Osaczony przez ogień strażak skacze z okna

to SĄ LUDZIE KTÓRZY walczą do końca