INDECT ma na celu stworzenie narzędzi zwiększających bezpieczeństwo obywateli i poufność zarejestrowanych oraz przechowywanych informacji. Obejmuje to użycie innowacyjnych metod do wykrywania zagrożeń zarówno w sferze rzeczywistej (inteligentne kamery), jak i wirtualnej (sieci komputerowe, Internet).

Głównymi celami projektu INDECT są:

* stworzenie inteligentnego systemu przetwarzania informacji multimedialnych do automatycznego wykrywania zagrożeń i rozpoznawania działań przestępczych lub przemocy,


* stworzenie prototypu systemu zapewniającego wsparcie dla działań funkcjonariuszy policji w postaci nowych technik i narzędzi, w tym narzędzi do wykrywania i **rozpoznawania zagrożeń w Internecie**; wiąże się to z implementacją nowego rodzaju **modułu wyszukiwania informacji multimedialnych** z użyciem techniki cyfrowych znaków wodnych oraz metadanych,


* opracowanie technik dla ochrony danych i prywatności w zakresie przechowywania i transmisji danych opartej na kryptografii kwantowej i nowych metod cyfrowych znaków wodnych.


Obszar badań projektu INDECT jest określony przez 7. Program Ramowy pod hasłem "Zwiększania bezpieczeństwa obywateli" (SEC-1). Projekt INDECT realizowany jest zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi kwiestii etycznych w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych itp.

Metodologia projektu INDECT zakłada w pierwszej kolejności rozpoznanie określonych przestępstw (dziecięca pornografia w Internecie, promowanie zakazanych symboli, handel ludzkimi organami, rozprzestrzenianie niebezpiecznego oprogramowania, jak również akty terroryzmu, bandytyzmu), a następnie wykrywanie źródła zidentyfikowanych przestępstw (na przykład: konkretnych kryminalistów kryjących się za przestępstwami).

I tutaj uwaga :

Przewidywanymi efektami projektu są:
(...)

narzędzia wspomagające wykrywanie treści kryminalnych w publicznych zasobach Internetu,moduł szybkiej detekcji oraz wyszukiwania przestępców i dokumentów w oparciu o technikę cyfrowych znaków wodnych i wykorzystanie kompleksowych badań nad technologią znaków wodnych wykorzystywaną w celu wyszukiwania semantycznego, nakierowanego na pornografię dziecięcą,implementacja rozproszonego systemu komputerowego zdolnego do efektywnego przetwarzania informacji,przygotowanie narzędzi i technologii do ochrony prywatności i danych podczas przechowywania i transmisji informacji przy użyciu kryptografii kwantowej i nowych technik znaków wodnych.Źródło oraz więcej informacji :

http://www.indect-project.eu/front-page?set_language=pl

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl