•  

  pokaż komentarz

  Chciałem coś napisać na tym ich forum, ale...
  ...ta rejestracja jest nędzna na tym idg.
  Hasło - minimum 1 duża oraz mała litera + przynajmniej 1 cyfra
  Login - minimum 8 znaków, a jak chciałem wpisać sp!#%$%#onysystemlogowania to wyszło, że za długie.
  Trzeba wklepać pytanie kontrolne.
  Po co im moja płeć, kod pocztowy czy miejsce zamieszkania? Ano, bo...
  ...KAŻĄ mi zgodzić się na wrzucenie moich danych teleadresowych do jakiejś bazy (pewnie do wysyłania spamu) i nalegają, abym zgodził się na wykorzystanie mojego adresu e-mail do spamowania (nazwali to jakimś tam marketingiem).
  Pewnie jeszcze oprócz tej captchy, to wysyłają e-maila aktywacyjnego.

  Się poddałem po jakimś czasie.

  •  

   pokaż komentarz

   Kod pocztowy i adres jest po to że jak zapostujesz jakiegoś linka do warezu to żeby było wiadomo gdzie policja ma wparować z niezapowiedzianą wizytą

  •  

   pokaż komentarz

   Zobaczymy jakie będziecie mieć miny, kiedy dostaniecie rachunek za wykop ;]

  •  

   pokaż komentarz

   Goście mają tupet, oferują "nielegalne" dane i jeszcze straszą sądem

  •  

   pokaż komentarz

   Rozwiazanie problemow z rejestracja na takch stronach: 10minutemail.com

  •  

   pokaż komentarz

   chciałbyś napisac na forum ?
   ja polecam poczytać sobie na stronce... (Nasze Pakiety---> prawy dolny róg)

   _Ten serwis jest rewelacyjny! Do tej pory używałem torrentów i zawsze musiałem długo czekać, aż ściągnie mi się jakiś plik. Z Pobieraczkiem ściągam już od pierwszej minuty z całą wydajnością mojego łącza. Chciałbym też podziękować całemu zespołowi za szybką pomoc.

   Tomek K. z Krakowa_

   ... ale Żanetka poleca też laktacyt...

  •  

   pokaż komentarz

   Sam skasowalem konto na wszelki wypadek gdyby mnie pozniej chcieli jakos namierzyc, nie pekaj. Nad swoim postem masz dowód.

  •  

   pokaż komentarz

   Takie skasowanie konta nic Ci nie da, bo i tak dalej będą je trzymać na swoich serwerach
   http://www.wykop.pl/link/124599/usuwanie-konta-z-portalu-nasza-klasa

  •  

   pokaż komentarz

   Ja tam olewam ta sprawe bo jak na razie to maja moje zmyslone dane i adres IP jaki podaja w mailu ktorym mnie strasza wcale nie jest taki sam jak adres IP ktory mam na swoim kompie, wiec luzik
   Napisalam do UKKiK i do FEDERACJI KONSUMENTOW, ze ich regulamin jest napisany niejasno i malo czytelnie a najwazniejsze nie mozna usunac konta

  •  

   pokaż komentarz

   Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, przedsiębiorca jest zobowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji o zawartej umowie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Z powyższego wynika, iż po rejestracji na stronie internetowej www.pobieraczek.pl powinni Państwo otrzymać potwierdzenie zawartej umowy na piśmie. W wypadku nieotrzymania powyższego potwierdzenia, zgodnie z art. 10 ust. 2 przedmiotowej ustawy, termin w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

   W związku z powyższym konsument, który zawarł umowę przez rejestrację na stronie www.pobieraczek.pl, podał swoje prawdziwe dane oraz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie ma prawo odstąpić od powyższej umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia. W celu z korzystania z powyższego uprawnienia należy sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres przedsiębiorcy.

   Jednocześnie informuję, iż Prezes Urzędu analizuje stronę www.pobieraczek.pl oraz sposób zawierania i wykonywania umów przez Eller Service S.C. w zakresie posiadanych kompetencji ustawowych.

  •  

   pokaż komentarz

   heheheh a ja mam znajomości u przywódcy hessbollahu i zrzucę im bombe na tego pobieraczka:)

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki:

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki: maile

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki:
   - maile i pisma od Pobieraczka

  •  

   pokaż komentarz

   Sprawa jest prosta:

   • Art. 3 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
   konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176).

   • Art. 7a ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. nr 90,
   poz. 999 z późn zm.).

   zgłaszam reklamację dotyczącą nie otrzymania po polsku instrukcji
   obsługi zakupionego produktu a w szczególności instrukcji do składników
   produktu którymi między innymi są:
   1. program GrabIt;
   2. http://www.newzleech.com/;
   3. system usług Usenet;
   oraz do wszelkich innych systemów i programów związanych z produktem.

   Brak polskich wersji instrukcji obsługi uniemożliwia mi właściwe
   korzystanie z produktu. Stanowi to: "Nieprawidłowości w realizacji Usługi Usenet
   wynikające z przyczyn wynikłych z winy Spółki". Proszę zatem zgodnie z 3
   punktem Załącznika nr 1 "SLA" o dostarczenie mi wyżej wymienionych
   instrukcji po polsku "w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia o
   zaistnieniu przedmiotowych nieprawidłowości". Liczę na to, że nie będę zmuszony
   zgodnie z ustawą odstąpić od umowy i będę używał Państwa produktu
   zgodnie z prawem.

   I zgodnie z Umową po 48 godzinach ją wypowiadam. Nie ma skutku -> do prokuratury i po kłopocie.

   pozdrawiam
   PCh

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowna Pani kamińska,

   Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 27.12.2009 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

   Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

   emilka kamińska
   18-100 łapy
   kkkoopiik 8

   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

   Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 27.12.2009 to ( moje ip raczej) . W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

   Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

   Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - emilka_aaa@poczta.pl
   Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=jJ92jzKmTslrIZ/aqm37cjdEU5Y%3D

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Z poważaniem,
   Zespół Pobieraczek.pl

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowna Pani kamińska,

   Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 27.12.2009 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

   Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

   emilka kamińska
   18-100 łapy
   kkkoopiik 8

   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

   Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 27.12.2009 to ( moje ip raczej) . W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

   Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

   Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - emilka_aaa@poczta.pl
   Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=jJ92jzKmTslrIZ/aqm37cjdEU5Y%3D

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Z poważaniem,
   Zespół Pobieraczek.pl

  •  

   pokaż komentarz

   Witam jeśli macie jakieś problemy z "Pobieraczkiem" proszę pisać do mnie a w tej sprawie pomogę do końca ze już nic nie przyjdzie od nich GG: 12599921

 •  

  pokaż komentarz

  Oświadczam że przeczytanie tego komentarza kosztuje 9.90PLN od osoby. Lepiej nie róbcie mnie w jajo bo ja i tak się dowiem kto nie zapłacił.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie mam tyle pieniedzy, ale przesylam ci pajaczka:
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ZM$$$MM.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,++,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,MMMMMMMM=,,MM,.MM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,?MMMMMMMMMMMMMMM.,.M ,:M+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,.M,,,,,MMMMMMM. MMMM,,,M$,,$.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,.NMMMMMMMMMMMMM:,,,,,M ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,DMZ,,,,,MMMMMMMMMM.,,,,,,.M.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,?M,,,,,MZ,,+MMMMMMM.,,,,,,,,,.M.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,M,,,,,,M?~.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,$,,,,,,~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,.M,,,,,,~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,M,,,,,,,.N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   Wyceniam go ma 109,90 PLN wiec jestes mi winien 100 PLN. Czekam na reszte 3 dni, po tym terminie oddaje sprawe do sadu. Pozdrawiam.

  •  

   pokaż komentarz

   tenji: Zostaw mnie w spokoju!

 •  

  pokaż komentarz

  mhym, właśnie na szybko z ciekawości przejrzałem ich regulamin i rofluje do tej pory.

  Wysyłając wiadomości, pliki, wprowadzając dane lub korzystając z innej formy komunikacji w ramach usługi, użytkownik deklaruje że jest uprawniony do takiego dysponowania wysłanymi danymi, a jednocześnie udziela usługodawcy wiecznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na użycie, kopiowanie, licencjonowanie, adaptację, dystrybucję, wystawianie, publiczne udostępnianie, reprodukcję, transmisję, modyfikację, edycję i wykorzystanie na inne sposoby przekazanych danych, we wszystkich mediach znanych w bieżącej chwili jak i tych, które pojawią się w przyszłości. Zrzeka się on również praw do dochodzenia od usługodawcy jakichkolwiek rekompensat za przypuszczone lub stwierdzone naruszenia praw autorskich, praw do prywatności i publikacji lub moralnych w związku z korzystaniem z usług. imo najciekawszy fragment

 •  

  pokaż komentarz

  To co... DDoS na Pobieraczka?

 •  

  pokaż komentarz

  olewac
  olewac
  olewac

  ile jest takich firm co w rozny sposob probuje nas wciagnac do swojej bazy zarzadac pozniej oplat
  i straszyc wezwaniami do zaplaty (wysylanymi mailem czy poczta)

  olewac
  olewac
  olewac

  •  

   pokaż komentarz

   Tekst z twojego postu ma dwuznaczny kształt :P

  •  

   pokaż komentarz

   A Wam wszystko się kojarzy z młotkiem?

  •  

   pokaż komentarz

   Na forum byl podany link do innego forum, a tam

   jasne, bo policja to nic nie ma do roboty, tylko wyciągać od providerów adresy ludzi na postawie IP w sprawach cywilnych o 95zł MEGA LOL
   To jest część kampanii zastraszania robionych przez ten serwis.

  •  

   pokaż komentarz

   łahahahaha rzeczywiście!
   a te tempaki z pobieraczka chcą wyrzulić ode mnie94,80 PLN:)
   Mogą mnie cmoknąć ! Bo nie dałam swoich danych!

   Ogólnie według mnie firma funkcjonuje mało profesjonalnie rzec by się chciało ** PONIŻEJ POZIOMU MORZA** w każdym liście grożą sankcją tudzież firmą windykacyjną oraz sądem za każdym razem pisząc listy do klientów na zasadzie małego dziecka jeśli nie to zobaczysz ty niedobry kliencie ... Naprawdę nie reagować na te wiadomości skonsultowałam się już z odpowiednimi organami tj. Rzecznik praw konsumenta w moim mieście , który udzielił mi konsultacji prawnej na temat felernej firmy POBIERACZEK .PL .
   przytoczę kilka fragmentów ,które są bardzo istotne ;

   Witam,
   Moim zdaniem nie powinna Pani płacić. Jest szereg wątpliwości co prawidłowości zawarcia przedmiotowej umowy na odległość i ewentualnego wprowadzenia w błąd przez właściciela witryny pobieraczek.pl., co do faktycznych jej warunków. Szczególne wątpliwości budzi nierzetelna reklama czy informacja zawarta na stronie www. Z treści Pani maila nie wynika kiedy Pani zarejestrowała się na tym portalu oraz czy rejestrując się podała Pani swój adres zamieszkania, ktorym dysponowałby przedsiębiorca. Jeżeli dotychczas nie podawała Pani swojego adresu zamieszkania prosze tego nie robić. Moim zdaniem pozostają dwa rozwiązania. Jedno to brak jakiejkowliek reakcji na kierowane wezwania ze strony przedsiębiorcy. Jeżeli nie dysponuje on Pani adresem zamieszkania są nikłe szanse, aby zadał sobie trud jego ustalenia i podejmowania dalszych działań.

   **Dotychczas nie spotkałem sie z przypadkiem aby właściciel pobieraczek.pl skierował sprawę na drogę sądową i odnoszę wrażenie, że jest to w pewnym sensie zastraszenie osób, które zarejestrowaly się. Działania tego przedsiębiorcy tak jak wspomniałem budzą wątpliwości. **

   także olewać olewać !:)

 •  

  pokaż komentarz

  To niech ktoś napisze do UOKiK. Poza tym IP, imię i nazwisko to o wiele za mało, żeby kogoś pozwać! Nietrudno poznać IP osoby, której znamy imię i nazwisko. Później stworzenie fikcyjnej strony internetowej i wprowadzenie danych do bazy SQL też do trudnych nie należy.

  •  

   pokaż komentarz

   Zgadzam się, nie mają szans go pozwać, może olać sprawę.
   Sam się tam zarejestruję jako Gracjan Roztocki ;p, zobaczymy co z tego wyniknie.
   I tak korzystam z hotspota.

  •  

   pokaż komentarz

   //Za późno żeby dać edita.
   Zarejestrowałem się, w zakładce "Jak to działa" znalazłem coś takiego:

   " Anonimowość
   Państwa prywatną sprawą jest to jak spędzacie swój wolny czas. Dlatego nasza technologia zapewnia, aby zarówno adres IP jak i pobrane przez Państwa pliki nie były nigdzie rejestrowane. Gwarantujemy anonimowość, która się Państwu należy."
   Dane oczywiście każdy podaje fałszywe, a IP nie mogą przeciw nam wykorzystać po takim oświadczeniu. Wszelkie straszenia sądem do olania.

   Jak dojdzie mail z ponagleniem do zapłaty, to też go tu wrzucę.

  •  

   pokaż komentarz

   Zgodnie z obietnicą, wklejam:

   Szanowny Panie Roztocki,

   Serdecznie dziękujemy za złożone w dniu 30.04.2009 zamówienie na stronie Pobieraczek.pl. Bardzo cieszymy się, że spodobał się Panu nasz serwis w 10-cio dniowym okresie próbnym i dziękujemy, że zdecydował się Pan pozostać z nami na dłużej. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Pobieraczek umożliwiał wszystkim pobieranie dowolnych plików w bezpieczny, szybki oraz łatwy sposób. Nasz serwis jest na bieżąco rozwijany i ulepszany.

   Informujemy, iż zgodnie z warunkami zawartej umowy z dnia 30.04.2009 zostanie uaktywniony dla Pana najtańszy dostępny pakiet - Pobieraczek5 - o miesięcznym limicie 5.0 GB. Przypominamy, że dalsze korzystanie z usług naszego serwisu będzie możliwe dopiero po opłaceniu wyżej wskazanego pakietu.

   Pakiet ten posiada 12-to miesięczny okres ważności oraz miesięczny limit 5.0 GB. Zgodnie z warunkami umowy kwota za wymieniony pakiet musi zostać uiszczona za cały rok z góry.

   Niniejszym prosimy o opłacenie pakietu Pobieraczek5 z 12 miesięcznym okresem ważności oraz o miesięcznym limicie 5.0 GB w cenie 94.80 PLN za cały okres obowiązywania.

   Należność należy opłacić w terminie 7 dni od zakończenia Pana okresu próbnego, czyli do dnia 16.05.2009. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną po zalogowaniu na stronie www.pobieraczek.pl (w prawym górnym rogu strony).
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - gracjanroz@gmail.com

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Kończąc, życzymy Panu miłej zabawy oraz owocnego pobierania z Pobieraczkiem.

   Z pozdrowieniami,
   Zespół Pobieraczek.pl

   Moja odpowiedź:

   "Ha! Haha! Hahaha! Ha?"

   Wybaczcie ale dzisiaj mialem mature z anglika i nie mam sily pisac nic bardziej górnolotnego ;p (btw 100% xD)

  •  

   pokaż komentarz

   Tę samą wiadomość wkleiłem w następnym wykopie o Pobieraczku, ale wkleję i tu, aby było jasno i przejrzyście ;]

   Szanowny Panie,

   Niniejszym informujemy, że sprawę przekazujemy naszemu działowi windykacji. Dział windykacji skontaktuje się z Panem drogą elektroniczną bądź przekaże od razu sprawę naszej kancelarii prawniczej, która wyśle Panu stosowny pozew na podany adres.

   Jeżeli się okaże, że adres jest nieprawdziwy albo, że to nie Pan zarejestrował się w serwisie, wówczas zostaną powiadomione właściwe organy ścigania o fakcie popełnienia przestępstwa.
   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

   Adresy IP, z którego nastąpiło złożenie zamówienia oraz prowadzona była korespondencja zostały zapisane razem z dokładnym czasem tych czynności. Usługodawcy internetowi mają obowiązek protokołowania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP.
   Sprawa, więc zostanie w trybie przyspieszonym wyjaśniona.

   Dane podane w trakcie procesu rejestracji w dniu 30-04-2009r. o godz.15:36:57 z komputera o adresie IP: 89.78.129.165 :
   Użytkownik: Roztocki Gracjan
   Adres: Warszawska 14/5
   41-204 Poznań
   Data urodzenia: 1985-03-10
   e-mail: gracjanroz@gmail.com

   W razie dodatkowych pytań proszę odpowiedzieć na tego emaila.

   Dziękujemy za współpracę.

  •  

   pokaż komentarz

   Moja odpowiedź z dzisiaj: (zobaczymy czy odpiszą)

   Witam.
   Od kilku tygodni nie otrzymywałem żadnych ponagleń a jestem bardzo samotny i smutno mi, kiedy nikt do mnie nie pisze.
   Bot, czy nie bot, szablon, czy nie szablon, choćbyście mnie mieli straszyć sądem po nałożeniu czapki "Atfokat", proszę o wiadomość.
   Pozdrawiam

  •  

   pokaż komentarz

   dzisiaj dopiero przeczytałam:

   Szanowna Pani,

   dziękujemy za wysłaną do nas wiadomość.

   moje pytanie brzmiało: dlaczego mam płacić za coś, z czego nie skorzystałam?

   Odpowiadając na zadane nam pytanie informujemy, że naliczona należność
   wynika wprost z cennika znajdującego się w zaakceptowanym przez Panią
   regulaminie.


   ja p.i.e.r.d.o.l.k.u :D

   Zgodnie z § 3. pkt 2 „Korzystanie z Usługi Usenet wymaga
   rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki, polegającej w szczególności na
   podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu
   poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej Usługi Usenet w jednym z
   dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu
   Pobieraczek5.”

   Ponieważ w terminie pierwszych 10 dni obowiązywania umowy nie wybrała
   Pani innego pakietu cenowego, do Pani konta domyślnie został przypisany pakiet
   Pobieraczek5, w którym umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

   Zgodnie z cennikiem znajdującym się w zaakceptowanym przez Panią
   regulaminie pakiet Pobieraczek5 zapewnia możliwość pobierania 5 GB danych
   miesięcznie, przy okresie trwania umowy wynoszącym 12 miesięcy od dnia zawarcia
   umowy. Opłata za jeden miesiąc wynosi 7,90 PLN (słownie siedem złotych
   dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie. Należność pobierana jest
   jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu. Całkowita opłata wynosi
   94,80 zł (7,90 zł X 12 miesięcy).

   W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 58 553
   12 32.

   Z wyrazami szacunku,
   Zespół Pobieraczek.pl

   _bla, bla, bla... kochane wyrazy szacunku

 •  

  pokaż komentarz

  Domena pobieraczek.pl
  Id abonenta nrr1657746532886 (FIRMOWA)
  Serwery nazw ns11.az.pl. [62.146.68.200]
  ns10.az.pl. [62.146.113.3]
  Utworzona 2008.11.25 13:39:01
  Ostatnia modyfikacja 2008.11.25 13:39:01
  Opcja brak
  Registrar AZ.pl Sp.J. Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa
  ul. Sosnowa 6a
  71-468 Szczecin
  Polska/Poland
  +48.91 4243780
  domena@az.pl
  Abonent
  Firma Eller Service
  Eller Service
  Ulica Chłopska 72
  Miasto 80-350 Gdańsk
  Lokalizacja PL
  Telefon +48.514424284
  Ostatnia modyfikacja 2008.11.25

  Adres IP : 94.75.234.25

  DDoS ? :)

 •  

  pokaż komentarz

  A mnie to przypomina rachunek za redtube

  edit: Właśnie się tam zalogowałem, nie mam zielonego pojęcia jak coś stamtąd ściągnąć a gmail umieszcza ich maile w folderze spam:)

 •  

  pokaż komentarz

  A ja mówię tak:
  1. http://www.no-mail.pl/
  2. http://anonymouse.org

  ..i w ramach Pochodu 1-Majowego zakładamy miliony kont na posraczku eee... pobieraczku ku chwale biznesu rąk niepracujących!

 •  

  pokaż komentarz

  k###a mać! Mam ten wykop w obserwowanych i widzę: 33 komentarze. Wchodzę z ciekawość jak rozwija się sprawa, czy coś nowego się wydarzyło. I co?! I, k###a, jakieś ewusie i agusie p$#!#%%ą ciągle to samo. TO SAMO! Po c_uj piszecie ciągle to samo?! Jakbyście przynajmniej ze sobą rozmawiali i dyskutowali. A wy nie, k###a! Nawet nie znacie funkcji "odpowiedz".

  Jak was takie pieprzenie podnieca, to wymieńcie się numerami GG i spadać stąd na GG! WON!

  •  

   pokaż komentarz

   W tym momencie życzę Pobieraczkowi, żeby wydoił z was tą kasę. Chciażby za te g*wna, które nikogo nie interesują, a wy ciągle powtarzacie. Do tego wszyscy macie kolor zielony = nie znacie nawet w 1% zasad udzielania się na wykopie, a chcecie się rządzić!!!
   Jak ktoś z większym stażem wam mówi, że bredzicie, to znaczy, że... zaskakujące: MA RACJĘ!

  •  

   pokaż komentarz

   Jeśli link nie działa, należy go skopiować i wkleić do paska adresu przeglądarki.

   Swoją drogą widać, że firma ta, odpowiednio się przygotowała do tej akcji. Wymagają od pracownika "odporności na stres". Wcale im się nie dziwię...

 •  

  pokaż komentarz

  a po co wy podajecie swoje dane personalne z adresowymi na takich typu stronach ?
  czy też gdziekolwiek w internecie

 •  

  pokaż komentarz

  Taaa, bez mojego podpisu to se moga skoczyc.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam Ja tez otrzymałam coś takiego napisałam do nich że nie życzę sobie takich mailów i żądam wyrejestrowania mnie z tej strony a oni na to że wyrejestrowanie tylko droga elektroniczną za oświadczeniem woli a przepraszam czy to było mało dobitne oświadczenie woli ? Poza tym ja nie wyraziła woli na przedłużanie umowy z nimi !!!
  Ale może ktoś mądry mi napisze czy mam napisać to oświadczanie o wyrejestrowaniu z czegoś na co się nie zgadzałam ?
  Nie wiem czy wiecie ale jest taka możliwość ale trzeba w razie wu się zebrać do kupy

  Wspólnie przed sądem
  Zalety:

  - Jednym pozwem można dochodzić roszczeń jednego rodzaju (opartych na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej), jeśli istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie są wspólne dla wszystkich roszczeń.

  - Wpis sądowy to 2 proc. wartości przedmiotu sporu, a nie minimum 5 proc. – jak w zwykłych sprawach cywilnych.

  - Wyrok nie ogranicza roszczeń osób spoza grupy.

  Pozdrawiam ania

 •  

  pokaż komentarz

  A nie jest to ta sama firma co od programu GOD ?
  Przy okazji, GG cenzuruje, ale tego spamu (z GoD) wyciąć nie potrafi.

 •  

  pokaż komentarz

  Przed chwilą chciałem się zarejestrować przez thor, i o to co mi wywaliło:

  Obecnie rejestracje zza granicy są niemożliwe.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 •  

  pokaż komentarz

  Selvan ty tępy ch$$u może najpierw byś sprawdził czy upubliczniałem maile od pobieraczka. Oszczędzę ci tego NIE UPUBLICZNIAŁEM TU ANI JEDNEGO MAILA.

 •  

  pokaż komentarz

  hej dostałam właśnie maila od tego poj****** pobieraczka haha

  Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 27.04.2009 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

  Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

  Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

  Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 27.04.2009 to 77.115.222.218. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

  Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

  Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  1. Poprzez usługę Dotpay dostępną po zalogowaniu na stronie www.pobieraczek.pl (w prawym górnym rogu strony).
  Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

  2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
  Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - maagdaa2111@o2.pl

  W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

  Z poważaniem,
  Zespół Pobieraczek.pl

  no to jest niby przedsądowe wezwanie do zapłaty
  nie wiem w sumie co mam zrobic
  czytajac wasze komentarze mysle ze poprostu obic ich o du**:)
  tylko mam problem taki ze jesli to nie sa zarty to ja mam przychlapane bo podałam po części prawdziwe dane a po częci nie!!!!!!!!!!!!!
  nie wiem jak wy ale ja sie tym narazie nie przejmuje i radze wam zrobic to samo bo mi to wezwanie do zaplaty przedsadowej to chyba trzecie takie przyszlo :PPP to jakby chcieli to by juz ta sprawe raczej zalozyli:PPP
  przepraszam was za błędy i pozdrawiam:PPP

  •  

   pokaż komentarz

   Eee tam. Olej. Zresztą i tak kazują Ci płacić za coś, czego jeszcze nawet nie dostałeś, bo to 94PLN jest za cały rok, a minęło dopiero kilka tygodni. Jakby chcieli do sąd, to nie pisaliby tych bzdur i nie robili sobie jaj ich preudoprawem.

  •  

   pokaż komentarz

   Czyli jednak czytają wykop, bo już nie wysyłają pozwów do ludzi, tylko do "właściwego miejscowo sądu".

 •  

  pokaż komentarz

  Zieloni: jeśli mam wielką prośbę: wstawiajcie te maile na

  http://pokazywarka.pl , a tutaj po prostu dawajcie linki...

  Obiecujemy, że też będziemy je czytać i chętnie Wam pomożemy!

 •  

  pokaż komentarz

  http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20021441204&type=3&name=D20021204Lj.pdf

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje,
  umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:
  2) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  -----------------

  Jak widać prawo gwarantuje Wam zerwanie umowy w każdej chwili.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja bym sugerował to samo co przy instalacji windowsa - zachęcić kota do zaakceptowania :) a cał proces uwiecznić w pliku wideo - w razie czego mogę powiedzieć że ja nic nie wypełniałem, a kot nie mój :) Wszystko już przechodziło na głównej:
  http://www.wykop.pl/link/146777/jak-zainstalowac-program-bez-akceptowania-jego-licencji

 •  

  pokaż komentarz

  hej . chciałabym się dowiedzieć czy komuś naprawdę przyszło wezwanie do sądu albo coś...? proszę odpiszcie. martwię się..

 •  

  pokaż komentarz

  Ściągam genialną polską wersję Opery z wbudowaną obsługą sieci Tor (zepewniającą anonimowość):

  http://archetwist.com/pl/opera/anonimowo

  przez OperaTor'a wchodzimy na stronę:
  http://pobieraczek.pl/
  przy rejestracji wpisujemy dowolny adres email w domenie @mailinator.com
  Konto aktywujemy sprawdzając dany adres email na stronie:
  http://www.mailinator.com/

  I jak najszybciej wykorzystujemy przydzielony nam przez Pobieraczka transfer. Potem zakładamy kolejne próbne konta i tak dalej... :)

  Dzięki nam szybko mogą zwinąć interes :)

  •  

   pokaż komentarz

   Więc do dzieła :) Właśnie zarejestrowałem w ten sposób kilka kont. Patrzę też na statystyki i od rana wykonałem na nich pinga 40 000 razy i założyłem 1000 nowych kont korzystając ze skryptu w powiązanych :) Tylko że musi być nas więcej!

  •  

   pokaż komentarz

   Genialny FireFox też obsługuje Tor'a (wtyczka) odpalony na genialnym Linuksie, na genialnym XP SP3 i nawet na "gienialnej" Viście.

 •  

  pokaż komentarz

  HAKERZY WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ I ZAŁATWMY TEGO NACIĄGACZKA! będzie to naprawdę szczytny i ambitny cel ku zadowoleniu wszystkich!
  Ps. sam bym się przyłączył tylko nie wiem w jaki sposób....go załatwić....

 •  

  pokaż komentarz

  ok to ja tez napisze takie oświadczenie o rezygnacji . Ale masz racje trzeba sprawdzić ich w KRS , a takie prawo ma każdy trzeba tylko zgłosić się do odpowiedniego KRS-u dla danego obszaru taki wgląd jest darmowy

 •  

  pokaż komentarz

  no to teraz wykopowa spolecznosc ma szanse sie pokazac, pytanie czy uzytkownicy wykopu sa az tak zdeterminowani w dzialaniu (jak i zorganizowani) zeby wspolnymi silami mogli zatopic takie dziadostwo?

 •  

  pokaż komentarz

  Byłam u rzecznika praw konsumenta i powiedział mi abym dała sobie siana. Aby zlecić policji znalezienie naszego ip muszą mieć zgodę prokuratury. Ale aby ją zdobyć, muszą mieć nasze prawdziwe dane osobowe. Policji to rybka że jakaś prywatna, nie publiczna firma ma jakiś problem. I CO? Będą masowo szukać 10 000 adresów ip?

  •  

   pokaż komentarz

   Jak mają twoje IP, to bardzo łatwo mogą Cię znaleźć, sprawdzą kto jest twoim usługodawcą internetowym, to nie jest żaden problem. A skoro już wiedzą gdzie, to co za problem złożyć tam pismo o podanie danych

  •  

   pokaż komentarz

   My już od dawna Wam piszeszmy, żebyście, jak napisałaś, "daliście sobie siana".

  •  

   pokaż komentarz

   Ja byłam cała w euforii bo wydawało mi się, że się już pozbyłam oszukaczka. Niestety, wysłali mi e-mail, o przyjęciu rezygnacji, po czym po kilku dniach kolejny e-mail - przedsądowne wezwanie do zapłaty.
   Ja też już zaczynam się zastanawiać czy dla świętego spokoju im nie zapłacić, bo co będzie, jak za pół roku wystąpią masowo do sądu.
   Może i wygramy w sądzie, ale po co niepotrzebny stres i nerwy.
   A gdyby czasem wygrali...
   Odsetki ustawowe są coś ok 30% w skali roku zdaje się - gdzie zarobią tak duże odsetki ?

   Mi się wydaje, że jak dostaliśmy 1 maila, to było się nie odzywać, nie odpisywać i skasować e-mail, nie mieli żadnego potwierdzenia, że dostawaliśmy te e-maile.
   A jak już zaczęliśmy pisać, prosić o zerwanie umowy, to tym samym potwierdziliśmy, że wiemy o tej umowie i że ją zawarliśmy.
   Jedyne co możemy teraz zrobić to wysyłać maile do znajomych, aby nie nacięło się więcej osób, bo oszukaczek siedzi i zaciera rączki.
   A serwer to oni mają w Amsterdamie, ale maile od nich to przychodzą z głębi oceanu.

  •  

   pokaż komentarz

   A serwer to oni mają w Amsterdamie, ale maile od nich to przychodzą z głębi oceanu.
   To tak jak twoje doris... czy to nie dziwny zbieg okoliczności?

  •  

   pokaż komentarz

   @DORIS123:
   Jak mają twoje IP, to bardzo łatwo mogą Cię znaleźć, sprawdzą kto jest twoim usługodawcą internetowym, to nie jest żaden problem. A skoro już wiedzą gdzie, to co za problem złożyć tam pismo o podanie danych

   A od kiedy to usługodawca może byle komu udostępniać dane osobowe na podstawie IP?
   Jak to zrobi to sam się pogrąży i można wytoczyć mu proces o odszkodowanie.
   Operator może podać dane z IP tylko i wyłącznie na podstawie nakazu sądu !!

 •  

  pokaż komentarz

  Tez mi napieraja na maila ;}. mam pewien pomysl jak komus sie nudzi, a najlepiej wiekszej liczbie osob jest pewien program Hitfaker, tylko potrzebna jest jedna osoba ktora zaktualizuje liste adresow ip. program sam wykonuje polaczenia poprzez proxy. Jak by wlaczylo ten program powiedzmy 100 osob :} to w bardzo krotkim czasie nastapilo by jakies 100000 - 200000 wejsc na strone :].

 •  

  pokaż komentarz

  Zróbmy tak:
  Jeśli masz mniej jak 13 lat
  Twoja umowa automatycznie jest nieważna, tak stanowi prawo w Polsce że dzieci nie mogą zawierać takich poważnych umów. Są one automatycznie anulowane. Moga was zatem jedynie pocałować w dupe a nie kazac płacić

  Jeśli masz 13-17 lat
  Zawarcie takiej umowy jak z pobieraczkiem WYMAGA potwierdzenia od rodziców. Jesli oni nie wyrażają zgody to umowa automatycznie przestaje być ważna. Tz zawierając umowę MUSISZ od razu przedstawić pismo od rodziców lub opiekuna prawnego że oni/on przejmują odpowiedzialnośc prawną za tą umowę. Jeśli więc nie masz takiego papierka a zawarłeś umowę to pobieraczek może cie pocałować w dupe bo umowa jest nieważna.

  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią
  To masz pecha. Wszystko zależy od tego czy podałeś prawdziwe czy fałszywe dane:

  Prawdziwe dane - pisz polecony za potwierdzeniem odbioru do siedziby pobieraczka z pismem że rezygnujesz z umowy. Masz na to zgodnie z polskim prawem 30 dni co najmniej (gdzieś wyżej chyba nawet wspominali ze 3 miesiace, nieważne). Jesli napisałeś list przed upływem 30 dni pobieraczek moze cie pocałowac w dupe bo rezygnację MUSI przyjac bez względu na to co oni sobie tam napisali w regulaminie.

  Fikcyjne dane - mozesz przedstawić prawdziwe dane i postąpić jak wyżej. Albo to olać tak po prostu.

