Czyżby Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, instytucja optująca za podpisaniem ustawy "antypirackiej" sama łamała warunki licencji korzystania z Wordpressa?
Fragment kodu strony MAiC:

widać fragment kodu charakterystyczny dla Wordpressa oraz panel logowania


Zgodnie z licencją Gnu GPL v2, na której udostępniany jest Wordpress:
Możesz modyfikować swoją kopię czy kopie Programu oraz dowolne jego części, tworząc przez to pracę opartą na Programie, jak również kopiować i rozprowadzać takie modyfikacje i pracę na warunkach podanych w pkt.1 powyżej – pod warunkiem przestrzegania całości poniższych wymogów:

a. Musisz spowodować umieszczenie na zmodyfikowanych plikach widocznej informacji o tym, że dane pliki zostały przez ciebie zmienione, wraz z datą dokonania zmian.

b. Musisz doprowadzić do tego, aby każda rozpowszechniana lub publikowana przez ciebie praca, która w całości lub części zawiera Program, albo pochodzi od niego lub jego części, była w całości i bezpłatnie licencjonowana dla wszelkich stron trzecich na warunkach niniejszej Licencji.

Na stronach ministerstwa, żadnych wzmianek nt. Wordpressa nie zauważyłem.Licencja Wordpressa
Licencja GNU GPL v2 w języku polskim
Jeszcze jeden link odnoścnie GNU GPL

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2018 by Wykop.pl