Pirat drogowy i wyprzedzanie poboczem tuż przed przejściem dla pieszych

Lublin, ul. Głęboka.