Popularność #swiat

16:0,14:0,9:2,5:2,16:0,9:1,11:1,12:0,16:0,11:0,11:0,15:1,13:1,6:0