny czytałam to samo pytanie i ta samą odp. na prawde dowiecie sie tego czego chcecie bo jestescie kolejnym oszukanym z reszty tysiecy nabranych i kazdy zadaje podobne pytania i były juz na nie udzielone wczesniej odpowiedzi. A dla Pana GUmy wielki szacunek za cierpliwość i udzielone odpowiedzi :)))

 •  

  pokaż komentarz

  no i przepraszam za małe błedy i lekki bełkot ale nie mogłam się powstrzymac:))) taki lekki skok cisnienia:))) POZDRAWIAM Wszystkich i nie dajcie się oszusta bo jeszcze nie jednego na swojej życiowej drodze spotkacie :)))

 •  

  pokaż komentarz

  TO JEST POPROSTU CHORE CO ONI WYPRAWIAJA A TAK NA MARGINESIE Z KAD WZIĄŁ SIE TEN SMIESZNY POBIERACZEK

 •  

  pokaż komentarz

  jak tamci piszą co innego to Pobieraczek szybko zmienia temat na inny a jakby tak ktoś odpisał nie zmieniajcie tematu

 •  

  pokaż komentarz

  u mnie też milczą i bardzo dobrze...

  •  

   pokaż komentarz

   Spokojnie rozmawiałem z radcą Prawnym i powiedział ze ta sprawa (POB) jest rozpatrywana przez Policję gdyż jest to nie legalne i nie zobowiązująca umowa gdyż nić nie podpisywałem żadnej umowy a jeżeli wymagają zapłatę za usługę po przez rejestrację na stronie jest to nie zgodne itd.... pozdro

 •  

  pokaż komentarz

  Ja tam nie bardzo rozumiem jak można się przejmować ja przypadkowo natrafiłem na (POB>PL) i tylko zajrzałem na moment nic więcej też mi przysłali na maila takie tam co mi grozi jak nie zapłacę itd olałem to a było to w sierpniu 2009 umowy pisemnej nie podpisywałem nie otrzymałem więc o co im chodziło mam to gdzieś pozdrawiam wszystkich tych co się nie bali i to olali a ci co nie to też macias83

 •  

  pokaż komentarz

  no i przepraszam za małe błedy i lekki bełkot ale nie mogłam się powstrzymac:))) taki lekki skok cisnienia:))) POZDRAWIAM Wszystkich i nie dajcie się oszusta bo jeszcze nie jednego na swojej życiowej drodze spotkacie :)))

 •  

  pokaż komentarz

  Witaj Guma 1 podziwiam Cie ale ty masz cierpliwosc pisac ludziom a oni dalej maja cykora, ale jeszcze nikt nie naoisal czy cos wogule od tego pobieraczka sciagnol oprucz tego pajaca z Krakowa , ja terz sie zarejestrowalem i to samo mi przysylali ale nawet nie wysilam sie pisc jakiegos razwiazania umowy kturej wogule nie podpisywalem i nie zawieralem z nimi zadnej umowy zazadalem od nich przyslania mi tej zekomej umowy i nie moge sie na nia doczekac pozdrawiam Cie i zycze Ci dalszj cierpliwosci ja Ci dziekuje za dodanie mi otuchy i chartu ducha Pozdrawiam, szpak

  •  

   pokaż komentarz

   No cóż - mnie to wcale nie dziwi że co jakiś czas pojawia się wpis - co mam robić . Wszak dzięki naszemu ustawodastwu a raczej władzy wykonawczej , liczba nabranych stale rośnie. Bardzo mnie ciekawi co odpowie w tej sprawie Urząd Konsumencki ale zapewniam Cię , że ja swojego zdania nie zmienię. Pobieraczek - definicja - jest to banda oszustów usiłująca okraść jak najwięcej ludzi. A jeśli to co piszemy komuś pomaga - to dlaczego nie ? Pozdrawiam.

 •  

  pokaż komentarz

  a tak z ciekawosci jak sie wplaci kwote na ich konto i zaksieguja wysla jakiegos maila czy trza im jakos to powiedziec zeby wyslali cos?

