•  

  pokaż komentarz

  Chciałem coś napisać na tym ich forum, ale...
  ...ta rejestracja jest nędzna na tym idg.
  Hasło - minimum 1 duża oraz mała litera + przynajmniej 1 cyfra
  Login - minimum 8 znaków, a jak chciałem wpisać sp!#%$%#onysystemlogowania to wyszło, że za długie.
  Trzeba wklepać pytanie kontrolne.
  Po co im moja płeć, kod pocztowy czy miejsce zamieszkania? Ano, bo...
  ...KAŻĄ mi zgodzić się na wrzucenie moich danych teleadresowych do jakiejś bazy (pewnie do wysyłania spamu) i nalegają, abym zgodził się na wykorzystanie mojego adresu e-mail do spamowania (nazwali to jakimś tam marketingiem).
  Pewnie jeszcze oprócz tej captchy, to wysyłają e-maila aktywacyjnego.

  Się poddałem po jakimś czasie.

  •  

   pokaż komentarz

   Kod pocztowy i adres jest po to że jak zapostujesz jakiegoś linka do warezu to żeby było wiadomo gdzie policja ma wparować z niezapowiedzianą wizytą

  •  

   pokaż komentarz

   Zobaczymy jakie będziecie mieć miny, kiedy dostaniecie rachunek za wykop ;]

  •  

   pokaż komentarz

   Goście mają tupet, oferują "nielegalne" dane i jeszcze straszą sądem

  •  

   pokaż komentarz

   Rozwiazanie problemow z rejestracja na takch stronach: 10minutemail.com

  •  

   pokaż komentarz

   chciałbyś napisac na forum ?
   ja polecam poczytać sobie na stronce... (Nasze Pakiety---> prawy dolny róg)

   _Ten serwis jest rewelacyjny! Do tej pory używałem torrentów i zawsze musiałem długo czekać, aż ściągnie mi się jakiś plik. Z Pobieraczkiem ściągam już od pierwszej minuty z całą wydajnością mojego łącza. Chciałbym też podziękować całemu zespołowi za szybką pomoc.

   Tomek K. z Krakowa_

   ... ale Żanetka poleca też laktacyt...

  •  

   pokaż komentarz

   Sam skasowalem konto na wszelki wypadek gdyby mnie pozniej chcieli jakos namierzyc, nie pekaj. Nad swoim postem masz dowód.

  •  

   pokaż komentarz

   Takie skasowanie konta nic Ci nie da, bo i tak dalej będą je trzymać na swoich serwerach
   http://www.wykop.pl/link/124599/usuwanie-konta-z-portalu-nasza-klasa

  •  

   pokaż komentarz

   Ja tam olewam ta sprawe bo jak na razie to maja moje zmyslone dane i adres IP jaki podaja w mailu ktorym mnie strasza wcale nie jest taki sam jak adres IP ktory mam na swoim kompie, wiec luzik
   Napisalam do UKKiK i do FEDERACJI KONSUMENTOW, ze ich regulamin jest napisany niejasno i malo czytelnie a najwazniejsze nie mozna usunac konta

  •  

   pokaż komentarz

   Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, przedsiębiorca jest zobowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji o zawartej umowie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Z powyższego wynika, iż po rejestracji na stronie internetowej www.pobieraczek.pl powinni Państwo otrzymać potwierdzenie zawartej umowy na piśmie. W wypadku nieotrzymania powyższego potwierdzenia, zgodnie z art. 10 ust. 2 przedmiotowej ustawy, termin w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

   W związku z powyższym konsument, który zawarł umowę przez rejestrację na stronie www.pobieraczek.pl, podał swoje prawdziwe dane oraz nie otrzymał potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie ma prawo odstąpić od powyższej umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia. W celu z korzystania z powyższego uprawnienia należy sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres przedsiębiorcy.