  Inne pytania:

  Czy ta umowa w ogóle jest ważna?
  Nie. Zgodnie z prawem powinno się klientowi (Tobie) wysłać listownie potwierdzenie umowy wraz z twoimi danymi osobowymi bo Maila można spreparować od ręki i nie ma on żadnej wartości prawnej :p

  Skoro umowa jest nieważna to po co te wcześniejsze punkty?
  JAk zadajesz takie kretyńskie pytanie to jesteś zbyt młody aby to zrozumieć. Przyjmij że mi sie chciało i/lub miałem do uja dosyć pieprzenia w tym temacie.

  KONIEC KURNA TEGO BAJZLU

 •  

  pokaż komentarz

  guma1...wesołych świąt:P

 •  

  pokaż komentarz

  Niech sobie koleś poczyta o klauzulach abuzywnych.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie wydaje mi się by to był taki akurat przypadek. Chwyt dobrze znany i chętnie stosowany na całym świecie, tyle tylko, że z użyciem karty kredytowej - podajesz dane karty, możesz przez X korzystać za darmo, jeśli nie zgłosisz rezygnacji zostanie pobrana opłata.... Dobra rada - czytać regulaminy.
   A co do nielegalnych plików - oni dają dostęp do plików z Usenetu, nie ma w tym nic nielegalnego.

 •  

  pokaż komentarz

  hej... padłam ofiara pobieraczka i od razu mówię, że mam 15 lat, ale do tej sprawy podchodze powaznie :)
  Na początku się troszkę przestraszyłam xD
  03.06.09r dostałam przedsądowe wezwanie do zapłaty...
  do dziś ciisza, zero kontaktu ze strony nabieraczka ;]
  jak narazie nawet nie mam zamiaru im płacić.
  mam juz przygotowane odstąpienie od umowy i jutro mam zamiar je wysłać...wiem ze pewnie to nie pomoże, bo będą się upierać przy swoim 10-cio dniowym okresie na wypowiedzenie umowy, ale spróbować mozna... pisałam tez pod e-mail bok@.....(na pewno to znacie heheh) i za każdym razem kiedy otrzymywałam odpowiedź to po 1. zawsze była mowa że umowa to umowa i miałam 10 dni. po 2. więcej nic nie zrozumiałam ;]]

 •  

  pokaż komentarz

  ee nic nie moga zrobic Ci z pobieraczek

  pewnie i tak sami maja nielegalne filmy

  a ich IPB forum nie ma licencji tylko jest nulled :D

  •  

   pokaż komentarz

   Na ich forum można znaleźć takie info: "W dni robocze w godz 9-17 czynne jest nasz Biuro Obsługi Klienta i można telefonicznie (058-553 12 32) lub poprzez Live Support (dostępny na stronie www.pobieraczek.pl/pomoc ) otrzymać pomoc konsultanta przy konfiguracji programu". Można dzwonić gdyby ktoś chciał dochodzić się swoich praw :)

  •  

   pokaż komentarz

   ale ja podałem prawdziwe dane i nie wiem czy mam to olać czy nie proszę pomóż mi

 •  

  pokaż komentarz

  witajcie.
  Też mam problem z pobieraczkiem i juz danwo minął mi termin ostatecznego dnia do zapłaty ok 100 zł.
  Już jakiś czas temu dostałem przedsądowe wezwanie do zapłaty i dali mi 3 dni, a minął przynajmniej tydzień:]
  Wiem, że to oszuści i dlatego nic nie zapłace.
  Ale przy okazji koresponduje z taką panią z pobieraczka, "Agnieszka" się nazywa.
  Przytocze Wam maila jakiego mi napisała - ja z tego nic nie rozumie :]

  Ja jej napisałem:

  Widze, że jednak nie potrafi Pani czytać ze zrozumieniem.
  Złożyłem rezygnacje z umowy, mam do tego pełne prawo.
  A czas na wypowiedzenie wynosi 3 miesiące a nie 10 dni, które żeście
  sobie wymyślili.
  Bo potwierdzenia pisemnego zawarcia umowy nie było więc mam 3 miesiące od
  daty jej zawarcia, chociaż ciężko to nazwać zawarciem umowy.
  Tak więc nie rozumie po co się dalej upieracie przy swoim, skoro nie macie
  racji.
  Ja mam kopie maila z wypowiedzeniem i już nic więcej mnie nie interesuje.
  Wiem, że mam racje, a jeśli dalej będziecie mnie nękać mailami i
  pogróżkami, to sprawa zajmie się mój prawnik i koledzy z DAS-a.
  I co wy mi tu wyjeżdżacie z jakimiś paragrafami?

  Zgodnie z art. 353[1] kodeksu cywilnego: Strony zawierające umowę mogą
  ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel
  nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
  współżycia społecznego.
  Tak się składa, że treść "umowy", którą żeście ułożyli oraz cel
  umowy sprzeciwia się ustawie(bo są 3 miesiące na rezygnacje a nie 10 dni) i
  narusza zasady współżycia społecznego.
  Tak więc możecie mi tylko podziękować, że jestem wyrozumiały i jeszcze
  Was nie pozwałem o:
  wyłudzanie pieniędzy,
  formułowanie umów, które mają na celu oszustwo,
  niedopracowany regulamin, który celowo wprowadza w błąd,
  szykanowanie mnie.
  A tak na marginesie to chciałbym usunąć konto z Waszego serwisu.
  Proszę mi udostępnić tą opcję, bo posądzę Was o przymusowe
  przechowywanie moich danych osobowych i brak możliwości usunięcia konta.
  Pozdrawiam

  A ona odpisała:

  Drogi użytkowniku,

  W odpowiedzi na Pana zgłoszenie niniejszym zawiadamiamy, iż w chwili
  obecnej odstąpienie od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  nie jest możliwe.

  Proszę przyjąć do wiadomości informację, iż firma Eller Service s. c.
  działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

  Przepisy powyższej ustawy stanowią podstawowe źródło wzajemnych praw i
  obowiązków stron związanych z wykonywaniem działalności polegających na
  świadczeniu i odbiorze usług drogą elektroniczną i stanowią lex
  specialis w stosunku do innych regulujących stosunki polegające na świadczeniu
  usług ustaw, w tym co wynika z brzmienia art. 11 ustawy w szczególności
  przepisów kodeksu cywilnego. Art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną stanowi, iż usługodawca świadczy usługi drogą
  elektroniczną w sposób zgodny z regulaminem. Należy nadmienić, iż regulamin jest
  cały czas dostępny na stronie internetowej i każdy użytkownik przed
  podjęciem decyzji o zawarciu umowy powinien zapoznać się z jego treścią. Zgodnie
  z § 4 Regulaminu regulującym sposób zawierania i rozwiązywania umów o
  świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zostaje zawarta poprzez
  rejestrację danych potencjalnego usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie r
  ealizacji usługi Usenet na wskazanej na stronie formularzu rejestracyjnym.
  Wskazać należy, iż ani powyższy Regulamin, ani ustawa o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną nie zastrzegają dla ważności umowy ani formy
  pisemnej, ani tym bardziej pisemnego potwierdzenia jej istotnych elementów -
  zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy świadczenie usługi drogą
  elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na
  odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,
  przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
  przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest
  w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
  telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
  telekomunikacyjne. Wobec powyższego podnoszony przez Panią argument dotyczący obowiązku
  potwierdzenia przez usługodawcę na piśmie informacji, o których
  mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę

  •  

   pokaż komentarz

   a tu dalsza część wiadomości, bo mi obcieło:

   wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.
   U. 2000, nr 22, poz. 271) jest niezasadny i nie znajduje uzasadnienia.
   Ponadto wskazać należy, iż z natury stosunku prawnego, jakim jest świadczenie
   usług „Usenet”, wynika, że jego byt realizuje się poprzez dostęp do
   sieci Internet oraz posiadanie stacji roboczej (komputera) wyposażonego w
   system operacyjny, na którym możliwe jest użytkowanie udostępnianych na
   rynku programów komputerowych realizujących funkcję czytnika Usenet. Wobec
   powyższego sprzecznym z właściwością stosunku prawnego byłoby
   uzależnianie ważności takiej umowy od potwierdzania jej istotnych elementów
   usługobiorcy w tradycyjnej pisemnej formie. Wskazać należy, iż fakt zawarcia umowy
   z Eller Service został potwierdzony poprzez rejestrację i akceptację
   warunków Regulaminu, wobec czego nie było potrzeby ponownego ich prze
   syłania, tym razem w tradycyjnej formie pisemnej.
   Odnosząc się do powoływanego przez Panią braku poinformowania w momencie
   podpisywania umowy o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia
   jej zawarcia informujemy, iż twierdzenie to jest niezasadne i nie znajduje
   odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pragniemy zwrócić Pani uwagę na § 4
   ust. 6 Regulaminu świadczenia usług „Usenet”, który wyraźnie wskazuje
   termin na odstąpienie od zawartej umowy.
   Jednocześnie jedynie informacyjnie wskazać należy, iż w powyższym
   przypadku powoływanie się przez Panią na art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie
   niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
   przez produkt niebezpieczny jest działaniem chybionym z uwagi na fakt, iż
   świadczone przez nas usługi nie mieszczą się w katalogu wskazanych w
   powyższym przepisie usług. Obowiązek informowania konsumentów o braku
   możliwości odstąpienia od umowy (jeżeli oczywiście strony umowy nie umówiły się
   inaczej) aktualizuje się wyłącznie w przypadku zawierania jednej z umów
   szczegółowo określonych w art. 10 ust. 3 ustawy.
   W świetle powyższego, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu odstąpienie od
   umowy możliwe było tylko i wyłącznie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia,
   a w chwili obecnej składanie przez Panią w tym zakresie oświadczeń nie
   wywołuje już zamierzonych przez Panią skutków prawnych.
   Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty
   wynikającej z przesłanego na Pani adres mailowy wezwania do zapłaty.

   Z pozdrowieniami,
   Zespół Pobieraczek.pl

   Tak więc są uparci i dalej próbują mnie naciągnąć na kase, ale nie ugne sie:]
   Twierdza uparcie, że nie mogłem zrezygnować w terminie póxniejszym niż 10 dni testowych, ale ja wiem swoje i już.
   Napiszcie jak tam wasze indywidualne zmagania z tymi oszustami.
   Czy ktoś dostał jakieś wezwanie na dres podany przy rejestracji, albo czy policja Was szukała po IP?
   Musimy z nimi walczyć, bo zbyt wielu ludzi zostało oszukanych.
   pozdrawiam
   sloup

  •  

   pokaż komentarz

   To tej pory nie pojawił się ani jeden wiarygodny głos osoby, która miałaby mieć sprawę w sądzie lub na policji.

  •  

   pokaż komentarz

   do sloup: Czy mogłbys mi przesłać formularz lub wzór wypowiedzenia takiej umowy?? (ewaz76@op.pl) byłabym wdzięczna,poniewaz nie mam zamiaru płacić ale chciałabym wykonac jakikolwiek krok w tym kierunku.pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  NO k!%%A PRZESTANCIE PISAC w kolko to samo bo mi juz witki opadają. CZYTAC KURNA CO PISZE I NIE ŚWIRUJCIE
  Jeśli masz mniej jak 13 lat
  Twoja umowa automatycznie jest nieważna, tak stanowi prawo w Polsce że dzieci nie mogą zawierać takich poważnych umów. Są one automatycznie anulowane. Moga was zatem jedynie pocałować w dupe a nie kazac płacić

  Jeśli masz 13-17 lat
  Zawarcie takiej umowy jak z pobieraczkiem WYMAGA potwierdzenia od rodziców. Jesli oni nie wyrażają zgody to umowa automatycznie przestaje być ważna. Tz zawierając umowę MUSISZ od razu przedstawić pismo od rodziców lub opiekuna prawnego że oni/on przejmują odpowiedzialnośc prawną za tą umowę. Jeśli więc nie masz takiego papierka a zawarłeś umowę to pobieraczek może cie pocałować w dupe bo umowa jest nieważna.

  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią
  To masz pecha. Wszystko zależy od tego czy podałeś prawdziwe czy fałszywe dane:

  Prawdziwe dane - pisz polecony za potwierdzeniem odbioru do siedziby pobieraczka z pismem że rezygnujesz z umowy. Masz na to zgodnie z polskim prawem 30 dni co najmniej (gdzieś wyżej chyba nawet wspominali ze 3 miesiace, nieważne). Jesli napisałeś list przed upływem 30 dni pobieraczek moze cie pocałowac w dupe bo rezygnację MUSI przyjac bez względu na to co oni sobie tam napisali w regulaminie.

  Fikcyjne dane - mozesz przedstawić prawdziwe dane i postąpić jak wyżej. Albo to olać tak po prostu.

  Inne pytania:

  Czy ta umowa w ogóle jest ważna?
  Nie. Zgodnie z prawem powinno się klientowi (Tobie) wysłać listownie potwierdzenie umowy wraz z twoimi danymi osobowymi bo Maila można spreparować od ręki i nie ma on żadnej wartości prawnej :p

  Skoro umowa jest nieważna to po co te wcześniejsze punkty?
  JAk zadajesz takie kretyńskie pytanie to jesteś zbyt młody aby to zrozumieć. Przyjmij że mi sie chciało i/lub miałem do uja dosyć pieprzenia w tym temacie.

  Edit:
  A namierzanie po IP?
  JAsne, namierza, ciebie, twojego kota, siostrę, psa i świnkę morską też. Namierzyć to oni se kurna moga obiadek w lodówce. TAK da się namierzyć, ale jeśli oni to zrobiua to strzelą sobie od razu w łeb. Udostepniają NIELEGALNE dane więc jak ktos bedzie mial przesrane to oni.

  DAJCIE JUZ KURNA SWIETY SPOKOJ TEMU TEMATOWI. AMEN, FINITO, KONIEC, RAUS, KAPLICA, END, WSZYSTKO WYJAŚNIONE DO JASNEJ ANIELKI WIEC PO GRZYBA JESZCZE PISAC

  KONIEC KURNA TEGO BAJZLU

 •  

  pokaż komentarz

  LITOŚCI!!! ZAMKNIJCIE TEN TEMAT W &%^ ALBO ****** BO SIĘ BURDEL ROBI ZE NIE WSTRZYMAM.

  Drogie dzieci neo: macie LINK JAK WÓŁ do forum IDG gdzie WSZYSTKO ale to KUR** WSZYSTKO wyjasniono. Pokazano wasze pisma etc.

 •  

  pokaż komentarz

  Co prawda mojej koleżanki rodzice są radcami prawnymi, ale by mi było głupio tak gadać :P

 •  

  pokaż komentarz

  żałosne... macie zamiar sie tak cały czas kłucić...? ;/
  mi nie zależy na jakimś tam innym koloze czcionki, nie mam zamiaru spamować tylko chcę się wkońcu czegoś dowiedzieć x/
  a i jedno pytanko... kiedy zarejestrowaliście się na pobieraczku? Bo chciałabym zobaczyć od kiedy mniej więcej czekacie na to wezwanie ^^ heh...

 •  

  pokaż komentarz

  o Boże !!!, jest już październik, a pobieraczek nadal robi was w hu&a ??? Hahahha, no nie mogę, głupota niektórych polaków nie zna granic !!!!!!!!

 •  

  pokaż komentarz

  Jak rozwiązać problem z pobieraczek.pl - analiza przepisów prawa. Przeczytajcie do końca a może Wam się przydać.

  Przepisy prawa przewidują możliwość odstąpienia od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Poniżej przedstawię pokrótce analizę tych przepisów, które mogą być przydatne tym z Was, którzy złapali się na rzeczony serwis. UWAGA: z możliwości opisanej powyżej mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby, które: 1. zawierając umowę z obieraczek.pl (rejestrując się do ich systemu) podały prawdziwe dane 2. które po zarejestrowaniu się nie otrzymały od pobieraczek.pl pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy.
  Punktem wyjścia dla dalszych rozważań są przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.- polecam akty prawne ze strony www.sejm.gov.pl , są na bieżąco aktualizowane), zwaną w dalszej części ustawą o ochronie konsumentów. Umowa taka jak z pobieraczek.pl jest umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (przedmiot takich umów reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), która w świetle ustawy o ochronie konsumentów jest jednocześnie umową zawieraną na odległość – art. 6 ust. 1 tej ustawy. Ma to doniosłe znaczenie dla tych wszystkich, którzy taką umowę zawarli, gdyż w przypadku zawarcia umowy na odległość konsument ma prawo do odstąpienia od takiej umowy, bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy – art. art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów. Jeśli ten termin już upłynął jest jeszcze jedna możliwość, a mianowicie na mocy tej ustawy pobieraczek.pl (jego właściciele) są zobowiązani do dostarczenia konsumentowi pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy (art. 9 ust. 3), a potwierdzenie to musi zawierać dane określone w art. 9 ust. 1 tej ustawy. I teraz najważniejsze: W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy oświadczenie usługą elektroniczną. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty. Innymi słowy jeśli, ktoś z Was zawierając umowę z pobieraczek.pl podał prawdziwe dane, a jednocześnie po zawarciu umowy nie otrzymał pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy z tymi danymi (wiadomość mailowa od przedsiębiorcy nie wystarczy, to musi być papier od przedsiębiorcy), wtedy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia. Jeśli z prawa do odstąpienia skorzysta umowę uważa się za niezawartą, a konsument nic płacić nie musi.
  I jeszcze jak złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu: na piśmie z podaniem swoich danych (dlatego mogą to zrobić tylko osoby, które zawierając umowę podały prawdziwe dane) wyraźne oświadczenie, że odstępuję od umowy takiej a takiej, zawartej w dniu takim a takim, podać datę sporządzenia oświadczenia i się podpisać!!!. Można powołać się na artykuły ustawy podane powyżej. Ważne: oświadczenie o odstąpieniu zaleca się wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – w ten sposób będzie dowód na to, że oświadczenie złożyliśmy w terminach powyższych i że dotarło do przedsiębiorcy. Dane przedsiębiorcy stojącego za pobieraczek.pl są podane na tej stronie.

  I jeszcze raz podkreślam – z powyższej możliwości mogą skorzystać tylko Ci, którzy podali prawdziwe dane i nie otrzymali pisemnego (mail z info od pobieraczek.pl nie jest pisemnym potwierdzeniem zawarcia umowy) potwierdzenia zawarcia umowy.

  Pozdrawiam

  •  

   pokaż komentarz

   Dzięki za poradę-masz duży plus.

  •  

   pokaż komentarz

   Do Cogito 1982!
   Widzę,że jesteś w tym temacie obeznany-coś tam naskrobałem czy może tak być:
   XXXXXX, dnia 2009/06/19

   Walenty Oszukany
   XX-XXX Txxxxxx
   xxxxxxxxxxxxx

   Do Eller Service S.C
   z siedzibą w:
   Gdańsku
   ul. Chłopska 72

   Podanie w sprawie odstąpienia od umowy na usługę
   w trybie natychmiastowym

   Uprzejmie proszę o rozwiązanie „ umowy” zawartej przez rejestrację na stronie
   „www.pobieraczek.pl” w dniu 2009/05/10 .
   Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”
   Artykuł 9 ust.3 nakłada na wyż.wym. firmę obowiązek przysłania mi drogą pocztową-
   (kurierem ),listem „za poświadczeniem odbioru” pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy.
   Wyżej wymienionego pisma do obecnej chwili nie otrzymałem - co daje mi - na mocy
   rzeczonej ustawy termin trzech miesięczny na rezygnację z Waszych usług-
   czytaj - odstąpienie od umowy.
   List mój jest następstwem wysłanego do Was e-maila z prośbą o rezygnację z usług
   w dniu 01/06/2009 i Waszą odpowiedzią 05/06/2009r.

   ..........................
   (podpis)

 •  

  pokaż komentarz

  wykopeczek.pl
  googlaczek.pl

 •  

  pokaż komentarz

  A wiec bardzo dziekuje:)Moze powiem rodzicom,ale i tez udostepnie im do przeczytania wasze komenty:)Dziekuje.I przyokazji troszke sie doczytalam ze oni nie udostepniaja legalnych plikow dlatego mieliby troszke trudno zglosic was do sadu:)Chyba nie ma sie czego bac,NaRaZie...A mgoa wpisac do KRD?

 •  

  pokaż komentarz

  Czytając to forum odnoszę wrażenie że wiele osób nie potrafi ze zrozumienie czytać wpisywanych tutaj postów.Jeżeli ktoś zasugerował zgłaszać do UOKiK to zgłaszać a nie wypisywać bzdury,mieszać i mataczyć.Jeżeli napłyną setki zgłoszeń do UOKiK to nabieraczek bardzo szybko zniknie z internetu.Jeśli ktoś mówi nie płacić to nie płacić.

 •  

  pokaż komentarz

  Z forum gazeta.pl
  Uwaga - jest problem. Moja siostra właśnie dzisiaj wróciła z sądu z wyrokiem w
  garści: zasądzone 95 zł + 350 zł kosztów sądowych. Razem 445zł
  Zalogował się jej mąż i zapomniał o tym. Nie było tłumaczenia. Doszli po IP i
  tyle. Siostra nie miała adwokata, ale na korytarzu w sądzie usłaszała, że goście
  mają znakomitych prawników i wszystkie takie sprawy wygrają. Ponoć tylko po to
  załozyli firmę, aby wyciagać pieniądze od naiwnych

  Sama czekam, bo też sie zalogowałam... _
  Ciekawe tylko, czy to prawda ;-)

  edyta: http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=584&w=94092768&a=94394402

  •  

   pokaż komentarz

   Jakby były na to dowody ze ten post z gazety to prawda, to trzeba by pomyslec poważniej o tym ddosie. Oni naród w ch... robią, to naród powinien zrobić ich...

  •  

   pokaż komentarz

   Inna wypowiedź:
   23 kwietnia otrzymałem identycznego e-maila jak kinga2110.A
   następnego 29 kwietnia 2009 z pogrózkami o interwencji kancelarii
   prawnej a nastepnie sądu. Wyslałem kilkanaście e-maili na adres e-
   mailowy pobiearczka w zamian otzrymalem wyrazy szacunku i ani slowa
   na temat moich zapytań. Wyslałem nawet te 94,80PLN przekazem
   elektronicznym.I nic zadnego potwierdzenia. 4 maja 2009 zglaszam
   sprawe na policji o dokonanie przestepstwa komputerowego. Zgłoszę
   równiż tę sprawę do rzecznika konsumentów w moim mieście.Niech w
   końcu policja lub rzecznik zajmie się takimi oszustami.
   E-maile z pogrózkami są wysyłane w godzinach miedzy 03 a 04 rano.
   Ciekawe ktora firma pracuje w nocy.Jezeli jest wiecej takich
   oszukanych i zastraszanych osób niech się zjednoczą w działaniach
   nad wyeliminowaniem z internetu tego rodzaju firm.Z ciekaweści
   chciałem sprawdzić ofertę tego POBIERACZKA i zarejestrowałem się, a
   potem zapomniałem o tym ich 10 dniowym terminie bezpłatnym. I stało
   się.Nie ściągnąłem od nich ani jednego bajta nie mówiąc o
   oferowanych przez nich gigabajtach. należy zalatwic tych cwaniaków.
   Pozdrawiam piet-a45


   Ekhm... Panowie, robimy coś z tym? ;-)

  •  

   pokaż komentarz

   te posty to stek bzdur napisanych przez pobieraczka abyśmy się bali i płacili.

   ddosujta ich aż padną z wrażenia.

  •  

   pokaż komentarz

   przecież to śmierdzi jak psia kupa
   Widać że pisane przez kogoś komu zależy na sianiu strachu i wyciąganiu pieniędzy
   Precz z oszustami!

 •  

  pokaż komentarz

  Przy wypelnianiu formularza pierwsze zdanie stoi "Tak, chcę testować przez 10 dni!" i tyle, nie ma nic o automatycznym przedluzaniu umowy wiec moim zdaniem podpisujesz "umowe" na 10dni testowych - darmowych..

 •  

  pokaż komentarz

  A ja leje na tych LESZCZY, niech mi któryś do domu przyjedzie to zobaczymy czy jest taki twardy i chociaż jedną rynde ze mną wytrzyma he he. a maile będe im słał długo i namiętnie.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam

  Wyslalem link do wspomnianego watku do Dziennika Internautów. Oni wiele razy pomogli. Mam nadzieję że i tym razem chociaż im cos doradzą.

 •  

  pokaż komentarz

  Oferują dostęp do serwerów a raczej jednego serwera tzw binarnych grup dyskusyjnych.Np na astraweb.com za 120 GB danych płaci się 25 $.Podobne ceny są wszędzie.Potrzebny jest jeszcze czytnik grup np GrabIt,oraz strona która indeksuje zawartość grup np. binsearch.com .Rzeczywiście ściąga się cały czas pełną prędkością łącza bo to nie http ani p2p.Ich pomysł na biznes jest prosty wykupują klientowi konto na takim serwerze i sprzedają 2x drożej.Mankamentem jest mała ilość polskich materiałów na grupach.Teraz poprawili retencję czyli czas przechowywania plików do 250 dni wcześniej było ok. 120.We Wrocławiu w dawnej sieci e-wro czyli teraz Dialogu prędkości dochodzą do 90 Mbit

 •  

  pokaż komentarz

  elaitadek
  No i jasne żo to wielkie oszustwo , ale napisz czy ty wysyłałeś do nich oświadczenie woli o rezygnacji z tych ich usług (których oczywiście nie zamawiałeś) czy dałeś sobie z tym spokój . Ponieważ ja się obawiam że jak napisze coś takiego to tak jak bym się przyznała do zamówienia ich usług .

  •  

   pokaż komentarz

   Tak wysłałam do nich oświadczenie woli o rezygnacji z ich usług ,ale niestety nie przyniosło to oczywiście żadnego skutku.Nadal dostaję e-maile z tym ich prawniczym bełkotem,jakby nie potrafili po ludzku pisać.Zamierzam do nich napisać żeby przysłali mi na e-maila dokładny adres firmy,regon,nip i gdzie jest firma zarejestrowana gdyż chciałabym sprawdzić ich wiarygodność w Krajowym Rejestrze Firm.

 •  

  pokaż komentarz

  Gdzie jest Policja gdzie jest prokutatura która tak chętnie kara za nawet drobne wykroczenia.A przecież te organy Państwowe mają ustawowy obowiązek wszczynać postanowienia o wyjaśnieniu spraw na podstawie doniesień prasowych i internetowych.Przecież internet i prasa lokalna jest zasypywana doniesieniami obywateli o nadużyciach i łamaniu prawa przez portal Pobieraczek ! A może sie mylę? być może są już wykonywane czynności wyjaśniające?W każdym bądż razie nie należy tego lekceważyć i domagać się konsekwentnie rozwiazania tej afery przez organa Państwowe.

 •  

  pokaż komentarz

  wg mnie to oszuści i naciągacze .

  edit : chociaż właściwie jakaś tma informacja jest

  Informacja dla klientów
  Podczas 10-dniowego darmowego okresu próbnego przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia zamówienia (fax, email itp.). Po upływie 10-dniowego okresu próbnego ważność umowy od 3 miesięcy i koszt od 7,90 PLN miesięcznie.


  ale jak oni niby komuś zagrożą ?

 •  

  pokaż komentarz

  mam radę dla tych co zapłacili, słuchajcie uważnie, weźcie wykopcie wielki dół, wleźcie tam i się k!$%a zakopcie!!!!!!!!, to będzie dla was najlepsze rozwiązanie!!!!!!!!!!

 •  

  pokaż komentarz

  sprawdzałam poczte i nie dostałam nastepnego wezwania a ostatnie czyli pierwsze miałam tydzien temu

 •  

  pokaż komentarz

  witam! ja dostalam juz przedsadowe wezwanie do zaplaty..ale sama nastraszylam ze zrobie im reklame na cala polske oglaszajac ich "rzekomo wspanialy" programik do telewizji a poza tym rozmawialam ze znajomym Radca Prawnym i ta cala smieszna ich umowa nas do niczego nie zobowiazuje poniewaz nie ma tam naszego podpisu:))

 •  

  pokaż komentarz

  Kukulusia, czemu ty jakąś psychozę tworzysz?
  Będziesz kobietę ganiać po rzecznikach bo jakiś d%%!# z kilkoma komputerami w piwnicy maile rozsyła?

  Wyrzucić maile, oznaczyć jako spam i nie przejmować się niczym.

 •  

  pokaż komentarz

  Daj sobie na luz tak jak większość.

 •  

  pokaż komentarz

  jak na razie dostałam tylko 2 ostrzeżenia na maila. ale nie wiem co robić dalej.. na pewno im nie zapłacę..! ale trochę się boję tego sądu, chociaż to jest nie zbyt wiarygodne żeby o 94 zeta robić komuś sprawę w sądzie..

 •  

  pokaż komentarz

  Mam taką małą prośbę. Czy mógłby ktoś podać wzór jak mogę rozwiązać tą ich śmieszną umowę. Coś tam że trzy miesiące, odstąpienie od umowy i jakos tak. Bardzo prosze

 •  

  pokaż komentarz

  DOgi teraz kilka słów krytyki tylko się nie obraź
  Po pierwsze to po co się udzielasz skoro nie jesteś w żaden sposób powiązany z tematem.
  Po drugie nie napisałeś ani jednego komentarza, który by coś wniósł do sprawy a to co robisz to się nazywa spam i nabijanie postów aby nie być zielonym.
  Chcesz nabijać posty to znajdź temat, który będzie cię dotyczył tyle ode mnie.

  •  

   pokaż komentarz

   A ty to niby coś wnosisz tak? Poprzez narzekanie jaki to pobieraczek neidobry, czy przez publikowanie maili które każdy opublikowął po 300 razy i juz nawet sie ich czytac nie chce?
   Zanim kogoś skrytykujesz to najpierw sprawdź czy czasem taka krytyka nie pasuje do ciebie.

   Tak, wiem że tez spamuje, nie wnosze nic do tematu etc. Twoim zdaniem. Nie masz racji. Tak samo jak ja, D0gi wyraźnie stara sie chronić wykop przed waszym spamem, odgrzebywaniem tematów które całe wieki temu zostały wyjaśnione w każdy możliwy sposób. Przestańcie wreszcie publikować te p!!%!%$nięte maile które wszyscy widzieli. Zajrzyj na forum IDG tam tez juz wszystko wyjasnili i nawet temet chyba zamkniety zeby takie zielone cos nie spamowało, bo po co czytac i sprawdzac czy wnosisz cos do tematu skoro mozna po prostu pieprznąc posta na środek i zbierać cięgi za głupote. Jak wolicie.
   TROLLOM STOP, SPAMOWI STOP, Menelom też stop :)

  •  

   pokaż komentarz

   To są komentarze, więc nie ma "nabijania postów". W tym temacie są tylko trole i spamerzy - jak wy, lub ludzie którzy próbują was uspokoić - jak my.
   Cieszę się, że zauważyłeś, że wasze teksty NICZEGO NIE WNOSZĄ, więc są zwykłymi śmieciami. Czy wy ludzie jesteście naprawdę tak płytcy, że nie rozumiecie co się do was mówi i nie potraficie NORMALNIE zareagować gdy ludzie ze stażem wam próbują coś wyjaśnić i po was posprzątać?

 •  

  pokaż komentarz

  Ja nie wytrzymam!!! Ludzie, czy do was cokolwiek dociera??

  To właśnie przez was, takie uparte trolle, wykop jest nieczytelny. Spamujecie i nudzicie. Ja się was pytam: czy wy jesteście niedorozwinięci, że nie potraficie czytać ze zrozumieniem?? Skoro wszystko zostało wyjaśnione na początku i póki co nic się nie zmieniło w sprawie (bo na pewno ktoś by już coś na ten temat napisał), to po co w kółko pytacie i wklejacie to samo? Może myślicie, że wszyscy tu coś ukrywamy? A może myślicie, że jak spytacie kolejny raz to ktoś wyjawi wam sekret? Otóż, oświadczam wam i zapewniam, że nikt nic nie ukrywa, ani nie zataja. W tym momencie nie ma postępu w sprawie!!!

  TĘPIĆ TROLE c.d.n. :)

 •  

  pokaż komentarz

  tak jak wszyscy czyli olej to i się tym nie przejmuj ja dostałem nawet od nich wiadomosc przed sądowe wezwanie do zapłaty ale mam to gdzies i im nie zapłace bo oni tylko straszą i nic więcej

 •  

  pokaż komentarz

  Oczywiście mylisz się , dyrektywy nas jako pańsrwo członkowskie Uni Europejskiej obowiązują . Przeczytaj watykuł 15 Wykonanie . Ja nie twierdzę że to są akty prawne , cele wprowadzenia dyrektywy są wypisane na początku. Miłej lektury i również Cię pozdrawiam.

 •  

  pokaż komentarz

  § 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
  1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
  2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
  3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
  4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
  5) językach, w których umowa może być zawarta;
  6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

 •  

  pokaż komentarz

  Mam pomysł. Kto jest za aby powysyłać im maile podobne do tego:
  Ok Ok mam już dość walki z wami. W załączniku macie mój numer konta i dajcie mi wreszcie święty spokój. Załącznik = FORK BOMB lub inny szkodliwy plik.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja posłuchałem ich rady i olałem całą sprawę i do tej pory nie dostałem żadnego maila z grożbami, a zalogowałem się ponad miesiąc temu. trzeba spokojnie czekać na rozwój sytuacji. a jak przyjdzie wezwanie do sądu albo wpadną wam kominiarze na chatę to się pochwalcie i wtedy będziemy myśleć co dalej. ja na pewno nie omieszkam przesłać paru fotek.

 •  

  pokaż komentarz

  Brawo panowie Selvan i DOgi, tak trzymać, sami sobie na to zasłużyli, jak ktoś czytać nie potrafi to informuje że odpowiedzi na wasze nurtujące pytania na ten temat znajdują się na samym początku. pomijając te wszystkie wklejone maile.

