Popularność #technologia

4:1,6:0,5:1,6:0,9:2,9:3,7:0,8:2,6:1,4:1,4:1,7:0,8:1,4:2