kradzież telefonu - level expert

@Michhhu youtu.be #slowacja

dwóch sprzedawców nie upilnowało