Czym jest Wykop API v2?

Wykop API jest usługą udostępniającą zasoby i logikę serwisu wykop.pl bez pośrednictwa warstwy interfejsu. Usługa skierowana jest do programistów zainteresowanych budowaniem własnych rozwiązań korzystających z danych i mechanizmów publicznie dostępnych w serwisie.

Wykop API to usługa sieciowa opierająca swoje działanie na protokole HTTP. Odpowiedzi zwracane przez serwis dostępne są w formatach JSON (http://www.json.org/).

Komunikacja z API odbywa się w oparciu o architekturę REST. Każdy obiekt dostępny w serwisie reprezentowany jest przez odpowiedni zasób API. Każdy z zasobów ma specyficzny zestaw metod, które można na nim wykonać.

Za pomocą Wykop API możesz m.in.:

  1. przeglądać listę znalezisk ze strony głównej i wykopaliska
  2. przeglądać szczegóły znaleziska, komentarze do niego, listę osób głosujących
  3. dodawać komentarze do znalezisk
  4. przeglądać profile użytkowników serwisu
  5. dodawać nowe znaleziska
  6. wykopywać i zakopywać znaleziska
  7. korzystać z serwisu mikro blogowego