 •  

  pokaż komentarz

  Szanowny Panie,

  dziękujemy za wysłaną do nas wiadomość.

  Odpowiadając na zadane nam pytanie informujemy, że naliczona należność wynika wprost z cennika znajdującego się w zaakceptowanym przez Pana regulaminie. Zgodnie z § 3. pkt 2 „Korzystanie z Usługi Usenet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki, polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej Usługi Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu Pobieraczek5.”

  Ponieważ w terminie pierwszych 10 dni obowiązywania umowy nie wybrał Pan innego pakietu cenowego, zgodnie z zaakceptowanym regulaminem do Pana konta domyślnie został przypisany pakiet Pobieraczek5, w którym umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

  Zgodnie z cennikiem znajdującym się w zaakceptowanym przez Pana regulaminie pakiet Pobieraczek5 zapewnia możliwość pobierania 5 GB danych miesięcznie, przy okresie trwania umowy wynoszącym 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Opłata za jeden miesiąc wynosi 7,90 PLN (słownie siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie. Należność pobierana jest jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu. Całkowita opłata wynosi 94,80 zł (7,90 zł X 12 miesięcy).

  W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 58 553 12 32.

  Z wyrazami szacunku,
  Zespół Pobieraczek.pl
  odpowiesz na reklamacie

 •  

  pokaż komentarz

  List do babci Dorotki.Z
  Droga babciu Dorotko zajmij się czymś bardziej odpowiednim do Twego wieku
  a sprawę pobieraczka zostaw innym mądrzejszym ,np. załóż sobie bloga o ojcu
  Tadeuszu .
  Swoimi poradami nic nie wnosisz w spr pobieraka tylko zamęt siejesz w
  młodych głowach. Takie rewelacje jak tam wypisujesz to każdy sam sobie
  znajdzie bez Twojej pomocy .
  Niestety przemawia przez Ciebie dwulicowość krytyczne komentarze
  usuwasz i blokujesz nadawców ,boimy się krytyki co?
  Pierdnąć se nie można bo babcia czuje się urażona?
  oj jaka wrażliwa
  Radzisz wszystkim jak walczyć z pobierakiem a sama niebardzo znasz
  prawo pisząc że zgłosisz na policję osobę która wysyła Ci sms-y na Tel
  A zatem wyjaśniam że policja się takimi bzdetami nie zajmuje a dlaczego?
  nie są to groźby karalne i tylko można u operatora zastrzec nadawcę tych
  sms-ów .Taka mądra a tak oczywistej rzeczy nie wie
  Jak jesteś taka obraźliwa to po co się pchasz w Internet ,przecież
  tutaj są same obraźliwe zwroty i rażą twe delikatne uszka .
  no więc zamiast tracić czas na udzielanie wątpliwych porad lepiej przeznacz
  go np. na spacerki picie ziółek i unikanie cholesterolu bo Ci szkodzi.
  Pa i szanuj zdrówko

 •  

  pokaż komentarz

  A czy ktos tak jak diabli dostal jakies pismo do domu od nich? Powiedzcie bo to wazne, niechcialbym aby do domu cokolwiek mi doszlo i czy mozliwe jest aby mieli moje dane osbowe po ip wewnetrznym bo z tego co slyszalem to nie jest mozliwe. Tylko zewnetrzne moze byc jawne podobno.
  Pozdro

 •  

  pokaż komentarz

  No nie zawsze guma1 ja podaje fałszywe dane kiedy strona jest nie pewna dla mnie , a po sprawdzeniu tej strony zmieniam dane na prawdziwe a z naciągaczkiem byłam poprostu zbyt ciekawska i mam za swoje Pozdrawiam .