   Jednocześnie informuję, iż Prezes Urzędu analizuje stronę www.pobieraczek.pl oraz sposób zawierania i wykonywania umów przez Eller Service S.C. w zakresie posiadanych kompetencji ustawowych.

  •  

   pokaż komentarz

   heheheh a ja mam znajomości u przywódcy hessbollahu i zrzucę im bombe na tego pobieraczka:)

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki:

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki: maile

  •  

   pokaż komentarz

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   pokaż komentarz

   BARDZO WAZNE ! POKRZYWDZENI ZAWIADAMIAJCIE POLICJE W GDANSKU-PRZYMOŻE /adres podany/to najlepszy sposób poradzenia sobie z POBIERACZKIEM.
   Poniżej przedstawiam Wam wzór zawiadomienia policji na podstawie, którego każdy może zredagować swoje zawiadomienie jeśli uzna to za zasadne i wysłać listem tradycyjnym.:

   ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

   Warszawa, dnia 1 listopada 2009 r.
   Dane osobowe osoby zawiadamiającej :
   .......................................................
   ul....................................................
   00-976 Warszawa

   Komisariat Policji V Gdańsk
   Gdańsk, ul.Obronców Wybrzeża 19,
   tel. (0 58) 521 12 22

   Zawiadomienie
   o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
   Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez spółkę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona
   Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 na moją szkodę przestępstwa określonego
   w art. 286 k. k., w art. 115 § 12 k.k. oraz w art. 190 § 1 k.k. oraz
   wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko spółce Eller Service S.C.
   Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, która prowadzi
   stronę internetową http://www.pobieraczek.pl

   Uzasadnienie

   W tym miejscu należy opisać sprawę

   ……………………………….................................................................………………………………

   Podpis

   Załączniki:
   - maile i pisma od Pobieraczka

  •  

   pokaż komentarz

   Sprawa jest prosta:

   • Art. 3 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
   konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176).

   • Art. 7a ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. nr 90,
   poz. 999 z późn zm.).

   zgłaszam reklamację dotyczącą nie otrzymania po polsku instrukcji
   obsługi zakupionego produktu a w szczególności instrukcji do składników
   produktu którymi między innymi są:
   1. program GrabIt;
   2. http://www.newzleech.com/;
   3. system usług Usenet;
   oraz do wszelkich innych systemów i programów związanych z produktem.

   Brak polskich wersji instrukcji obsługi uniemożliwia mi właściwe
   korzystanie z produktu. Stanowi to: "Nieprawidłowości w realizacji Usługi Usenet
   wynikające z przyczyn wynikłych z winy Spółki". Proszę zatem zgodnie z 3
   punktem Załącznika nr 1 "SLA" o dostarczenie mi wyżej wymienionych
   instrukcji po polsku "w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia o
   zaistnieniu przedmiotowych nieprawidłowości". Liczę na to, że nie będę zmuszony
   zgodnie z ustawą odstąpić od umowy i będę używał Państwa produktu
   zgodnie z prawem.

   I zgodnie z Umową po 48 godzinach ją wypowiadam. Nie ma skutku -> do prokuratury i po kłopocie.

   pozdrawiam
   PCh

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowna Pani kamińska,

   Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 27.12.2009 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

   Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

   emilka kamińska
   18-100 łapy
   kkkoopiik 8

   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

   Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 27.12.2009 to ( moje ip raczej) . W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

   Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

   Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - emilka_aaa@poczta.pl
   Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=jJ92jzKmTslrIZ/aqm37cjdEU5Y%3D

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Z poważaniem,
   Zespół Pobieraczek.pl

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowna Pani kamińska,

   Ze względu na nie wywiązanie się przez Panią do dzisiaj z zawartej z nami umowy z dnia 27.12.2009 będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Pani na drogę sądową w celu wyegzekwowania przysługujących nam wymagalnych należności. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) doszło do zawarcia wiążącej obie strony umowy.

