# dodane opublikowane komentarze obserwujący
1 HaHard 3094 474 1634 76
2 rybak_fischermann 3003 456 1369 53
3 Mesk 681 210 1368 53
4 nikto 2759 185 1630 23
5 darosoldier 9000 2825 8447 81
6 reflex1 6266 777 2786 81
7 Zdejm_Kapelusz 2384 464 2330 45
8 Conowegopl 2602 701 472 136
9 grafikulus 260 38 154 2
10 soft1house 158 40 3587 15
11 enforcer 993 268 2873 120
12 grekzorba 1389 85 217 4
13 stanislaw-adamski 476 88 264 57
14 starnak 1202 83 3222 12
15 Stopiszczeli 333 34 272 9
16 Rozpustnik 181 27 2009 32
17 naiwnimoimilucmi 189 30 1453 5
18 Ninik 473 58 1628 41
19 Mr--A-Veed 400 57 21221 78
20 Tonopah 233 122 900 15
21 Nicolai 115 12 10724 45
22 krzysiekciekawy 2342 231 963 19
23 Chyukyank 273 24 134 2
24 KorneliaW 6 0 952 5
25 bukins 2129 160 328 23