Wszyscy wiemy, że kwota wolna od podatku (3091 zł) jest absurdalnie niska w stosunku do bogatych krajów Zachodu, gdzie kwoty te są nawet 15 razy większe. Ale jak pod tym względem wygląda Polska w porównaniu do krajów rozwijających się i krajów III Świata?Link do tabelki: http://i.imgur.com/5mL0G3o.png

Statystyki zobacz

© copyright 2018 by Wykop.pl