 •  

  pokaż komentarz

  Może by tak zrobić akcję, że wszyscy rejestrujemy się o jednej, tej samej godzinie. Może coś tam u nich pierdyknie. ;)

 •  

  pokaż komentarz

  Witam w dniu dzisiejszym złożyłem obszerne zeznanie na Komedzie policji w moim mieście
  W sp. pobieraka ./skierowano mnie do wydziału przestępstw gospodarczych /
  Zostałem zapewniony że tym razem zajmą się tą firmą bo mają b dużo wniosków
  o wszczęcie postępowania przeciwko portalowi Pobieraczek.Pl
  W najbliższym czasie zwrócą się do właściwej jednostki policji w Gdańsku celem
  uzyskania szerszych informacji o tej firmie
  I jak mi powiedziano od pewnego czasu odpowiednie służby przyglądają się
  działalności w/w portalu//też czytają nasze posty//
  zobowiązałem się nie pisać więcej szczegółów ze zrozumiałych względów
  w każdym razie pobierak zaczyna moczyć d…ę
  Poradzono mi także aby osoby które są zastraszane ich groźbami które są
  niedopuszczalne /a są to groźby karalne/wystąpiły z powództwa cywilnego
  przeciw nim także że jest nas tylu że możemy wystąpić z pozwem zbiorowym

 •  

  pokaż komentarz

  kurcze co oni jaja sobie robia ... wziolem to na 10 dni na probe nawet nic przez to nie sciagnolem tylko zaraz skasowalem nawet formata robilem potem a przyszlo mi ze mam placic za cos czego nie uzywam i wziolem na 10 dni?? to jest chore ... jak zrezygnowac z tej umowy w sumie nawet nie wiem jakiej??prosze o pomoc??

 •  

  pokaż komentarz

  Hej guma1:) ale mnie tu dawno nie było:) patrze że pobieraczek nadal nabiera ludzi?szok, słuchajcie niemacie co sie martwić,ostatnio dokłądnie 2tyg.temu byłam u radcy prawnego bo sprzedawałam działke,porozmawialismy ztym radcą sobie natemat tej działki gdy ten temat nam sie skończył,zapytałam sie jak to jest ztym pobieraczkiem,radca spojżał namnie i sie zaśmiał,głupio mi sie zrobiło bo patrzył namnie jak na idiotke a on powiedział że wciagu tego roku miał już prawie 60osób które płąciły mu 50zł za pare minut porady tylko dlatego że pobieraczek ich wystraszył.on powiedział że niemają podstaw prawnych natemat podawania ludzi do sądu,pisać mogą i bedą pisać ale nic nie zrobią.....a rejstracja niezobowiązuje doniczego dlatego że po 11 dniach darmoego korzystania powinna wyskoczyć anegdotka o przedłużeniu korzystania z pobieraczka i podpisanie umowy.... a nic takiego niema, i facet powiedział zeby sie tym nieprzejmować.Więc ludzie niemartwcie sie:) śpijcie spokojnie.....

  •  

   pokaż komentarz

   @llolipop1990: cześć - ponieważ Twój wpis skierowany jest niejako do mnie - to pozwól że zamieszczę go na innych forach - nie wszyscy tu czytają a gdzie indziej temat jest cały czas wałkowany. Dzięki i pozdrawiam .

  •  

   pokaż komentarz

   @llolipop1990: PS - poprawiłem pisownię - chyba spieszyłaś się pisząc swój tekst - ale spoko , wszystko naprawiłem i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję - bo mało jest świadectw takie jak Twoje - w oparciu o wypowiedż prawnika . Ale - dlaczego ludziska nie wierzą w cytowane przepisy prawne , dlaczego nie potrafią zinterpretować podstawowych pojęć z ustaw - tak naprawdę skierowanych do nas / i tu mam na myśli osoby pełnoletnie / , dlaczego słuchają jakiś bzdur które od samego początku głoszą UK mówiąc o umowach ? Dziwne - samodzielne myślenie niestety w dzisiejszych czasach należy do rzadkości - może dlatego mamy w kraju taki bajzel - bo ludzie cały czas są manipulowani - i niestety dają sobą manipulować . Dzięki jeszcze raz - Twój wpis tylko uwiarygadnia to o czym wszyscy - przynajmniej na tym forum goszczący - od dawna doskonale wiemy.
   Korzystając z okazji - pozdrawiam wszystkich znajomych - a jest Was trochę . Naprawdę - miło mi się z Wami gadało .

 •  

  pokaż komentarz

  Gdzieś jest skrypt masowego zakładania kont.

 •  

  pokaż komentarz

  Witram ja tez chyba jestem najnowsza ofiara tych idiotów gdyż rejestrowałem się ale nic nie ściągnąłem , a przy rejestracji podałem fałszywe dane , poza tym zmieniło mi się IP a wczoraj dostałem linka z wezwaniem do zapłaty w ciągu 5 dni i teraz nie wiem co robić

  •  

   pokaż komentarz

   @hubi032: nie no , nie żartuj. Sprawę masz tak pięknie opisaną a Ty piszesz że nie wiesz co robić ??
   A przecież wystarczy trochę poczytać - nawet wyrywkowo . Zobaczysz że takie obawy jak Ty miała większość na tym forum ale zrobili tak jak należy - oleli to dziadostwo i teraz mają spokój. Umowy nie istnieją - NAPRAWDĘ - więc skąd jakieś obawy??? Bo pobierak coś powiedział a raczej napisał ??? I cóż z tego , to są oszuści i napiszą wszystko tylko by kogoś zastraszyć i wyrwać od każdego kasę . A TO SĄ BZDURY - i albo w to uwierzysz i będziesz mieć spokój - jak ogromna większość na tym forum , albo ciągle będziesz się zamartwiać czymś co nie istnieje. Masz wybór - wybieraj.

 •  

  pokaż komentarz

  no dajcie tu jakiś tekst i wyślemy to do Rzecznika tak aby wszyscy mieli tak samo

 •  

  pokaż komentarz

  Idz zajarać . nic ci nie zrobią - tata prawnik wie na pewno. Oni oszukują nas chcąc kasy gdy in się ona nie należy. Bo nie ma za co.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja też się tam zarejestrowałem i mi przysłali wezwanie do zapłaty, a po chwili namysłu im odpisałem dostając oczywiście emaila zwrotnego z automatu:
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informuję że przesłanie jakiej kolwiek wiadomości ze strony pobieraczek.pl na moją skrzynkę kamilek@op.pl od dnia 5.9.2010 będzie równoznaczne z zaakceptowaniem mojego regulaminu/umowy zobowiązującego do wypłaty odszkodowania w wysokości 1000000 zł PLN słownie miliona złotych PLN na rzecz właściciela skrzynki kamilek@op.pl podyktowanego zaśmiecaniem mojej prywatnej skrzynki.

  Regulamin/umowa
  par.1
  kto wysyła wiadomości na kamilek@op.pl po odczytaniu niniejszego emaila -umowy zobowiązuje się do wykonania wpłaty odszkodowania w wysokości 1000000 zł na rzecz właściciela skrzynki kamilek@op.pl
  par.2
  kwota powyższa ma być wpłacona właścicielowi skrzynki kamilek@op.pl w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości, zaśmiecenia
  par.3
  wysłanie emaila na kamilek@op.pl jest równoznaczne z zawarciem regulaminu-umowy, niewysłanie nie powoduje zawarcia umowy, treść emaila nie jest brana pod uwagę
  par.4
  organem rozpatrującym ewentualne spory będzie właściwy Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy
  Kh
  A poza tym swoją oszukańczą działalność to możecie sobie wsadzić w d....
  Pozdrawiam
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Za siedem dni im wystawię wezwanie do zapłaty i do sądu wezwanie.
  Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  Witam,
  Mimo, że nie jestem "szczęśliwym inaczej" posiadaczem takiego konta, to sposób, w jakim firma ta prowadzi dialog z Wami, przypomina trochę moją sprawę. W moim przypadku dotyczyła ona lokalnego niewielkiego dostawcy Internetu, z którym miałem podpisaną umowę. Firma ta nie była w stanie trwale rozwiązać problemu z brakiem połączenia przez długi okres czasu, na co moją zrozumiałą odpowiedzią było odstąpienie od umowy. Byłem przekonany, że moje argumentowanie szybko zamknie sprawę, ale tego typu nierzetelne firmy nie poddają się łatwo. Na wszystkie moje zarzuty mieli stałą formułkę – zakłócenia, zakłócenia i jeszcze raz zakłócenia, za co nie mogą przecież ponosić odpowiedzialności. W ich mniemaniu miało to dowodzić niezasadność moich zarzutów oraz zasadność wystawiania kolejnych faktur za usługę, której nie było. Firmy tego typu, nigdy nie przyznają się do swoich uchybień, za wszelką cenę będą swoim prawniczym bełkotem próbować przekonać Was, że czarne jest białe. Często swoją argumentację podpierają, mającymi na celu zastraszenia, formułkami o grożącym ci wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników, o konsekwencjach karnych, o rozpoczęciu procedury nakazowej, o obciążeniu Was kosztami procesowymi, o przekazaniu Waszych długów do firmy windykacyjnej itp. Rzecznik Praw Konsumenta, z którym się konsultowałem, skomentował to krótko: wszyscy tak próbują straszyć, szczególnie, gdy nie mają rzetelnych argumentów.

  W moim przypadku dostawałem ponaglenia z częstotliwością jedno na miesiąc przez okres 6 miesięcy, na które odpowiadałem stałą formułką, że jeśli czują się pokrzywdzeni to niech wniosą sprawę do sądu o uznanie nieskuteczności prawnej mojego odstąpienia i o wyznaczenie ewentualnej kary umownej. W każdym ponagleniu byłem standardowo straszony: obciążeniem mnie kosztami adwokackimi, oraz wpisem mojej osoby do Krajowego Rejestru Dłużników. W ostatnim piśmie, to tym razem ja postraszyłem ich, że nieuzasadniony wpis do KRD może ich kosztować, zgodnie z Art 37. Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, nawet 30 tysięcy PLN.

  Teraz mija już sporo ponad rok jak tak sobie czekam i czekam na komornika, na chłopców z grubymi szyjami, na wezwanie do sądu, na informację o wpisie do KRD – czekam, czekam i ciszą, nic się nie dzieje.

  Myślę, że taki sposób prowadzenia dialogu jest z góry nastawiony na zastraszenie i złamanie tej, często nie w pełni świadomej swoich praw, drugiej osoby. Często w takich sytuacjach coś nam podpowiada: "może lepiej zapłacić, tak dla świętego spokoju, to przecież tylko niecała stówka".

  Trzeba walczyć o swoje racje – tak dla zasady.
  Trzymam za was kciuki.

 •  

  pokaż komentarz

  siemka,
  wiecie jak rozwiazac z nimi umowe, skasowac konto tam ? szukalem na stronie ale nic takiego nie ma...
  dzieki za odp
  pzdr

 •  

  pokaż komentarz

  Śmiem twierdzić , że najwięcej szkody w sprawie pobieraczka wyrządzili ci , którzy mają nam - konsumentom - pomagać . Jak przypomnę sobie brednie jakie wypowiadali pracownicy Urzędów Konsumenckich to zastanawiam się gdzie ja żyję . Aha - w Polsce - Polska to jest dziwny kraj . Najpierw / lipiec 2009 / - pracownica UK w Gdańsku PO PRZECZYTANIU REGULAMINU twierdzi że wszystko jest w porządku i gani wszystkich - należy czytać regulaminy . Za chwilę pani rzecznik UOKiK twierdzi że należy pisać pisemne wypowiedzenia w 3 miesiącach - bo nie było pisemnych potwierdzeń umów. Następnie jakiś ignorant z UK i - śmiem twierdzić - szatniarz - mówi w radiu ZET że pobierak jest OK i daje im nową broń - wszak oszuści zaczynają zamieszczać w pismach link właśnie do audycji z tą kretyńską wypowiedzią . W między czasie oszukani zamieszczają treść wypowiedzi rzeczników na swoje skargi - przecierałem oczy ze zdumienia . Płacić , nie płacić , czekać , pisać , nie pisać . Cholera - naprawdę się zastanawiam skąd biorą się ci rzecznicy ????? Coraz bardziej jestem przekonany że ich przygotowanie do pracy jest żadne . Oczywiście nie wszystkich - ale większość dała się poznać jako ludzie którzy powinni co najwyżej zamiatać ulice a nie doradzać ludziom .
  Ciekawy jestem co dziś ma do powiedzenia pani rzecznik z Gdańska - skoro tak pilnie przeczytała w lipcu ubiegłego roku ten pokręcony regulamin by twierdzić że wszystko jest OK - to skąd dziś kara na pobieraka i nakaz zmiany praktyki ?????????
  Na koniec rodzynek - wielokrotnie przeze mnie cytowany . Uwielbiam ten kawałek :
  "Korzystając z Internetu należy pamiętać, że ZAZWYCZAJ rejestracja w serwisie JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAWARCIEM UMOWY z przedsiębiorcą, np. na dostarczanie usług".
  Zazwyczaj rejestracja w internecie jest równoznaczna z zawarciem umowy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  I dziwić się że " dół " wypowiada na temat pobieraka takie brednie skoro " góra " zdecydowanie ich prześciga - w głupocie i niekompetencji ? Wierzę że te fora monitują urzędnicy UK - więc brońcie swojego zdania . Skoro zazwyczaj - czyli przeważnie a więc w większości - rejestracja oznacza zawarcie umowy - to sypcie przykładami . Bo skoro takich umów w internecie zawiera się dziennie setki jak nie tysiące więc nie powinno być problemów z przytoczeniem przykładów gdzie rejestracja oznacza zawarcie umowy okresowej na świadczenie usług internetowych .
  Boże - co za idiotyzm . I dziwicie się że takie coś jak pobierak jeszcze istnieje ???????????????

  •  

   pokaż komentarz

   @guma1: Ano niestety dzięki prawu które tworzą ignoranci z Wiejskiej jest tak jak jest.
   Mnie intryguje jedna bardzo ważna sprawa. Skoro firma twierdzi, że zawarliśmy z nimi umowę jakby nie patrzeć kupna-sprzedaży w ich mniemaniu powinni zaksięgować przychód i od tego powinien być odprowadzony podatek i VAT. US nie interesuje czy firma otrzymała należność. Podatek winni zapłacić, bo to że nie wystawili faktur ich nie zwalnia od obowiązku podatkowego. Powinni wystawić paragon a przy założeniu, że firma osiąga obrót większy jak 40 000 zł rocznie z osobami fizycznymi powinien on być fiskalny zgodnie z ustawą o VAT. Jak obstawiasz z tych 40 000 użytkowników ilu nie zapłaciło? Jaki powinni odprowadzić podatek?

  •  

   pokaż komentarz

   @mikrob: napiszę tak - skoro dwieście parę tysięcy kary stanowi 10 % zeszłorocznego dochodu to znaczy że zapłaciło im ok . 25 tys. osób. Tylko jak to zostało policzone - skoro nikt nie dostał faktury ???

  •  

   pokaż komentarz

   @guma1: Osoba fizyczna otrzymuje fakturę na życzenie. Do wpłat wystawiają paragony a powinni do każdej w ich mniemaniu umowy. Czyli wychodzi, że za 15 000 umów nie odprowadzili podatku. Jeżeli założenia są słuszne to stąpają po bardzo kruchym lodzie. 1 422 000 zł do opodatkowania. Nie wiem jaki jest VAT ale bez względu na stawkę kwota podatku należnego robi wrażenie.

 •  

  pokaż komentarz

  k%!$A LUDZIE napisze jeszcze raz powtórze- nie placic oszustom , po co wszyscy sie musza zapytac oddzielnie jak to jest w ich sytuacji? Zwykła firma żerująca na głupocie ludzkiej.Przeczytajcie kilka postow w dol i macie odpowiedz.HAHAHAHA ZAPEWNE JUŻ ZROBILI KARIERKE TYM SWOIM SUPELOWO SYBKIM POBIERANIEM PORTALIKIEM.
  A ten cwel adwokat jako prawnik ma świetlana przyszlosc klientow uczciwością zapewne sobie zdobył :D
  Jak obejrzałem ten reportaż patrzac na sytuacje z dziewczynka z NK to widze ze to bylo na ogromną skale,nieslychanie dobrze wypracowane oszustwo. Polska jest krajem bezprawia mam nadzieje jednak ze organy zrobia co nalezy z ch!$ozami

 •  

  pokaż komentarz

  dzwonilem na komisariat policji do gdanska, mila pani powiedziala ze zgloszenie na pismie a najlepiej to isc do siebie na posterunek i zlozyc zgloszenie i sie podpisac, zastanawiam sie powaznie czy tego nie zrobic, napisalem tym z pobieraczka ze rozwiazuje z nimi umowe dostalem odpowiedz e jest ona nieskuteczna moja odp" nieskuteczne to jest straszemnie mnie glupimi wycinkami z glupszego regulaminu" i ze dalsze meile z wezwaniami do zaplaty potraktuje jako probe wyludzenia i zastaszania i zostana one dolaczone do zawiadomienia o wyludzeniu

 •  

  pokaż komentarz

  witajcie! Jest na temat pobieraczka też artykuł we wczorajszej gazecie wyborczej!Wczoraj oglądałam ekspres reporterów. Ilu nas jest to szok...ja jestem mamą 12- latki i mimo iż napisałam do nich wyraznie, że nie wyrażam zgody aby córka zawarła jakąkolwiek umowę dostałam maila , że muszę pokryć szkodę wyrządzoną przez córkę jako jej opiekun prawny bo nie dopełniłam obowiązku opieki i zostanę pozwana do sądu rodzinnego i nieletnich. No śmiech dosłownie:) i przedlużono mi okres płatności do 30 ;istopada . Cóż za łaskawość. Właśnie napisałam maila że jak jeszcze raz do mnie napiszą maila z ponagleniem to sama osobiście zgloszę to na policję; wyłudzenie od nieletniej, zakłócanie miru domowego, zastraszanie, i wciskanie nieletniej dostępu do treści erotycznych na 12 miesięcy. Ciekawe. Serio jak odpiszą to ide na policję i rzeczywiście będzie finał w sądzie bo juz mam dosyc tej firmy. A ciekawe jak ten prawnik co tak chroni tajemnice firmy teraz się pokaże na ulicy? Ja bym ze wstydu nie wyszła chyba:)że w takim świnstwie biorę udział...

 •  

  pokaż komentarz

  Widzę,że dużo tu niepełnoletnich,którzy zawarli umowę z pobieraczkiem i teraz mają zgryz.Zobaczmy co na to przepisy Kodeksu cywilnego...
  Osoby w wieku 13-17 lat mają ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych.Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych dokonuje czynności prawnej, na podsatwie której zaciąga zobowiązanie,potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.Jeżeli taka osoba mimo to zawarła umowę bez takiej zgody,to do ważności takiej umowy i tak potrzebna jest zgoda tegoż przedstawiciela ustawowego.Wyjątkiem są umowy powszechnie zawierane w drobnych sprawach bieżących życia codziennego.W takich przypadkach nie trzeba zgody przedstawiciela ustawowego. Teraz przełożymy to na polski:
  Dzieci w wieku 13-17 lat bez zgody rodziców (lub innych prawnych opiekunów,jeżeli rodzice nie żyją) mogą zaciągnąc zobowiązanie,jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.Jeżeli jednak dzieciak zawarł umowę bez ich zgody,to jej ważnośc zależy od tego czy ostatecznie wyrażą na nią zgodę rodzice.Wyjatkiem są umowy w drobnych bieżących sprawach życia codzinnego,ale są to umowy typu: kupno napoju w spozywczaku czy płyty w sklepie muzycznym.Moim zdaniem umowa o świadczenie uslug przez internet,zawarta z przedsiębiorcą,obejmująca skomplikowany regulamin,wiążąca strony na conajmniej rok, nie jest umową w drobnych bieżących sprawach życia codziennego i do ważności takiej umowy jest wymagana zgoda rodziców.Jeżli rodzice nie wyrażali zgody,umowa jest nie ważna.Jeżeli umowę zawarto,lecz teraz jej rodzice nie potwierdzą,umowa jest nieważna.
  Jeżeli chodzi o dzieci poniżej 13 lat,to umowa przez nie zawarta jest od razu nieważna,ponieważ w ogóle nie posiadają zdolności do czynności prawnych.Wyjatek,to owe drobne umowy powszechnie zawierane w bieżących sprawach życia codziennego - uwagi co do tych umów patrz wyżej.
  Pomocne artykuły z Kodeksu cywilnego: 12, 14, 15, 17,18 i 20.

 •  

  pokaż komentarz

  Boże, ludzie jaka paranoja. Oni nie mają prawa udostępniać plików skradzionych i dodatkowo wyłudzać pieniędzy. Uspokójcie się:)

 •  

  pokaż komentarz

  Napisze do Was ogólnie - do Was milusiaaaa12 i weronika03 . Mam tyle lat ile przeżyłem na tym świecie ale ktoś kto poszpera na tym forum dowie się że - 44 - dwie czwórki - to mój wiek . I piszę do ludzi bo chcę ustrzec wszystkich przed oszustami . Każdy mówi - daj sobie spokój - ale naprawdę ważna jest każda duszyczka która w spokojności pokaże pobierakowi środkowy palec.
  Więc i Wy nie troszczcie się , nie martwcie się - bo nie ma czym . A kto w to uwierzy - tan będzie miał fajne i długie wakacje .
  milusiaaaa12 - nic nie pisz to i nic nie dostaniesz. I bądż tego pewna . Sprawdzone.
  weronika03 - jak wyżej ale dostaniesz jeszcze 3 maila - jakieś 2lub 3 miechy od rejestracji . To norma - każdy dostaje 3 maile więc się nie przestrasz.
  A tak w ogóle - to naprawdę nie macie większych zmartwień ??????

 •  

  pokaż komentarz

  Witam wszystkich , to jest kolejny cwaniak który ma zamiar zarobić szybko bez żadnego swego wkładu pieniądze ; nie wiem czy ktokolwiek z Was miał do czynienia z inną chorą firmą którą jest OBIG ; prawie dwa lata temu dostałem od nich wezwanie do zapłaty na kwotę ok 2,5 tyś złotych a także miałem podpisać z nimi ugodę w której miałbym się przyznać do naruszenia praw autorskich jakiejś kanadyjskiej firmy ,którą oni właśnie reprezentują na terenie Polski . Podobno miałem udostępnić pliki w sieci jakiejś gry . W przypadku nie dostosowania się do ich zaleceń miał mnie spotkać armagedon tj. te wszystkie konsekwencje którymi Was straszą .
  Oczywiście po prze4czytaniu tego wrzuciłem te kawałki papieru do kosza i do dnia dzisiejszego cisza z ich strony .
  Szukali naiwniaków którzy podpiszą ugodę czym automatycznie przyznają się do dokonania przestępstwa internetowego i w tym momencie będą mieć dowód z którym można iść do prokuratury , a ta instytucja będzie miała podstawy aby wystawić akt oskarżenia za piractwo komputerowe .
  Tak że radzę Wam w ogóle nie kontaktujcie się z tymi oszołomami z Gdańskiej firmy .

  pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  ja dostałam tydzień temu od nich meila. Oto co im napisałam i póki co cisza jak nic

  Dnia [data] z komputera o adresie IP xxx zgodnie z Państwa
  regulaminem wyraziłam chęć zawarcia umowy o świadczenie przez firmę usług
  okresowych polegających na możliwości korzystania ze strony pobieraczek.pl.
  Ponieważ do dnia dzisiejszego - gdzie zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy
  o ochronie niektórych praw konsumentów, przedsiębiorca jest zobowiązany do
  potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji o zawartej umowie
  najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia - pisemnej umowy nie otrzymalam.
  Z powyższego wynika, iż po rejestracji na stronie internetowej
  "Pobieraczek.pl" powinnam dostać potwierdzenie zawartej umowy na piśmie. W
  wypadku
  nieotrzymania powyższego potwierdzenia , zgodnie z art.10 ust. 2
  przedmiotowej ustawy, termin w którym konsument może odstąpić od umowy
  wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie
  usługi.
  Ponadto otrzymuję od Państwa e-maile z pogróżkami i zastrzegam sobie uwagi
  co do funkcjonowania Państwa firmy pod względem, którym po okresie 10 dni
  "darmowego korzystania ze ściągania plików bez żadnych opłat" martwe konta
  powinny być usuwane, tym bardziej, że ja po rejestracji nie skorzystałam z
  oferowanej usługi. Jako konsument jestem nie zadowolona z Państwa działalności. Tak więc przysługuje mi
  prawo odstąpienia od "zawartej umowy", której nie było bo rejestracja i
  akceptacja regulaminu nie ma nic wspólnego z podpisaniem umowy. Znam swoje
  prawa i dlatego rezygnuję z wyrażonej akceptacją regulaminu chęci
  podpisania umowy. Powołuję się również na to, iż rzekoma umowa została
  zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informacji jakie stanowi fakt,
  iż dzień rejestracji był jednocześnie pierwszym dniem obowiązywania
  odpłatnej umowy, która zawierana jest na rok. Ponadto opłata naliczana
  była już od pierwszego dnia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe dopiero
  po 10 dniach.
  Informuję również, że jakakolwiek dalsza korespondencja na podany w
  trakcie rejestracji e-mail, będzie zgłaszana odpowiednim organom ścigania
  jako próba zastraszenia i wymuszania świadczenia nienależnego oraz jako
  naruszenie podlegających ochronie danych osobowych.

  Z poważaniem
  XXX

  Mam nadzieję, że przyda się ten list każdemu kto ma problemy z meilami od pobieraczka :)

 •  

  pokaż komentarz

  I z ostatniej chwili ....

  Szanowny Panie **************

  Ze względu na nie wywiązanie się przez Pana do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 29.12.2010 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Panu na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

  Pozew przeciwko Panu zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Pana podczas zawierania umowy adres:

  ***** *********
  ****** ************
  ********* ******

  Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

  Pana adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 29.12.2010 to ***************. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Panu danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

  Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Panu ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pana z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

  Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
  Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

  2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
  Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - *********
  Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=m5t8gDbpKZpKL%2B2EtWI%3D

  W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

  Z poważaniem,
  Zespół Pobieraczek.pl

  i teraz nie wiem czy mam się śmiać czy płakać :P

  •  

   pokaż komentarz

   @Jojo69: Ty - pogięło Cię - co za bzdury tu wypisujesz???? To przecież jest ten trzeci mail co go każdy dostaje - więc co tu cudujesz że nie wiesz co robić ????? Wiesz gdzie masz kosz ? Tam jest miejsce na ten syf.

 •  

  pokaż komentarz

  Sorki, jeśli w nieodpowiednim, miejscu tu piszę ale na wykopie jestem po raz pierwszy :) Nie powiem przestraszyłam się jak zobaczyłam maila od POBIERACZKA, ALE KASY, bo danych to chyba nie zdołałam pobrać..... :// No cóż muszą czymś odwrócić uwagę od swojej niekompetencji ;) Inteligentnie wygooglałam pobieraczek + zapłata i od razu mi was wyswietliło. BAAAAAAARDZO WAM DZIEKUJĘ za tn artykuł. Niestety dla mnei należe do ludzi "przejmujących się" aczkolwiek nie bardzo naiwnych. Jak co niektórzy z Was też miałam przemożną ochotę nie zapłacić im, a tylko obserwować co z tego dalej bedzie. Dzięki Waszemu artykułowi mam pewność, zę dobrze robie, tak więc zdnerwowanie odpadło pozostała czysta ciekawośc, więc sprawa robi się całkiem przyjemna...

  P.S. Idea wykopu spodobała mi się, będę tu częściej wpadać, może nawet i ja kiedyś radą posłuże ;)

  do nastepnego posta ;)

 •  

  pokaż komentarz

  Okeeej. .. dzięki, mam nadzieję, że mi nic nie zrobią ;D Ale przeczytajcie sobie ten komentarz (patrz tutaj: http://www.wykop.pl/link/225246/prawnik-odpowiada-w-sprawie-rejestacji-dzieci-na-pobieraczek-pl/):
  'U mnie była Uwierzcie mi miałem ostro przewalone ja podałem fałszywe
  dane a namierzyli mnie przez IP i musiałem zapłacić 900 zł !! wy też
  na 100% będziecie musieli bo co 3x miesiące Suma rośnie !! :( ale na
  Szczęście przeżyłem Koszmar i mam karę :( wiadomości nie przesyłają
  na Pocztę Ponieważ nie ma sensu pisać do Internautów Pułapka Cały
  czas Działa i Dodale kasę co 3x Miesięcy Raczę wam Czym prędzej
  zapłacić bo jak nabijecie ze 1000 zł to chyba będziecie z Nieba
  Demonia ^^ 10:22:56
  oglądać Świat :( spółcczuje wam i się przygotujcie na Armageddon w
  Domu :( z Przykrością Kończę mój post więc radzę wam się gdzieś
  schować lub wyjechać na Wojnę ale i tak będzie u was 3 Wojna Światowa
  u was więc pozdrawiam was i Życzę wam żeby Przyszli za Rok za 2 xD bo i
  tak przyjdą i tak do was więc powtarzam Schowajcie się Gdzie możecie bo
  jak ktoś zapuka do waszych drzwi to będziecie Trząsać Gaciami czy to
  nie Policja :O więc ruszając do Końca postu radzę wam szybko coś
  zrobić albo zapłacić nie wiem jak ale musicie czym prędzej bo jak
  przyjdzie Policja to chyba aż Oczy Wywalisz na 300 km',

  a w drugim komentarzu ta sama osoba:
  'Ktoś dał taki komentarz
  15 latek
  Wierzycie ??'..

  No i właśnie .. wierzycie ? Bo mi się wydaje, że ktoś po prostu próbował postraszyć innych .. a może to na serio ..

  •  

   pokaż komentarz

   @aaleeksaandraa: to jakis d$#!# albo pracownik pobieraczka . Są dwa regulaminy - ha , ha , ha . Dwa na jedna usługę - takie dwa w jednym .
   Pierwszy mówił - jak dobrze pamiętam o odsetkach ustawowych a to jest 13 % w skali roku . Daje to w przybliżeniu 12 zł za rok .
   Drugi regulamin / ha , ha , ha - sorry - nie mogę się powstrzymać / mówi o odsetkach w wysokości " czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego " - grożnie brzmi ale gdy ta stopa wynosi 5 % - to łatwo policzyć że jest to 20 % w skali roku . Daje to równie oszałamiającą kwotę ok. 19 zł za rok .
   To co zacytowałaś powyżej - to stek bzdur. I albo to jakiś dowcipniś - albo - co jest bardziej prawdopodobne - pracownicy pobieraczka . Nie dajcie się nabrać na te głupoty , nikt nie miał żadnej sprawy i mieć nie będzie .

 •  

  pokaż komentarz

  Napisałem do pobieraka że żądam faktury za sprzedaną mi usługę i niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi więc zwróciłem się do urzędu skarbowego z zapytaniem czy muszą mi wystawić taką fakturę i odpowiedzieli że mają taki obowiązek i muszą ją wystawić,a jeśli odmówią to podlegają
  Każe grzywny/niemałej/
  Osoby którym nie wystawiono faktury w terminie 7 dni zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu we właściwym urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem siedziby firmy.
  Więc wszyscy którzy zapłacili niech żądają od nich takiej faktury a jak nie wystawią to zgłaszać
  wlepią im kary które popamiętają i pewno pójdą z torbami

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, że podatnicy tego podatku są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Obowiązek ten nie występuje, jeżeli sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy czym na żądanie tych osób podatnik musi fakturę VAT także wystawić.
  sprzedawca musi wystawić fakturę na podstawie przyniesionego przez klienta paragonu lub innego dokumętu potwierdzającego dokonanie sprzedaży i na jego żądanie w terminach określonych w Ordynacji podatkowej. zatem faktura taka musi być wystawiona, jeżeli klient tego żąda w terminie trzech miesięcy od daty dokonania sprzedaży, przy czym przedsiębiorca ma 7 dni na spełnienie tego żądania.
  W powyższej kwestii wskazać jednak należy również § 13 rozporządzenia w sprawie faktur. Zgodnie z nim – fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15. Jeżeli natomiast sprzedaż dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – faktura wystawiana jest na żądanie tej osoby.
  Art. 87 Ordynacji podatkowej nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi na żądanie kupującego
  Analizując powyższe sprzedawca musi wystawić fakturę na podstawie przyniesionego przez klienta paragonu lub innego dokumętu potwierdzającego dokonanie sprzedaży i na jego żądanie w terminach określonych w Ordynacji podatkowej.
  Zatem faktura taka musi być wystawiona, jeżeli klient tego żąda w terminie trzech miesięcy od daty dokonania sprzedaży, przy czym przedsiębiorca ma 7 dni na spełnienie tego żądania.

 •  

  pokaż komentarz

  :-) taka akcja chyba szybko poskutkowałaby doniesieniem do prokuratury, tylko przez niewłaściwą dla nas stronę...

 •  

  pokaż komentarz

  Oho... polski odpowiednik UseNeXT :)
  Ciekawe czy właściciele pierwowzoru też byli takimi *** i stosowali podobne metody?

