3 mln Polaków korzysta z pomocy społecznej na którą wydajemy 12,4 mld zł rocznie

3 mln Polaków korzysta z pomocy społecznej na którą wydajemy 12,4 mld zł rocznie

@g......3 bankier.pl #polska #ekonomia #gospodarka #finanse

Ponad 1,1 mln rodzin w Polsce, czyli łącznie prawie 3 mln ludzi, korzysta z różnych form pomocy.  Za granicę biedy uznaje się dochód wynoszący 60 proc. mediany płac ( 2359 zł netto), zatem za biednego pracującego uznaje się osoby, które osiągają dochód z pracy na poziomie 1415 zł.