Przeglądasz archiwalną wersję znaleziska.
Porównanie kwoty wolnej od podatku w Polsce i w krajach III Świata

Porównanie kwoty wolnej od podatku w Polsce i w krajach III Świata

Wszyscy wiemy, że kwota wolna od podatku (3091 zł) jest absurdalnie niska w stosunku do bogatych krajów Zachodu, gdzie kwoty te są nawet 15 razy większe. Ale jak pod tym względem wygląda Polska w porównaniu do krajów rozwijających się i krajów III Świata?