•  

    pokaż komentarz

    Autor artykułu powinien się sporo douczyć, czym jest wykorzystywanie seksualne dzieci a czym pedofilia i czym się różni. Polskie prawo tak samo jak duńskie też nie skazuje za pedofilie, co jest całkowicie rozsądne.