  PS Dla mnie ten serwis śmierdzi na kilometr, szkoda że tak wielu ludziom nie zapala się w momencie odwiedzania czegoś takiego czerwona lamka w głowie :(

 •  

  pokaż komentarz

  ja napisałam do tvn24 może ktoś się zainteresuje jeśli więcej osób do nich napisze bądź zadzwoni
  a swoją drogą ciekawe dlaczego po zalogowaniu nie ma możliwości podglądu swojego profilu? Zeby nie zmienić nazwiska, które i tak większość podała fałszywe?

  gdzie są hakerzy którzy włamią się na ich serwer i go wyczyszczą wraz z naszymi wszystkimi danymi? Szkoda że ja nie potrafię takich sztuczek :( przecież to dla was zabawa. Ja jestem laikiem w tych tematach więc dla mnie to czarna magia to co pisaliście wyżej o tym że można ich w jakiś sposób zablokować czy przeciążyć.
  A może jakoś da im się wysłać na serwer wirusa? ciiiiiiiiiiiiiiiiii

  Pomóżcie nam

 •  

  pokaż komentarz

  przypuszczam że na samych ostrzeżeniach sie kończy, bo oni mają nadzieje, że ludzie bedą im płacić jak sie ich postraszy, ale niestety grubo sie mylą :]

 •  

  pokaż komentarz

  z kodeksu cywilnego:
  Art. 385{3}. W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:
  18) stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

  z regulaminu pobieraczka:
  11. W okresie pierwszych 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług Usenet, bez względu na rodzaj wybranego przez Usługobiorcę pakietu cenowego, Usługa usenet świadczona jest z limitem przesyłu 1 GB. Jednakże w przypadku, gdy Usługobiorca zdecyduje się na zakup usługi przed upływem wskazanego w zdaniu pierwszym terminu i dokona wpłaty odpowiadającej jej ceny automatycznie otrzyma pełen (bez limitów) dostęp do wybranej przez siebie usługi.

  Pozwalają za darmo testować usługę przez 10 dni, a potem piszą, że umowę można wypowiedzieć jedynie w ciągu tego okresu testowego (i ani minuty później!). Dla mnie to jest conajmniej niedorzeczne, bo jeśli mam taką możliwość to chciałbym usługę za darmo przetestować przez możliwie długi termin. Tym samym kłóciłbym się, że taka klauzula w umowie jest nieważna (w myśl cytowanego przeze mnie fragmentu kodeksu cywilnego), ponieważ daje praktycznie zerowy czas na wypowiedzenie umowy.

  Poza tym ciekawi mnie też ostatnie zdanie z cytowanego fragmentu regulaminu o tym, że pełen dostęp do wybranej usługi otrzymuje się dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Nie mam teraz czasu na analizę, ale może jakiś ciekawski dogłębniej zbada tę sprawę?

  Poza tym, co ze zwrotami kosztów za niewykorzystaną usługę? Dlaczego nie ma o tym wzmianki w ich regulaminie (chyba, że coś przeoczyłem)?

 •  

  pokaż komentarz

  Taki artykuł ukazał się w //KOMPUTER ŚWIAT//Nr 17/2009:

  ""GORĄCY TEMAT
  Pobieraczek.pl: apetyt na
  naiwnych

  Od kilku miesięcy internauci skarżą się do Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów na działanie serwisu Pobieraczek.pl. Teraz
  UOKiK zabrał się na serio za kontrowersyjną platformę

  obieraczek.pl
  to jeden z tych serwisów, które w polskiej sieci oferują możliwość
  ściągania do
  komputera różnego typu plików. znaj­dziemy w nim
  zarówno teksty, jak i muzykę czy filmy (pamiętajmy, że pli­ki muzyczne
  czy filmowe musimy ściągać rozważnie, wiele z nich bo­wiem jest
  chronionych prawami au­torskimi). Internauci, którzy trafią na stronę
  Pobieraczka.pl.są kuszeni okre­sem testowym, w trakcie którego mogą za
  darmo pobierać pliki za po­mocą serwisu. Problem pojawia się jednak w
  momencie, gdy użytkownik zapomni lub niezbyt uważnie prze­czyta
  regulamin strony.

  Chodzi o to, że wspomniany okres te­stowy trwa
  tylko przez 10 dni. Po jego upływie zaś, w myśl regulaminu,
  po­winniśmy płacić regularnie abonament za korzystanie z serwisu.
  Okazało się, że nie wszyscy internauci zrozumieli sposób działania
  platformy.

  - Od kilku miesięcy otrzymujemy tygo­dniowo kilkanaście
  skarg intemautów na funkcjonowanie Pobieraczka.pl ­relacjonuje Agnieszka
  Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon­sumentów (OOKiK-u). –
  Użytkownicy, Pobieraczek.Pl
  którzy po okresie testowym nie
  wyrejestrowali się z serwi­su, otrzymują niespodziewane wezwania do
  zapłaty abonamentu lub nawet pogróżki o skierowaniu sprawy do sądu.
  Postanowiliśmy zatem działać. Urzędnicy UOKiK-u podjęli już pierwsze
  kroki, czyli tak zwane postępowanie wyjaśniające. Ma ono na celu
  zbadanie, czy stoso­wane przez Pobieraczek.pl praktyki są zgodne z
  obowią­zującym w Polsce prawem.
  - Chodzi między innymi o to,
  . czy
  firma prowadząca serwis w
  Wystarczająco wyraźny sposób
  Powiadamiała
  internautów o
  Warunkach korzystania

  z okresu
  testowego i postanowieniach
  regulaminu - tłumaczy

  Majchrzak. – W
  tej sprawie muszą się wypowiedzieć fachowcy. Trzeba pamiętać, że
  konsument powinien mieć zawsze jasną i rzetelną informację o cenie
  danej usługi.

  Komputer Świat zapytał Pobieraczka.pl (za
  pośrednictwem Biura Obsługi Klienta) o komentarz do całej
  sprawy:
  Niestety, nie doczekał się odpowiedzi.

  "Bezpiecznie i bez
  ograniczeń!
  Tak, chcę testować przez 10 dni!
  Prosimy o poprawne
  wypełnienie formularza. Państwa dane będa.przetwarzane z zachowaniem Ich
  poufności.
  Maksymalna prędkość Prędko/{ pobieraczek: do 25 Mblt/s
  I
  Maksymalne bezpieczeństwo 100 % anonimowo !
  Pobierz 1 GB danych od
  razu!"

  Jednak z niektórych wypowiedzi pra­cowników serwisu
  pojawiających się w sieci można wywnioskować, że fir­ma nie ma sobie
  nic do zarzucenia, po­stępuje bowiem w myśl regu1aminu,na który zgadza
  się każdy z użytkowni­ków platformy.

  Majchrzak przyznaje, że
  wstępne po­stępowanie urzędu może potrwać nawet kilka miesięcy.
  Jeżeli ujawni ono nieprawidłowości, to UOKiK podejmie dalsze działania,
  które będą miały na celu powstrzymanie Pobieraczka.pl od stosowania
  praktyk niezgodnych z pra­wem. Może też dojść do ukarania ser­wisu
  grzywną.

  UOKiK zapowiada przy okazji kontro­lę innych podobnych
  portali w Polsce.""

  Sprawą zainteresował się również WYDZIAŁ
  PRZESTEĘPSTW GOSPODARCZYCH PG. Zalecono aby do czasu zakończenia
  postępowania nic płacić.W czasie postępowania wyjaśniającego
  wszystkie zobowiązania finansowe wobec tej firmy zostają zawieszone.
  Niebawem dostaną oficjalne powiadomienie o wszczęciu postępowania. Zatem
  głowy do góry!

  •  

   pokaż komentarz

   darko11221//// naruszyłeś prawo autorskie .Skopiowałeś mój tekst z innego forum i wkleiłeś tytaj , chodzi o art..z komputer świata i o pg,, masz 10 dni na wpłatę na moje konto kwoty 1500zł jak nie to sąd ,komornik ,windykacja,a jak to nie pomoże to mafia

 •  

  pokaż komentarz

  Nie. Zrozum, istnieje w tym kraju coś takiego jak ochrona danych osobowych, w związku z czym nie masz obowiązku podawać swoich prywatnych danych przy rejestracji w jakimkolwiek serwisie. Jeżeli chcesz zawrzeć umowę przez internet to poprzez akceptacje regulaminu dajesz sygnał, że akceptujesz jej ewentualne warunki, natomiast umowa musi zostać ci przysłana do domu na papierze, który zawiera wszystkie jej warunki, łącznie z czytelną informacją o wszelkich kosztach i zobowiązaniach oraz podpisem tego z kim ją zawierasz. W końcu musi ona zostać PRZEZ CIEBIE PODPISANA. Podpisem ręcznym lub elektronicznym. Gdybyś w takim wypadku z pełną świadomością podał fałszywe dane osobowe wówczas byłbyś narażony z tego tytułu na konsekwencje prawne.

  Poza tym pomyśl: pozywają cię do sądu, pierwsze o co prosi sąd: proszę pokazać umowę. I kicha, bo umowy nie ma. Jak już niejednokrotnie pisał guma1 (swoją drogą wielki SZACUN za wytrwałość) na podstawie ustawy elektronicznej nie można zawrzeć umowy, umowy zawiera się na podstawie KODEKSU CYWILNEGO, więc ich główny argument szlag trafia na wstępie :) Taki reguamin może napisać każdy, ale to jeszcze nie znaczy, że jest on w jakikolwiek sposób wiążący. Nie jest. Jest bezprawny i nie stanowi o niczym. Jest jeszcze co najmniej kilka powodów, które już zostały wymienione a które dowodzą, że ci kretyni nie mają szansy na wytoczenie sprawy komukolwiek, tym bardziej, że oszukanych jest kilkanaście tysięcy (wyobraź sobie skalę odszkodowań - poszliby z torbami).

  Szkoda, że urzędnicy mieszkają dzieciakom w głowach i każą wypowiadać umowy, które nie istnieją. Ja od trzech miesięcy żyję spokojnie, uczę się do matury a o całej sprawie przypomniał mi dopiero ten wątek. Chociaż mam z tego jedną nauczkę - przed rejestracją gdziekolwiek, lukam w regulamin ;]

  Pozdrawiam, wrzuć na luz i zapomnij o sprawie.

 •  

  pokaż komentarz

  Witajcie!
  Niestety,ale mam niepocieszające wiadomości!!
  Napisałem im taką rezygnację i wysłałem poleconym priorytetem,za potwierdzeniem i odpisali mi (już nie z automatu),że to bezskuteczne,ponieważ miałem na to 10 dni,a umowa nie musi byc na papierze,tylko na nośniku trwałym,którym w tym wypadku jest twardy dysk komputera,co drugie zdanie popierając to jakimiś ustawami i peragrafami,jakby pisał to jakiś robot,lub-w najlepszym wypadku-CYBORG!!
  KOSZMAR!!

  •  

   pokaż komentarz

   I ch%! z tym. Dysk twardy to nisnik stały? A od kiedy k%#!a skoro dane trzymają MAX 10lat o ile mi wiadomo. Dobrze ze na CD nie wrzucili.
   Na piśmie to na piśmie i masz obowiązek dostać kopię razem z twoimi danymi. Nie liczy się mail, mogłeś się w końsu pomylić.

   Teraz ciekawostka bo nie wiem. Proszą o aktywacje w linku z maila czy też od razu wysyłają potwierdzenie.
   Jak wysyłają potwierdzenie to ch%! ci mogą zrobic bo maila nie dostałeś bo źle wpisałeś adres mailowy i nie doszło. AntySPAM zjadł czy coś. Toz nie sprawdza tego.

   UMOWA MUSI BYC NA PAPIERZE i tyle. A ty masz dostac kopię z twoimi danymi pocztą do domku. KONIEC KROPKA.

 •  

  pokaż komentarz

  A ja zrobiłam tak, założyłam tam konto (na fikcyjne dane, imie:Pedał nazwisko:d#%$%).

  Na drugi dzień napisałam, że chce wyrejestrowania (jakiś tekst stąd czyjśc przepiłam, jak zerwać umowe) no i pan powiedział, że przyjął to i że konto zostanie zamknięte,

 •  

  pokaż komentarz

  i co? podali kogoś naprawdę do tego sądu? też sie dałam na to nabrac ale nie zamierzam płacić za "nic" ;/co im napisać żeby się wreszcie odczepili;/ a jak naprawde podadzą mnie do sądu?

 •  

  pokaż komentarz

  Hej
  10 lipca zerejstrowalam sie na po pobieraczku byłam pewna ze to bezpłatna strona po czym po 10 dniah dostałam juz ostrzeżenie że nie wplaciłam pieniędzy i zostanę podana do sądu
  trochę sie przestraszyłam ale zapomniałam po czy dostałam jeszcze 4 takie e-maile
  podałam fałszywe dane tylko imie i nazwisko prawidłowe
  myślę że nic mi nie zrobią ale trochę się boje pomóżcie ?!!!

 •  

  pokaż komentarz

  No i cóż mam powiedzieć ? Adam - nasza duma i sława . Nasz orzeł i zwątpiłem w jego możliwości ale pokazał całą swoją wielkość . Jestem z Ciebie dumny- Adamie Małyszu- jesteś Wielki.

 •  

  pokaż komentarz

  Ten cały pobieraczek to przykład jak na ludzkim strachu można zarobić nie mała kasę.Szkoda mi tylko dzieci które wylały swoje łzy. Człowiek który znęca się nad dzieckiem jest zbrodniarzem dla którego prawo powinno stanowić najwyższy wymiar.Właściciel takiej firmy jest zwyrodnialcem.Dobrze wiedział że większość odwiedzających jego stronę to dzieci,a je najłatwiej zastraszyć.Ten pomysł z fakturą jest super .

 •  

  pokaż komentarz

  Pogróżki wysyłają wszystkim ale robiąc coś poza tym??? Czy ktoś dostał wezwanie do sądu???

 •  

  pokaż komentarz

  "Informacyjnie przesyłamy Pani odnośnik do artykułu sygnalizującego
  podobne zagrożenia."

  http://deser.pl/deser/1,83453,6633902,Ma_3_lata__Kupila_koparke_w_internecie_za_20_tysiecy.html

 •  

  pokaż komentarz

  Spoko - wszyscy przez to przeszli i sztuka polega na tym - by nie dać się zastraszyć. Jeżeli zgodnie z prawem - moc prawną mają wezwania do zapłaty jak również inne typu - " zapłac bo cię pozwę do sądu " - TYLKO I WYŁĄCZNIE w formie pisemnej na papierze - więc dlaczego niektórzy płacą na podstawie emaila ? Jest doprawdy zdumiewające jak niski jest poziom wiedzy naszego
  społeczeństwa na temat praw konsumenta oraz tego wszystkiego co zwie się zawieraniem umów . Nieletni się boją - to zrozumiałe , wszak są dziećmi i skąd mają wiedzieć jak zawiera się umowy ? Ale dorośli , rodzice - dlaczego zachowują się tak jakby w życiu nic nie załatwiali przez internet ? No dlaczego ????? Od kiedy przy zawarciu umowy na jakiekolwiek media nie obowiązuje forma pisemna na papierze ? No od kiedy ? I kiedy zawarliście taką umowę bez świstka papieru ?????? Każde zawarcie umowy / nie mówię tu o zakupie w sklepie internetowym - to już inna bajka i ustawa " elektroniczna " jej nie dotyczy / , nawet to przez internet pociąga za sobą wizytę kuriera z umową pisemną - bo inaczej umowy po prostu nie ma . A dorośli zachowują się tak , jakby nigdy nie zawierali umów i głupieją , to co mają powiedzeieć dzieciaki skoro z racji swojej niedorosłości nigdy tego nie robiły ?
  Dlatego dorośli - myślcie trochę i wspierajcie swoje pociechy bo jak wy będziecie panikować - to dzieciaki tym bardziej. A o co - to już naprawdę jest nie do pojęcia.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja po tym niby, przedsądowym wezwaniem do zapłaty nic juz nie dostałam. Mnie pobieraczek straszyl jakims linkiem o 3-latce, która kupiła koparkę przez internet xdd W jakim celu się pytam ? (przypomne, ze w artykule rodzice owego bahorka odwołali wszystko i nie musieli płacić) Czy oni już całkowicie pogłupieli ???????

 •  

  pokaż komentarz

  Hej
  10 lipca zerejstrowalam sie na po pobieraczku byłam pewna ze to bezpłatna strona po czym po 10 dniah dostałam juz ostrzeżenie że nie wplaciłam pieniędzy i zostanę podana do sądu
  trochę sie przestraszyłam ale zapomniałam po czy dostałam jeszcze 4 takie e-maile
  podałam fałszywe dane tylko imie i nazwisko prawidłowe
  myślę że nic mi nie zrobią ale trochę się boje pomóżcie ?!!!

 •  

  pokaż komentarz

  Dostałem to gówno dzisiaj. Straszą mnie sądem ze im nie dałem haraczu 7.99 zł mieś. Nie mogę ścierpieć że nie ma przy mnie nikogo z tego zarządu. Tak mnie wkur.... ze masakra. Myślą ze zafalują mi galoty i zapłacę. Bałem się jak mnie kręcili za napad na jubilera , a nie za takie gówno. Piszę to żeby dodać otuchy tym co trzęsą galotami. Nie przejmujcie się tymi oszustami. Nie wierze by jakikolwiek sąd na świecie przyjął taka sprawę i wydał wyrok skazujący biorąc pod uwagę cały szereg haczyków założonych przez nich by nas złapać i oszukać. To wszystko. j%$.. Pobieraczka!!!

 •  

  pokaż komentarz

  przekręt przekrętem ale skoro nasi kochani ustawodawcy dążą do tego aby dawać wolną rękę takim naciągaczom.
  A nowych przepisów nie tworze takie cudo zafundowali nam nasi rządzący mój wpis pochodzi z gazety prawnej.

 •  

  pokaż komentarz

  Nie nos spoko, Heh mam matę z nich nawet jak do nich napiszesz to oni na to nie odpisują tylko dają automatyczną wiadomość taką jaką wysyłają do innych. Więc sora wogóle za pytanie ;))

  A ciebie guma jeszcze nenkają czy jakoś to rozwiązałeś?

  •  

   pokaż komentarz

   Oczywiście rozwązałem to w jeden sensowny sposób . Zero reakcji a wręcz nawoływanie innych do nie płacenia. 3 emaile - czy dla nich było warto by mnie zmobilizować by wszystkim mówić że to oszuści ?

 •  

  pokaż komentarz

  guma 1 nie denerwuj się skoro od 1 stycznia przedsiębiorcy będą mieli taką możliwość żeby składać pozwy poprzez internet to w tym popieprzonym kraju wszystkiego będzie można się spodziewać .
  Niedługo będą mogli nas w y r u c h a ć poprzez internet

  APAN jak dobrze widziałem Mariusz1979 powyżej wstawił taki wzór pisma

 •  

  pokaż komentarz

  Mój komentaż miał zwrócic uwagę , że nie można pisać nieprawdziwych rzeczy bo to fałszuje obraz sprawy.
  Masz racje , od 1 stycznia można składac pozwy do sądu przez internet i przez internet będą rozpatrywane. Myślałem że wreszcie coś się ruszy - być może nie składają pozwów bo nie chce im się ruszyć dupska a tak - jedna osoba , komputer i trochę czasu. Ale nie - nic się nie dzieje i dziać nie będzie bo by kogoś pozwać - trzeba mieć argumenty a tych po prostu nie ma.
  Na koniec wpis z innego forum :
  "pobieraczek.pl – stroną na serwerze zagranicznym zarządza spółka cywilna Eller Service – Rafał Peisert i Iwona Kwiatkowska z Gdańska ul. Chłopska 72 (http://www.eller-service.pl/) . Oni istnieja i mają siedzibę w piwnicy tego budynku.Byłam tam. Oni zarabiają właściwie tylko na oszustwie, na takich jak my, co się boją i płacą. Ich nr telefonu 058/553-12-32. Jak byłam, to nie odbierali telefonu. Wszyscy (ok.5 młodych osób zajęci byli wysyłaniem e-maili z chichotami. Ja się ich nie boję, choć wyszkoleni są z regulaminu , kodeksu cywilnego i troche karnego. To cwaniaczek.pl ten pobieraczek.pl na serwerze spoza kraju.

  Co ciekawsze -jakby automatycznie, gdy poprosiłam o ugodę otrzymałam nie do odrzucenia 20GB na 3 miesiące za ok.70 zł bez dalszych zobowiazań i po zapłaceniu (na rok lub 3 miesiace) możliwość usunięcia danych osobowych na życzenie. Tak naprawdę jakbym dała cash 20 zł też by zapomnieli o sprawie. Ja nic nie dałam, to oszuści. W gównie się paprają gówniarze."

  Jak widzicie te pacany dobrze się bawią kosztem oszukanych ludzi , dlatego nie dramatyzujcie bo nie ma czego . I czas chyba przerwać tą dobrą zabawę - prawda państwo urzędnicy?

 •  

  pokaż komentarz

  ja im wysłałam maila o takiej treści:

  Dnia 26.01.10 przekraczając okres 10 dniowy,
  uważacie Państwo że wyraziłam chęć zawarcia umowy
  o świadczenie przez firmę usług okresowych
  polegających na możliwości korzystania ze strony pobieraczek.pl
  w zamian za miesięczny abonament.
  Ponieważ do dnia dzisiejszego umowy nie dostałam
  (wg. prawa umowa taka powinna zostać sporządzona na piśmie)
  a ponadto otrzymuję od firmy e-maile z pogróżkami
  rezygnuję z wyrażonej akceptacją regulaminu chęci
  podpisania umowy. Informuję również, że jakakolwiek dalsza
  korespondencja na podany w trakcie rejestracji e-mail
  będzie zgłaszana odpowiednim organom ścigania
  jako próba zastraszenia i wymuszania świadczenia nienależnego
  oraz jako naruszenie podlegających ochronie danych osobowych.
  Według polskiego prawa podpisanie umowy jest wazne tylko wtedy jesli
  jest sporzadzone na
  pismie a samo zaakceptowanie regulaminu jest nie wystarczajace i nie ma
  podstaw prawnych.

  nastepnego dnia dostałam odpowiedź od Agnieszki Kuśmierczyk:

  Szanowna Pani,

  serdecznie dziękujemy za wysłaną wiadomość.

  W odpowiedzi informujemy, że zgodnie z zaakceptowanym przez Panią
  regulaminem prawo do wypowiedzenia umowy przysługiwało Pani jedynie w
  okresie pierwszych 10 dni od momentu zawarcia umowy. W chwili obecnej
  odstąpienie od umowy nie jest już możliwe.

  Umowa zawierana pomiędzy Spółką Eller Service, a użytkownikiem
  zawierana jest na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

  Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, umowa dla swej ważności nie
  wymaga formy pisemnej. Wszystkie warunki zawartej umowy znajdują się w
  regulaminie zaakceptowanym przez użytkownika rejestrującego się w naszym
  serwisie. Regulamin świadczonych przez nas usług znajduje się pod
  adresem:

  http://www.pobieraczek.pl/regulamin

  Przypominamy, iż zawarła Pani prawnie wiążącą umowę, zgodnie z
  którą zobowiązała się Pani do uiszczenia należności za zamówioną
  usługę, zaś spółka Eller Service zobowiązała się do świadczenia na
  Pani rzecz usługi dostępu do serwerów sieci Usenet, w sposób ciągły
  przez okres 12 miesięcy. Umowa została zawarta w wyniku dokonanej przez
  Panią rejestracji, na którą składały się następujące czynności:

  1. rejestracja danych osobowych użytkownika,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z treścią Regulaminu
  Usług Usenet,
  4. złożenia oświadczenia woli o akceptacji w całości treści
  Regulaminu Usług Usenet,
  5. weryfikacja podanego adresu email poprzez uruchomienie linku
  aktywacyjnego.

  Umowa została zawarta z poszanowaniem wszystkich obowiązujących
  przepisów prawa, w trybie przewidzianym wprost przez art. 8 ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.

  Zgodnie z postanowieniami zaakceptowanego przez Panią regulaminu,
  obowiązek uiszczenia opłaty za zamówioną usługę powstał z chwilą
  zawarcia umowy i w żaden sposób nie jest uzależniony od faktycznego
  korzystania przez Panią z świadczonej usługi.

  Obowiązkiem spółki Eller Service, wynikającym z regulaminu, jest
  zapewnienie Pani możliwości korzystania z zamówionej usługi w sposób
  ciągły, przy czym nie mamy wpływu na to czy Pani faktycznie z niej
  korzysta czy też nie.

  W celu realizacji zamówionej usługi, dla każdego zarejestrowanego konta
  użytkownika wykupujemy pakiet danych na zagranicznym serwerze. Wynikająca
  z tego tytułu opłata jest przez nas ponoszona zawsze, bez względu na to
  czy dany użytkownik wykorzysta w całości przysługujący mu limit
  transferu danych, czy też wcale go nie wykorzysta.

  Reasumując, w świetle przepisów obowiązującego prawa, akceptując
  regulamin usług Usenet zobowiązała się Pani do opłacenia zamówionej
  usługi bez względu na to czy będzie Pani z niej faktycznie korzystała.

  W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 58
  553 12 32.

  Z wyrazami szacunku,
  Zespół Pobieraczek.pl

  nie odpisałam nic i dziś dostałam nastepnego maila od nich:

  Szanowna Pani mjui,

  Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 16.01.2010 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 p

 •  

  pokaż komentarz

  hej wam .. u mnie narazie cisza choć przysłali podobny email który juz mnie nie rusza tylko ciekawe kiedy to sie skończy :DDDD ,a oni wciąż żerują na ludziach którzy nie wiedzą co z tym zrobić.

 •  

  pokaż komentarz

  ta sprawa ciągnie się już kilka miesięcy a ta strona dalej naciąga ludzi!! czy ktoś wreszcie się tym zajmie?ci oszuści cały czas dostają pieniądze od ludzi którzy nie mieli tyle szczęścia i nie przeczytali przed zapłatą podobnego forum. jestem bardzo ciekawa jak zakończy się ta sprawa i co najważniejsze kiedy się zakończy

 •  

  pokaż komentarz

  Szanowna Pani mjui,

  Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 16.01.2010 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

  Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

  filip mjui
  56 764
  vhyuklo 324

  Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

  Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 16.01.2010 to 79.162.5.200. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

  Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

  Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
  Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

  2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
  Tytuł przelewu: Pobieraczek5
  Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=hIt8izjxUdhlI6XepCDnaw%3D%3D

  W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

  Z poważaniem,
  Zespół Pobieraczek.pl

 •  

  pokaż komentarz

  sory czytaj trochę. Jest tego sporo ale warto. Tak poza tym nic ci nie grozi.Poza twoimi własnymi lękami.

 •  

  pokaż komentarz

  Podanie fikcyjnych danych nie jest karane, chyba że zrobiło się to w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jednak w tym wypadku wysyłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oraz zawiadamianie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie ma sensu, z uwagi na to właśnie że podane zostaly niewłaściwe dane.

  Pobieraczek straszy że dotrą do klienta po numerze IP. Żeby znaleźć użytkownika danego nr IP, trzeba najpierw zawiadomić Prokuraturę, i Prokuratura występuje do operatora sieci żeby udostępnić dane użytkownika danego nr IP. Prokuratura z kolei z reguły nie przyjmuje spraw kwalifikujących się jako niska szkodliwość społeczna, czyli m.in. spraw których kwota opiewa na sumę mniejszą niż 250 złotych.

  Poza tym przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdził w rozmowie, iż Pobieraczek NIKOMU nie założył sprawy w sądzie.

  z bloga : http://nocne-rozmowy-przy-kominku.bloog.pl/kat,655091,index.html?ticaid=6944f

 •  

  pokaż komentarz

  guma wiesz ze twój nick jest w tv? :D xdd

 •  

  pokaż komentarz

  Witam
  właśnie siedzę oglądam film i zasysam 3 browarka i tak sobie myślę o tym sraczku-pobieraczku pierdo..nym-naciągaczku . OLAĆ ICH
  i nie zawracać sobie nimi głowy.
  Dostałem fakture / nie dostałem fakture
  Napisałem wypowiedzenie / odpisali
  Relacja między lucka została zachowana .
  Poświęciłeś temu tematowi trochę uwagi, dałeś zarobić poczcie i na tym koniec.
  Czekaj TAdka aż miną dwa latka.
  Pozdrawiam wszystkich i idę dalej się znieczulać

 •  

  pokaż komentarz

  gadadula podaj dokladnie nazwe antywirusa jakim wykrylas ten program szpiegowski,bo po nich mozna i tego sie spodziewac

 •  

  pokaż komentarz

  Ja też nie zamierzam im płacić za coś czego nie użyuwam... poza tym, w każdym sklepie jeśli coś nam się nie spodobało, nie można tego używać, to zawsze można to zwrócić bez żadnych konsekwencji. Dla mnie to ten ich regulamin to żadna umowa... w ogóle nie rozumiem jak można regulamin nazywać umową, regulamin to regulamin a umowa to umowa. Niczego nie podpisałam, poza tym nazywam się dla nich Gulasz Drobiowy i jak mnie sobie po IP znajdą i przyślą wezwanie do sądu, to bardzo chętnie pójdę tam i powiem wszystko jak było...
  Ja na razie dostałam tylko to przedsądowe, odpisałam im, że rezygnuję z usług i jak na razie cisza...

 •  

  pokaż komentarz

  witam . ci co podali prawdziwe dane niech wyślą list z oświadczeniem o wypowiedzeniu pseudo umowy , ci co nie podali prawdziwych danych nie dajcie się zastraszyć , tu macie wszystko opisane jak co macie robić przeczytajcie cały wątek jak jeszcze będziecie mieli pytania wtedy pisać

 •  

  pokaż komentarz

  hej:) też oglądałam magazyn reporerów i mówili żeby wysłać im list polecony z zerwaniem umowy ale jak jo jest nieletnio tzn mom 17 to musza im wysyłać czy nie ?
  normalnie w tym całym bajzju idzie się pogubić..

 •  

  pokaż komentarz

  A mogę jeszcze przez te 7 dni pościągać coś sobie od nich, czy lepiej nie?

 •  

  pokaż komentarz

  Nie no, "tajemnica przedsiębiorstwa" rox. Dlaczego nie myje pan zębów? Nie mogę wyjawić to tajemnica przedsiębiorstwa.
  Tajemnica przedsiębiorstwa - termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  * Art. 11 ust. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  Tak, to na pewno ma wartość gospodarczą, bo jakby zdradzili tą tajemnicę to by gnili w ciupie xD

 •  

  pokaż komentarz

  Witam.Mam problem i proszę was o pomoc.Zalogowałem się dziś na pobieraczka,pobrałem ten link i aktywowałem to gówno.Nawet nie wiedziałem że to oszustwo, bo internet mam dopiero od 2 tygodni, bo miesiąc temu wyszedłem z zakładu karnego.Przez przypadek na google zobaczyłem stronę o oszustwach tego pobieraczka no i teraz jestem tu z wami.Mam do Was prośbę, czy może mi ktoś pomóc jak z tego wyjść?Jestem tam zalogowany od dziś, także mam chyba 7 dni aby się z tego wydostać.Wytłumaczcie mi co mam zrobić tak dokładnie bo jestem laikiem kompletnym, a w internecie siedzę dopiero od dwóch tygodni, wcześniej nie miałem wogóle styczności z netem, bo 8 lat przesiedziałem w Rawiczu.Na marginesie nic jeszcze nie ściągnełem i dane też podałem lewe.Z góry dzięki za pomoc.

 •  

  pokaż komentarz

  No i guma dzięki za Odp. i wam wszystkim też dzięki za wszystko :))WIem że pisałem wtedy w moim streszczeniu, że oni z kogoś głupka robia i że ściemniają, ale w koncu po tych e-mailach się zirytowałem i dlatego zadałem pytanie.
  A co do znajdowania po IP to nawet jeśli dadzą to do prokuratury, a oni podejmą działanie by odszukać po sieci kogoś to rzadko im się to udaje, ponieważ sprawa tkwi w tym że nr IP się zmienieją co utrudnia im to w hu.. pracę i właściwie jest to nie opłacalne, szybciej znajdą kogoś po e-mailu ponieważ ludzie rejestrują się na takich stronach ze swojego prywatnego konta, a tam są przewaznie wszystkie dane prawdziwe. ALe na moje pobieraczek nawet by tego nie zrobił bo sami mają cykora, ze jeśli kogoś zaskarżą to wszyscy pokrzywdzeni przez nich (np.my) wkroczą na salę sądową i zrobią tam wielki zamęt;))

 •  

  pokaż komentarz

  guma1 Wybacz . trochę cię zastępuję .

 •  

  pokaż komentarz

  Ładny Żal z nich :)) Ale czyje że niedługo dopną swego i ktoś ich zapudłuje, normalnie będe się modlił oto Xd ;))

 •  

  pokaż komentarz

  Ten ich prawnik to jest wygadany jak reporterzy go pytali ile maja użytkowników to mówił, że to jest objęte tajemnicą i jak pytali czy kogoś podali do sądu to mówił, że to też jest objęte tajemnicą czyli z tego wniosek, że zadali mu pytania na które nie chciał udzielać wypowiedzieć to od razu znaczy, że oni nic przeciwko nam nie zrobią . i codziennie pisać na śledziku na nk że to oszuści

  piszmy na śledziku; Pobieraczek to oszuści i jak ja nie napisze to napiszcie za mnie

 •  

  pokaż komentarz

  No cóż - do trzech razy sztuka. Nie potwierdzą a powielą - jak w komisji śledczej . A może jak Sobiesiak - ja po prostu nie pamiętam ?

