•  

  pokaż komentarz

  Nie jestem islamofobem. Jestem natomiast przeciwko jakiejkolwiek formie demagogicznego radykalizmu. Nie wszyscy muzułmanie to idioci gotowi się wysadzić choćby nawet w klopiku. Ale fakt faktem - wystarczy przeczytać Koran, żeby wiedzieć, że to nie jest religia bazująca na zdrowych społecznie zasadach. Była dobra w VII w. Ale teraz już ciężej.

  •  

   pokaż komentarz

   Zgadzam się z tobą, Koran był dobry dawno temu, teraz surowo przestrzegają go tylko radykalne ugrupowania nazywane całym Islamem.
   I nie tylko Koran, Biblia wyznaje baaardzo podobne zasady.

   1 Czy uważasz, że niewolnictwo jest OK?
   Jasne, że nie jest OK.
   Oficjalnie nie ma na świecie kraju w którym niewolnictwo byłoby dozwolone.
   Radykalni Chrześcijanie jednak powinni uważać, że jest OK

   „Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy.
   A jeśliby nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej.
   Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami.
   Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania.
   Jeśli nie spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu.”
   Księga Wyjścia 21:6

   2. Czy uważasz, że w trakcie wojny można czynić z kobiet atakowanego państwa seksualne niewolnice?
   3. Czy uważasz, że seksualne niewolnictwo jest OK?
   Nie.

   Księga Powtórzonego Prawa 20:10-16
   10. Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój,
   11. a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli.
   12. Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je.
   13. Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza.
   14. Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój.
   Jak widać Chrześcijanie powinni traktować kobiety jako łup.

   4. Czy uważasz, że poligamia jest OK?
   A czemu miała by nie być?
   Jeżeli wszyscy "uczestnicy" się zgadzają to dlaczego państwo ma im tego zabraniać?

   5. Czy uważasz, że twierdzenie iż kobiety mają "braki w umyśle" i stanowią większość mieszkańców Piekła - jest OK?
   Nie.
   Za to katoliccy duchowni uważali inaczej.
   Klemens z Aleksandrii pisał: „Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”.
   W VI wieku filozof Boethius, pisał, że kobieta jest świątynią zbudowaną na bagnie.
   Jeszcze w tym samym wieku biskupi na soborze w Macon, głosowali czy kobiety mają duszę.
   Odo z Cluny powiedział: „obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju”.
   W XIII wieku św. Tomasz z Akwinu powiedział „nic bardziej wadliwego nie było zrobione w pierwszym stworzeniu rzeczy; kobieta nie powinna być wtedy stworzona”.
   Głosił on też, że „Kobieta ma się do mężczyzny tak, jak rzecz niedoskonała i ułomna (imperfectum, deficiens) do rzeczy doskonałej (perfectum)”.
   Ortodoksyjni Chrześcijanie, twierdzili że kobiety są winne wszystkich grzechów, a Luteranie rozważali, czy są istotami ludzkimi.
   Papież Pius II powiedział: „Gdy widzisz kobietę, myśl, że to diabeł! Jest ona rodzajem piekła”.

   Ef 5,24
   "Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim."
   Księga Wyjścia 22:17
   „ Nie pozwolisz żyć czarownicy.”

   „Dalej powiedział Pan do Mojżesza:
   Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie.
   Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany.
   Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia.
   Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia.
   Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi.”

   Czyli kobieta po urodzeniu chłopca jest „nieczysta” przez 7 dni, natomiast jeśli urodzi dziewczynkę, okres ten trwa 2 razy dłużej. Tak więc z Biblii wynika, że dziewczyny/kobiety są 2 razy bardziej nieczyste od mężczyzn!

   6. Czy uważasz, że przemoc domowa legalizowana przez świętą księgę jest OK?
   Nie
   Inna święta księga - biblia legalizuje mord za brak oznak dziewictwa.
   Ks. Powt. Prawa 22:1-29
   „Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety,
   wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta,

  •  

   pokaż komentarz

   aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca.
   Usuniesz zło spośród siebie.”

