Chcąc odnaleźć sens wielkiej politycznej i medialnej hucpy postanowiłem zajrzeć do źródła, czyli informacji z Głównego Urzędu Statystycznego, którego dane w sprawie liczby populacji dzików są na podstawie informacji z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Agencji Nieruchomości Rolnych i Polskiego Związku Łowieckiego.


Jak widać na poniższym wykresie, w latach 2008-2011 rokrocznie odstrzeliwanych było około 200 000 sztuk dzika, gdzie jego populacja nadal praktycznie rosła.

436c594241584a5156546b3d_uSeNucWYFg4Cfe84pxhSPDxSeiB8n9BD.jpg
Źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc...Dalej znalazłem screen, ponoć prawdopodobnie są to też dane Polskiego Związku Łowieckiego, na których można zauważyć, że np. w sezonie łowieckim 16/17 w marcu 2016 roku dzików było 229 000 osobników, a przez cały sezon (1 kwiecień 2016 - 31 marzec 2017) wystrzelono/pozyskano 282 200 osobników. Więc jeśli to są prawdziwe dane i tak jest co roku to znaczy, że w tym roku zostanie odstrzelonych mniej dzików niż przez ostatnie 5 lat.


436c594241584a5156546b3d_NPMotentWVHywR1KXaQAQPjDdgKbF9Nx.jpg


Ponadto jest już głośno w sprawie odstrzału 40 żubrów. Została nawet stworzona petycja przez oczywistą organizację zwaną Greenpeace.

Bez problemu znalazłem stanowisko GDOŚ w sprawie żubrów. Jest w nim mowa o ilości żubrów, ich eliminacji jak i o szkodach spowodowanych przez nie. Z najciekawszych informacji można wyczytać, że:


-rokrocznie w Polsce przybywa żubrów o ok 9% w stosunku do wcześniejszego roku. 

-w 2016 roku żubrów żyło 1698, gdzie w 2015 żyło ich 1565. 

-w 2018 roku utworzone zostało stado żubrów w Puszczy Augustowskiej, gdzie na mocy zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało przywiezionych 8 żubrów ze stada bytującego na terenie Nadleśnictwa Borki. 

-w ciągu ostatnich trzech lat wartość odszkodowań za szkody wyrządzane przez żubra wzrosła z niecałych 365 tys. zł. w 2013 roku do 1 705 000 zł w 2016 roku 

-największe szkody powodowane przez żubry są w województwie podlaskim, a wartość szkód wzrosła 5 krotnie (z 337,4 tys. zł w 2013 roku do ponad 1,5 mln złotych w 2016 roku
Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2020 by Wykop.pl