Popularność #rozrywka

7:0,4:1,10:0,5:0,8:0,6:0,6:0,5:0,10:0,2:1,6:1,6:0,19:0,10:0