Skażenie promieniotwórcze w Goiânii

Skażenie promieniotwórcze w Goiânii

O tym do czego może prowadzić nieodpowiednie zabezpieczenie materiałów radioaktywnych!