Nowe rozporządzenie, nowy bubel prawny xD

[link do rozporządzenia - https://dziennikustaw.gov.pl/D... ]

Przeczytawszy kwestię obostrzeń [par. 1] dotyczących basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness wychodzi na to, że owszem można korzystać ze wszystkich wyżej wymienionych, ale tylko w ramach:

- współzawodnictwa, 

- zajęć sportowych, 

- wydarzeń sportowych.

Jest adnotacja, że w ust. 13 wyjaśniono o jakie dokładniej ramy chodzi, ale o tym za chwilę.

W kolejnym podpunkcie jest wyszczególnione, że ogólnie zakazano organizować takich rzeczy firmom, które prowadzą: PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (czyli działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia)

No, a przechodząc do ust. 13 wynika, że wszystkie firmy działające w PKD w dziale 93.0 (czyli działalność sportowa, rozrywkowa, rekreacyjna) mogą organizować tego typu iventy, wymienione wcześniej, tyle tylko, że bez widowni (nie, nie możesz umówić się z kumplami na endomondo).

Skoro tak, to każdy przedsiębiorca może dopisać sobie w PKD 93.1, które dotyczy Działalności związanej ze sportem (a konkretnie chodzi o "pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzana imprezami sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną").

Następnie zaś zorganizować ogólnopolską otwartą tematycznie imprezę sportową bez widowni, odbywającą się na basenach, w aquaparkach, siłowniach, klubach i centrach fitness polegającą na uprawianiu jakichkolwiek ćwiczeń dążących do spalenia jak największej ilości kalorii.

Gdzie warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest stawienie się w dowolny dzień, w dowolnym z lokali wymienionych, poczynając od dziś do 1 kwietnia następnego roku.

Stąd każda osoba w Polsce mogłaby skorzystać z wyżej wymienionych lokali uprawiając właśnie wymyślony przeze mnie sport (anty-kalorczny maraton półroczny), który można realizować właśnie tam, a właściwie wszędzie, omijając tym samym wprowadzony zakaz.

Prawdopodobnie tego nie uczynię, bo zależy mi na tej sprawie na poziomie 0, ale jeżeli ktoś działa lub zna kogoś, kto działa w branży i lubi hehe żarty z prawa, to zachęcam do zabawy i stworzenia potężnej inby, która pewnie wytrwa tydzień, do następnego Tweeta od premiera Mateusza Morawieckiego.

---

Definicje prawne:

- sport - definicja legalna pojęcia sport została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, zgodnie z którym sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane, wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
- współzawodnictwo sportowe - nie posiada definicji (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=29A6CA65), definicja dla danego sportu jest ostatecznie ustanawiana przez polskie związki sportowe.
- związek sportowy - mój właśnie wymyślony sport nie posiada jeszcze związku, bo niestety nie ma jej jeszcze w wykazie dyscyplin sportu.


5958317a5941554842785578_1602890059IJi6NSfWtI5nfAKyWpHHNC.jpg 

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2020 by Wykop.pl