  •  

   pokaż komentarz

   No i cóż mam Ci odpisać skoro pośrednio potwierdzasz mój wpis. Bo / jak twierdzisz / podajesz dane fałszywe by sprawdzić stronkę i jest to właśnie forma przyzwyczajenia . Bo przyzwyczaiłaś się właśnie tak postępować gdy nie masz pewności. Oczywiście każdy jest inny i podając dane fałszywe może mieć inny powód . Ja sam nie wiem tak do końca co we mnie siedzi a trudno by w jednym zdaniu opisać odczucia wszystkich . I nie o to chodzi - nie jest ważny powód rejestracji na dane fałszywe. Ważne jest że z tego powodu nic nikomu nie zagraża - prawda ?

 •  

  pokaż komentarz

  Justa214 - okazuje się , że jesteś osobą łatwowierną i płochliwą a nie żadną frajerką. I zauważ - takich jak Ty jest trochę na tym forum ale nikt nie spodziewał się , że oszust będzie działał tak jawnie i że tak długo to będzie trwało. Gdyby zamknięto tę stronkę po kilkuset !!!!!!pierwszych skargach - dziesiątki tysięcy!!!!!!!! ludzi nie dało by się nabrać. A tak - cała Polska. I o ile można " klepnąć " - rejestruj się - to już sama zapłata wymaga zastanowienia - za co ? Jeśli ktoś nie wie za co - nie powinien płacić. Bo prawo wymaga jasności w tej kwestii a na dodatek - wszelkie niejasności w regulaminie / zrównanego z umową - wg. pobieraczka / są interpretowane na naszą korzyść. Co do pieniędzy - moim zdaniem - nie do odzyskania , wszak nie po to tworzyli tą stronkę by oddawać wpłacone pieniądze. Dlatego przed zapłatą należy rozważyć - czy chcę sponsorować oszustów ?
  Szerejko - witamy w gronie ale bez radości. Lepiej by było gdyby już nikt do naszej ferajny nie dołączył. Ale najważniejsze , jak mawia mój kumpel z pracy - " nie przejmować się i w lużnych butach chodzić " . Tak i Ty nie przejmuj się , nie ma czym . I naprawdę czegoś tu nie rozumiem. Podałaś dane prawdziwe i robisz sobie z tego wyrzut ? A o co , bo okazałaś się osobą dorosłą i odpowiedzialną ? A co masz do ukrycia ? Ja zawsze podaję dane prawdziwe i jak na razie nic złego mnie z tego tytułu nie spotkało - i nie spotka a już na pewno nie od pobieraczka. Tak i TY możesz być spokojna a dane fałszywe podają ci co " chcą ale nie mogą " - się zalogować , albo po prostu z przyzwyczajenia.

 •  

  pokaż komentarz

  Agnieszka Kuśmierczyk pisała już do wielu osób, że nie zostaną wyrejestrowane, albo muszą zapłacić.

 •  

  pokaż komentarz

  W takim razie nie robie nic i czekam ;) jak coś dostane będę was informować

 •  

  pokaż komentarz

  O kurr... teraz sie kaplem ze prawie prawdziwe dane dalem, tylko nazwisko inne. Czy cos moze z tego wyniknac? prosze napisac na gg: 6660713

 •  

  pokaż komentarz

  I ostatnie - tak jak mi . I tak jak ja olej to .piotreknirvana - a dlaczego masz zniżać się do ich poziomu ? Zachowaj klasę , wszak jesteś gość lepszy od nich i po prostu olej ich . Dobra rada .

 •  

  pokaż komentarz

  dobra guma dzieki, ja juz przestaje od teraz wchodzic gdziekolwiek gdzie moge se o tym przypomniec itp. Daje sobie spokoj, bede sie staral zapomniec i olac ich. Jakby co bede pisal.
  Pozdro

  •  

   pokaż komentarz

   Widzisz - nie o to mi chodziło . Bo nie można uciekać od życia , nie można uciekać od problemów tylko trzeba spojrzeć na to wszystko z tej właściwej strony. Ja napisałem byś nic do nich nie pisał , nie ma to sensu - ale dlaczego masz od razu nie czytać na ten temat ? Musisz nabrac pewności że nasz rację i wówczas żadne bzdurne wpisy nie są w stanie Tobie zaszkodzić . Musisz nabrać pewności - ja ją mam i dlatego tak piszę. A tak stanowią ustawy - pobieraczek łamie prawo i nic nie jest w stanie mnie przekonać że jest inaczej .