   7. Czy uważasz, że rodzice mają prawo zmusić swoją córkę do obrzezania narządów płciowych?
   Obrzezanie kobiet to praktyka stosowana na zadupiach, krytykowana i niezgodna z Islamem,
   a jedynie jego mało znaczącą odmianą.

   8. Czy uważasz, że zabijanie ludzi zmieniających religię jest OK?

   Księga Powtórzonego Prawa 13:7-11
   „Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi –
   jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego –
   nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa.
   Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud.
   Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”

   9. Czy uważasz, że demolowanie miasta, atakowanie policji, straży pożarnej, ambulansów przez młodociane gangi - jest OK?

   Autor chyba nie słyszał o połudoniowo Amerykańskich gattach.
   O dziwo prawie wszyscy to katolicy.

   10. Czy uważasz, że nazywanie Żydów potomkami małp i świń jest OK?
   A co robią wykopowicze?
   Nazywają ich bydłem i wiele wiele innych, gorszych określeń padało na muzułmanów

   11. Czy uważasz, że tzw. "honor" kobiety znajduje się między jej udami?
   Chyba chodzi tu o to, że brak dziewictwa u kobiety to brak honoru.
   Podawałem już fragment z bibli który mówił, że można zabić taką kobietę.
   Więc znów święta biblia jest na poziomie okropnego Koranu.

   13. Czy uważasz, że zabijanie matek, sióstr, córek i kobiet ze względu na "honor rodziny" jest OK?
   Z punktu widzenia naszej kultury nie jest OK.
   Jednak w innych kulturach rodzina jest bardzo ze sobą powiązana, np. na Sycylii

   14. Czy uważasz, że zabijanie innych za obrazę, w tym obrazę uczuć religijnych, jest OK?
   Księga Kapłańska 23:13-16
   „Wtedy Pan powiedział do Mojżesza:
   Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie.
   Cała społeczność ukamienuje go.
   Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał.
   Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią.
   Cała społeczność ukamienuje go.
   Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.”
   Ojoj, znowu biblia wyznaje te same zasady co koran?

  •  

   pokaż komentarz

   15. Czy uważasz, że kobieta powinna móc podróżować tylko z tzw. mahram (mężem, bratem, członkiem rodziny itp.)?
   Nie.
   Jednak dla nas wydaje się to straszne, kiedyś dla muzułmanów było ważne chronienie kobiety,
   bo zbójów nie brakowało.
   Inaczej wygląda sprawa, gdy wyjazd jest bezpieczny.
   Wniosek taki został wyciągnięty przez niektórych uczonych z hadisu Proroka,
   w którym jeden z Jego przyjaciół skarży się na biedę, a drugi na obecność rozbójników.
   Wówczas Prorok rzekł do Udaj Ibn Hatim:
   „Jeśli długo pożyjesz, to zobaczysz kobietę podróżującą.
   Jedzie z Hiry (w Iraku), aż okrąży Kaabę i nie obawia się niczego poza Allahem”.
   Udaj powiedział: „Widziałem ad-dhaina jadącą z Hiry aż okrążyła Kaabę i nie bała się nikogo poza Allahem”.
   Imam Ahmad wymienił ten hadis i dodał, że Udaj powiedział na końcu: „bez niczyjej obecności”.
   Tak duża odległość pokonywana była na wielbłądach, lecz grożące niebezpieczeństwa uniemożliwiały kobietom
   poruszanie się bez mahram
   Ibn Hadżr al-Askalani pozwolił w swej opinii na wyjazd kobiety na pielgrzymkę z jakimkolwiek zaufanym mężczyzną
   w danej grupie ludzi, niekoniecznie mężem czy mahram. Szkoła szafi'icka uważa,
   że kobieta może udać się na pielgrzymkę z mężem, mahramem lub zaufanymi kobietami,
   a nawet - jest i takie zdanie - w grupie tylko z jedną zaufaną kobietą.
   W al-Muhazzab przekazano mało popularną opinię w szkole szafi'ickiej mówiącą o możliwości wyjazdu
   muzułmanki na pielgrzymkę i umrę (mała - nadobowiązkowa pielgrzymka) samej w grupie zaufanych mężczyzn,
   jeśli droga jest bezpieczna. Szkoła malikicka twierdzi, że młoda kobieta nie może jechać bez mahram,
   natomiast starsza nie wzbudzająca pożądania - tak.
   http://www.muzulmanka.pl/roz8.htm