   Pozew przeciwko Pani zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu przez współpracującą z nami kancelarię prawną na podany przez Panią podczas zawierania umowy adres:

   emilka kamińska
   18-100 łapy
   kkkoopiik 8

   Przypominamy, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli podczas rejestracji podali nam Państwo fałszywe dane osobowe (otrzymamy wtedy zwrot listu z pozwem) o popełnionym przestępstwie niezwłocznie zawiadomimy właściwe organy ścigania. Do identyfikacji posłuży nam adres IP, z którego nastąpiło zawarcie umowy oraz jej dokładny czas i data. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów.

   Pani adres IP użyty podczas zawierania z nami umowy z dnia 27.12.2009 to ( moje ip raczej) . W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zgromadzonych o Pani danych w celu wyegzekwowania należności wynikającej z zawartej umowy oraz ewentualnego przekazania ich właściwym organom ścigania w przypadku podania fałszywych danych.

   Niniejszym pragniemy poinformować, że wyznaczamy Pani ostateczny termin na dobrowolną spłatę zaległości. Jeżeli usługa Pobieraczek5 nie zostanie opłacona w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, wówczas zainicjujemy czynności prawne opisane wyżej, co wiązać się będzie dla Pani z dodatkowymi kosztami (sądowymi i windykacyjnymi) oraz w wypadku podania fałszywych danych zawiadomieniem właściwych organów ścigania i poniesieniem związanych z tym konsekwencji.

   Zaległą kwotę w wysokości 94,80 PLN należy zapłacić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Istnieją dwa sposoby opłacenia należności:

   1. Poprzez usługę Dotpay dostępną pod następującym adresem: https://ssl.dotpay.pl/?pid=CY12NK198LUZH4ZQNER4R48HRUHYK9EZ
   Prosimy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie oraz podanie adresu email użytego przy rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl.

   2. Poprzez przelew bankowy na następujące dane:
   Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
   Numer rachunku: 36 1600 1303 0004 1002 2832 0150
   Tytuł przelewu: Pobieraczek5 - emilka_aaa@poczta.pl
   Gotowy blankiet wpłaty możecie Państwo wygenerować pod adresem http://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=jJ92jzKmTslrIZ/aqm37cjdEU5Y%3D

   W razie pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@pobieraczek.pl

   Z poważaniem,
   Zespół Pobieraczek.pl

  •  

   pokaż komentarz

   Witam jeśli macie jakieś problemy z "Pobieraczkiem" proszę pisać do mnie a w tej sprawie pomogę do końca ze już nic nie przyjdzie od nich GG: 12599921

 •  

  pokaż komentarz

  Oświadczam że przeczytanie tego komentarza kosztuje 9.90PLN od osoby. Lepiej nie róbcie mnie w jajo bo ja i tak się dowiem kto nie zapłacił.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie mam tyle pieniedzy, ale przesylam ci pajaczka:
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ZM$$$MM.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,++,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,MMMMMMMM=,,MM,.MM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,?MMMMMMMMMMMMMMM.,.M ,:M+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,.M,,,,,MMMMMMM. MMMM,,,M$,,$.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,.NMMMMMMMMMMMMM:,,,,,M ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,DMZ,,,,,MMMMMMMMMM.,,,,,,.M.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,?M,,,,,MZ,,+MMMMMMM.,,,,,,,,,.M.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,M,,,,,,M?~.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,$,,,,,,~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,.M,,,,,,~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,M,,,,,,,.N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   Wyceniam go ma 109,90 PLN wiec jestes mi winien 100 PLN. Czekam na reszte 3 dni, po tym terminie oddaje sprawe do sadu. Pozdrawiam.

  •  

   pokaż komentarz

   tenji: Zostaw mnie w spokoju!

 •  

  pokaż komentarz

  mhym, właśnie na szybko z ciekawości przejrzałem ich regulamin i rofluje do tej pory.