 •  

  pokaż komentarz

  Korzystając z tego , że od czasu do czasu to forum odwiedzają pobieraczkowie to mam pytanie:
  W swoich wezwaniach do zapłaty używacie sformułowania :" Zgodnie z WARUNKAMI UMOWY kwota za wymieniony pakiet musi zostać uiszczona za cały rok z góry ".
  1 . Na jakiej podstawie prawnej - jeżeli na podstawie regulaminu to jesteście oszuści bo ten zapis jest niezgodny ze wszystkimi ustawami na jakie sie powołujecie. Przepisy mówią - najpierw usługa a póżniej zapłata.
  2. Powołujecie się na warunki umowy - bardzo chętnie bym się z tym iluzorycznym tworem zapoznał i mam tu na myśli tekst pt. WARUNKI UMOWY a nie warunki zawarcia umowy czyli regulamin.
  3. Dyrektywa nakłada na was OBOWIĄZEK realizacji zamówienia" w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia następojącego po złożeniu zamówienia u dostawcy przez konsumenta "/ dyrektywa unijna 97/7/WE - tak chętnie na nią się powołujecie- Art.7 WYKONANIE UMOWY .pkt.1.- więc dlaczego nie wykonujecie umowy w wyznaczonym terminie wszak dyrektywa nie uzależnia tego od zapłaty / pewno powiedzą że ich to nie dotyczy , to co z kosmosu są ???? i wybierają sobie pasujące im przepisy? /.
  A pkt 2 . mówi , że gdy się nie wywiązują z umowy to muszą niezwłocznie nas o tym powiadomić i zwrócić " wszystkie wpłacone kwoty najpóżniej jednak w terminie 30 dni. " - No to komu coś zwróciliście , w regulaminie jest jakaś wstawka o zwrotach w przypadku z rezygnacji z usługi lecz nie mówicie o terminie i o niewywiązaniu się z usługi.
  Oczywiście prosze o odpowiedż / paragrafy /a nie wasz pobieraczkowy bełkot.
  A wszystkim polecam poczytanie stosownych ustaw , naprawdę człowiek dużo się dowie o przysługujących im prawach.

 •  

  pokaż komentarz

  Faktycznie ta Właścicielka NOCNE ROZMOWY PRZY KOMINKU ma jakąś paranoje
  może trzeba ją tytułować "milady" albo jakoś tak .Pisze że jest potrzebna a komu? bo mi nie swoje sprawy załatwiam sam a nie przez jakąś babę z manią wielkości .Ludziska nie piszcie do niej bo co ona ma do zaoferowania w temacie pobieraka?nic czego nie wiemy umieściła tam parę bzdurnot i myśli że coś działa śmiech na sali
  Dobrze poprzednik napisał niech se na spacerki chodzi i nie wtyka nosa w nieswoje sprawy i sama chyba nie wie do końca co to dobre wychowanie a blokuj se do usranej śmierci babulko

  a to cytat z jej bloga:

  Ja wiem, że nieraz się zniecierpliwię. Ale z drugiej strony - no niestety - powiem dosadnie: CHAMSTWO niektórych zgłaszających się do mnie na gg jest już nie do opisania. Naprawdę, już mi nieraz ręce opadają i najchętniej zamknęłabym tę kategorię, ale nie zrobię tego, bo czuję że jest potrzebna. Tę osobę zablokowałam z gadu gadu nie mając absolutnie ochoty narażać się na taką niegrzeczność, i niestety dalsze przejawy tego będę blokowała bez pardonu

  •  

   pokaż komentarz

   Witam

   Zapraszam na http://news.p2p.info.pl/pobieraczek-pl-oszukuje-internautow/1695

   jest więcej osób pochlebnie :) wyrażających się o Pani Dorocie.
   Faktycznie czytając te wpisy ma się wrażenie że coś nie tak z tą babcią.

