...
  •  

    <cool story>
    Jako bodaj dziesięciolatek poszedłem "z klasą" na ten film. Potem pisałem pierwszą w życiu recenzję. Pamiętam, że niewiele z niego zrozumiałem -- przecież wcale nie zginęli tylko wagon się odłączył od pociągu i wybiegli na łąkę...
    </cool story>

Dodany przez:

avatar w...d dołączył
26 wykopali 1 zakopali 7 tys. wyświetleń