Przeglądasz archiwalną wersję znaleziska.

Cessna nad Himalajami - symulacja lotu

Mój filmik przedstawiający scenerię górską dla symulatora X-Plane, utworzoną przez mój serwer (tekstury Google Maps). To kilka miesięcy pracy serwera - scenerie tego typu zajmują kilkaset GB miejsca na dysku. Na końcu filmu test tej scenerii na dużym, pięcio-monitorowym symulatorze mojego sąsiada :)