Dodany przez:

avatar NullPointer dołączył
38 wykopali 9 zakopali <1 tys. wyświetleń

Mirkujesz już

Czy wiesz, że w tym
czasie mógłbyś
przeczytać
książki?