 •  

  pokaż komentarz

  Witam ponownie . Mam tego dość, Czy może mi ktoś wskazać gdzie znajdę wypowiedzenie umowy?Chce wysłac i mieć to z głowy.Swoja droga guma1 podziwiam cię.Cały czas to samo . wiatr w oczy.Ale bez takich jak ty to takich pobieraczków było by teraz tyle ile jest jednorękich bandytów.Dodam na koniec że Polska to dziwny kraj.Trzeba mieć oczy z tyłu głowy a najlepiej to do okoła.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam! Moja sytuacja wygląda tak: zarejestrowałem się i podałem fałszywe dane, nie wypowiedziałem umowy w ciągu 10 dni bo nawet nie czytałem ich regulaminu jak większość. Dostałem już 2 maila z wezwaniem do zapłaty. Napisałem im, że mam 11 lat i nie mam możliwości zapłacić. To jest ściema no ale działałem w afekcie po przeczytaniu listu od nich. Co mam zrobić? Mogą mi coś zrobić za to że podałem fałszywe dane i jeszcze teraz im coś ściemniam? Pomóżcie proszę.

 •  

  pokaż komentarz

  Oczywiście , jak Ci się uda możesz ściągać do woli. W 10 dniach możesz napisać wypowiedzenie emailem / jak pisał SQL / i wysłać nawet minutę przed północą .

 •  

  pokaż komentarz

  "Informacyjnie przesyłamy Pani odnośnik do artykułu sygnalizującego
  podobne zagrożenia."

  Jeszcze mi sie przypomniało, że w tym wezwanie z mojego adresu zrobili link, że jak się na to skieruje kursorem to widać to miejsce na mapie, chcieli mi chyba udowodnić, że mnie znajdą, bo wiedzą gdzie mieszkam xdd tyle, że jak wpissywałam w danych szczecin poznańska to nawet nie wiedziałam, że taka ulica istnieje w Szczecinie. Ośmieszają się,, żal mi ich ;]

 •  

  pokaż komentarz

  W sumie mój wpis dodałem tylko po to aby się zastanowić.
  Skoro teraz przedsiębiorcy mogą od 1 stycznia składać pozwy do e-sądu to czy w drugą strone to by nie mogło działać.
  np. reszta pism takich jak przed sądowe wezwanie do zapłaty wysyłane e-mailem do nas konsumentów.

 •  

  pokaż komentarz

  XxXOWERXxX no jak od razu można się skapować jak mówi o tej taj tajemnicy przedsiębiorstwa to wtedy wiadomo, że coś tutaj śmierdzi. Powtarzam serwis Pobieraczek.pl kieruje się zasadą ,,Przepisy są po to, aby je łamać"

 •  

  pokaż komentarz

  Zapomniałam! i nie śpiewamy już serenad pod ich oknami. Poznaj moje serce - mam ich w Pumbie :)
  Teraz dziękuje za uwagę.

 •  

  pokaż komentarz

  jesli dobrze zrozumiałem to oni przysyłaja po zalozzenu konta ze trzeba zapłacic 95 zł?

 •  

  pokaż komentarz

  Rodzice wejdźcie na fora i poczytajcie coś na temat Pobieraczek.pl, a nie od razu dawajcie dzieciom kary.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja mam propozycje !!!! Dajci mi swoje adresy email a ja wam wystawie wezwania do zaplaty na 50 zl i bede was nekac... i spotkamy sie w sadzie a tam powiem tak" Wysoki sadzie bo oni nie odpisywali na moje emaile z wezwaniem do zaplaty "

 •  

  pokaż komentarz

  SQL...dzięki że zwróciłeś mi na to uwagę..nie miałam pojęcia ...od pół roku mam dopiero komputer i internet i od pół roku właśnie zmagam się z pobieraczkiem....nie znam takich niuansów ...już nie będę pisać dużymi literami.....

 •  

  pokaż komentarz

  dziendobry guma.. a ty znowu tutaj :D a chetnych co do pomocy w sprawie pobieraczka zapraszam na moj skype. pisac.. f59984 moj nick.. udzialem cennych porad i wskazowek.

 •  

  pokaż komentarz

  I ostatnie - tak jak mi . I tak jak ja olej to .piotreknirvana - a dlaczego masz zniżać się do ich poziomu ? Zachowaj klasę , wszak jesteś gość lepszy od nich i po prostu olej ich . Dobra rada .

 •  

  pokaż komentarz

  a jeżeli chodzi o sprawę sądową to tam jest napisane powyżej i kilka razy podany jest link expresu reporterów gdzie pan A. Tomczak zapytał prokuratora w Gdańsku o to a ten dał mu odpowiedż juz wiesz jaką

  •  

   pokaż komentarz

   W dalszym ciągu się nie rozumiemy. Prokurator nie ma nic do pozwu - który może złożyć przeciwko Tobie "PoDbieraczek" w sądzie, żeby wyegzekwować pieniądze które według "ich" "regulaminu" (umowy) im się należą. Zaległości w płatnościach to wyłącznie sprawa stron umowy, to nie przestępstwo którym powinien zająć się prokurator(dużo poważniejsze sprawy czekają latami) Ja wysłałem do "nich" prośbę o wgląd do moich danych osobowych w celu sprawdzenia czy wystawią mi fakturę VAT z poprawnymi danymi. Od trzech dni cisza. Może to sposób na PoDbieraczka ? Napiszę o tym niezwłocznie.
   P.S.Duże litery na forum zależą od kontekstu wypowiedzi np. POdBIERACZEK TO SK......Y lub POMÓŻCIE MI... nie napisałem o drugim znaczeniu dużych liter. Emocje .... Pozdrowienia

  •  

   pokaż komentarz

   Olu - nie prokuratora lecz sędziego i chyba o to chodzi we wpisach SQL . Ale z drugiej strony by być takim drobiazgowym skoro wiemy o co chodzi ?

 •  

  pokaż komentarz

  1. Jesli niedawno się zarejestrowałeś (nie minęło jeszcze dziesięć dni) to napisz wypowiedzenie

  2.Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i zarejestrowałeś się na stronie Pobieraczek.pl to powiedz o wszystkim swoim rodzicom lub opiekunom prawnym

  3. Jeśli jesteś niepełnoletni (poniżej 13 lat) to nic Ci nie powinno groźić. Jesteś Bezpieczny i jeśli masz powyżej 13 lat i rodzice lub opiekuni prawnie nie wyrazili zgody na twoją rejestrację .
  to Tobie też nic nie grozi.

  4. Przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru WYPOWIEDZENIE UMOWY
  ( dla tych którzy mieszczą się w okresie próbnym lub później w okresie 3 miesięcznym )

  5. prowadzone jest postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Delegatura we Wrocławiu o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez
  nieuczciwe praktyki rynkowe zalecane jest złożenie skargi do wiadomości
  tej instytucji.
  6.)Osoby niepełnoletnie, które podały prawdziwe dane osobowe:
  Rodzice powinni napisać pismo do Pobieraczka, w którym protestują przeciwko zawartej umowie, motywując, iż umowa zawarta została przez osobę niepełnoletnią.
  Powtarzam tu raz jeszcze, że obowiązkiem Pobieraczka było i jest zweryfikowanie danych osobowych, a następnie wysłanie faktury, choćby faktury proforma, zamiast od razu zastraszania.

 •  

  pokaż komentarz

  ja napisalam na adres który podal Mariusz 1979 na wroclaski i dostalam odpowiedz że to jest sekretariat i oni nie udzielają odpowiedz podają stronę z adresami a tam znowu musisz mieć podpis elektroniczny więc zostal mi numer telefonu 0800 800 008 na infolinię konsumęcką z której jutro napewno skorzystam mam już naprawdę serdecznie dość czytam wszystkie wpisy na tę stronę i powiem wam szczerze zglupialam jutro napisze Wam co mi powiedzieli na tej lini a może dla świętego spokoju zapacić i mieć z glowy? tylko dlaczego mam placić za coś z czego nigdy nie korzystalam i nie mam wogóle zamiaru skorzystać ?poza tym nie jest to przyjemne jeżeli zostalo się do czegoś zmuszonym.sami sobie szkodzą strasząc nas zamiast normalnie napisać z czym się wiąże niewypowiedzenie tej cholernej po 10 dniach.może bylam naiwna wierząc w dobre intencje tej pisząc do nich w jakiej sytuacji się .przeczytalam caly regulamin i nic z niego nie zrozumialam pozdrawiam Was cieplo

 •  

  pokaż komentarz

  mika78 dzieci sie nie bije !!! :)

 •  

  pokaż komentarz

  A jak to napisać? Ten ostatni 3 punkt?

  Cytuję:

  3) Osoby niepełnoletnie, które podały prawdziwe dane osobowe:
  Rodzice powinni napisać pismo do Pobieraczka, w którym protestują przeciwko zawartej umowie, motywując, iż umowa zawarta została przez osobę niepełnoletnią.
  Powtarzam tu raz jeszcze, że obowiązkiem Pobieraczka było i jest zweryfikowanie danych osobowych, a następnie wysłanie faktury, choćby faktury proforma, zamiast od razu zastraszania.

 •  

  pokaż komentarz

  witam mam problem jak wszyscy tylko umowę zawarl mój 10 letni syn ale na moje dane pomylil się tylko w miejscowości co mam zrobić?lanie już dostal

 •  

  pokaż komentarz

  Witam,
  Chciałma wszystkim serdecznie podziękować za sobre rady i wsparie na duchu w tej sprawie. W szczególności guma1.
  Też dałam się nabrać i jak zobaczyłam mail od nich to się przeraziłam, ale dzięki Wam już się nie martwie!!!
  Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  1dagi1 - masz rację , wydaje mi się że sprawa jest dobrze opisana i tylko niepotrzebne i niesprawdzone wpisy moga kogoś przestraszyć . Nie wierzę w te pisma Mariusza1979 , no bo jak wierzyć w stwierdzenie:
  "Śledząc wasze wypowiedzi napisałem kilka e-mail do różnych instytucji prosząc o ustosunkowanie się do tego oszustwa."
  O , coś nowego , a niby jakie to instytucje są uprawnione do interpretacji ustaw i dyrektyw unijnych w tej akurat sprawie ? Wypowiedzi niektórych urzędasów mieliśmy okazję poznac w radiu ZET. Żenada.
  Dalej : "...regulamin który wszyscy zaakceptowali na stronie ( a bym on dostępny przed akceptacją i każdy mógł się z nim zapoznać), a który później okazał się umową ..."
  A cóz to za cuda ? Regulamin cudownie przemienia się w umowę , no coż , dziwny jest ten świat. Dla mnie regulamin jest regulaminem a umowa- umową.
  No i rodzynek:
  " A potem zostaniecie z ręką w majtkach bo potem żaden płacz i lament wam nie pomoże. Jak nie teraz to potem bo skoro prokuratura nie zajmuje się sprawami których wartość nie przekracza 250 zł to potem jak się uzbiera kilkanaście tysięcy zapominalskich to wtedy wystąpią z pozwem zbiorowym."
  Jak widzę Mariusz1979 nie tylko nie przeczytał regulaminu pobieraczka ale w ogóle żadnych przepisów. I dla mnie jest to typowy wpis emocjonalny .
  No bo skoro prokuratura nie zajmuje się sprawami poniżej 250 zł to jakim cudem może zająć się nimi w przyszłości? Biorąc pod uwagę wysokość odsetek - no może za jakieś 20 lat / przypominam rocznie ok 12 zł /. No i od kiedy przedsiębiorca może wystąpić w stosunku do konsumentów z pozwem zbiorowym!!!!!!!!!!!!!!!! Przecież sprawa każdego z nas jest odrębna i musi być rozpatrywana osobno . Ale może warto taki przepis wprowadzć a na miejsce rozprawy proponuję Plac Zbawiciela w Warszawie, albo lepiej Plac Piłsudskiego - więcej luda się pomieści . Przemawia przeze mnie snobizm bo będę miał blisko . Pozew zbiorowy mogą wytoczyć konsumenci / lub inni jednakowo poszkodowani / ale nie na odwrót .
  No i te pisma z niby urzędów konsumenckich . Nie chce mi sie nawet tego komentowac lecz skoro umowy są zawierane i trzeba je wypowiadać to w którym miejscu występują te nieuczciwe praktyki rynkowe nie mówiąc o niedozwolonych wpisach ? Przecież jednym z takich wpisów jest zrównanie regulaminu z umową a jeśli coś jest niedozwolone to dla mnie jest....czymś , czego się nie wypowiada.
  Każdy ma swój rozum , każdy zrobi jak uważa. Jeśli ktoś uważa że zawarł umowę - niech pisze wypowiedzenia potwierdzające tylko tożsamość i nic więcej .Ale na miłość Boską - jak można zawrzeć prawnie ważną umowę w oparciu o adres emai bez weryfikacji danych na piśmie l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przecież to jest idiotyzm . I dlatego pobieraczek nie pójdzie do sądu bo jak ma udowodnić , kto zawarł umowę ? . I zauważcie - każdy kto wyśle coś na piśmie otrzymuje odpowiedż że nie może tej umowy-widmo wypowiedzieć . No więc , skoro ustawy stanowią inaczej , na jakiej podstawie moga kogokolwiek oskarżyć skoro podważają obowiązujące prawo ? Dlatego liczą tylko na to , że jak najwięcej ludzi się nabierze i zapłaci .I przed wysłaniem czegokolwiek radzę ochłonąc i pomyśleć.

  •  

   pokaż komentarz

   wooooow!! no wyczerpująco....jak ktoś po tym zada głupie pytanie ,czy płacić ,czy wypowiedzieć umowę? ? to jest palantem.................................

  •  

   pokaż komentarz

   guma1
   A jak niby miałem napisać skoro każdy idiota wypisuje w kółko te same brednie płacić nie płacić.
   Każdy jest dorosły i sam odpowiada za swoje czyny. A ciągłe p!!!%%$enie zapłać im, nie płać im, olej ich jest bezcelowe.
   Myśle że było dość podpowiedzi jak sobie poradzić z tą sytuacją

 •  

  pokaż komentarz

  i no git po co sie noobami przejmowac hakerzy jedni nie dac sie :D

 •  

  pokaż komentarz

  Jeszcze raz w sprawie formalnej . Kiedyś napisałem , że pobieraczek by mógł coś zrobić musi wcześniej wysłać pisemne wezwania do zapłaty do każdego z nas i my mamy na ustosunkowanie się do tego 30 dni. Tak stanowią przepisy więc dlaczego niektórzy tak boją się tych durnowatych emaili?
  mika78 - podstawą ich działalności są adresy email / tak twierdzi pobieraczek / , a podstawą dochodzenia jakichkolwiek praw w sądzie zgodnie z prawem są PISEMNE wezwania do zapłaty wysłane wcześniej do dłużnika / pisemne - nie emailem / . Przecież mówiąc o adresach email dają wszystkim znak że na piśmie nikt wezwań do zapłaty nie dostanie - więc nie mają podstaw do oddania sprawy do sądu bo nie dopełnili wszystkich formalności . Nie zweryfikowali pisemnie adresów , nie dostarczyli PISEMNYCH wezwań do zapłaty - więc jak kogoś mogą oskarżyć????????????????????
  A pisząc do nich potwierdzisz swoje dane. Wybór należy do Ciebie.

 •  

  pokaż komentarz

  aaaa tak wogole to ten wpis o odsetkach od mateusza to ten sam wpis, slowo w slowo jest kilkaset wpisow wyzej....

 •  

  pokaż komentarz

  To wielka ściema nie było żadnych rozpraw:) Jak już była jedna ale to klient podał poberaczka do sądu. Zarabiają tylko na strachu i nic więcej takich to się powinno zamykać w celach 1na1

 •  

  pokaż komentarz

  kiedys odpisywalam na te listy, ostatni napisałam na początku grudnia. Dostałam odpowiedź niezrozumiałą o godzinie 6 rano O_____o . Dalej nie odpisywałam. Do tej pory nie dostaję ŻADNYCH emaili. Olać ich.! Po prostu nie ma sensu zamartwianie się tym gównem ! ;D a 94 zł wydałam na bardzo fajne spodnie. i 80gr na gumy. ;) cała sumka poszła.

 •  

  pokaż komentarz

  guma1 mam nadzieje że zaspokoiłem twoją ciekawość chociaż uważam za bezsensowne pisanie czegoś po kilka razy . To jest forum i tu należałoby się zastanowić jak pomóc tym którzy z prawem konsumenckim nie mieli nigdy styczności.

  Mogę się zgodzić z tym że trochę mnie poniosło ale ja nikogo nie obrażam głupimi wpisami i tak samo chce być traktowany. Mi nikt nie płaci za to że tu siedze i wypisuje te bzdury, ani za te listy które jak stwierdziłeś sam sobie pisze.

  Powyżej wrzuciłem wszystkie listy jakie dostałem , mam nadzieje że więcej dowodów nie będziesz potrzebował. Zresztą więcej nie mam reszta moich uwag i wpisów to jedynie słowa jakie usłyszałem od rzecznika praw konsumenta .
  Miło było poznać spadam, może jeszcze raz z ciekawości wejdę na wykop żeby zobaczyć co odpisałeś .

  Pozdrawiam

 •  

  pokaż komentarz

  Dla nich same za akceptowanie regulaminy to podpisanie umowy, ale nie ma się czego martwić w prawie bez podpisu nie ma nic:))) A co do IP to by musieli z tych 35tys. poszkodowanych wezwać 80% tych którzy nie zapłacili im, więc by zbankrutowali. A firma indyfikacyjna nie bierze takich spraw jeśli kwota szkody nie przekracza 250zł;)

 •  

  pokaż komentarz

  "sekretariat wroclaw"

  Dziękujemy uprzejmie za kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Niniejsze wystąpienie potraktowane zostanie jako sygnał zauważonych nieprawidłowości i szczegółowo przeanalizowane pod kątem kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku stwierdzenia w przedstawionej sprawie podstaw do podjęcia działań przez Prezesa UOKiK, podjęte będą stosowane kroki zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów lub kodeksem postępowania cywilnego.
  Uprzejmie informujemy, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów jest właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów podejmowanej jedynie w interesie publicznym (art. 1 ustawy), a zatem nie podejmuje działań w sprawach indywidualnych, mających charakter cywilnoprawny, jak również nie prowadzi działalności w zakresie poradnictwa ani na rzecz konsumentów ani na rzecz przedsiębiorców.
  Udzielaniem porad prawnych i pomocy prawnej konsumentom w sporach z przedsiębiorcami zajmują się organizacje konsumenckie oraz powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów wykonujący zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Lista oraz dane teleadresowe organizacji konsumenckich i powiatowych rzeczników konsumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu (www.uokik.gov.pl).

  Natomiast Prezes UOKiK realizuje cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którą do jego zadań należy w szczególności sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy.
  I tak, Prezes UOKiK wydaje, w przypadkach określonych ustawą, decyzje w sprawach przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe
  interesy konsumentów, a także decyzji w sprawach kar (art. 31 pkt 1 i 2 ww.
  ustawy).

  Jednocześnie wyjaśniamy, że Prezes UOKiK informację na piśmie o sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy wraz z uzasadnieniem przekazuje w odpowiedzi na formalne zawiadomienie (art. 86 ust. 4 ustawy). Zawiadomienie takie zgłasza się na piśmie wraz
  z uzasadnieniem (art. 86 ust. 1 i art. 100 ust. 1 ustawy), może ono w szczególności zawierać: wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane naruszenie ustawy o ochronie konkurencji
  i konsumentów, opis stanu faktycznego, uprawdopodobnienie naruszenia
  przepisów ustawy a także dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie. Do
  zawiadomienia dołącza się wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia
  przepisów ustawy(art. 86
  ust. 2 i 3).

 •  

  pokaż komentarz

  ANIOLEKAA...MOZESZ NAPISAĆ ZERWANIE UMOWY....ALE TO NIC NIE DAJE ..LUDZIE PRÓBOWALI ...A ONI SWOJE ..ŻE NIE DA SIĘ ZERWAĆ ITD....LEPIEJ ZAŁÓŻ I SŁUSZNIE ŻE TO NIE BYŁA UMOWA TYLKO REJESTRACJA...BO TY SIE ZAREJESTROWAŁAŚ A NIE PODPISAŁAŚ UMOWY...NAPISZ LEPIEJ LIST NA POLICJĘ DO GDAŃSKA ...ZAOSZCĘDZISZ SOBIE WIELU STRASZĄCYCH MEILI OD NICH KTÓRESPĘDZĄ CI SEN Z OCZU....PROŚCIEJ NAPISAĆ NA POLICJĘ OPISAC SPRAWĘ...ONI JUZ WIEDZA O CO CHODZI ...BYC MOZE WYSTARCZY TYLKO TELEFON....U GÓRY PODANY...ŻYCZĘ SZCZĘŚCIA BO JA PRZESZŁAM WSZYSTKIE ETAPY I SKOŃCZYŁAM NA TYM OD CZEGO MOGŁAM ZACZĄĆ CZYLI ZŁOŻENIU DONIESIENIA

 •  

  pokaż komentarz

  Mariuszu1979- widzę że tkwi w Tobie " dusza wojownika " , co by się działo - moje na wierzchu. Piszesz , że trochę Cię ponosło , nie obrażasz głupimi wpisami / ale dokładnie taki sam wpis w treści - tylko innymi słowami zastosowałeś w stosunku do radzących nic nie pisać / i chcesz tak samo byc traktowany . To co , mam jak Ty użyć słów powszecnie uważanych jako wulgarne i obelżywe ? Przecież można swoją rację wyrazić w sposób ogólnie przyjęty w kręgach ludzi reprezentujących jakiś poziom - prawda? I to nie jest tematem tego forum i uważam ten wątek za zakończony.
  Co do pism - przeczytałem je i nie jestem - tak jak Ty - przekonany że umowy są i kropka .
  Skupię się na dwóch - bo reszta coś mówi ale - nie w temacie.
  1."Konsument" - " W Pana przypadku wskazane jest odstapienie od umowy..." - potwiedza się to co pisałem wcześniej - radzą wypowiadać umowę tak na wszelki wypadek ale jaką ? Użycie wyrażenia - wskazane jest - sugeruje , że jak nie wypowiesz to też nic się nie stanie. Tu potrzeba jasnego sformułowania - tak , zawarł pan umowę taką a taką i musi ją pan wypowiedzieć w 3 miesiącach bo inaczej będzie obowiązywać 1 rok. I będzie musial pan zapłacić. A tak - sam sobie zdecyduj . I ja już sobie sam zdecydowałem .
  2. Dużo ciekawsza - " rzecznik konsumentów " . Widzisz - nie napisałeś wszystkich informacji a dla mnie ważnych . Otóż - nie napisałeś - co to za rzecznik konsumentów a chodzi o panią pracującą w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gdyni. Dlaczego to jest ważne ? Otóż , w lipcu ubiegłego roku , wyczytałem na forum prawniczym że właśnie ten urząd konsumencki / w niektórych wpisach nawiązywałem do tego ale mówiłem że chyba z Gdańska za co przepraszam / odmówił panu poszkodowanemu przez pobieraczka wszczęcia postępowania twierdząc , że wszyskto jest OK . I tylko dlatego że był" namolny " , skieirowali sprawę dalej a jak jest dzisiaj wszyscy wiemy . Powtarzam - komentowałem to w lipcu i zauważ , ponad pół roku mineło , audycje w radiu , TV i wypowiedzi rzeczników powiatowych / nie miejskich / a oni nadal uważają że wszystko jest OK. To dlaczego wszczęte jest postępowanie o stosowanie przez pobieraczka nieuczciwych praktyk rynkowych ? Zauważ co ta pani pisze - wszelkie informacje zostały przez pobieraczka udzielone i nie mają zastrzeżeń.
  A ja się pytam - który punkt ustaw pozwala traktować na równi regulamin i umowę skoro ustawa mówi , że regulamin zawiera warunki zawarcia umowy - warunki czyli zależności . Czyli zawarcie umowy uzależnione jest od np. rejestracji a nie jest równoznaczne.
  Gdzie w regulaminie pobieraczek powołuje się na ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów ... i dlaczego pani rzecznik twierdzi że ich działalność oparta jest o nią skoro pobieraczek wręcz boi się jej jak " diabeł święconej wody " ? Przecież w swoich pismach twierdzą kategorycznie - ta ustawa nas nie dotyczy. Więc skąd takie przekonanie pani rzecznik ? Mało tego - w piśmie z lipca twierdziła wręcz , że wpis nawiązujący do ustawy "konsumenckiej" znajduje się w regulaninie pobieraczka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zapewniam Cię , że jak ja ten regulamin czytałem / po a nie przed / nie było tam o tym najmniejszej wzmianki. Świadczy to dobitnie , jak urzędasy / nie mylić z rzetelnymi urzędnikami / traktują swoje obowiązki. Dla mnie już wtedy był to sygnał że jednak trzeba te ustawy przeczytać bo ci co nas reprezentują - nie wiedzą co mówią. I dlatego to co mówi akurat ta pani rzecznik ma dla mnie takie znaczenie jak możliwość wystąpienia wody na Marsie.
  Jak zawsze powtarzam , każdy ma swój rozum i zadecyduje sam biorąc pod uwagę argumenty i zapisy ustaw . W żadnej wypowiedzi urzędu konsumenckiego nie usłyszałem że pobieraczek działa uczciwie w oparciu o takie czy inne przepisy prawne. A czy możliwe jest zawarcie umowy przez rejestrację - Boże , co za idiotyzm. Ale trzeba być cwanym by takie coś wymyśleć , tylko dlaczego takie coś jeszcze istnieje ? No ale takie państwo jacy urzęnicy.
  Dziękuję Ci za te listy/ ja nie mówiłem że piszesz je sam do siebie , tylko że robią wrażenie że są Twojego autorstwa - wybacz ale niestety tak to wyglądało / bo tylko utwierdziły mnie w przekonaniu że dobrze zrobiłem że nic nie wypowiadałem . Nie zgadza się to z Twoją koncepcją ale mnie te liściki nie przekonały i przecież każdy może mieć swoje zdanie - prawda ? Również Cię pozdrawiam.

 •  

  pokaż komentarz

  właśnie. nic nie pisać, nic nie robic, kij im w oczy ;] wazne zeby nie placic!

 •  

  pokaż komentarz

  No widzicie - niektórzy zaczynają coś tworzyć - ale co ????
  No nie wiem , ręce opadają . Wpis po to by się zastanowić ??????????
  Nie twórz nowych przepisów , te co są czyli ustawy - wystarczą.
  I chłopie - daruj sobie - przecież wiesz że to jest totalny przekręt.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam, ja rowniez zalogowalem sie na pobieraczek.pl i otrzymalem juz 2 maile odnosnie uregulowania zaplaty. W jednym z nich straszono mnie nawet pozwaniem mnie do sądu... Na poczatku rowniez sie przestraszylem ale po pierwsze nie podalem prawdziwych danych, a poza tym przeczytanie przynajmniej kilku komentarzy zamieszczonych powyzej w pelni mnie uspokoilo. Widzialem rowniez wczorajszy program w telewizji i ci oszusci z pobieraczka nie wytoczyli ani jednej sprawy! Po prostu ci biedni ludzie chca sie latwo wzbogacic i dlatego żerują na osobach, ktore sa nieswiadome. Teraz juz wszystkie e-maile od obslugi pobieraczek.pl będę traktowal jako SPAM. Pozdrawiam:)

 •  

  pokaż komentarz

  Gratuluję - nic dodać nic ująć .
  Biada temu narodowi . Dostęp do regulaminu oznacza zawarcie umowy.
  d!!%$e są wśród nas - mówię o rzeczniku. A swoją drogą - ciekawe jakim ?????
  A przecież myślenie nie boli - ale skąd oni mają o tym wiedzieć.??????????????????

 •  

  pokaż komentarz

  Malgorzata Furmanska
  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na skargę informuje, że Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce świadczy pomoc prawną konsumentom wyłącznie przy polubownym rozstrzyganiu sporów z elementem transgranicznym, na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii oraz Islandii.. W związku z tym, Centrum jest niewłaściwe rzeczowo w przedmiotem sprawie.
  Rozwiązywanie problemów wynikających z kontaktów między krajowymi podmiotami tzn. polskim konsumentem a przedsiębiorcą z siedzibą w Polsce nie należą do zakresu zadań Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
  Dotyczy to także przypadków, gdy przedsiębiorca ma w Polsce zarejestrowany oddział.

  W dochodzeniu praw konsumenckich na terenie Polski pomoc świadczą, w szczególności:

  - Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/,
  - rzecznicy konsumentów
  http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/,

  - Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej / Konsumenckie Sądy Polubowne,
  - infolinia konsumencka Stowarzyszenia Konsumentów Polskich tel:
  0 800 800 008.

  Jednocześnie, ze względu na to, że prawdopodobnie prowadzone jest postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez nieuczciwe praktyki rynkowe zalecane jest złożenie skargi do wiadomości tej instytucji. UOKIK nie prowadzi spraw indywidualnych konsumentów, lecz informacja od Pana może być pomocna w wyeliminowaniu tego rodzaju
  praktyk z rynku.


  Na stronie internetowej ECK www.konsument.gov.pl
  ; dostępne są informacje o
  wyspecjalizowanych organizacjach i instytucjach zajmujących się
  problemami konsumenckimi.

  Postępowanie prowadzone przez ECK Polska nie wstrzymuje biegu przedawnienia możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym.

  Proszę o zapoznanie się z informacją nt. przetwarzania danych osobowych przez Sieć ECK
  http://www.konsument.gov.pl/files/Oswiadczenie_o_ochronie_prywatnosci.pdf

  W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

  Z poważaniem,
  Małgorzata Furmańska
  Prawnik

  Europejskie Centrum Konsumenckie
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  mf@konsument.gov.pl
  www.konsument.gov.pl
  Tel.: +48/22/5560474
  Fax.:+48/22/5560359

 •  

  pokaż komentarz

  "Konsument"

  Odpowiedź

  W Pana przypadku wskazane jest odstapienie od umowy na podstawie art.7 oraz 10 ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialaności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstapić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowaniu tego terminu wystarczy wyslanie oświadczenia przed jego upływem W razie braku potwierdzenia informacji istotnych dotyczących zawarcia umowy, określonych w art.9 ust.1, termin, w którym konsument może odstapić od umowy, wynosi 3 miesiące i liczy się
  od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu
  otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
  W przypadku dalszych problemów proszę zwrócić się o pomoc do Rzecznika

  Konsumentów właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania. Dla mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego właściwy jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów z siedzibą w Zgierzu przy ul Sadowej 6, telefon 719-09-08.
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łodzi

 •  

  pokaż komentarz

  No właśnie , zauważ co piszesz. 11. grudnia piszesz że to wielka ściema i nie ma żadnych spraw w sądzie a dziś pytasz się co robić ? Zauważ że większość z nas zarejestrowało się pół roku temu / jak ja / a inni i więcej . Więc jeśli nikogo nie pozwali do tej pory więc niby jak mieli by pozwać Ciebie? Po co do nich piszesz , lubisz sensacje lub horrory ? To wypożycz sobie film .Zastanów się , zobacz jakie podałeś dane - i kto niby ma Cię szukać po tych danych ? Myślę że nie jesteś jakimś małolatem lecz osobą dorosłą . Więc zachowuj się i myśl jak dorosły. A to co cytujesz dostali ci co się nie słuchają dobrych rad i piszą do nich.

 •  

  pokaż komentarz

  witam
  wlasnie dostalem email do zaplaty naleznosci i straszenie sadem czy ktos dostal jakis list z sadu ? mam zaplacic ? czy nie zawracac sobie tym glowy ?

 •  

  pokaż komentarz

  Mariuszu1979 - zawiodłem się na Tobie. Bo poddając pod dyskusje to co napisałeś i komentując te wpisy myślałem , że w jakiś sposób udowodnisz swoją rację , podasz żródło tych pism. Ale nie , Ty z rozbrajającą szczerością piszesz :
  "A jak niby miałem napisać skoro każdy idiota wypisuje w kółko te same brednie płacić nie płacić",
  Wybacz ale to raczej sugeruje , że te niby pisma są Twojego autorstwa . I wyobraż sobie , że większość piszących tutaj to są ludzie bardzo młodzi , poruszający się jak " ślepy we mgle " w sprawach prawa . I powiem szczerze , że wolę przeczytać od nich " co mam robic " , " placić czy nie " a wręcz " olać to " niż to co napisałes Ty. Bo to co napisałeś nie ma pokrycia w rzeczywistości a jedynie może kogoś przestraszyć . I właśnie po takich tekstach jak Twoje padają te " dziecięce " pytania i stwierdzenia .
  Odrębna kwestią jest Twój wiek ale po wpisach nie widać że jesteś osobą dorosłą. I mam tu na myśli wpis do 1dagi1 . Użycie słów z rynsztokowego slangu świadczy tylko o Tobie , o niedojrzałości emocjonalnej. Może jesteś pełnoletni ale na pewno nie dorosły. To są dwie różne sprawy. Widzisz - zarzucasz tym co nawołują do nie wymawiania umów że są z pobieraczka. Dzięki bo to tyczy się również i mnie . I co , mam Ci tak samo napisać jak Ty to zrobiłeś? Nawet nie potrafisz w sensowny sposób udowodnić swojej tezy i dziwisz sie , że ktoś w ten sposób to skomentuje ?
  " Prawdziwa cnota krytyk się nie boi " - Monachomachia Ignacego Krasickiego - do przemyślenia i stosowania. Polecam .

  •  

   pokaż komentarz

   A co jam mam ci jeszcze udowadniać wrzuciłem adresu i wszystkie odpowiedzi jakie dostałem od rzeczników praw konsumenta z różnych miast. A tak poza tym to szkoda mojego czasu na wasze beznadziejne szczebiotanie. Co będzie ?? Co ma być to będzie . Mam ten sam problem co większość ale jak wam nie pasuje to co piszę to spadam . Zresztą tak jak napisałem na początku zaraz zaczną się ataki na moje wpisy i się nie pomyliłem.

