:]

Ciastka!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  Mama zawsze powtarzała:

  ucz sie synu i spierdalaj z tego kraju bo nic dobrego Cie tu nie czeka.

  jak powiedziala, tak zrobilem.

  #cytatywielkichludzi #emigracja

  odpowiedzi (60)

 • avatar

  W ten spo­sób, dzień przed ukoń­cze­niem pra­cy, więź­nio­wie smo­łu­ją­cy w ty­siąc dzie­więć­set pięć­dzie­sią­tym roku dach wy­twór­ni ta­bli­czek usie­dli rzę­dem o dzie­sią­tej rano, po­pi­ja­jąc piwo Black Le­vel, do­star­czo­ne przez naj­tward­sze­go straż­ni­ka, jaki kie­dy­kol­wiek peł­nił służ­bę w sta­no­wym wię­zie­niu Shaw­shank. Piwo było cie­płe jak siki, ale i tak naj­lep­sze, ja­kie­go pró­bo­wa­łem w ży­ciu. Sie­dzie­li­śmy, pi­li­śmy i czu­li­śmy, jak słoń­ce grze­je nas w ple­cy, tak że na­wet na pół roz­ba­wio­na, na pół po­gar­dli­wa mina Ha­dleya – pa­trzą­ce­go na nas jak na sta­do małp – nie mo­gła tego ze­psuć. Ta prze­rwa na piwo trwa­ła dwa­dzie­ścia mi­nut i przez ten czas czu­li­śmy się jak wol­ni lu­dzie. Tak jak­by­śmy pili piwo i smo­ło­wa­li da­chy wła­snych do­mów. #film pokaż całość

  odpowiedzi (19)

 • avatar

  Pamiętajcie, nigdy nie ufajcie obcym. Ci mieli wrócić za 3 lata a minęło już prawie 6. ( ͡° ʖ̯ ͡°) #pozdrodlakumatych #dystrykt9 #scfi #film

  odpowiedzi (10)