   Cytat:

   Ja tez swgo czasu pisalem tam swoje wypociny i tej smiesznej stronce nocne rozmowy. I za kazdym razem moj post byl kasowany, a pisalem spokojnie i dawalem proste rady na to jak mozna miec pobieraka w dupie. W koncu jak skasowala ostatni post to napisalem co mysle o cenzurowniu przez ta staruche postow…jak sie domyslacie ten post tez poszedl sie j#%ac. Ta babulinka mysli ze jest jakas wyrocznia, siedzi na tlustym dupsku i pociesza biedne dzieci neo ktore sraja pod siebie bo wlazly na tego poj#%anego pobieraczka a ten ich straszy. LUDZIE po prostu babulinka sie dowartościowuje, nie ma co robic, kupila sobie komputer za 5 emerytur i teraz k!$#a robi z siebie wyrocznie dla posranych malolatow..ma zajecie babcia, czuje sie potrzebna a kazdy co tam pisze to traktuje ją jak jedyną ktora moze pomoc….a prawda jest taka ze jedyne co moze nam pomoc to posiadanie mózgu a nie porady jakiejs dziwnej staruszki ktora ma manie wielkosci!! i dobrze napisal J, ze nalezy ja tytulowac Milady…bo ona z siebie taka robi…a te jej rady na pobieraka to o kant dupy rozbić!!! Wystarczy jak kazdy z tych nieszczesnikow co sie tam srają poszperali w necie, poczytali takie forum jak to a przede wszystkim poszli po rozum do glowy bo tego im wyraznie brakuje…A rady tej smiesznej babci to prowadza do tego ze fujary popadaja w jeszcze wieksze stresy zaczynajac zabawe z pobierakiem!! A rada jest tylko jedna szanowna Milady: OLAC I SRAC NA POBIERAKA do k!$#y nedzy…..aaa bo sie zdenerwowalem.

   Lub:

   hej macie racje ta stara jest jakaś poj#%ana jak nie napiszesz do niej dzień dobry pani
   w tytule to ci odpisze że to jest obrażanie jej /wiem bo mi tak napisała/
   ze starości rozum jej pomieszało i myśli że jest wyrocznią a takie porady to se może w d…e wsadzić
   bo tylko tym pogłębia stres u młodych.
   i niech się nie wpieprza w coś o czym nie ma pojęcia tetryk jeden

   Niezły odlot
   Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  Chodzi o właścicielkę bloga nocne rozmowy przy kominku
  co niby tak chętnie wszystkim pomaga

  •  

   pokaż komentarz

   Witam

   Faktycznie pani Dorota Zegarowska byłem na tej stronie nawet odpisałem jednej dziewczynie na zadane tam pytanie .
   Sorki nie wiedziałem o jakiej Babci Dorocie piszesz też dla mnie wydało się trochę dziwne że najpierw podaje swój e-mail i gg a potem ma do ludzi pretensje że piszą.
   Skoro zaoferowała pomoc i prosiła o kontakt to nie ma co się dziwić że ludzie piszą.
   Zresztą wpisując na google pobieraczek wyskakuje tyle stron poświęconych tym oszustom że nie ma co się dziwić że każdy wchodzi po kolei na każdą z nich licząc na pomoc.

   Nie popieram i nie potępiam, nie znam tej osoby aby ją osądzać.
   Ale już wiem przynajmniej do kogo był list

   Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  jednak podalem tez nie do konca dobry adres zamieszkania, tylko miasto i kod pocztowy sie zgadza. Co robic?

