Fan techniki, rozsądny gadżeciarz, nerwowy kierowca, w miarę dobry mąż ;)