  Wysyłając wiadomości, pliki, wprowadzając dane lub korzystając z innej formy komunikacji w ramach usługi, użytkownik deklaruje że jest uprawniony do takiego dysponowania wysłanymi danymi, a jednocześnie udziela usługodawcy wiecznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na użycie, kopiowanie, licencjonowanie, adaptację, dystrybucję, wystawianie, publiczne udostępnianie, reprodukcję, transmisję, modyfikację, edycję i wykorzystanie na inne sposoby przekazanych danych, we wszystkich mediach znanych w bieżącej chwili jak i tych, które pojawią się w przyszłości. Zrzeka się on również praw do dochodzenia od usługodawcy jakichkolwiek rekompensat za przypuszczone lub stwierdzone naruszenia praw autorskich, praw do prywatności i publikacji lub moralnych w związku z korzystaniem z usług. imo najciekawszy fragment

 •  

  pokaż komentarz

  To co... DDoS na Pobieraczka?

 •  

  pokaż komentarz

  olewac
  olewac
  olewac

  ile jest takich firm co w rozny sposob probuje nas wciagnac do swojej bazy zarzadac pozniej oplat
  i straszyc wezwaniami do zaplaty (wysylanymi mailem czy poczta)

  olewac
  olewac
  olewac

  •  

   pokaż komentarz

   Tekst z twojego postu ma dwuznaczny kształt :P

  •  

   pokaż komentarz

   A Wam wszystko się kojarzy z młotkiem?

  •  

   pokaż komentarz

   Na forum byl podany link do innego forum, a tam

   jasne, bo policja to nic nie ma do roboty, tylko wyciągać od providerów adresy ludzi na postawie IP w sprawach cywilnych o 95zł MEGA LOL
   To jest część kampanii zastraszania robionych przez ten serwis.

  •  

   pokaż komentarz

   łahahahaha rzeczywiście!
   a te tempaki z pobieraczka chcą wyrzulić ode mnie94,80 PLN:)
   Mogą mnie cmoknąć ! Bo nie dałam swoich danych!

   Ogólnie według mnie firma funkcjonuje mało profesjonalnie rzec by się chciało ** PONIŻEJ POZIOMU MORZA** w każdym liście grożą sankcją tudzież firmą windykacyjną oraz sądem za każdym razem pisząc listy do klientów na zasadzie małego dziecka jeśli nie to zobaczysz ty niedobry kliencie ... Naprawdę nie reagować na te wiadomości skonsultowałam się już z odpowiednimi organami tj. Rzecznik praw konsumenta w moim mieście , który udzielił mi konsultacji prawnej na temat felernej firmy POBIERACZEK .PL .
   przytoczę kilka fragmentów ,które są bardzo istotne ;

   Witam,
   Moim zdaniem nie powinna Pani płacić. Jest szereg wątpliwości co prawidłowości zawarcia przedmiotowej umowy na odległość i ewentualnego wprowadzenia w błąd przez właściciela witryny pobieraczek.pl., co do faktycznych jej warunków. Szczególne wątpliwości budzi nierzetelna reklama czy informacja zawarta na stronie www. Z treści Pani maila nie wynika kiedy Pani zarejestrowała się na tym portalu oraz czy rejestrując się podała Pani swój adres zamieszkania, ktorym dysponowałby przedsiębiorca. Jeżeli dotychczas nie podawała Pani swojego adresu zamieszkania prosze tego nie robić. Moim zdaniem pozostają dwa rozwiązania. Jedno to brak jakiejkowliek reakcji na kierowane wezwania ze strony przedsiębiorcy. Jeżeli nie dysponuje on Pani adresem zamieszkania są nikłe szanse, aby zadał sobie trud jego ustalenia i podejmowania dalszych działań.

   **Dotychczas nie spotkałem sie z przypadkiem aby właściciel pobieraczek.pl skierował sprawę na drogę sądową i odnoszę wrażenie, że jest to w pewnym sensie zastraszenie osób, które zarejestrowaly się. Działania tego przedsiębiorcy tak jak wspomniałem budzą wątpliwości. **

   także olewać olewać !:)