•  

    pokaż komentarz

    "Inaczej jest traktowany dochód komandytariusza. Zgodnie z przepisami słowackimi jest on rozpoznawany jako dywidenda."

    U nas jest tak samo w spółce komandytowo-akcyjnej. I można jeszcze lepiej "optymalizować"...
    Słowackie chwalicie, swego nie znacie...

Dodany przez:

avatar kosier dołączył
20 wykopali 1 zakopali <1 tys. wyświetleń