   A tak na zakończenie do 1dagi1 nie będzie jakaś blać mnie obrażać i pisać że mi jeszcze za to płacą. Jak już cytujesz paragrafy to twój wpis też można uważać za zniesławienie .

 •  

  pokaż komentarz

  W odpowiedzi napiszę Ci 3 x NIE.
  NIE - nikt nie dostał listu z sądu i nie dostanie ;
  NIE - masz nie płacić i nie zawracać sobie nimi głowy ;
  NIE - nie zadawaj więcej takich pytań , powyżej wszystko jest opisane ;

 •  

  pokaż komentarz

  Korzystając z tego , że od czasu do czasu to forum odwiedzają pobieraczkowie to mam pytanie:
  W swoich wezwaniach do zapłaty używacie sformułowania :" Zgodnie z WARUNKAMI UMOWY kwota za wymieniony pakiet musi zostać uiszczona za cały rok z góry ".
  1 . Na jakiej podstawie prawnej - jeżeli na podstawie regulaminu to jesteście oszuści bo ten zapis jest niezgodny ze wszystkimi ustawami na jakie sie powołujecie. Przepisy mówią - najpierw usługa a póżniej zapłata.
  2. Powołujecie się na warunki umowy - bardzo chętnie bym się z tym iluzorycznym tworem zapoznał i mam tu na myśli tekst pt. WARUNKI UMOWY a nie warunki zawarcia umowy czyli regulamin.
  3. Dyrektywa nakłada na was OBOWIĄZEK realizacji zamówienia" w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia następojącego po złożeniu zamówienia u dostawcy przez konsumenta "/ dyrektywa unijna 97/7/WE - tak chętnie na nią się powołujecie- Art.7 WYKONANIE UMOWY .pkt.1.- więc dlaczego nie wykonujecie umowy w wyznaczonym terminie wszak dyrektywa nie uzależnia tego od zapłaty / pewno powiedzą że ich to nie dotyczy , to co z kosmosu są ???? i wybierają sobie pasujące im przepisy? /.
  A pkt 2 . mówi , że gdy się nie wywiązują z umowy to muszą niezwłocznie nas o tym powiadomić i zwrócić " wszystkie wpłacone kwoty najpóżniej jednak w terminie 30 dni. " - No to komu coś zwróciliście , w regulaminie jest jakaś wstawka o zwrotach w przypadku z rezygnacji z usługi lecz nie mówicie o terminie i o niewywiązaniu się z usługi.
  Oczywiście prosze o odpowiedż / paragrafy /a nie wasz pobieraczkowy bełkot.
  A wszystkim polecam poczytanie stosownych ustaw , naprawdę człowiek dużo się dowie o przysługujących im prawach.

 •  

  pokaż komentarz

  mareeoosh ma rację , juz chyba kilkadziesiąt razy było napisane by im nie płacić. Ja przeczytałem obydwie ustawy / o świadczeniu usług drogą elektroniczna na którą się powołują , o ochronie niektórych praw konsumenckich i dyrektywę 97/7/WE - tym przepisem odmawiaja prawa do 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia/. Podałem im dane prawdziwe i miałem napisać wymówienie . I wiecie co? Nic im nie wyślę . Po lektórze tych ustaw jestem do końca przekonany , że to jest oszustwo. Bo wszystkie te przepisy cały czas mówią o UMOWACH , o WARUNKACH UMOWY. Natomiast stwierdzają że musi być również regulamin. Nie chcą dać umów na papierze , to proszę przesłać umowy na nasze emaile , nie warunki zawarcia umowy czyli REGULAMIN tylko UMOWY!!!!!!!!!!!!!
  Są tam również stwierdzenia , że najpierw usługa a póżniej zapłata - nie mogą wymagać zapłaty z góry.
  Ode mnie nic nie dostaną i WY również NIC IM NIE PLAĆCIE.

 •  

  pokaż komentarz

  "uokik - kancelaria"
  Dziękujemy uprzejmie za kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Niniejsze wystąpienie potraktowane zostanie jako sygnał zauważonych nieprawidłowości i szczegółowo przeanalizowane pod kątem kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku stwierdzenia w przedstawionej sprawie podstaw do podjęcia działań przez Prezesa UOKiK, podjęte będą stosowane kroki zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów lub kodeksem postępowania cywilnego.
  Uprzejmie informujemy, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów jest właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów podejmowanej jedynie w interesie publicznym (art. 1 ustawy), a zatem nie podejmuje działań w sprawach indywidualnych, mających charakter cywilnoprawny, jak również nie prowadzi działalności w zakresie poradnictwa ani na rzecz konsumentów ani na rzecz przedsiębiorców.
  Udzielaniem porad prawnych i pomocy prawnej konsumentom w sporach z przedsiębiorcami zajmują się organizacje konsumenckie oraz powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów wykonujący zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Lista oraz dane teleadresowe organizacji konsumenckich i powiatowych rzeczników konsumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu (www.uokik.gov.pl).

  Natomiast Prezes UOKiK realizuje cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którą do jego zadań należy w szczególności sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy.
  I tak, Prezes UOKiK wydaje, w przypadkach określonych ustawą, decyzje w sprawach przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe
  interesy konsumentów, a także decyzji w sprawach kar (art. 31 pkt 1 i 2 ww.
  ustawy).

  Jednocześnie wyjaśniamy, że Prezes UOKiK informację na piśmie o sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy wraz z uzasadnieniem przekazuje w odpowiedzi na formalne zawiadomienie (art. 86 ust. 4 ustawy). Zawiadomienie takie zgłasza się na piśmie wraz
  z uzasadnieniem (art. 86 ust. 1 i art. 100 ust. 1 ustawy), może ono w szczególności zawierać: wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane naruszenie ustawy o ochronie konkurencji
  i konsumentów, opis stanu faktycznego, uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy
  a także dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie. Do zawiadomienia dołącza się wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia przepisów ustawy(art. 86
  ust. 2 i 3).

 •  

  pokaż komentarz

  Haaaa !!!
  Prosze bardzo.... Z szerokiego artykulu opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  'UOKiK" jednoznacznie stwierdza, zeby doszlo do zawarcia PRAWIDLOWEJ umowy miedzi www.pobieraczek.pl a konsumentm-klientem, pobieraczek musi przyslac na podany w formularzu adres umowe z POTWIERDZENIEM danych tele-adresowych. Po podpisaniu takiej umowy, z dniem wyslania jaj na adres pobieraczka(decyduje data stenpla pocztowego) umowa jest wazna i zawarta. od tej pory konsument ma 10 dni na wypowiedzenie umowy. jesli tego nie zrobi jednoznacznie wyraza zgode dalsze swiadczenie uslug przez www.pobieraczek.pl"
  Dobra, teraz rece do gory komu przyszlo takie pismo, kto podpisal i odeslal???
  No to mozecie spac spokojnie :):):)

  A tak w woli wyjasnienia... nie jaki "mariusz1979" dal idealny dowod tego ze nie czyta uwaznie.... Jaklbys zauwazyl... nie byles tylko BYLAS. Pan uwaznie czytajacy...
  Poza tym uwazaj bo bo obrazasz mnie na forum publicznym. A nie wiem czy wiesz ze podlega to pod KK art. 216 §2. Wiec utemperuj swe palce na klawiaturze.

 •  

  pokaż komentarz

  witam-tez mialem kilka emaili od tego calego pobieraczka zebym wpłacił kase ,że oddadza do sadu-tak sobie pisalismy emaile -ja im ze pomagaja lamac prawo udostepniajac filmy bez praw autorskich a oni ze wykupili mi lacze na sewrwerach i tak w kolko-wrescie zaprosilem ich do sadu podalem swoj numer telefonu ,adres i nastala cisza-czekam caly czas na wezwanie do sadu a tu nic-pozdrawiam caly zespol pobieraczka bo pewnie tu lukaja i niech sie pospiesza-najwyzej przegram sprawe i strace nie 100 tylko ze 500 ale to malo prawdopodobne-tylko niech sie pospiesza bo nudno troche a bym takto mial zabawe -pozdrawiam wszystkich na forum-ps.maja czas do lutego bo pozniej ja im zaloze sprawe o probe wyludzenia i podrzeganie do przestepstwa

 •  

  pokaż komentarz

  Czołem " piraci " . I znów chcecie za darmo ale tak lekko to nie ma . Ja kiedyś używałem eMula / a któż go nie używał / ale nie jest to tak do końca legalne. Dlatego przerzuciłem się na BitComet. Jest to programik do ściągania torrentów a szukam ich na stronce : http://torrentcity.pl . Ma to jedną wadę - musisz się zarejestrować / ha , ha , ha - skąd my to znamy - ale nie jest to posraczek / a wada to taka że by to zrobić muszisz wysłac SMS-a w cenie 7,32 zł brutto . Ja zapłaciłem - działa i jest to opłata jednorazowa. Są jeszcze inne stronki oferujące torrenty i jak ktoś je zna / te z bogatą bazą / to niech podzieli się swoją wiedzą.

 •  

  pokaż komentarz

  mi jeszcze posłali w wiadomości link z komentarzem:
  Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co potwierdza wypowiedź urzędnika UOKIK w audycji radiowej dostępnej pod adresem:
  http://www.radiozet.pl/var/ezflow_site/storage/original/audio/20181b53704d6f5a26eb55990f9c9f6a.flv

 •  

  pokaż komentarz

  Mój login Aderdinos Aderdinos w wyszukiwarce starczy wpisać Aderdinos

 •  

  pokaż komentarz

  Ludzie i ludziska czytajcie wszystko dokładnie.Tutaj na temat pobieraczka zostało już napisane wszystko!Odpowiedź wyczerpująca dla Nova1984 jest tutaj http://nocne-rozmowy-przy-kominku.bloog.pl/kat,655091,index.html?ticaid=5948f

 •  

  pokaż komentarz

  karolciu - nie pisz nic . Ja bym tak zrobił . I nie przejmuj się , naprawdę to są oszuści .

 •  

  pokaż komentarz

  Piszcie na nk (nasza-klasa.pl) na śledziku Koniec z pobieraczkiem koniec z oszustwem

  Kto jest ze mną

 •  

  pokaż komentarz

  Oczywiście jest to totalna bzdura. Gdzieś wcześniej to skomentowałem i nie chce mi sie powtarzać ale oni tam rozmawiali na pewno z szatniarzem a nie prawnikiem . Były dwie audycje w radiu ZET i dlaczego pobieraczek nie rozpowszechnia tej pierwsze? Ano dlatego że tam pani głosiła całkiem odminne zdanie na ich temat i to im nie pasuje. Zobaczcie jeden urząd a dwie różne opinie w jednej sprawie. Chore - chore , dlatego ja ufam ustawom , sobie i mojemu rozumowi . A on mi mówi że nie ma żadnych umów.

 •  

  pokaż komentarz

  No właśnie, a co z tymi osobami, które podały nieprawdziwe dane przy rejestracji. Jak ja mam (zgodnie z tym co powiedzieli w Expresie Reporterów) odwołać sie w ciągu 3 miesięcy skoro nazywam się według tego jak się zarejestrowałam : Gulaszem Drobiowym? I mieszkam na ulicy Wędliniarskiej?

 •  

  pokaż komentarz

  karolcia , rzeczywiście ta ich odpowiedż jest odrobinę mniej agresywna (wyglada na to że pobieraczek nieco spuszcza z tonu ) choć żądania pozostają dalkej te same ...........myślę że naprawdę nie warto nic do nich pisać , Ty się nagmnastykujesz , znajdziesz logiczne argumenty i zrozumie to każdy oprócz odpornych na rzeczowe wyjasnienia, gości z pobieraczka ..........po co się denerwować , jeśli Ty nic nie napiszesz do nich to i oni nie będą pisać ...........mam nadzieje że ich dni sa policzone :]

 •  

  pokaż komentarz

  Hmmm...
  Jak wam sporo osób powiedziało żeby nie płacić to nie płaccie,ale ja nie o tym...
  Wydaje mi się że ten cały wasz wymyślony ,,wirus" to nie z pobieraczka,zarejestrowaliście się tam a nic nie instalowaliście,chyba że pobieraliście coś to może być wirus,ale od samej rejestracji on wam nie utknie w komputerku-Taki mi się wydaje
  Każdy jeden program antywirusow potrafi wynaleść jaki kolwiek wirus,nie macie co skanować swoich kompów-no chyba że robicie to codziennie dla bezpieczności,no to ok.
  Ale nie ma potrzeby szukania wirusa Pobieraczka,czy wam tam będzie pisać ,,Wirus Pobieraczek - coś tam cośtam" ? nie...to może być każda inna przyczyna wirusa,więc radze się np. u prawnika lub osoby znającej się na komputerach,ktoś z rodziny z pracy jakiś technik albo ze szkoły pani z informatyki,czy normalny wirus może powstać poprzez zarejestrowanie się na jakiejkolwiek stronie,ja się tam na tym nie znam ale tak mi się wydaje,bo cośtam mi kiedyś do ucha i wgl.
  A pozatym to jest dziwne,że po co oni piszą przed sądowe wezwanie skoro nie mają do tego prawa? skąd wiedzą że sąd zaakceptuje ich pozew,a odrazu straszą,pozatym już przy pierwszym meilu grożą że jak się nie zapłaci to sąd,a czy na samym początku nie powinni napisać że ktoś jest coś winny,jak ktoś nie płaci np. w tydzien to się dopiero wyznacza termin zapłaty a jak ktoś niechce płacić to dopiero się mówi o sąd
  Pobieraczek poprostu znalazł sposub na szybkie zarobienie kasy,ale nie ma się co martwić,wiem nie każdy może zadzwonić na policje czy coś ale poszukajcie strony do napisania listu np do ,,UWAGA" albo do innych stron,żeby chociaż mogli wiedzieć jak dużo jest poszkodowanych,Pobieraczek runie do 2 miesięcy napewno,więc nie ma co się zamartwiać

  Pozdro

  •  

   pokaż komentarz

   u mnie wirus wniknął do komputara w trakcie ściągania piosenki , po kilku minutach komputer się zawiesił nie było żadnej reakcji ani na przerwanie operacji czy na jakąkolwiek inne polecenie , nie można było zakończyć pracy ani nawet go wyłączyć , po dłuższym czasie nie pozostało nic innego jak odłaczyć go odprądu . Włączenie też już się nie udało , tryb awaryjny też nie pomógł. W serwisie stwierdzono wirusa ,który uszkodził dysk i konieczna była jego wymiana . Nie jestem specem od komputerów ale zdaję sobie sprawę , że sama rejestracja wirusa nie ściągnie :].....

 •  

  pokaż komentarz

  No - bez komentarzy - niestety zapomnij o pieniądzach.

 •  

  pokaż komentarz

  DOSTAŁAM DZIS NA NK TAKĄ WIADOMOŚĆ.(WYSŁANĄ O GODZ.5.20)..................CZEŚĆ..POLECAM CI ŚWIETNY SPOSÓB NA POBIERANIE BEZ LIMITÓW SWOICH PLIKÓW Z BARDZO POPULARNYCH SERWISÓW TAKICH JAK RAPID... HOTFIE... ITD .......! ŚCIĄGASZ ILE CHCESZ,KIEDY CHCESZ,Z NIEOGRANICZONYM I WYSOKIM TRANSFEREM! SZCZEGÓŁY NA STRONIE! ZAPRASZAM DO REJESTRACJII ! http://PobierajSwobodnie.republika.pl
  TRZYMAJ SIĘ! MONIKA ZWOLAK CHORZÓW (NIEMAM POJĘCIA KTO TO JEST,NIEZNAM DZIEWCZYNY)......ALE ŚMIERDZI MI NOWĄ NAZWĄ POBIERAKA....

 •  

  pokaż komentarz

  CZEŚĆ guma1.CZYTAM FORUMTVP.....I KURCZE WIDZĘ ZE POBIERAK TERAZ PRZEŻYWA CHWILE SWOJEJ ŚWIETNOŚCI....SZLAK MNIE TRAFIA..MASA LUDZI DOSTAJE WŁAŚNIE MAILE ..WEZWANIA ...NIE SĄ JESZCZE W TEMACIE I ZADAJA TWOJE ULUBIONE PYTANIE CZY PŁACIĆ??OCZYWIŚCIE ODPISUJĘ..........JUDYTA

 •  

  pokaż komentarz

  Zwracam szczególną uwagę na stwierdzenie : "jest zobowiązany dostarczyć " .
  To nie to samo co obejżeć a to oni usiłują nam wmówić i wmówili w audycji w radiu ZET.

 •  

  pokaż komentarz

  Aktualnie strona pobieraczek.pl została zamknięta ( 5 grudzień, godzina 00,30). Ciekawe czy to na stałe?

 •  

  pokaż komentarz

  darko11221///po kiego h..powielasz mój tekst na tym samym forum,widać nie czytasz postów bo byś widział że tekst z komputer świata i info o PG zamiesciłem kilka postów wyżej,wysil sz...komórki i napisz coś samodzielnie a nie plagiatuj,pamiętaj o opłacie, znajdę cię po IP

 •  

  pokaż komentarz

  kurde nie mam programu antywirusowego ;/ musze koledze powiedziec zeby mi przeskanowal dysk

 •  

  pokaż komentarz

  PISZMY NA FORUM TVP I OSTRZEGAJMY. W Polsce obowizuja polskie przepisy = ustawy i inne a nie jakies tam dyrektywy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 •  

  pokaż komentarz

  cześć SUCHEN4 / a dlaczego taki nick , a dlaczego JUDYTA - chyba jestem upośledzony ? / Oczywiście UWAGAA nie ma racji. Niestety te dyrektywy nas obowiązują . A najciekawsze jest to że właśnie te dyrektywy mówią o tym , że my mamy rację . Dlaczego? Bo wprowadzają zaostrzenie - jeśli przepisy danego kraju są ostrzejsze od dyrektyw to właśnie te przepisy danego kraju obowiązują . I jak ktoś je przeczyta / te dyrektywy / , to jest to dokładne to samo co mówią nasze ustawy . Więc nie ma o co się spierać . Jeeeeeeeeeeeeeeezu , naprawdę nie mogę uwierzyć że tyle osób się nabrało. I nie mam tu na myśli dzieciaków - sam stary /w ich oczach / i też kliknąłem akceptację regulaminu. Ale naprawdę nie macie czym się przejmować , ja za Was te ustawy przeczytałem i dlatego jestem taki mądry. I śpijcie spokojnie - to są oszuści i nic nikomu nie zrobią .

 •  

  pokaż komentarz

  Pobieraczek wyludza powolujac sie na dyrektywe UE. W Polsce dyrektywy nie obowiazuja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dopuki ich np. Sejm nie przyjmie, a tej dyrektywy nigdy w Polsce nie przyjeto i ona nie obowiazuje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  Dyrektywa Unii Europejskiej — akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.

 •  

  pokaż komentarz

  INTUICJA MI PODPOWIADA ŻE TO WILK W OWCZEJ SKÓRZE

  •  

   pokaż komentarz

   Cześć Olu , napisałem komentaż ale mi go gdzieś wcięło . Zostałaś wybrana więc napisz nam swoje wrażenia po dziesięciu dniach pobierania ha , ha , ha. Zauważ , jak wszyscy stali się ostrożni . I właśnie przez takich oszustów tylko stracą ci co naprawdę oferują legalne pliki. Pozdrowionka.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam. Zainteresowałem się tematem gdyż moja znajoma ma taki problem jak wy. I czytając ten regulamin dochodzę do wniosku, że nie jest w nim precyzyjnie opisany sposób rezygnacji z usługi.

  Pozwólcie, że przytoczę kilka słów z tegoż regulaminu i dodam moje komentarze. Trochę się interesuję zagadnieniami prawnymi więc może coś wam podpowiem.

  § 4.pkt9 "Umowa o świadczenie usług Usenet jest umową zawartą na czas określony i kończy się wraz z upływem terminu, na który został wykupiony abonament. Usługobiorca, który chce nadal korzystać z usług Usenet ma prawo do zawarcia nowej umowy o świadczenie usług Usenet poprzez wykupienie kolejnego, dowolnego abonamentu na wskazany w nim okres"

  Jeżeli nie wykupiłeś/łaś niczego to niby kiedy się kończy?? Pierwszy krok do podważenia tego regulaminu. Gdyż nie ma innego sposobu na rozwiązanie umowy po upływie 10 dni?? Chore i niezgodne z prawem.

  "Podczas 10-dniowego darmowego okresu próbnego przysługuje prawo do pisemnego wypowiedzenia zamówienia (fax, email itp.). Po upływie 10-dniowego okresu próbnego ważność umowy od 3 miesięcy i koszt od 7,90 PLN miesięcznie"

  Akceptując regulamin na pewno tego nie akceptowaliście tego - bo tego tam nie ma !!!!!!!!!!!!!

  "Po upływie 10-dniowego okresu próbnego ważność umowy od 3 miesięcy i koszt od 7,90 PLN miesięcznie"
  Szczerze mówiąc jakiś geniusz to napisał bo nie rozumiem o co chodzi w tym zdaniu mimo, że jestem dobry w czytaniu ze zrozumieniem.

  par3pkt2

  "Korzystanie z Usługi Usenet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki, polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej Usługi Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu Pobieraczek5."

  Domyślny wybór pakietu Pobieraczek5?? Nie sprecyzowano co to jest domyślny pakiet. Bo prawdopodobnie twórcy regulaminu chodziło o to , że podpisując (patrz akceptując regulamin) umowę dostajecie Państwo ten pakiet. Nie informując o tym użytkownika - on sam może nie wiedzieć - co ma na myśli twórca regulaminu.

  Ponad to w tych listach e-maill dostajecie Państwo pewną kwotę do zapłaty.
  Przede wszystkim nie podali wam co składa się na kwotę zapłaty. Możecie napisać pismo z o podanie co składa się na kwotę.

  Z całą pewnością spraw śmierdzi na odległość i jest niezgodne z prawem, żądanie od Państwa pieniędzy. Jak tylko dostanę info od mojego znajomego prawnika napiszę jakie paragrafy podważają regulamin na stronie pobieraczka.

 •  

  pokaż komentarz

  @MisterLosiek

  "Jeśli się ma 18 lat
  Jeśli się podało prawdziwe dane osobowe-Napiszcie do nich rezygnacje w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy."

  Po co pisać odwołanie umowy której się wcale nie podpisywało?

 •  

  pokaż komentarz

  XxXOWERXxX - no to jak???ta osoba zapłaciła czy miała jak piszesz - niby zapłacić.....to zapłaciła czy niby zapłaciła? bo nic nie rozumiem . Gdzie i jak znalazłeś taką osobę ? a może ta niby osoba, to tak niby ściemniała co? może był to ktoś z pobieraczka sraczka i kit wciskał ? żeby się inni niby mogli wystraszyć :) że niby ktoś zapłacił........ja im zapłacę też...tak na niby :)

 •  

  pokaż komentarz

  Heh nie no na uczelni w czasie przerwy nie miałem co robić i sprawdzałem sobie tak jakieś różne forum i natknełem się na osobę ,która opisywała kogoś sytuację, że ten ktoś nie chciał zapłacić więc miał rozprawę i ją przegrał, a tam zapłacił 5 stówek. Ale to bujda musi być, bo jak sam wczesniej pisałem była tylko jedna rozprawa i to klient zaskarżył tego pier... pobieraczka. Katia sora ,że musiałaś się trudzić w Odp. I ja też nie mam zamiaru im dać złamanego centa!!! Dostałem już 3 wezwania do zapłaty i mam to głęboko w du...

 •  

  pokaż komentarz

  Witam tez padłem oszustwa Pobieraczka i nie wiem co zrobic gdzy podałem nie prawdziwe dane ale maja tylko mój adres Ip mam radiówke i nie mam adresu dynamicznego wiec po tym adresie chyba maga mnie znalesc ? czy po prostu olac to?

  •  

   pokaż komentarz

   A któż niby ma Cię szukać ? Pobieraczek - to się mylisz. I chciałbym szczególnie by to przeczytały osoby które podały dane fałszywe. Otóż nikt Was nie będzie szukał po IP bo po co? Tak na logikę - Pobieraczek dysponuje tysiącami danych prawdziwych i co ? I co do tej pory zrobił - nic , bo nic nie może . Więc jak niby mają kogoś szukać - uruchamiać machinę prawa - policja , sądy - tylko po to by bezradnie rozłożyc ręce ? Czy to ma sens ? Żaden . Ten wpis to jest kolejna próba zastraszenia szczególnie nieletnich a i dorośli się też na to łapią. Mając IP naprawdę nie tak łatwo kogokolwiek namierzyć , jeśli wogóle jest możliwe. Ten wpis to blef.
   Odpowiadając na Twoje pytanie - po prostu to olej.

 •  

  pokaż komentarz

  XxXOWERXxX - dobrze " czaisz ". Te wpisy o karach pieniężnych i niby rozprawach to są wpisy pobieraczka lub dowcipnisiów. Sam czytałem gdzieś na forum o karze 1200 zł. Uśmiałem się do łez. Zaraz po tych wpisach ukazują się komentaże demaskujące ich i oczywiście riposty już nie ma . Wielka ściema.

 •  

  pokaż komentarz

  A czy ktoś dostał już wezwanie do sądu w tej sprawie?
  Czy należy to zapłacić czy nie bo już nie wiem?

 •  

  pokaż komentarz

  Korci mnie by - zacząć strzelać. Dobrze że broń nie jest ogólnie dostępna.
  Poczytaj co napisaliśmy powyżej . Tam jest wszystko. NIE PŁACIĆ - nie ma za co.

 •  

  pokaż komentarz

  Dziś otrzymałem to samo co wszyscy od pobieraczka już chciałem im płacić ale wszedłem na temat pobieraczek gdzie od razu pisało że to oszuści tak więc poczytałem to co piszecie i twierdze ze jak bym zapłacił to bym był frajerem tak więc dziękuje wam wszystkim!!!!!:)

 •  

  pokaż komentarz

  powiem wam tak zarejestrowalam sie 25 lipca a zrezygnowalam 11 dnia czyli dzien po tych darmowych.Dostalam wezwanie do zaplaty i 10 sierpnia im napisalam co o tym mysle i do dzis nie odpisali,ale jak dzis wyslalam im maila co mysle i co sadze o ich regulaminie i programie i ze jak beda mi wysylac wezwania do zaplaty to skieruje sprawe do prokuratury to moment mi odpisali tylko ich odpowiedz byla olewcza typu-jak Pani zaakceptowala regulamin to trzeba sie wywiazac z umowy-i napisala takie dosc dziwne zdanie ktore moim zdaniem zaprzeczalo sobie bo napisala ze-''w ciagu 10 dni mogla pani zrezygnowac z naszej uslugi,ale moze pani zrezygnowac w kazdej chwili jesli uzna pani ze program nie spelnia oczekiwan.''To jak sie zrezygnuje po tych 10 dniach to to oznacza ze nie powinno byc problemu mimo ze sie nie oplacilo programu gdyz zrezygnowalo sie z tej przyczyny i nie tylko ja tak zrozumialam to zdanie.

 •  

  pokaż komentarz

  witam a ja dzis im takiego maila napisałam i to jest już ostati mail jaki do nich piszę, wiecej nie mam siły z nimi walczyc.

  Witam

  Proszę obejrzc ostatni Magazyn Ekspresu Reporterów na TVP2 z dnia 24.11.2009, oto link http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/wideo/24112009
  Prawnik wyraźnie powiedział, że mamy 3 miesiące na odstąpienie od umowy, a nie 10 dni.

  Przed zawarciem umowy na odległość konsument powinien zostać poinformowany m.in. o:

  * imieniu i nazwisku przedsiębiorcy;
  * cenie i zasadach jej zapłaty;
  * koszcie, terminie i sposobach dostawy;
  * prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni;
  * miejscu i sposobie składania reklamacji;
  * prawie wypowiedzenia umowy.

  Po zawarciu umowy wszystkie te dane przedsiębiorca powinien potwierdzić na piśmie. Urząd podkreśla, że jednym z podstawowych praw konsumentów korzystających z usług portali oferujących pobieranie plików czy kupujących w Internecie, jest prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Warto pamiętać, że jeżeli nie otrzymamy od przedsiębiorcy pisemnego potwierdzenia wszystkich wymaganych przepisami danych, termin ten wydłuża się do trzech miesięcy.

  Jak wyraźnie tu napisałam, nie dostałam od was żadnego pisma do domu, wiec mam prawo odstąpic od umowy w ciągu 3 miesięcy.

 •  

  pokaż komentarz

  a wiesz że pare osób pisało
  ....
  Bezsensownie
  ONI NAWET TEGO NIE CZYTAJĄ!
  jak im napiszesz system skanuje wyrazy,i wybiera odpowiedniego meila
  Pozatym,oni sami dobrze wiedzą że łamią prawo,ale to że mówią inaczej na telewizji,to nic nie zmienia,oni wkręcają specjalnie to wiedzą że łamią prawo.
  A olać to trzeba bo nie będziemy się trudzić aby pisać z automatem,który odpisuje swoje prawa,i coś w stylu ,,Jeśli chodzi o taką rozmowe,to dziękuje" przecież już policja wie,telewizja,UOKIK,itp... to nie wystarczy poczekać na to aż powiedzą wszystko , i ich zamkną,wydaje mi się że warto siedzieć cicho i mieć pobieraczka w du... bo i tak prędzej,Czy później ich zamkną,to po co im już pisać . ?

 •  

  pokaż komentarz

  Wszyscy piszecie, zeby nie odpisywac. Co prawda i my wiemy, ze oni lamia prawo i oni tez o tym wiedza, ale moze warto spojrzec na to z innej strony:
  Skoro my tutaj piszemy te wszystkie ustawy i udowadniami Pobieraczkowi, ze oszukuja, to dlaczego nie napiszemy tego im ?
  Moze oni mysla, ze nie odpisujemy, bo nie wiemy co i boimy sie itp.itd. A moze jak np. wszscy by im napisali maile z tymi ustwami i wgl. to moze oni by sie wkoncu wystraszyli ? Bo olewanie raczej sprawy nie zalatwi.

  Poda moze ktos sposob jak obliczyc odsetki ustawowe za rok z Pobieraczka ? Bo ja znalazlam na necie, ale jakis taki chybiony. xdd

 •  

  pokaż komentarz

  I dlatego nic im nie pisz. Tylko pełnoletni co podali dane prawdziwe mogą do nich wysyłac wypowiedzi ale myślę , że to raczej dla własnego poczucia bezpieczeństwa i uspokojenia sumienia / bo tak mówią urzędy konsumenckie /. Ci co napiszą do pobieraczka potwierdzają swoją tożsamośc i niestety przyznają im rację że jednak czują się związani jakąś umową . I ja tak miałem zrobić ale po lekturze ustaw nic nie wypowiadałem bo uważam że nie ma co.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja jestem osobą pełnoletnią, podałem nieprawdziwe dane. Napisałeś, że należy napisać odstąpienie z prawdziwymi danymi, ale skąd oni będą wiedzieć, że ja to akurat ja?
  Co jeśli bym napisał jako ta osoba wymyślona z nieprawdziwymi danymi ?

 •  

  pokaż komentarz

  tak,niema umowy,ale zauważ ile osób pisze że niewie co robić,może lepiej wysłać odwołanie tak jak to radzili w reportarzu co zajmie 3 minutki,i mieć ich w dupie,czy lepiej jak cośtam gdzieś się usłyszy zamartwiać się że nie wysłało się odstąpienia od umowy ? lepsze to od zamartwiania się,wyślesz mogą cię pocałować...

 •  

  pokaż komentarz

  Moje zdanie jest takie jak ktoś chce wysłać to niech wyśle, jak nie to niech niewysła a jak nie wie to niech doradzi się osoby, która mu pomoże ( doracy prawnego lub adwokata ja dla pewnośći doradzilam się obu bo byłam głupia i nie wiedziałam co zrobic.

 •  

  pokaż komentarz

  Ludzie dajecie sie zastraszyc zadnej sprawy w sadzie nie było i nie bedzie. Dajcie sobie juz spokuj czy płacic czy nie jesli zaplacisz to znaczy ze Cie zlamali. Nawet ten ich prawnik nie chce udzielac odpowiedzi z tych ich przekretem ,im dluzej bedzie to wszystko w tajemnicy tym wiecej sie pieniazkow uzbiera. wiec miejcie to na uwadze firma miesci sie w piwnicy kazdy głupi moze taka firme załozyc zebrac kumpli i spamowac meile .

 •  

  pokaż komentarz

  co ci radzimy ? nie pisz ,,co robić" bo jak masz 11 lat,i troche rozumu(a wnioskuje że masz) to przeczytaj bo takich zapytań było sporo,a nawet więcej niż sporo,i zostało poprawnie odpowiedziane

  NIE PŁACIĆ

 •  

  pokaż komentarz

  mogę dołaczyć się do grona wspaniale wrobionych... coż sama zapomniałam o tej stronce i odwiedzając swoja poczte kilka dni temu właśnie natrafiłam na słynną i dobrze wam znaną regułkę na temat nie opłaconego pakietu... nie będę ukrywać że prawie dostałam zawału serca bo nie wiedziałam o co chodzi...głupia prawie bym zapłaciła dla świętego spokoju ale coś mnie tknęło i stwoerdziłam że poszukam czegoś na temat tej firmy... no i natrafiłam na rzesze ludzi wrobionych w to samo dostałam niezłęgo ataku wściekłości...już sama nie wiem co mam o nich myśleć czekam na kolejne zawiadomoienia, bo jak każdy z was już wie że nie rwie ich do odpisywania na nasze maile. Cóż nie powiem bym czuła się spokojnie z tym wszystkich wiedząc ze jest nas tylu a oni to tylko wstrętni sku$#^&le coż jak to mówią trzeba czytać regulaminy...mam tylko nadzieje że sprawa się wyjaśni i nikt z nas nie poniesie rzadnych konsekwencji.

