Miesięczna kwota dochodu wolnego od podatku PIT w Kostaryce wzrosła z 752 000 CRC do 793 000 CRC. Oznacza to, że osoba zatrudniona na umowę o pracę zapłaci podatek tylko od tej części dochodu, która przekracza równowartość 5 845 PLN na miesiąc.

Z biuletynu informacyjnego KPMG:https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Documents/costa-rica-oct29-2014.pdf

Tabela podatkowa z zeszego roku:http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_Guide_2014-15/$FILE/Worldwide%20Personal%20Tax%20Guide%202014-15.pdf

Statystyki zobacz

© copyright 2018 by Wykop.pl