Norman Davies opowiada o Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Mądrego to i dobrze posłuchać.