Nie interesuj się nim i nie próbuj go zrozumieć, bo skupiając się na nim popełniasz błąd. Firedash to część większej koncepcji, planu, którego idei nie jesteś w stanie pojąć.