Nie chcesz ponosić konsekwencji za rzeź na 10 tysiącach żołnierzy?...

Nie chcesz ponosić konsekwencji za rzeź na 10 tysiącach żołnierzy?...

W 1499 roku w Europie gruchnęła wieść, że Turcy w sile kilkudziesięciu tysięcy zaatakowali Polskę, ale zostali wycięci w pień. W rzeczywistości Polacy nie mogli wygrać z najeźdźcami, bo... nie odważyli się stawić im czoła. Za to Turcy plądrowali i rabowali jak najęci, ale w drodze...