   16. Czy uważasz, że seks z 9-letnią dziewczynką jest OK jeśli czyni to założyciel jednej z największych religii świata?
   Nie jest za bardzo OK.
   Jednak to było prawie 2 tysiące lat temu, w europie działo się podobnie nawet do niedawna.
   Od wieków za mąż wychodziły kobiety najwcześniej po pierwszej miesiączce, a tą miała już ta 9 letnia żona Mahometa.

   17.Czy uważasz, że zgwałcona kobieta powinna przedstawić czterech świadków gwałtu, aby móc 100% stwierdzić, że została zgwałcona?
   Kiedyś nie było badań DNA, więc trudno było sprawdzić czy to rzeczywiście prawda.
   Jednak chyba w każdym muzułmańskim państwie są prowadzone badania wykrywające sprawce gwałtu,
   więc to kolejny nieaktualny przepis, który używany jest głównie przez fanatyków.

   18. Czy uważasz model ekonomiczny "Jedziemy na Zachód aby płodzić dzieci, narzucać swoją religię i korzystać z pomocy socjalnej (zasiłków, dodatków na dzieci, dodatków mieszkaniowych itp. itd.)" za słuszny?
   Fanatyków nigdy nie brakowało.
   Poza tym niektórzy Polacy też wyjeżdżają za granicę by żyć za pomoc społeczną.

   19. Czy uważasz, że islam jest religią pokoju?
   Mało która religia jest religią pokoju.

   20. Czy uważasz, że paradowanie z hasłami jak poniższe - jest zdrowym objawem wolności słowa?
   Nie uważam, jednak gdy na wykopie ocenzurowali hasła typu "cygany wypier.." to wszyscy panikowali, że nie ma wolności słowa.
   Uważam, że wolność słowa kończy się tam gdzie zaczyna się obraza i groźby.

   A teraz najważniejsze.
   Użyłem porównań z biblią, by ukazać, że Koran znaczy w Islamie tyle co Biblia u nas.
   Dokładniej- jest nieaktualna.
   Jest paru fanatyków, którzy próbują postępować tymi przestarzałymi zasadami, niestety myleni są ze zwykłymi muzułmanami.

  •  

   pokaż komentarz

   Grubo. Nie czytałem, ale masz za to plusy. Że Ci się chciało.

 •  

  pokaż komentarz

  Co za idiotyczny test.Autor wynalazł sobie durne pytania i równie durną odpowiedź. Odpowiedziałem na wszystkie NIE i to nie oznacza, że jestem islamofobem a normalnie myślącym człowiekiem.

 •  

  pokaż komentarz

  znowu serwis religiapokoju.blox.pl szerzy pojednanie między religiami...

  hasło warte poznania "Hasbara" : http://www.wykop.pl/link/171687/hasbara-sluzby-specjalne-na-forach-internetowych

 •  

  pokaż komentarz

  Bez cienia żenady powiem: Jestem islamofobem i nie zawaham się tego użyć!

 •  

  pokaż komentarz

  Artrad - a tyś kto? że takie bełty reklamujesz.....
  A co do koranu - książeczka jak książeczka. w biblii też pełno kwiatków znajdziesz. Jednak islam jest o tyle inny, że świetnie wkomponował się w kulturę - czy raczej jej brak - i jedno drugie napędza.

Dodany przez:

avatar JJHunter dołączył
80 wykopali 22 zakopali <1 tys. wyświetleń
Advertisement