Jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie.

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #krakow

0:0,1:2,0:1,0:6,0:8,2:11,0:6,0:3,0:13,0:0,0:2,0:1,0:2,1:2,1:2