Petycja ws. odwołania Georgette Mosbacher ze stanowiska ambasadora USA w Polsce 


HgFM3DfGmAk03axRpCtaU79m91bWzNp601Gslb9.jpg


Amerykańska strona rządowa petitions.whitehouse.gov umożliwia internautom bezpośredni kontakt z administracją Białego Domu. Jedynym warunkiem jest uzyskanie 100 tysięcy podpisów w ciągu 30. dni. Jeśli to się uda to ci są zobowiązani by w ciągu kolejnych 60. dni ustosunkować się do treści petycji. 


Link do petycji: bit.do/PetycjaMosbacherOUT

Link do wydarzenia na FB: bit.do/MosbacherOUT


Pełna treść petycji do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donalda Trumpa, w języku polskim i angielskim:


Szanowny Panie Prezydencie,


Wobec ostatnich wypowiedzi Pani ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Rzeczypospolitej Polskiej, Georgette Moshbacher, czujemy się w obowiązku wyrazić stanowczy sprzeciw wobec jej dalszej obecności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako obywatele demokratycznego państwa prawa, dla których jego suwerenność stanowi jedną z najwyższych wartości nie godzimy się, by przedstawiciel innego państwa wywierał jakikolwiek wpływ na naszą politykę wewnętrzną, ostentacyjnie łamiąc przy tym protokół dyplomatyczny i okazując brak jakiegokolwiek szacunku wobec swojego gospodarza.

Przyjaźń między naszymi narodami ma niezwykle bogatą tradycję, dlatego każda aktywność mogąca ją naruszyć musi być stanowczo potępiona. W związku z powyższym apelujemy o natychmiastowe odwołanie Pani Amabasador Mosbacher z pełnionej funkcji i zastąpienie jej przez osobę, która nie będzie ingerować w jakiekolwiek decyzje demokratycznie wybranego polskiego rządu, a tym samym umożliwi odbudowanie wzorowych relacji między naszymi państwami.  


Z poważaniem,
Polscy patrioci


* * * 


Dear Mr. President, 


Considering the most recent comments of the US Ambassador to Republic of Poland, Georgette Moshbacher, we feel obliged to express our firm and absolute opposition to her continued presence in the Republic of Poland. 

As citizens of a democratic state of law for whom its sovereignty is one of the highest values, we do not accept that a representative of another state should exert any influence on our internal policy, ostentatiously breaking diplomatic protocol and showing no respect for its host. 

Friendship between our nations has an extremely rich tradition, and therefore any activity that may violate it must be strongly condemned. In view of the above, we call for the immediate dismissal of Ambasador Mosbacher from her function and the replacement of her by a person who will not interfere in any decisions of the democratically elected Polish government, and thus make it possible to rebuild exemplary relations between our countries. 


Sincerely, 
Polish patriots


Będę wdzięczny za podpisanie petycji i dalsze jej udostępnianie w różnych mediach społecznościowych. 

Na koniec pragnę zaznaczyć, że moja inicjatywa jest oddolna i wynika z poczucia własnej godności, a co za tym idzie braku zgody na takie traktowanie Polski przez ambasadora/polityka jakiegokolwiek państwa. 

Mam przy tym świadomość, że tego typu petycje rzadko kiedy mają realny wpływ na bieg wydarzeń. Uznaję jednak samą wartość symboliczną tego typu inicjatyw. 


Pozdrawiam, 

Maciej


#MosbacherOUT #MosbacherGoHome #100k30days 

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2019 by Wykop.pl