  •  

   pokaż komentarz

   Widzę że nie odrabiłeś pracv domowej . Bo odpowiedzi na Twoje pytania są powyżej i nie musisz czytać wszystkiego , temat przewija się co jakiś czas. Do domu - czyli na piśmie - nic nie dostaniesz - chyba że napiszesz do nich jakieś pisemne wypowiedzenie / zaznaczam - pisemne - bo emailami możesz pisać co chcesz / . Ale tak jest i nic nowego. Jeśli napiszesz pisemne wypowiedzenie - mają obowiązek odpowiedzieć pisemnie .A tam - będą udowadniać żeś jest przestępcą . Dlatego nie należy nic robić , nie należy nic pisać bo po co ? A jak podałeś dane fałszywe / tak wynika z Twoich wpisów / to tym bardziej bądż spokojny i po prostu nic nie rób . Ja tak zrobiłem / mimo danych prawdziwych / i chwalę sobie.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam
  Miro01

  Co to za babcia bo jakoś wyrwany z kontekstu ten list
  Piszesz do jakieś Dorotki ale przecież nie ma tu żadnego wpisu pt. Babcia Dorotka.
  To jest strona poświęcona naciągaczkowi a nie jakieś Babci
  Bardzo bym prosił aby osobiste sprawy załatwiać poza stroną bo zamieszani wprowadzasz
  Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  "sekretariat wroclaw"

  Dziękujemy uprzejmie za kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Niniejsze wystąpienie potraktowane zostanie jako sygnał zauważonych nieprawidłowości i szczegółowo przeanalizowane pod kątem kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku stwierdzenia w przedstawionej sprawie podstaw do podjęcia działań przez Prezesa UOKiK, podjęte będą stosowane kroki zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów lub kodeksem postępowania cywilnego.
  Uprzejmie informujemy, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów jest właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów podejmowanej jedynie w interesie publicznym (art. 1 ustawy), a zatem nie podejmuje działań w sprawach indywidualnych, mających charakter cywilnoprawny, jak również nie prowadzi działalności w zakresie poradnictwa ani na rzecz konsumentów ani na rzecz przedsiębiorców.
  Udzielaniem porad prawnych i pomocy prawnej konsumentom w sporach z przedsiębiorcami zajmują się organizacje konsumenckie oraz powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów wykonujący zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Lista oraz dane teleadresowe organizacji konsumenckich i powiatowych rzeczników konsumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu (www.uokik.gov.pl).

  Natomiast Prezes UOKiK realizuje cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którą do jego zadań należy w szczególności sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy.
  I tak, Prezes UOKiK wydaje, w przypadkach określonych ustawą, decyzje w sprawach przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe
  interesy konsumentów, a także decyzji w sprawach kar (art. 31 pkt 1 i 2 ww.
  ustawy).

  Jednocześnie wyjaśniamy, że Prezes UOKiK informację na piśmie o sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy wraz z uzasadnieniem przekazuje w odpowiedzi na formalne zawiadomienie (art. 86 ust. 4 ustawy). Zawiadomienie takie zgłasza się na piśmie wraz
  z uzasadnieniem (art. 86 ust. 1 i art. 100 ust. 1 ustawy), może ono w szczególności zawierać: wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane naruszenie ustawy o ochronie konkurencji
  i konsumentów, opis stanu faktycznego, uprawdopodobnienie naruszenia
  przepisów ustawy a także dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie. Do
  zawiadomienia dołącza się wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia
  przepisów ustawy(art. 86
  ust. 2 i 3).

 •  

  pokaż komentarz

  Malgorzata Furmanska
  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na skargę informuje, że Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce świadczy pomoc prawną konsumentom wyłącznie przy polubownym rozstrzyganiu sporów z elementem transgranicznym, na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii oraz Islandii.. W związku z tym, Centrum jest niewłaściwe rzeczowo w przedmiotem sprawie.
  Rozwiązywanie problemów wynikających z kontaktów między krajowymi podmiotami tzn. polskim konsumentem a przedsiębiorcą z siedzibą w Polsce nie należą do zakresu zadań Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
  Dotyczy to także przypadków, gdy przedsiębiorca ma w Polsce zarejestrowany oddział.

  W dochodzeniu praw konsumenckich na terenie Polski pomoc świadczą, w szczególności:

  - Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/,
  - rzecznicy konsumentów
  http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/,

  - Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej / Konsumenckie Sądy Polubowne,
  - infolinia konsumencka Stowarzyszenia Konsumentów Polskich tel:
  0 800 800 008.

