Przeglądasz archiwalną wersję znaleziska.
AMA - Przewodniczący nowej partii politycznej Demokracja Bezpośrednia

AMA - Przewodniczący nowej partii politycznej Demokracja Bezpośrednia

Adam Kotucha, przewodniczący nowej partii politycznej Demokracja Bezpośrednia. DB walczy ponad podziałami światopoglądowymi o wprowadzenie w Polsce ustroju demokracji bezpośredniej. Ask me anything.