 •  

  pokaż komentarz

  mam 11 lat i nie mam już życia w domu, mama powiedziala ze nie zapłaci a mnie straszą sądem rodzinnym prosze napiszcie coś do mnie pocieszcie.

 •  

  pokaż komentarz

  Ku*wa ja już mam tego dosyć!!!
  Przecież oni ciągle zmieniją treść tych maili i informacje na stronie, ja już się pogubiłam, bo ktoś pisał, że ta info. o tym, że mamy 10 dni na wypowiedzenie umowy byłi już w lipcu. A ja sie rejestrowałam w paź., ale nie pamiętam, żeby tam była ta "tabelka" na dole, ale już sama niewiem. ;[ Bo skoro niby wszystkie info. podane wyraźnie to czego mamy się trzymać ?
  Męczy mnie już ta sytuacja, a kasy poprostu nie mam.

 •  

  pokaż komentarz

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną nic nie mówi o sposobie zawierania umów więc nie może być podstawą do takowych. A poprzez rejestrację to można im dać - wielkiego kopa / sorry / w dupę .
  Oświadczenie woli nie może być domniemane , tak więc jeśli zawiera się umowę , musi to być jasne i nie budzące wątpliwości. Są oszustami - to trudno , lecz nie należy z nimi polemizować - to rozmowa jak ze ślepym o kolorach.

 •  

  pokaż komentarz

  ja to tak mysle ze trzeba wykopac tego pobieraczka z neta wogole !!!! bo to banda kretynów!!!

 •  

  pokaż komentarz

  Hej Ola... nie no, mnie to po prostu dziś zabiło bo ja rejestrowałam się 22 listopada i dopiero dziś zauważyłam od nich maila. Do mnie na skrzynkę ostatnio przychodzi tyle różnych maili, że gdzieś ten pierwszy mail co to mi dali 5 dni na zapłacenie, gdzieś mi się wymknał i go nie zauważyłam. Dopiero dziś, zobaczyłam ten z 3 dniowym terminem i to takie nagle jak grom z jasnego nieba było na mnie, bo ja nawet nie bardzo wiedziałam o co chodzi, o jaka stronę co to w ogóle jest. Dopiero później sobie przypomniałam, że aaa, rzeczywiście coś takiego było, ktoś mi wysłała ifnormacje, że moje zdjęcie jest w sieci, ja weszłam, kazali się zarejestrować, a ponieważ ja nigdy przy rejestracjach takowych swoich prwadziwych danych nie podaję, nawet jak rejestracje są totalnie bezpłatne, to datę urodzenia też nie podaję taką jaka jest bo mi się nie chce wpisywać, robię to na szybko szybko i tak było też tym razem. Szybko, szybko się zarejestrowałam a i tak lipa była, bo tego rzekomego swojego zdjęcia w ogóle nie zobaczyłam. zapomniałam o tym portalu, bo mnie takie pobieraczki mało interesują i aż do dziś, kiedy mi się pobieraczek przypomniał tym oto mailem.
  W ogóle to jestem oburzona, bo sprawa nie jest świeża, a tak dużo ludzi ciągle się na to nabiera. Chociażby ja...a może teraz w tej chwili ktoś nieświadomy się znowu rejestruje. Ja mam troche wrażenie, że my tutaj to jesteśmy tak jak ci ludzie zakażeni jakimś wirusem.. większość komentarzy zaczyna się od "..ja też stałam się ofiarą tego oszustwa (brzmi to bynajmniej jak ..ja też jestem nosicielką tego wirusa)" Ja już powiadomiłam moją całą rodzinę i znajomych o tym pobieraczki, trzeba jak najwięcej ludzi ostrzegać, żeby nie dawali sięnabrać, w ogóle, żeby najlepiej nie wchodzili na tą stronę, bo to jest jak wirus, coś strasznego...

  •  

   pokaż komentarz

   No widzisz - a co było by gdybyś zmieniła pocztę ? Otóż nic byś nie wiedziała , że ktoś coś od Ciebie chce . Dlatego konieczna jest forma pisemna umowy . W naszym przypadku to nie dotyczy bo jak napisała Ola - umów po prostu nie ma . Więc co mają nam wysłać ?

 •  

  pokaż komentarz

  Poza tym czy udostępnianie i rozpowszechnianie filmów i muzyki za opłatą w internecie jest w ogóle legalne?

 •  

  pokaż komentarz

  Kochani przeSkanujcie swoje kompy.POZDRAWIAM

 •  

  pokaż komentarz

  **jesli firma taka jak oni oferują coś w internecie powinni podac nazwe firmy numer NIP siedzibe i adres przedsiębiorcy....powiedział żebym się nie przejmował takimi bzdurami bo oni tylko straszą - to mi powiedział prawnik:D **

 •  

  pokaż komentarz

  http://www.youtube.com/watch?v=P3hACUHp1to KURCZE ŻAL MI MŁODYCH LUDZI CHCIELI PIĘKNIE A STARY WYGA ZAŁATWIŁ ICH.....BOLAŁO ŻE ZA DARMO MOŻNA BYŁO ŚCIĄGAĆ...PRZECIEZ MOŻNA Z LUDZI WYCISNĄĆ KASĘ...A WSZYSCY TACY BYLI ZADOWOLENI Z,, ODSIEBIE ,,MAM JEDNAK NADZIEJĘ ŻE POLICJA NAPRAWI TEN BŁĄD I ODZYSKAJĄ SWOJE IMIE I ZASOBY .SKRADZIONE PRZEZ........http://www.youtube.com/watch?v=pGgyc42tXh4

 •  

  pokaż komentarz

  BTW@ z tego co piszą też w linku na forum co zapodałeś, zainteresowała mnie jedna rzecz, a mianowicie ta, o dodatkowych kosztach poniesionych ze zwiększenia pojemności konta czy coś takiego, o tym, że skoro nie wypowiedział umowy to stwierdzili zadowolenie klienta i jeszcze zwiększyli mu limit…....ZAPŁACIŁ TO W NAGRODE ZAPŁACI WIĘCEJ HAHAHA

 •  

  pokaż komentarz

  ODSIEBIE .COM. MA WIELU FANÓW TYLU CO,, POBIERACZEK ,,WROGÓW....

 •  

  pokaż komentarz

  racja ale nie chce mi się isc do tej ich brudnej śmierdzącej piwnicy, bo tam siedzą rozbójnicy jedzą piją bawią się i nie sprzątaja, więc nie chcę wleźć w psią albo ich ****

 •  

  pokaż komentarz

  wiecie co ??!! ja dzisiaj z kntaktuje sie z wójkiem który jest admirałem ... i zapytam sie go i wtedy wam napisze ok?? bo ten pobieraczek.pl jest chory!!!!!!!!!!!!

 •  

  pokaż komentarz

  ADERDINOS Po co mamy czekać aż w nich piorun j!%nie? Lepiej już teraz chodźmy sami i rzućmy granata do tej ich zapchlonej piwniczki :))

 •  

  pokaż komentarz

  Dziennikarze wysokonakładowego ogólnopolskiego tygodnika Chwila dla Ciebie piszą reportaż interwencyjny o pobieraczku.
  Osoby pokrzywdzone przez pobieraczka które chciałyby wziąć udział w reportażu proszone są o maila
  mailkontaktowy@mailplus.pl

 •  

  pokaż komentarz

  ja tez chciałabym sie dowiedziec jak ściągnąć legalnie i zadarmo filmy?? na własny użytek....tez mam krótko internet a po pobieraczku to mi się odechciało ściągać...ale na święta by się przydało....płacę za internet srogo więc nie mam zamiaru jeszcze płacić za ściąganie filmów!! dlatego nie podpisałabym żadnej umowy z pobierakiem!! za darmo 10 dni i żegnam!!

 •  

  pokaż komentarz

  Leo762...niewiem za co siedziałeś ale cieszę się że jesteś wśród nas i życzę ci z całego serca żebys już tam nie wrócił....pamiętaj że jesteś kowalem swojego losu..i możesz tu na ziemi urządzic sobie swój mały raj...mozesz spokojnie usypiać i budzić sie z czystym sumieniem....możesz chodzić gdzie chcesz i nie musisz oglądać się za siebie bo żyjesz bez najmniejszych problemów kombinacji ...no żyć nie umierać...ale to możesz osiągnąc tylko sam.....tego ci życzę ..nie wpakuj sie juz w nic....!!nawet bilet w autobusie kasuj...i naucz tego swoje dzieci.....ola

  •  

   pokaż komentarz

   SUCHEN4 dzięki za miłe słowa.Ciesze się że są ludzie którzy potrafią zaakceptować moje błędy, bo niestety większość myśli stereotypami że więzienie to PRISON BREAK:)a ludzie tam są pokroju T-BAGA :) Siedziałem za handelek konopią, włamanka,rozboje i takie tam pierdółki za małolata.Teraz pier... to wszystko to całe towarzystwo i nawet bilety kasuję w autbusach:)Dzieki za pomoc wszystkim

 •  

  pokaż komentarz

  Jakby tak piorun walnął w ich siedzibę i im te słabe komputery spięcie rozwaliło. Najgorsze jest to,że ich sumienie nie gryzie, a powinno.

 •  

  pokaż komentarz

  Heh ja też na to wpadłem ale po przestudiowaniu tego forum zwyczajnie ich oleje ale zastanawia mnie czemu jeszcze nie zrobili z nimi porządku???

 •  

  pokaż komentarz

  a ja mam 3 konta u nich i mam ich w du....e komp jest w dużym zakładzie gdzie do niego ma dostęp 500 osób i niech zechcą to podać do sądu to prawnicy tej firmy ich zakopią . Firma należy do Prat end Whitney .Pobieraki powodzenia

 •  

  pokaż komentarz

  Guma
  Oczywiście , jak Ci się uda możesz ściągać do woli. W 10 dniach możesz napisać wypowiedzenie emailem / jak pisał SQL / i wysłać nawet minutę przed północą .

  i tu się mylisz nie posciągasz do woli bo tez dają limit 1G ,a jak ci przerwie sciąganie
  pod sam koniec to i tak limit ci przepada bo czy udane czy nieudane sciągnięcie to limit pobranych danych ci zaliczają na dobrą sprawę to może uda się sciągnąć jeden film 700mb bo to jest tak ustawione a na reklamacje /jesli odpowiedza, co graniczy z cudem/odpowiadają że to wina twego komputera Te matoły nie mają pojęcia o komputerach mi np radzili skanowanie w poszukiwaniu wirusów albo że mam nieodpowiedni system uuuuhhha .Poj!% ich do reszty

  •  

   pokaż komentarz

   Pisząc że " możesz ściągać do woli " miałem na myśli raczej okres czasu a nie zawartość . Z racji tego że wypowiedzenie w 10 dniach możesz wysłać emailem to możesz ściągać do " ostatniego gwizdka " . A inna sprawa to możliwośc ściągnięcia . Zamieszczenie limitu 1 Gb to ściema która ma ich uwiarygodnić , a tam po prostu nic nie daje się ściągnąć . Tak więc możesz ściągać do woli bo i tak nic nie ściągniesz.

 •  

  pokaż komentarz

  Ale się wpisów nazbierało od wczoraj ;] Tak się zastanawiam czy ten klient co się z nimi sadził wygrał sprawę? a Ty guma1 wysyłałeś coś do nich bo też chyba podałeś prawidłowe dane?

 •  

  pokaż komentarz

  BUAHHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAH NO TO MACIE PROBLEM!!! BO POBIERACZEK WSZYSTKICH DOMKNIE A WIĘC...

 •  

  pokaż komentarz

  Heh co racja to racja czasami byśmy w coś wdepli ;)) Ale od razu rozbujnicy?? Jak by byli rozbujnikami to tą kase co zabierają dali by biednym, a nie odbierali by im. No i co to za rozbujnicy gdzie 4 grubasów siedzi w piwnicy i wp!$!%$%a pizze przy pornosach ;))
  Na moje to jakieś nie wyrośnięte stado czopów i idiotów albo i gorzej ;))

 •  

  pokaż komentarz

  W związku z tym wzywamy Pana do DOBROWOLNEJ zapłaty należnej kwoty w wysokości 94,80 PLN w ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

  To jest kawałek wiadomości od nich więc na moje rozumowanie kto chce ten płaci.

 •  

  pokaż komentarz

  Jak oni mi nawet podali fałszywe , krótkie IP

 •  

  pokaż komentarz

  Jasne że damy :D zesrać sie a nie dać się:D:D tępić gadziny!

 •  

  pokaż komentarz

  SPOKOJNIE DZIEWCZYNKI... mam na imię ola jestem zarejestrowana pół roku temu na pobieraczku ...nie przyjęli dawno temu mojego odstapienia od ,,umowy,, która itak oczywiście nieistnieje..podałam prawdziwe dane dokładny adres ..mają mnie jak na patelni ....i nic nie robia i nie zrobią...wiem to napewno a guma potwierdzi ...ale widze że wam przyjemność sprawia wspólnota....można owszem pogadac ale w żartach bo naprawde nie ma się czego bać ani czym przejmować....to oni mają teraz problem a wy się boicie bo ich strona wygląda profesjonalnie a teksty takie mądre składne .....gomółka tez ładnie mówił i co teraz po latach wiemy ?że pier....ił...przepraszam

 •  

  pokaż komentarz

  NIE PŁAĆCIE IM!!!
  Po.1 TO NIE JEST LEGALNA STRONA!
  Po.2 JAK OGLĄDALIŚCIE REPORTAŻ TO BYŁO POKAZANE ŻE REPORTER SZEDŁ NA KOMENDĘ I PYTAŁ SIĘ CZY BYŁY JAKIEŚ SKARGI SKŁADANE ODPOWIEDZIELI ŻE NIE! POSZEDŁ DO SĄDU PYTAŁ SIĘ O POZWY I NIC NIE BYŁO!
  PO.4 OSOBA NIE LETNIA NIE MOŻE ZAWIERAĆ UMÓW BEZ OPIEKUNA PRAWNEGO!
  PO.5 SERWIS USENET NA KTÓRY SIĘ POWOŁUJĄ JEST OGÓLNIE DOSTĘPNY I DARMOWY I WCALE NIE JEST MULTIMEDIALNY.
  PO.6 MÓJ BRAT DOSTAŁ WEZWANIE OD NICH 'PRZED SĄDOWE' (CO JEST DZIWNE I NIESPOTYKANE?PONIEWAŻ TO SĄD WYSYŁA WEZWANIA A NIE POŚREDNIK W TYM PRZYPADKU SERWIS!WWW.POSRACZEK.PL ;D) OD TAMTEJ PORY CISZA! NIC NIE PŁACIŁ,OLAŁ TEMAT I JUŻ!
  PO.7 NACIĄGAJĄ TYLKO LUDZI,STRASZĄC ICH ORGANAMI ŚCIGANIA ALE W ŻADNYM PRZYPADKU NIE ZWRÓCILI SIĘ DO TYCH ORGANÓW O ŚCIĄGNIĘCIE NALEŻNOŚCI
  PO.8 SKORO JEST TAKA UCZCIWA FIRMA TO POWINNA WYSTAWIĆ FAKTURĘ Z NUMEREM NIP I NUMEREM REGON JAK KAŻDA INNA CYWILIZOWANA FIRMA ŚWIADCZĄCA USŁUGI.
  PO.9 OLAĆ OLAĆ OLAĆ ! WPROWADZAJĄ BŁĄD A WSZYSTKO TO W OCZACH PRAWA JEST TRAKTOWANE JAKO PRZEKAZANIE DAROWIZNY NA RZECZ POBIERACZKA!NAJLEPIEJ NIE ODPISUJCIE IM NA E-MAILE,POPROSTU OLAĆ! DADZĄ SPOKÓJ PO GÓRA MIESIĄCU

 •  

  pokaż komentarz

  darko11221//// naruszyłeś prawo autorskie .Skopiowałeś mój tekst z innego forum i wkleiłeś tytaj , chodzi o art..z komputer świata i o pg,, masz 10 dni na wpłatę na moje konto kwoty 1500zł jak nie to sąd ,komornik ,windykacja,a jak to nie pomoże to mafia

 •  

  pokaż komentarz

  Jak rozumiem - kaspersky ma wykrywać ingerencję pobieraczka w nasz system komputerowy? Nie masz racji , to nie tak . Widzisz , już ludzie piszą jakim programem ich wykryłaś a to jest nieprawda. Jak bardzo zadziałali na Twoją psychikę że we wszystkim podejżanym widzisz pobieraczka ? Ja sam używam kasperskyego /jeden z najlepszych antywirusów / i codziennie coś mi wyłapuje ale to normalne , kupa śmieci jest w internecie. A najbardziej mnie cieszy , że coraz więcej jest wpisów - nie będę płacić - niż tych mówiących o wahaniu się co zrobić. Naprawdę , tu nie ma co się zastanawiać , oszukują nas wszystkich i gwarantuję , że żadnych umów nie ma bo być nie może. Dlaczego ludzie płacą na podstawie jakiegoś głupiego emaila to już naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć. Rodzice chcą chronić swoje dzieci - to zrozumiałe - ale po to są ustawy by zobaczyć czy prawdą jest to co ci oszuści piszą . Sam byłem głupi jak dostałem te emaile , sam się zastanawiałem - zapłacę , dla mnie pracującego człowieka to pryszcz. Ale do jasnej ciasnej ja chcę i muszę wiedzieć za co mam zapłacić . I lektura ustaw utwierdziła mnie w przekonaniu że to banda nierobów i oszustów próbująca wyrwać ode mnie i nnych kasę. A piszę bo szlag mnie trafia , że ktoś próbuje dorobić się na nieletnich którzy w swoim życiu jeszcze na oszusta nie trafili i wierzą we wszystko co ktoś im powie. Nie przejmujcie się bo nie ma czym , zobaczycie że niedługo i tego całego pobieraczka nie będzie. A jeśli chodzi o czytanie regulaminu - nigdy nie czytałem i nie będę czytał bo wiem co tam może być a co nie. I niech przestaną bredzić ci co piszą właśnie o tym by czytać regulaminy. Oszust jak chce to i tak oszuka. Ci jaśnie oświeceni wypowiadają swoje osądy / szczególnie po a nie przed / i nie wiedzą o czy mówią / przykład pani z urzędu konsumentów jak dobrze pamiętam z Gdańska /. Po to są ustawy by określały co może regulamin a co może umowa i regulamin nie może powodować zawarcia umowy bo jest regulaminem i kropka. Mam nadzieję że to już koniec pobieraczka , cwaniacy się przeliczyli choć niektórzy dali się nabrać . To fenomen jak zagrożenie może zjednoczyć nas wszystkich w walce ze wspólnym wrogiem . Ja jeśli będę czegoś nie wiedział to nie będę czytał głupawych regulaminów tylko od razu odwiedzę fora internetowe , tam jest bardzo dużo mądrych porad ludzi którzy spotkali się przede mną z tym problemem .

 •  

  pokaż komentarz

  XxXOWERXxX poszukałem trochę w googlach i dowiedziałem się, że ci co pisali, że byli w sądzie to byli pracownicy pobieraczka, bo najpierw została umieszczona taka informacja na forum następnie podobna informacja została umieszczona na forum po około 2 minutach ( ta osoba była pod innym loginem) i pod tym samym adresie IP co poprzednia.Mi tam nic nie grozi po nie jestem nawet pełnoletni

 •  

  pokaż komentarz

  Nie wszyscy chyba widzieli ale polecam obejrzeć reportaż o manipulacjach pobieraczka wyemitowany w programie "Express Reporterów" w TVP2. Cały reportaż można zobaczyć tutaj:
  http://www.wykop.pl/link/265179/ekspres-reporterow-pobieraczek-pl-wideo
  Polecam też wykopać aby wyszło na główną stronę Wykopu.

 •  

  pokaż komentarz

  a gdybym podała fałszywe dane ? ooooo.to by mnie tu nie było ...wogóle bym olała a tak muszę deptać im po piętach bo moimi danymi szastają i nie wiem co z nimi zrobią więc deptam na policje do uopk może pan wałęsa ??!! też sąsiad pobieraczka .. ..przez płot skoczy i im............

 •  

  pokaż komentarz

  wlasnie wg mnie ta cisza przed burza o ktorej pisze to wlasnie to co wspomnial jacek16

  •  

   pokaż komentarz

   Czy Wy nie potraficie żyć bez emocji , czy nie macie czym się zająć tylko szukacie sobie jakiś zagrożeń? jacekk16 nie ma bladego pojęcia o czym pisze a Ty to bezmyślnie powielasz i już gotowy wątek zagrożenia ze strony pobieraczka. Nie wiem kto ma Wam powiedzieć że pobieraczek nie może nic zrobić bo gdyby mógł to już dawno by działał. Na ewentualne dochodzenie swoich praw ma dwa lata. To daje oszałamiające odsetki w wysokości ok 22 zł. za te dwa lata. Czy warto czekać z pozwem gdy jest bardzo duże ryzyko że sprawa się przedawni? Który złodziej będzie zwlekał z wymuszeniem pieniędzy dla 22 zł??????? Gdyby mogli już dawno by oskarżyli ale nie mogą bo nie ma żadnych umów i nikt nie musi za nic płacić , chyba że za poczucie bezpieczeństwa tylko sam nie wiem od czego . Oni działają na zasadzie - jak najwięcej umoczonych ludzi a nie tam jakieś odsetki i to jeszcze do wywalczenia w sądzie . Nie kombinujcie bezmyślnie tylko weżcie się za naukę , to Wam nie zaszkodzi.

 •  

  pokaż komentarz

  Siema Ziomy to znowu ja Ziom od śmiesznego streszczenia ;)) Słuchajcie CZY SATĄ NA TYM FORUM OSOBY KTORE DOSTAŁY WEZWANIE LUB COŚ PODOBNEGO ? Wiem, wiem głupie pytanie i pewnie nie raz się pojawiło ale znalazłem w necie osobę która miała wezwanie niby i musiała zapłacić prawie 5 stówek kary.
  Więc bądźcie życzliwi w odpowiedziach i nie klnijcie na mnie ;P

 •  

  pokaż komentarz

  Z tymi byczkami to bym się nie martwił bo żyjemy w państwie w którym prawo istnieje , ale żyjemy w tez w państwie w którym prawo jest w niektórych sprawach kretyńskie. Odsiebie zostaje zamknięte bo udostępnia pliki bez praw autorskich a ma dużo zwolenników niż przeciwników a z takim pobieraczkiem który udostępnia takie same pliki i ma tysiące skarg policja nic nie robi. Wniosek jest jeden sciągajmy pliki z pobieraczka chwałmy go i w końcu go zamkną;]

 •  

  pokaż komentarz

  art.3
  ust.7
  Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia............( nabieraczek.pl) no może ktoś spróbować zarządać wglądu do swoich danych od pobieraczka ponieważ będzie potrzebował fakturę(to uzasadnienie) ....powinni podziękować ...ja mam to już gdzieś ponieważ uważam że zwiną się jak przyjdzie termin rozliczenia podatkowego........

 •  

  pokaż komentarz

  dawajcie o tym na naszą klasę

 •  

  pokaż komentarz

  http://www.proca.pl/pokaz/3391/zamkniecie_pobieraczek_pl tu jest petycja o zamknięcie strony nie wiem na ile to się przyda ale .....jak ktoś ma ochotę się pod tym podpisać to nikt mu nie zabroni.
  ja też myślałam że zamknęli stronę wczoraj w nocy ....nie można się było na ich serwer dostać już się ucieszyłam....niestety....zbyt piękne aby było prawdziwe!
  ja od nich maili nie dostaję bo skasowałam skrzynkę , prawdziwego adresu nie mają, w razie czego jak mnie namierzą po IP- tak jak to obiecują:) to dopiero się martwić będę ....wtedy pierwsze co zrobię to pójdę do Rzecznika Praw Konsumentów potem na Policję ......a tak w ogóle to zastanawiam się czy jakby się wszyscy pokrzywdzeni zebrali razem i złożyli pozew przeciwko tej firmie? wie ktoś coś na ten temat? czy to możliwe?

 •  

  pokaż komentarz

  Jeśli ktoś ma zmyślone dane napiszcie że macie znajomości w TVN i że jutro o 19 będzie o was reportaż
  To może pomóc....
  Nie radzę usuwać e-maila jesli podałeś prawdziwe dane bo znajdą cie za pare lat naliczą odsetki i przyjdzie rachunek 10 tys. złotych

 •  

  pokaż komentarz

  ja teaz pobieraczka olałam mija 2 czy tam 3 miesiac i błoga cisza xD h$$ im w dupe gruby murzyński 20 cm xD

 •  

  pokaż komentarz

  Ale nooby nawet nie umieją mojego IP odczytać
  W tych wszystkich pogróżkach podają złe IP
  Więc nie mam co się martwić bo dane też zmyśliłem
  tylko imię i nazwisko napisałem poprawne
  JEŚLI KTOŚ MA KONTO NA YOUTUBIE NIECH ZROBI O TYM FILMIK JA WŁAŚNIE ROBIE

  Pozdrawiam wszystkich oszukanych

 •  

  pokaż komentarz

  Dobra i tak zrobię:)A mam jeszcze pytanie-gdzie mogę sobie wejść/bezpiecznie/żeby pościągać dobre filmy, bez takich jaj jak z tym śmierdzącym pobieraczkiem?????

 •  

  pokaż komentarz

  Zmieniłem swoją nazwę na nowa z ade... na Bocian123456789.

 •  

  pokaż komentarz

  No widzisz - i co zastraszyli Cię, prawda ? I nie wiesz co odpisać ? A to co teraz zamieściłeś opisałem już wieki temu i każdy kto przeczytał wszystkie wpisy śmieje się z tego. Po raz któryś setny wkleiłeś to co dostali ci co piszą do nich. Nie będę tego komentował , naprawdę nie chce mi się . Wróć się do wcześniejszych wpisów , tam jest wytłumaczenie .
  Tak dla Twojego uspokojenia - to wszystko co tu napisali - to są bzdury . Ustawy i dyrektywy stanowią inaczej niż to co mówi pobieraczek . Uwierz mi na słowo - albo wróć się do wcześniejszych wpisów.
  Dlatego mówię byście im nic nie pisali - bo po co????

 •  

  pokaż komentarz

  Mnie nadal nekaja jakimis glupimi emajlami typu, mimo ze dostali pisemne wypowiedzenie priorytetem z potwierdzeniem odbioru listem poleconym :

  Szanowny Panie,

  dziękujemy za wysłaną do nas wiadomość.

  Informujemy, iż złożone przez Pana oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ze spółką Eller Service umowy jest bezskuteczne, gdyż zostało złożone po terminie.

  Proszę przyjąć do wiadomości informację, iż spółka Eller Service działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Przepisy powyższej ustawy stanowią podstawowe źródło wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z wykonywaniem działalności polegających na świadczeniu i odbiorze usług drogą elektroniczną i stanowią lex specialis w stosunku do innych regulujących stosunki polegające na świadczeniu usług ustaw, w tym co wynika z brzmienia art. 11 ustawy w szczególności przepisów kodeksu cywilnego.

  Art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób zgodny z regulaminem. Należy nadmienić, iż regulamin jest cały czas dostępny na stronie internetowej i każdy użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy powinien zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z § 4 Regulaminu regulującym sposób zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zostaje zawarta poprzez rejestrację danych potencjalnego usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji usługi Usenet na wskazanej na stronie formularzu rejestracyjnym.

  Wskazać należy, iż ani powyższy Regulamin, ani ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie zastrzegają dla ważności umowy ani formy pisemnej, ani tym bardziej pisemnego potwierdzenia jej istotnych elementów - zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

  Wobec powyższego podnoszony przez Pana argument dotyczący obowiązku potwierdzenia przez usługodawcę na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, nr 22, poz. 271) jest bezpodstawny i nie znajduje uzasadnienia.

  Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zadaniem przepisów ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271 ze zm.) jest implementacja postanowień Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość.

  Z godnie z art. 5 Dyrektywy 97/7/WE przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć potwierdzenie wymaganych informacji w formie pisemnej lub w taki sposób aby były one dostępne na innym trwałym materiale. Stanowi to wyraźne przeciwstawienie ulotnego sposobu przekazania tych samych informacji przed zawarciem umowy (np. telefonicznie) oraz po zawarciu umowy (na materiale trwale przechowującym informacje). Nacisk jest zatem położony na trwałość nośnika informacji, a nie na formę pisemną.

  Nowelizacji ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, dokonała korekty wykładni gramatycznej art. 9 ust. 3, gdyż zgodnie z argumentem a fortiori, skoro dla usług finansowych, przy których poziom ochrony konsumenta jest wyższy, (szerszy zakres informacji, dłuższy termin do odstąpienia od umowy, bezterminowe przedłużenie terminu do odstąpienia w braku potwierdzenia) dopuszcza się potwierdzenie na piśmie oraz innych , trwałych nośnikach, tym bardziej taki sposób potwierdzania jest adekwatny dla umów zawieranych drogą elektroniczną. W myśl postanowień ustawy za trwały nośnik informacji należy uznać twardy dysk komputera, w związku z czym za spełnienie obowiązku potwierdzenia informacji należy uznać udostępnienie informacji w postaci elektronicznej w taki sposób aby było możliwe zapisanie jej na twardym dysku konsumenta.

  Ponadto wskazać należy, iż z natury stosunku prawnego, jakim jest świadczenie usług „Usenet”, wynika, że jego byt realizuje się poprzez dostęp do sieci Internet oraz posiadanie stacji roboczej (komputera) wyposażonego w system operacyjny, na którym możliwe jest użytkowanie udostępnianych na rynku program

 •  

  pokaż komentarz

  Skoro co chwilę ktos pisze o adresie IP to może ktoś wytłumaczyć logicznie dlaczego pobieraczek miałby kogoś po nim szukać ?

 •  

  pokaż komentarz

  dziękuje Ci za przychylne słowa w stosunku do mojej osoby xD hahaha urosłam ^^

 •  

  pokaż komentarz

  MASZ RACJE - ZGADZAM SIE Z TYM W 100%.
  Olac nic nie pisac..... nic nie moga zrobic, tylko licza na wplaty osob wystraszonych

 •  

  pokaż komentarz

  http://www.radioram.pl/articles/view/12751/pobieraczek-pl-oszukuje-klientow-posluchaj
  Polecam posłuchanie tego ale gdzieś od 2 minuty - wcześniej wypowiadają się ludzie nie mający pojęcia o czym mówią . Bo mowa o wpisaniu do rejestru długów za niecałe 100 zł - to albo ignorancja albo głupota no chyba że to mówiły blondynki / przepraszam te mądre - ale kawały są , prawda /. I ktoś to upublicznił , więc dziwicie się że to tak długo trwa ????????????????????? Na każdym kroku mamy do czynienia z ludzmi / urzędnikami / którzy powinni zamiatać chodniki a nie doradzać ludziom , nie mówiąc o służbie . Bo urzędas żyje za nasze , on nic nie wyprodukuje i ma nam służyć jak nie radą to dobrym przykładem . Ale co oni mogą zrobić jak rzucić temat pobieraczka to - gdzież dzwonią ale gdzie ????Wypowiedz pisemnie - ale co??????????????????????????
  Dlatego nie dziwię się dzieciakom , dlatego nie dziwię się wszystkim że głupieją . Ja też zgłupiałem ale do czasu . Gdzieś przeczytałem :
  " Błądzić jest rzeczą ludzką , ale trwanie w błędzie to już głupota ".
  Więc i Wy nie trwajcie w tym obłędzie , czas na refleksję , prawda ?

 •  

  pokaż komentarz

  Na podstawie art.7 oraz 10 ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialaności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy zawartej dnia 2009-12-24. z portalem www.pobieraczek.pl (którego właścicielem jest firma Eller Service S.C. mieszcząca się pod adresem 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 72).

  Jednocześnie odwołuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Zgodnie z prawem, zamieszczane przez przedsiębiorców informacje o produkcie lub usłudze muszą być prawdziwe. Dodatkowo konsument powinien mieć zawsze jasną i rzetelną informację o cenie danej usługi. UOKiK przypomina o podstawowych zasadach dotyczących nie tylko zakupów w sieci.

  Przed zawarciem umowy na odległość konsument powinien zostać poinformowany m.in. o:
  * imieniu i nazwisku przedsiębiorcy;
  * cenie i zasadach jej zapłaty;
  * koszcie, terminie i sposobach dostawy;
  * prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni;
  * miejscu i sposobie składania reklamacji;
  * prawie wypowiedzenia umowy.
  Po zawarciu umowy wszystkie te dane przedsiębiorca powinien potwierdzić na piśmie. Urząd podkreśla, że jednym z podstawowych praw konsumentów korzystających z usług portali oferujących pobieranie plików czy kupujących w Internecie, jest prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni.
  Warto pamiętać, że jeżeli nie otrzymamy od przedsiębiorcy pisemnego potwierdzenia wszystkich wymaganych przepisami danych określonych w art.9 ust.1, termin ten wydłuża się do trzech miesięcy.
  Odstępujemy od umowy, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, podając swoje dane - nie musimy przy tym wskazywać powodu. Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie ma prawa pobierać od nas opłat za odstąpienie od umowy.
  Urząd przypomina, że przedsiębiorca oferujący darmowe produkty lub usługi, za które w rzeczywistości konsument musi zapłacić, wprowadza w błąd, a jego działanie jest nieuczciwą praktyką rynkową. Konsument, który został w ten sposób poszkodowany może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W takim przypadku to przedsiębiorca musi udowodnić, że udzielił jasnej i rzetelnej informacji. Ponadto, zgodnie z prawem, każdy konsument będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy: zaniechania praktyki, usunięcia jej skutków oraz naprawienia wyrządzonej szkody – w szczególności żądania unieważnienia umowy.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam
  Jak widzę nie tylko ja mam taki problem.

