Procent pomordowanych w poszczególnych krajach Europy podczas II wojny światowej

Procent pomordowanych w poszczególnych krajach Europy podczas II wojny światowej

Przed wojną Polskę zamieszkiwało 35 mln obywateli, po wojnie spis powszechny wykazał 24 mln, przy czym spis ten objął swoim zasięgiem 2 mln Niemców oraz ok. 1-1,5 mln Polaków zamieszkujących Ziemie Zachodnie przed II Wojną Światową.