Mały Katyń - obóz NKWD w Trzebusce.

W sierpniu 1944 roku w miejscowości Trzebuska koło Rzeszowa NKWD zorganizowało obóz koncentracyjny.Załogę obozu stanowili funkcjonariusze NKWD podlegający jednostce stacjonującej przy sztabie I Frontu Ukraińskiego Iwana Koniewa. Więźniami obozu w byli w przeważającej liczbie Polacy, żołnierze AK.