  Ja dopiero po ich trzecim liście zacząłem się interesować całą sprawą ( przedtem od świąt nie wchodziłem na e-maila).
  Postanowiłem nie płacić bo przecież za co po zarejestrowaniu się nawet nie mogłem wejść na tę ich stronę cały czas mi wywalał błąd połączenia. Wkurzyłem się i w ogóle zapomniałem o tej stronie.

  Napisałem ok pięciu e-maili do różnych instytucji :
  Miejski Rzecznik Praw Konsumentów
  Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów
  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK
  Europejskie Centrum Konsumenckie

  Dostałem kilka odpowiedzi:
  OD POWIATOWEGO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTÓW

  Odpowiedź

  W Pana przypadku wskazane jest odstapienie od umowy na podstawie art.7 oraz

  10 ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

  odpowiedzialaności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstapić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowaniu tego terminu wystarczy wyslanie oświadczenia przed jego upływem W razie braku potwierdzenia informacji istotnych dotyczących zawarcia umowy, określonych w art.9 ust.1, termin, w którym konsument może odstapić od umowy, wynosi 3 miesiące i liczy się
  od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego
  terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej
  daty.
  W przypadku dalszych problemów proszę zwrócić się o pomoc do Rzecznika

  OD PREZESA UOKiK
  Dziękujemy uprzejmie za kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Niniejsze wystąpienie potraktowane zostanie jako sygnał zauważonych nieprawidłowości i szczegółowo przeanalizowane pod kątem kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku stwierdzenia w przedstawionej sprawie podstaw do podjęcia działań przez Prezesa UOKiK, podjęte będą stosowane kroki zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów lub kodeksem postępowania cywilnego.
  Uprzejmie informujemy, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów jest właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów podejmowanej jedynie w interesie publicznym (art. 1 ustawy), a zatem nie podejmuje działań w sprawach indywidualnych, mających charakter cywilnoprawny, jak również nie prowadzi działalności w zakresie poradnictwa ani na rzecz konsumentów ani na rzecz przedsiębiorców.
  Udzielaniem porad prawnych i pomocy prawnej konsumentom w sporach z przedsiębiorcami zajmują się organizacje konsumenckie oraz powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów wykonujący zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Lista oraz dane teleadresowe organizacji konsumenckich i powiatowych rzeczników konsumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu (www.uokik.gov.pl).

  Natomiast Prezes UOKiK realizuje cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którą do jego zadań należy w szczególności sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy.
  I tak, Prezes UOKiK wydaje, w przypadkach określonych ustawą, decyzje w sprawach przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe
  interesy konsumentów, a także decyzji w sprawach kar (art. 31 pkt 1 i 2 ww.
  ustawy).

  Jednocześnie wyjaśniamy, że Prezes UOKiK informację na piśmie o sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy wraz z uzasadnieniem przekazuje w odpowiedzi na formalne zawiadomienie (art. 86 ust. 4 ustawy). Zawiadomienie takie zgłasza się na piśmie wraz
  z uzasadnieniem (art. 86 ust. 1 i art. 100 ust. 1 ustawy), może ono w szczególności zawierać: wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane naruszenie ustawy o ochronie konkurencji
  i konsumentów, opis stanu faktycznego, uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy
  a także dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie. Do zawiadomienia dołącza się wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia przepisów ustawy(art. 86
  ust. 2 i 3).

  Czekam jeszcze na odpowiedź z Europejskiego Centrum Konsumentów
  Jak już dostane odpowiedź to umieszczę ją na forum.

  Przykładowe pismo ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Na podstawie art.7 oraz 10 ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialaności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy zawartej dnia 2009-12-24. z portalem www.pobieraczek.pl (którego właścicielem j

 •  

  pokaż komentarz

  Drodzy Internauci !
  Nie można ulegać oszustom i cwaniakom z pobieraczka. Jedno jest pewne pobieraczek kampanią strachu i wyłudzeń będzie dręczył wezwaniami do zapłaty, straszył prokuraturą sądem ( chyba ostatecznym itd). Nie dajmy się zwariować. Tym bardziej, że prawo jest po naszej stronie. Oto prawny sposób odstąpienia od zawartej z pobieraczkiem "umowy".
  1. Składamy oświadczenie woli - odstąpienie od umowy zawartej pod wpływem błędu wywołanego działaniem drugiej strony ( pobieraczka).
  Kwestia ta została uregulowana w art. 84 Kodeksu Cywilnego
  Art. 84
  § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.
  § 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

  Oświadczenie wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  W przypadku kiedy pobieraczek zdecydowałby się na skierowanie sprawy do sądu, zawsze mamy potwierdzenie o odstąpieniu od umowy. Na ile skuteczne ? To ewentualnie oceniać będzie sąd - jeżeli pobieraczek rzeczywiście( co raczej jest wątpliwe) odda sprawę do sądu. Szansa na wygraną konsumenta jest bardzo duża.
  Zatem bez obaw.
  W razie pytań kontakt - tomborlew@wp.pl

  •  

   pokaż komentarz

   A ja dziś dostałem to co wszyscy którzy się rejestrowali na tym oszukaczku.
   I za chwilę to:

   Re: Re: Wezwanie do zapłaty za usługę Pobieraczek5

   Przepraszamy, ale poczta nadchodząca pod ten adres nie jest odbierana.
   Prosimy o kontakt pod adresem bok@pobieraczek.pl
   Pozdrawiamy serdecznie,
   Zespół Pobieraczek.pl

 •  

  pokaż komentarz

  Ja najpierw jak dostałem ich pierwszego e-maila to ich olałem, jak dostałem drugiego to tylko trochę się bałem, ale jak już dostałem tego ich trzeciego e-maila to nieźle przestraszyłem i napisałem wymówienie i napisali , że wyrejestrowali moje dane. Piszą, że będą się nadal domagać tych 94 zł i 80gr. (Odpisali mi tylko na jedno wymówienie , a ich napisałem ok.7). Wkurzyłem się nie płaciłem i czuję się lepiej, bo mogę spokojnie spędzić Ferie.

 •  

  pokaż komentarz

  Tez mam stały adres IP, specjalnie się zalogowałem na Ich stronie... Szczerze to mam ich głęboko w dupie...

 •  

  pokaż komentarz

  30 tysiaków to może tylko jedna dziesiąta tych co zostali oszukania.

 •  

  pokaż komentarz

  Kazdy swiezo ''upieczony'' emajlami z grozbami pobieraczkowicz powinien przeczytac od deski do deski:

  http://nocne-rozmowy-przy-kominku.bloog.pl/kat,655091,index.html?ticaid=69806

  Tam sa wzory pism do wyslania tym prubujacym nasz oszukac cwaniaczkom....
  Jeszcze raz pragne przeprsic Pania Dorote za nieprzeczytanie jej informacji do konca, prosze to przeczytac zanim zaczniecie sie panstwo martwic na zapas, i robic jakies glupie ruchy.

  Dajmy im w kosc, oni licza tylko ze ktos sie przestraszy i wplaci im pieniadze, osoby ktore wplacily im pieniadze - prosze sie nie wstydzic ze wplaciliscie pieniadze i zglaszac wyludzenie na policje - najblizszy miejscu zamieszkania posterunek... Ciekawe jak sie bedzie pocic ich prawnik :))))))
  To tylko 30 minut dla nas, a miny wlascicieli pobieraczka bezcenne :)))))))))))))))

 •  

  pokaż komentarz

  Ja pragne podziekowac zolza155 za jej blog nocne rozmowy przy kominku. Dzieki niemu dzis:
  - wyslalem oswiadczenie o odstapieniu od umowy zawartej na odleglosc ( mozna do 3 miesiecy w przypadku osoby pelnoletniej i prawdziwych podanych danych )
  - wyslalem skarge do UKOIK
  - zglosilem probe oszustwa, probe wyludzenia pieniedzy, probe szantazu, grozby karalne do najblizszej jednostki policji wlasciwej memu miejscu zamieszkania - i radze zrobic to kazdemu....

  Policja te sprawy bedzie przekazywac do Gdanska, a wiadomo policja nie lubi oszustow, i w koncu zawaleni takimi sprawami beda miec dosc i usilnie beda szukac wszelakich uchybien tej firmy, miejmy nadzieje ze odbije im sie to czkawka w eller service, pamietajmy zglosi mozemy wszystko, co jest zgodne z prawda, i nie wstydzmy sie tego zrobic....

  Firma nie dosc ze ciagle zmienia i modyfikuje swoje regulaminy na stronie, raz kiedy czytlem to zapisy o platnosciach byly na 6-tej stronie, to na pierwszej.... wiadomo nie zalozyly ta strone dzieci, a jakies cwaniaczki, w jednym wiadomym celu, jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniadze, na naszym niedbalstwie w czytaniu regulaminu zarabiaja na pewno calkiem dobrze, bo rzadko komu chce sie chciec zglosic ich grozby karalne na policje. A ja tylko dzis na listy polecone w tej sprawie stracilem ok 10 pln i na zgloszenie proby oszustwa poswiecilem 1 godzine w komisariacie Policji warszawa/mokotów na ul. malczewskiego, poswiece i wiecej czasu by demaSKOWAC TYCH ZŁODZIEJI w obliczu naginanego przez nich prawa aby kazdy taki nastepny nasladowca nie czul sie bezkarny.

  Mysle ze powinna powstac jakas fundacja broniaca nas w przyszlosci przed tego typu oszustwami.

  Straszonym przez pobieraczka dotarciem poprzez IP do ich danych adresowych podaje, ze w internecie nie ma iobowiazku podawania prawdziwych danych szczegolnie na takich portalach, wiec ich straszenie o czynie zabronionym kara wiezienia od 6 miesiecy do 8 lat za podanie falszywych danych adresowych - jest tylko kolejnym chwytem majacym na celu wyludzenie od nas pieniedzy. IP nie sa w stanie sprawdzic. Szczegolnie gdy osoby podaly prawdziwe dane powinny zglosic sprawe pruby wyludzenia policji. Oszusci ci sa szczegolnie perfidni, straszac nawet nieletnich, badz to poszukiwaniem nas po IP, badz zgloszeniem podania nieprawdziwych danych. Nic z ich wysilkow, mamy czas na odstapienie od umowy 3 miesiace kiedy umowa byla zawarta na odleglosc. Nie dajmy sie zwariowac. I to my umilmy im zycie poprzez nekanie ich sprawami na Policji. Moze jakas zrzutka na kancelarie Adwokacka, ja nawet przeznacze na ten cel 94.80 zamiast im, bo to ustrzeze od stresow osoby nie znajace prawa, czesto niepelnoletnie. Dajmy im wycisk, tak porzadnie w kosc. I wiedzmy za co placimy podatki na policje, niech oni nieustannie depcza im po pietach, skoro jest 30.000 tys skarg w UOKIK to czemu ma nie byc tyle samo w Policji, maly komisariat w gdansku, ale duzo w naszych miejscach zamieszkania, musi Policja przyjac kazda skarge. Prosze tylko przychodzic tam z emajlami wydrukowanymi na a4, z wezwaniami do zaplaty czytaj probami wyludzenia .....

 •  

  pokaż komentarz

  No jak widzę nikt nie podejmuje się udowadniać , że pobieraczek ma rację . Ale przecież zbliżają się święta , moje ulubione , więc może ktoś napisze jaki prezent kupił lub chciałby dostać na gwiazdkę ? Ja już dostałem , kupiłem sobie nagrywarkę DVD i nie ukrywam że ta stówa od posraczka była właśnie na to przeznaczona. Więc śmiało , piszcie co kupiliście albo co macie zamiar zrobić z tą uczciwie zaoszczędzoną stówką.

 •  

  pokaż komentarz

  Serdecznie witam wszystkich. Przeczytałem wszystkie Wasze Posty. Niestety podobnie jak Wy dałem się nabrać na tego ''oszukaczka'' i to dodatek w Sylwestra. Osobiście teraz bardzo żałuję że wcześniej tu nie zajrzałem, a dzisiaj jak zobaczyłem pocztę to pomyślałem że ktoś sobie ze mnie jakiś dowcip robi lecz następnie otrzymałem drugiego e maila od tego portalu i zacząłem się zastanawiać kiedy jakąś umowę podpisałem(zaznaczam że to był Sylwester) i nie powiem miałem nie lada problem ale gdy zobaczyłem Wasze posty zorientowałem się że nie tylko ja mam prawo sądzić że w którymś momencie zostałem w prosty sposób oszukany i jeśli można to chciałbym zadeklarować swoją przynależność do grupy tych którzy uważają się w tym przypadku za poszkodowanych.
  Tak na marginesie grosza ode mnie nie zobaczą bo nie wiem za co miałbym im płacić!!!!
  Serdecznie chce Was wszystkich pozdrowić a zarazem podziękować bo gdybym nie przeczytał Waszych postów to pewnie ze strachu bym im te pieniądze zapłacił WIĘC WIELKIE DZIĘKI (zwłaszcza szanownemu internaucie na którego z dziewczyną mówimy mózg dzięki guma!!!)

  •  

   pokaż komentarz

   Jak dobrze pamiętam , mózg to taka postać z dobranocki kidyś nadawanej w niedzielę . Chociaż z wieku dziecięcego wyrosłem da..........wno temu , to bardzo lubię kreskówki . Widzisz - ja po prostu spełniam daną kiedys obietnicę . Otóż , po przestudiowaniu ustaw i dyrektyw gdy poznałem cały mechanizm oszustwa obiecałem sobie , że postaram się , aby jak najmniej osób im zapłaciło . A ja bardzo lubię dotrzymywać obietnice i sprawia mi frajdę , gdy ludzie piszą że im nie zapłacą . Bo nie można żerować na kimś a już haniebne jest okradanie nieletnich strasząc ich wydumanymi konsekwencjami. Pozdrawiam Was gorąco i dzięki za miłe slowa.

 •  

  pokaż komentarz

  Skoro jest 30.000 tys zgloszen w UKOIK to czemu nie ma tylu na policji, a pobieraczek/cwaniaczek nadal oszukuje/naciaga/straszy ludzi...
  Jestem za aby zebrac sie ze zbiorowym pozwem i utrzec im nosa.

  Ukrocmy ich perfidie w naciaganiu/straszeniu, ... w duzej grupie bedziemy silniejsi :))))

 •  

  pokaż komentarz

  Proponuje aby Guma i Zolza w przyszlosci otworzyli taka fundacje broniaca ewentualnych przyszlych poszkodowanych przez podone firmy. Dziekuje Wam jestescie Wielcy, dzieki wam wiem ze sa jeszcze dobrzy bezinteresowni w pomocy ludzie, brzydzacy sie perfidnym klamstwem i naciagactwem. Dzieki konkretnej informacji w pore i na czas, mozna ukrocic zakusy takich naciagaczy, i szybka informacja jest najwiekszym wrogiem takich naciagaczy jak pobieraczek/cwaniaczek....

  Dlczego nie pisza ze od takiej umowy zawartej na odleglosc mozna odstapic w ciagu trzech miesiecy :))))
  Nastepna sprawa to od kiedy zawiera sie umowe akceptujac regulamin, ktory powinien zawierac takie rzeczy jak nie pobieranie materialow o tresciach zakazanych, nawolywanie do szerzenia nienawisci rasowej, nie obrazanie innych userow, a nie byl zakamuflowana umowa kupna/sprzedazy gdzies na ktorejs tam stronie.... Wstydzcie sie Eller service, bo jest sie czego wstydzic, naciagacie nawet male dzieci, i to wlasnie tych nastolatkow my starsi musimy przed wami bronic, przed waszymi bezprawnymi grozbami karalnymi jak wasze wezwania przedprocesowe....

  Takie dziecko podajac niejednokrotnie nieprawdziwe dane adresowe - co nie jest pzestepstwem na takich portalach, jest przez was potem w pewien sposob szantazowane nieprawdziwa odpowiedzialnoscia karna od 6 miesiecy do 8 lat. Wstyd.

  Dzis sie dowiedzialem od Policji ze mozna u was podawac co sie chce , nawet miasto zamieszkania ''RZOPA'' , i nie jest to bezprawne, bo w internecie az roi sie od oszustow takich jak eller service, a nasze dane podane im na tacy moga sluzyc do wszelakich przestepstw.

  Pobieraczkowi/Cwaniaczkowi mowimy NIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Identycznie jak parówkowym skrytozercom !!!!!!!

  •  

   pokaż komentarz

   Witaj , jestem anonimowy i dobrze mi z tym . A może warto pomysleć by również być anonimowym dla pobieraczka i nic im nie odpisywać ?
   Zwłaszcza że Urzędy Konsumenckie radzą wypowiadać coś , czego nie ma . Oni tak radzą dla "świętego spokoju" a jak zadać szczegółowe pytanie o umowy - to bredzą coś jak w radiu ZET u Weissa . Jak można doradzać nieletnim lub podającym dane fałszywe wypowiadanie umowy na piśmie ? Po co potwierdzać swoją tożsamość oszustom , po co być szarpanym jakimiś głupimi oskarżeniami o próbę wyłudzenia ? Szczególnie dziecięca psychika jest podatna na takie straszenie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Widzisz , żeby komuś coś doradzić nie można mówić - prosze napisać to czy tamto bez uzasadnienia bo człowiek głupieje . Bo wie , że żadnej umowy świadomie nie zawarł a tu każą pisać wypowiedzenia . Przecież to totalna bzdura . Dlatego nie patrzę na żadne urzędy - nie ma takiej potrzeby. Ale przecież każdy ma swój rozum, prawda ?

 •  

  pokaż komentarz

  A moze zasypac tez np :
  Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
  ul. Chłopska 3
  80-362 Gdańsk
  tel. (058) 553-91-75, (058) 553-91-91, (058) 553-92-07
  fax. (058) 553-38-98

  e-mail: dyrekcja.uks@pm.mofnet.gov.pl

  A dokladniej to sprawa dla wywiadu skarbowego :))))

  http://www.uks.gdansk.pl/

  Takimi o to pismami:

  Podajac w nagłowku - Czyzby i oszustwa podatkowe Eller Service S.C. Gdansk ????

  ''Pozdrawiam

  Zglaszam sie do Panstwa z wielkim problemem dotyczacym tysiecy oszukanych
  osob przez daną spółkę - Eller Service S.C. z siedzibą w Gdansku ul.
  Chłopska 72 , 80-350 Gdansk, spolka oszukuje internautów podajac na swojej
  stronie nieprawdziwe nformacje i samo zarejestrowanie sie u nich na stronie
  serwisu www.pobieraczek.pl skutkuje wezwaniami do wplaty 94.80 pln....
  Jak wygladaja wzgledem Panstwa Polskiego ich rozliczenia z podatków ???
  Poszkodowanych moze byc nawet 100.000 tys osob. Samych skarg do UKOIK
  wplynelo ok 30.000 tys - stan na ostatni kwartał ubiegłego roku.

  Numer konta tejze firmy:
  Eller Service S.C.
  Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150

  Proceder dokladnie omawiany i opisany tu:

  http://www.wykop.pl/link/176356/pobieraczek-pl-uwazaj-na-to-oszustwo

  http://di.com.pl/news/27717,0,Pobieraczek_wykorzystuje_zapominalstwo_internautow.html

  http://nocne-rozmowy-przy-kominku.bloog.pl/id,5080025,index.html#komentarze

  Czy w programie TV ekspres reporterow:

  http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/wideo/24112009

 •  

  pokaż komentarz

  Pamietajmy bez zawiadomienia o usilowaniu badz oszustwie ( jak ktos zaplacil ), te wysilki nie maja sensu. Poniewaz oni nadal bede uprawiac uw proceder wyludzen :))))))

 •  

  pokaż komentarz

  Nie zapomnij zlozyc zawiadomienia o prubie oszustwa

 •  

  pokaż komentarz

  Wielkie dzięki Cezary pobrałem wzory pism i z wielką przyjemnością jutro wyśle je tam gdzie trzeba. Jeszcze raz pozdrawiam i dobrej nocki wszystkim.

 •  

  pokaż komentarz

  ZNALAZŁEM NA NECIE ODPOWIEDŹ NA PODOBNE WYPOWIEDZENIE UMOWY

  Szanowny Panie,
  dziękujemy za wysłaną do nas wiadomość.

  Informujemy, iż złożone przez Pana oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ze spółką Eller Service umowy jest bezskuteczne, gdyż zostało złożone po terminie.

  Proszę przyjąć do wiadomości informację, iż spółka Eller Service działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Przepisy powyższej ustawy stanowią podstawowe źródło wzajemnych praw i obowiązków stron
  związanych z wykonywaniem działalności polegających na świadczeniu i odbiorze usług drogą elektroniczną i stanowią lex specialis w stosunku do innych regulujących stosunki polegające na świadczeniu usług ustaw, w tym co wynika z brzmienia art. 11 ustawy w szczególności przepisów kodeksu cywilnego.

  Art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób zgodny z regulaminem. Należy nadmienić, iż regulamin jest cały czas dostępny na stronie internetowej i każdy użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy powinien zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z § 4
  Regulaminu regulującym sposób zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zostaje zawarta poprzez rejestrację danych potencjalnego usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji usługi Usenet na wskazanej na stronie formularzu rejestracyjnym.

  Wskazać należy, iż ani powyższy Regulamin, ani ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie zastrzegają dla ważności umowy ani formy pisemnej, ani tym bardziej pisemnego potwierdzenia jej istotnych elementów - zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
  obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i cd:

  Nowelizacji ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, dokonała korekty wykładni gramatycznej art. 9 ust. 3, gdyż zgodnie z argumentem a fortiori, skoro dla usług finansowych, przy których poziom ochrony konsumenta jest wyższy, (szerszy zakres informacji, dłuższy termin do
  odstąpienia od umowy, bezterminowe przedłużenie terminu do odstąpienia w braku potwierdzenia) dopuszcza się potwierdzenie na piśmie oraz innych , trwałych nośnikach, tym bardziej taki sposób potwierdzania jest adekwatny dla umów zawieranych drogą elektroniczną. W myśl postanowień ustawy za trwały nośnik informacji należy uznać twardy dysk komputera, w związku z czym za spełnienie obowiązku potwierdzenia informacji
  należy uznać udostępnienie informacji w postaci elektronicznej w taki sposób aby było możliwe zapisanie jej na twardym dysku konsumenta.

  Ponadto wskazać należy, iż z natury stosunku prawnego, jakim jest świadczenie usług „Usenet”, wynika, że jego byt realizuje się poprzez dostęp do sieci Internet oraz posiadanie stacji roboczej (komputera) wyposażonego w system operacyjny, na którym możliwe jest
  użytkowanie udostępnianych na rynku programów komputerowych realizujących funkcję czytnika Usenet. Wobec powyższego sprzecznym z właściwością stosunku prawnego byłoby uzależnianie ważności takiej umowy od potwierdzania jej istotnych elementów usługobiorcy w tradycyjnej pisemnej formie. Wskazać należy, iż fakt zawarcia umowy z Eller Service
  został potwierdzony poprzez rejestrację i akceptację warunków Regulaminu, wobec czego nie było potrzeby ponownego ich przesyłania, tym razem w tradycyjnej formie pisemnej.
  Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowisk iem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co potwierdza wypowiedź urzędnika UOKIK w audycji radiowej dostępnej pod adresem:
  http://www.radiozet.pl/var/ezflow_site/storage/original/audio/20181b53704d6f5a26eb55990f9c9f6a.flv
  W świetle powyższego, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu odstąpienie od umowy możliwe było tylko i wyłącznie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, a w chwili obecnej składanie przez Pana w tym zakresie oświadczeń nie wywołuje już zamierzonych przez Pana skutków prawnych.

  W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 58
  553 12 32.

  Z wyrazami szacunku,
  Zespół Pobieraczek.pl

 •  

  pokaż komentarz

  nie dajcie sobie wmówić istnienia jakiejs umowy...! kliknięcie ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN,, nie może oznaczać ,,ZAWIERAM UMOWĘ,, nigdy w życiu!!

 •  

  pokaż komentarz

  Ja mam ich serdecznie gdzieś i nie zamierzam płacić.. jedynie mi strachu narobili, ale Wykop.pl uratował sytuację mojej osoby. :D

 •  

  pokaż komentarz

  Słuchajcie jak ktos podał fałszywe dane to moze wysłać pobieraczkowi rozwiazanie umowy bo nie wiem co robic .

 •  

  pokaż komentarz

  Cześć CezaryCezary. O tym że przekazują sprawę do kancelari prawnej w jakimś dniu już gdzieś czytałem na tym forum . A dlaczego 1 lutego a nie jutro ? A ja - ja czekam od lipca i co - ile można czekać ? Aha , tylko ja z nimi nie gadam , bo po co ?
  Wzruszyła mnie ich troska . Wszak jeszcze nikt tak bardzo nie troszczył się o moje / a zapewne i o Twoje / finanse . Jednak pozostanę przy swoim - umów nie ma a o moją kasę to już ja zatroszczę się najwłaściwiej .
  I zapamiętajcie sobie jedno - by coś wygrać - trzeba zagrać . W tym przypadku - trzeba wnieść sprawę do sądu . Ale jak mogą kogoś oskarżyć gdy zgodnie z prawem umów nie ma?

 •  

  pokaż komentarz

  i jeszcze coś . mam 15 lat , mają prawo pozwać do sądu osobę niepełnoletnią , by wyłudzić od niej pieniądze ?
  wolę nie wysyłać do nich maili , nie zamierzam za nic płacić .
  nie mam tyle forsy , z resztą jak miałabym zapłacić , skoro nie mam konta bankowego i nie mogę mieć , gdyż nie mam 18 lat ?!
  a ja się starzy dowiedzą , to po mnie .

  •  

   pokaż komentarz

   Zapewniam Cię , że mając 15 lat nie mogłaś zawrzeć prawnie ważnej umowy . Podałaś dane fałszywe / np. wiek / i nie bardzo wiem czym sie przejmujesz. Sprawę adresu IP opisaliśmy juz dawno temu i tylko świerzo umoczeni lub ci co nie czytali wcześniejszych wpisów o tym wspominają . A jest to totalna bzdura . I czytanie regulaminu też nic Ci nie pomoże , bo każdy jak zechce to oszuka .
   Chcesz dobrej rady - skoro tak się boisz to zmień sobie adres poczty email i już dla Ciebie będzie po sprawie . Zbyt proste - ale właśnie te proste rozwiązania są właściwe. I masz wybór - albo uwierztsz mi albo pobieraczkowi . Tylko zauważ - ja tylko dobrze radzę i od Ciebie nic nie chcę . Natomiast pobieraczek chce Twojej kasy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wybór należy do Ciebie.

 •  

  pokaż komentarz

  Witam serdecznie.Czytam to wszystko i dochodzę do wniosku że czegos mi tu w tym wszystkim brakuje . Ze wszystkim sie zgadzam co napisaliście.Myślę jednak że jest jeszcze jeden haczyk w tym pobieraczku a raczej w ich strategi.Chodzi o to że jeśli jest ktoś komu odpuścili nie pisząc do niego wspaniałych ponagleń to nie znaczy że dali sobie spokój . Oby za dwa lata nie okazało sie że sobie przypomnieli o dłużnikach .Czemu taki pesymizm.Otóż podam przykład troszkę odbiegający od tematu ale sedno jest takie same.Dwa lata temu zmarł mój ojciec którego nie znałem ale przed śmiercią pewien bank udzielił mu kredytu .Dodam że jest to bank który ma podobną politykę prawną do pob... Np. Ojciec był sparaliżowany prawostronnie wiec nie mógł podpisać umowy.I teraz to co najciekawsze.
  Bank spokojnie sobie czekał dwa lata aby ewentualni spadkobiercy nie mieli żadnej możliwości obrony oraz na to żeby odsetki od kredytu dośc sporo urosły . Na tyle żeby było warto wytoczyć proces o ustalenie spadkobierców i ściągnięcie wierzytelności.Nic już nie pozostało tylko spłata.Wyczerpałem wszystkie możliwości prawne poruszyłem niebo i ziemię . Żadne tłumaczenie że nie znałem ojca że mam chore dziecko i że wykończę się finansowo.Bul jest straszny a płacic trzeba.takie jest polskie prawo które mam w głębokim poważaniu....
  Zdanie moje jest takie jeśli medja i odpowiednie władze nie załatwią pobieraczka definitywnie, to nie mamy my dłużnicy żadnych szans . kiedys sobie przypomną o nas.

  •  

   pokaż komentarz

   Masz racje - Twoja sprawa dużo odbiega od tematu . Opisałeś sprawę swojego ojca - i niestety tak stanowi nasze prawo . W razie śmierci spadkodawcy czyli tutaj Twojego ojca , od dnia w którym dowiedziałeś się o jego śmierci , miałeś 6 miesięcy na deklarację czy przyjmujesz spadek czy nie . Na pewno nie złożyżeś takiej deklaracji a w tym przypadku nasze prawo mówi o przyjęciu spadku wprost. A to oznacza , że spadkobierca / czyli Ty / odpowiada całym swoim majątkiem za długi spadkowe . Niestety nic nie wskórasz , pozostaje mediacja z bankiem . Oczywiście jest to chore , Twój przypadek nie jest odosobniony , znam przypadki gdzie rodzice porzucają dzieci a na starość właśnie od nich domagają się i niestety otrzymują alimenty .
   Wracając do naszej sprawy - u Twojego ojca musiała być umowa pisemna / sfałszowana czy nie - ale była / , tu natomiast jest regulamin , akceptowany poprzez kliknięcie - rejestruj . Czy to jest jednoznaczne z zawarciem umowy - oczywiście że nie . Mówi o tym ustawa " elektroniczna " która reguluje co może zawierać regulamin. I w naszym przypadku ów regulamin zawiera wpisy niedozwolone a cała ich stronka wprowadza wszystkich w błąd . Również sprawa odsetek w tym przypadku to nieporozumienie. Otóż przysługują im / w razie wygrania sprawy w sądzie / odsetki ustawowe tzn. 13 % w skali roku co daje kwotę ok. 26 zł za dwa lata / a tyle mają czasu by dochodzić swoich praw / . Kto czekał by dwa lata na założenie sprawy w sądzie dla 26 zł. i to pod warunkiem , że wygra sprawę? Przecież wystarczy tylko oświadczenie Urzędu Konsumenckiego że coś jest nie tak i po pobieraczku!!!!! Nie założą nikomu sprawy bo łamią prawo i liczą tylko na to by jak najwięcej ludzi przestraszyło się i im zapłaciło . Taka jest prawda , dlatego nikt nie powinien zwracać na nich najmniejszej uwagi bo nie ma na co .

 •  

  pokaż komentarz

  A ja powiem tak . Tylko frajerzy czytają regulaminy . Bo są niedouczeni , bo nie wiedzą co może zawierać regulamin a co nie . Nie wiedzą czym jest regulamin a czym umowa . I cały ból polega na tym że rejestrując się nie musisz podawać danych prawdziwych!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bo się rejestrujesz i możesz podawać się za kogo chcesz . To tacy pobieraczkowie muszą zadbać , by nikt nie mógł zarejestrować się na dane fałszywe . Od tego są dokumenty stwierdzające tożsamość i potwierdzena pisemne . I nigdzie do rejestracji nie są potrzebne dane typu nr . dowodu czy pesel , a do umowy już tak . W swoim życiu nigdy nie spotkałem osobę , która przeczytała jakiś regulamin " od deski do deski" . I na ogół stwierdzenia typu - " trzeba było czytać regulamin " - rzucają osoby nie mający pojęcia o tym co mówią . Napisałem o tym du.....żo wcześniej na przykładzie urzędniczki z urzędu konsumenckiego chyba z Gdańska . W swojej wypowiedzi stwierdziła, że wszystko jest zgodne z prawem , a to co przytoczyła / czyli wpisy z ich regulaminu / w sposób ewidentny łamie prawo i dziś jest naszym atutem by nie płacić.
  A skoro wszystko jest tak jasne , to dlaczego od lipca 2009 właśnie Urząd Konsumencki nie może wydać ostatecznego komunikatu ????
  Dlatego niech niektórzy darują sobie takie dobre-głupie rady , niech zapoznają się z ustawami i dyrektywami i dopiero niech zabierają głos.

 •  

  pokaż komentarz

  ocywiscie pobieraczek i co mam robić

 •  

  pokaż komentarz

  przyszło mi dzisiaj wezwanie do zapłaty nic, nie brałem, wogule, nie korzystałem, jedynie się zarejestrowałem, co mam robić, pprzy rejestracji podałem swoję dane prawdziwe co mogę a co nie mogę zrobić prosze o pomoc

 •  

  pokaż komentarz

  Ja to dostałam 3 wiadomości teraz ja już nie wiem co mam robić
  Nie dam ani jednego grosika a ten ich prawnik ?
  Słuchajcie ja to usunęłam mam fikcyjne dane wysłać im jakąś rezygnacje ?
  Czy to zostawić w spokoju niech napisze ktoś co dzieje się po 3 lub 12 miesiącach .
  Zmarnowali mi 3 dni feri pedofilia jest wszędzie sitttes .