  Jednocześnie, ze względu na to, że prawdopodobnie prowadzone jest postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez nieuczciwe praktyki rynkowe zalecane jest złożenie skargi do wiadomości tej instytucji. UOKIK nie prowadzi spraw indywidualnych konsumentów, lecz informacja od Pana może być pomocna w wyeliminowaniu tego rodzaju
  praktyk z rynku.


  Na stronie internetowej ECK www.konsument.gov.pl
  ; dostępne są informacje o
  wyspecjalizowanych organizacjach i instytucjach zajmujących się
  problemami konsumenckimi.

  Postępowanie prowadzone przez ECK Polska nie wstrzymuje biegu przedawnienia możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym.

  Proszę o zapoznanie się z informacją nt. przetwarzania danych osobowych przez Sieć ECK
  http://www.konsument.gov.pl/files/Oswiadczenie_o_ochronie_prywatnosci.pdf

  W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

  Z poważaniem,
  Małgorzata Furmańska
  Prawnik

  Europejskie Centrum Konsumenckie
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  mf@konsument.gov.pl
  www.konsument.gov.pl
  Tel.: +48/22/5560474
  Fax.:+48/22/5560359

 •  

  pokaż komentarz

  Dzisiaj byłem wysłać wypowiedzenie umowy zaraz podam przykład i mam czekać na odpowiedź.
  A potem z odpowiedzią ma się udać do rzecznik praw konsumentów który dalej poprowadzi te sprawę.

  Oto wzór pisma:

  Na podstawie art.7 oraz 10 ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialaności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy zawartej dnia ....................... z portalem www.pobieraczek.pl (którego właścicielem jest firma Eller Service S.C. mieszcząca się pod adresem
  80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 72).

  Jednocześnie odwołuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Zgodnie z prawem, zamieszczane przez przedsiębiorców informacje o produkcie lub usłudze muszą być prawdziwe. Dodatkowo konsument powinien mieć zawsze jasną i rzetelną informację o cenie danej usługi. UOKiK przypomina o podstawowych zasadach dotyczących nie tylko zakupów w sieci.

  Przed zawarciem umowy na odległość konsument powinien zostać poinformowany m.in. o:
  * imieniu i nazwisku przedsiębiorcy;
  * cenie i zasadach jej zapłaty;
  * koszcie, terminie i sposobach dostawy;
  * prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni;
  * miejscu i sposobie składania reklamacji;
  * prawie wypowiedzenia umowy.
  **Po zawarciu umowy wszystkie te dane przedsiębiorca powinien potwierdzić na piśmie. Urząd podkreśla, że jednym z podstawowych praw konsumentów korzystających z usług portali oferujących pobieranie plików czy kupujących w Internecie, jest prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni.
  Warto pamiętać, że jeżeli nie otrzymamy od przedsiębiorcy pisemnego potwierdzenia wszystkich wymaganych przepisami danych określonych w art.9 ust.1, termin ten wydłuża się do trzech miesięcy. **

  Odstępujemy od umowy, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, podając swoje dane - nie musimy przy tym wskazywać powodu. Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie ma prawa pobierać od nas opłat za odstąpienie od umowy.

  Urząd przypomina, że przedsiębiorca oferujący darmowe produkty lub usługi, za które w rzeczywistości konsument musi zapłacić, wprowadza w błąd, a jego działanie jest nieuczciwą praktyką rynkową. Konsument, który został w ten sposób poszkodowany może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić, że udzielił jasnej i rzetelnej informacji. Ponadto, zgodnie z prawem, każdy konsument będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy: zaniechania praktyki, usunięcia jej skutków oraz naprawienia wyrządzonej szkody – w szczególności żądania unieważnienia umowy.

 •  

  pokaż komentarz

  Pamiętajmy że pismo należy wysłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
  Tak żebyście potem mieli potwierdzenie nadania pisma.
  Kserokopie pisma i potwierdzenie nadania radze zachować